Tag Archives: SemL

Ta ut sparade semesterdagar

Jag har en fråga om vilka år som semesterdagar är tvingade att ta ut. Om jag har dagar från semesterår:

080401-090331
090401-100331
100401-110331
110401-120331
120401-130331
130401-140331
140401-150331
150401-160331, 25 st nya dagar

Frågan är alltså räknas de nya året 150401-160331 in i de 5 år som man får spara dagar? Vilket då innebär att dagar som finns sparade 080401-090331—100401-110331 som ska betalas ut?

Hej,

Innan du kan ta ut sparade semesterdagar så behöver du först ta ut det innestående årets semesterdagar och därpå tas sedan de semesterdagar ut i den ordning som de sparades in. Om det av någon anledning inte är möjligt att ta ut resterade sparade semesterdagar efter fem år, är det vanligt att arbetsgivaren istället löser det genom en semesterersättning för sparade dagar. Semesterlagen är dispositiv vilket innebär att undantag från lagen i form av särskilda bestämmelser kan finnas i kollektivavtal.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren