Tag Archives: sjuk under semestern

50% sjuk under semestern

Hej!

Jag är heltidsanställd och har varit sjukskriven 50% under min semester. Har jag då rätt att få tillbaka en del (hälften) av semesterdagarna. Det har dragits hela semesterdagar från min semesterkvot. Jag har fått 50% lön från arbetsgivaren och ersättning för 50% från Försäkringskassan.
Jag vet att om man är heltidssjukskriven under semestern, så har man rätt att få tillbaka semesterdagarna, då bör man väl ha rätt att få tillbaka hälften av semesterdagarna vid 50% sjukskrivning under semestern?

SVAR:
Du har helt rätt, du har rätt att ”få tillbaka” hälften av dina semesterdagar om du har varit sjukskriven under din semester. Det vanliga är att man drar hela semesterdagar från din kvot, men alla de dagar du varit ledig (semester+sjukskrivning) ska ju inte räknas som semester precis som du skriver. Man brukar inte räkna halva semesterdagar och halva sjukdagar, utan göra såhär istället.

Hälsningar Camilla Ländin

Har jag rätt att få min semester tillbaka om jag varit sjuk på min semester?

Har jag rätt att få min semester tillbaka om jag varit sjuk på min semester i en vecka?

SVAR:

Hej,

Enligt Semesterlagen 15§ framgår det att: om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat.  Således innebär det att blir du sjuk under din semester ska det inte likställas med semester.

Notera dock att arbetstagaren ska utan dröjsmål begära att dessa sjukdagar inte ska räknas som semesterdagar. Det är viktigt att arbetstagaren inte väntar med att anmäla det till sin arbetsgivare så att det inte blir oklarheter.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Krävs läkarintyg vid sjukdom under semestern

Hej!

Behövs läkarintyg från 1:a dagen när jag blivit sjuk under semestern?

Med vänlig hälsning, Sandra

Svar:

Hej Sandra,

Detta kan variera mellan arbetsplatser. Arbetsgivare kan ha olika villkor angående om, när och hur läkarintyg krävs vid sjukdom under semestern. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i möjligt rådande kollektivavtal eller fråga din arbetsgivare. Enligt 15 § Semesterlagen gäller följande, om du blir sjuk under din semester har du rätt att få motsvarande semesterdagar betraktade som sjukdagar och ha kvar din rätt till semesterdagar. Detta gäller under förutsättning att du kontaktar din arbetsgivaren utan dröjsmål och begär att dina sjukdagar inte ska räknas som semester. Om arbetsgivaren kräver det ska du kunna styrka att du varit sjuk. Det måste inte nödvändigtvis vara genom ett läkarintyg.

Således kommer det inte vara negativt för dig att ha ett läkarintyg om en diskussion skulle uppkomma dock kan det bli negativt utfall om du inte har det.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren

Vård av sjukt barn under semestern

Hej!

Jag har en fråga gällande tillfällig föräldrapenning samt sjuk under pågående
semester. Jag är anställd som handläggare på Försäkringskassan
aktivitetssstöd.
Jag fick semester den 24 juni 2013, min dotter blev sjuk den 26 juni, jag anmälde
henne sjuk (vab=vård av barn) samma dag. Hon blev fortsatt sjuk i 2 veckor, jag
införskaffade läkarintyg från och med 8 dagen. Sedan blev jag själv sjuk i
anslutning till det, jag ringde min chef och frågade om jag behövde läkarintyg,
det behövde jag inte den första veckan. Till min fråga: Jag har inräknat med
vård av barn inte kunnat ta ut min semester med mer än 8 dagar. Har jag någon
rättighet alls att kunna få ta ut semester så här i efterhand? Eller blir jag
utan sammanhängande semester detta år?

Hej

Om du som arbetstagare normal sett inte kunnat arbeta pga sjukdom/arbetskada eller om du behövt vara ledig med semesterlönegrundande  frånvaro under semesterledigheten har du rätt att inte beräkna dessa dagar som semesterdagar. Om du som arbetstagare utan dröjsmål begär det! Tänk på att de semesterdagar som återstår skall förläggas i ett sammanhang om du som arbetstagare inte begär annat. Det finns också som du verkar vara medveten om regler hur VAB (tillfälligföräldrapenning) skall betalas ut bla genom, barnets ålder och sjukintyg efter dag 7 (viktigt att känna till reglerna). Regelverket för rätten till att skjuta på semestern pga sjukdom omfattar flera olika steg, från semesterlag till föräldraledighetslagen därför kan den vara lite svår att ta sig genom både för arbetsgivare och arbetstagare så känner du att du vill ha lag paragrafer att förhålla sig till återkom gärna.

Reflektera gärna i fortsättning utan vidare koppling till ovanstående att du också omfattas av LOA (lag om offentligt anställning) som statligt anställd.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren