Tag Archives: Sjuk

Kan jag tvingas arbeta under sjukdom? Och vems ansvar är det att ordna med vikarie?

Fråga: Om jag är sjuk har feber super förskyld osv. Kan min arbetsgivare då tvinga mig att jobba? Och kräva att jag ska hitta någon som kan jobba istället för mig? Eller hur är det där?

Svar: Det är fler än du som ställer just denna fråga till oss på Arbetsrättsjouren och inledningsvis kan man då konstatera att det är ett antal arbetsgivare som tror att de kan tvinga sin sjuka personal till både det ena och det andra. Sanningen är dock att om du är sjuk så ska du sjukskriva dig hos både arbetsgivare och hos Försäkringskassan första sjukdagen och under tiden du är sjuk ska du vara hemma och vila upp dig. Du har inte skyldighet att arbeta när du är sjuk, tvärtom kan det vara i vissa fall moraliskt förkastligt att arbeta när man är dunderförkyld med hänsyn till arbetskamrater och eventuella kunder/klienter/patienter etc. Är du sjuk ska du vara hemma och ta hand om dig på bästa sätt så att du kan återkomma till jobbet så snart som möjligt.

Det är heller inte din skyldighet att hitta en vikarie. Det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet och är du sjuk ska du knappast ta på dig dennes roll (om du däremot vill byta pass, så kan det, med arbetsgivarens insyn kanske vara möjligt). Men är du sjuk så är du sjuk. Kan arbetsgivaren då inte hitta en vikarie åt dig så får denne ta ansvaret för detta. Du kan ju inte rå över att du blivit sjuk, eller hur?

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Sjuk vid ”timanställning”; vad gäller?

Hej!
Jag är timanställd på en reception och tjänar 113,24. En dag blev jag sjuk och en annan arbetare till mig hoppade in då. Hon tjänar 108,56 i timmen. Min fråga är som lyder: Får jag tillbaka min sjukdag? Här, där jag jobbar byter vi ofta pass med varandra så det är inga problem, men hon säger att jag inte kan få tillbaka den dagen eftersom jag var sjuk och hon var tvungen hoppa in i sista minuten. Har försökt hitta lagar och regler men kan inte hitta vad som sägs om detta.

Hej!

Jag uppfattar din fråga som så att du vill ta igen den dagen du var sjuk genom att arbeta en annan dag istället. Timanställning är inte en anställningsform som regleras i LAS (lag om anställningsskydd). I denna lag finns tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning (vikariat etc.) angivna som former av anställning. Vid såkallade ”timanställningar” så handlar dessa egentligen om en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Blir man sjuk och inte kan arbeta ett bokat pass, så finns det inget i lag som reglerar att arbetstagaren har rätt att få ett annat pass istället.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Arbetsvägran om stannar hemma pga ej har barnvakt

Hej! Jag har bara en för mig jätte viktig fråga. Jag är timvikarie med en intermittent anställning på ett kommunalt äldreboende.
Jag har fått ett sommarschema jag tackat ja till ( jag pluggar annars). Nu kommer jag arbeta helger, kvällar och jag har ordnat barnvakt, då jag är ensamstående på full tid med tre barn. Nu har barnvakten sagt att den kan inte ta barnen som vi bestämt och jag har ingen annan som kan passa dem. Min fråga är om arbetsgivaren kan stämma mig om jag inte kan ta de pass jag först tackat ja till? Vad har jag för skyldighet och vad säger lagen?
Vore tacksam för snabbt svar Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Ett schema kan ses som ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Arbetsgivaren har en skyldighet att faktiskt ge dig arbete och lön i enlighet med schemat och du har en skyldighet att arbeta med den motstående rättigheten att få lön. Om du inte dyker upp på de arbetspass som du har åtagit dig så kan detta ses som arbetsvägran. Du kan då riskera att få ersätta den skada som kan uppkomma för arbetsgivaren. En giltig anledning till att inte arbeta trots att ni bestämt detta är om du eller dina barn blir sjuka. Att du inte har barnvakt bör inte vara en giltig anledning till att inte arbeta de pass som ni har bestämt. Men prata med din arbetsgivare så kanske ni kan lösa situationen tillsammans.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester och sjukdom

hej!
Jag har blivit sjukskriven före semester, och sjukskrivningsperioden går in i min semester. Nu vägrar min arbetsgivare att betala ut min semesterlön. Jag har frågat om jag kan få semesterlönen om jag begär semester i sjukskrivningsperioden. Min arbetsgivare säger då att jag måste inkomma med ett friskhetsintyg först innan jag kan få min semesterlöneutbetalning (utbetalas 1 ggr/år inför semestern ) . Har han rätt att begära in ett friskhetsintyg för detta? Räcker det inte med att jag begär att jag tar semester under min
sjukskrivning ? Är det någon skillnad om jag gör detta de första 14 dagarna som arbetsgivaren betalar sjuklön, eller om jag gör detta när fkassan betalar sjukpenning?

SVAR:

Hej,

Tanken med semester är att man som arbetstagare ska kunna vila upp sig och kunna företa andra aktiviteter. Om man blir sjuk så kan man begära att semesterdagarna inte längre ska ses som semesterdagar utan som sjukdagar. Detta är något som man som arbetstagare begär. Om man har semester och blir sjuk och inte begär att dagarna inte ska räknas som semester så kommer de att utgöra semesterdagar trots din sjukdom. Du kan behöva styrka din sjukdom med sjukintyg. Den motsatta situationen finns inte reglerad i semesterlagen, att du ska vara tvungen att uppvisa ett friskintyg. Det kan finnas vissa begränsningar i rätten att avbryta en sjukskrivning för att ha semester och sedan återuppta sjukskrivningen efter semestern, detta bör du undersöka med försäkringskassan.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till sjuklön på röd dag

Hejsan!

Vad gäller vid:
sjukdom dagen före helgdag (Kristihimmelsfärdsdagen, torsdag 9/5-2013) även dagen efter?

(Alltså, ska sjuklön utgår/räknas för helgdagen också?)

Mvh

SVAR:

Hej,

Du har rätt till sjuklön för de dagar som du annars hade haft rätt till lön. Hade du varit frisk och fått lön för en röd dag har du rätt till sjuklön om du är sjuk under en röd dag. Hade du varit frisk och inte fått lön för en röd dag har du inte heller rätt till sjuklön när du är sjuk. Sjuklön utgår inte för tid som, även om arbetstagaren inte varit sjuk, inte skulle ha varit förenad med rätt till lön.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren