Etikettarkiv: semesterrätt

Semesterersättning vid uppsägning?

Hej,

jag undrar ifall om jag säger upp mig från mitt jobb den 1 feb, har jag rätt att få ut min semesterersättning från intjänande år 2013?? Perioden är väl från 1 april – 31 mars, som man tjänar in 25 dagar, men om jag skulle säga upp mig redan 1 feb?

Hej,

Om du säger upp dig den 1 februari i år, 2014, blir din sista arbetsdag den 1 mars då uppsägningstid på en månad gäller såvida du och din arbetsgivare inte avtalat om annat. Då har du som arbetstagare rätt att få semesterersättning för de innestående semesterdagar du tjänat in under semesterårets gång dvs. i ditt fall 1 april 2013 – 1 mars 2014. Detta borde resultera i, grovt räknat 23 semesterdagar, såvida du inte tagit ut någon semester under perioden.

Du behöver alltså inte ha arbetat ett fullt semesterår för att rätt till din intjänade semester, lagen menar endast att om du arbetat ett helt semesterår har du rätt till totalt 25 semesterdagar med semesterlön.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar vi nytt anställningsavtal

Hej

Jag har varit timanställd på min arbetsplats sedan juli 2012. Nu den 1 februari kommer jag bli butikschef och ha en månadslön.

Då undrar jag om jag kan ta semester i år eller måste jag vänta till 31 mars 2015 för att få betalad semester?

Hej,

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. För att du som arbetstagare ska kunna hävda dig den rätten krävs dock att du senast en månad, efter det att den nuvarande anställningen upphör, förklarar för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede. Med andra ord kan du behålla dina intjänade semesterdagar och då överföra dessa till din nya anställning och kan med detta ta ut dem under semesteråret 1 april 2014 – 31 mars 2015.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semester vid en ny anställning?

Hej!
Jag har jobbat snart 6 månader för ett företag och min nuvarande chef har ett annat företag som jag nu fick gå vidare och ”avancera” inom, och vi har ännu inte skrivit kontrakt på min nya tjänst. Det är såhär att han är mycket noga med att följa regler som finns (vi har inget kollektivavtal) och jag bad om betald semester fast att jag nu är fast anställd och han sa att det får jag efter mitt intjänandeår – alltså senast i juli detta år. Min fråga är då – om jag nu skriver ett nytt kontrakt med samma ägare för båda företagen men för ett annat företag och tjänst, börjar mitt intjänandeår då om igen från det datum då jag startade min tjänst på det andra företaget?

Isåfall har jag ju inte rätt till min semester till sommaren utan får gå utan ett helt år till, kan det vara så? Vill veta innan jag skriver på ett nytt kontrakt för tekniskt sätt är jag fortfarande anställd i det andra företaget.

Hej,

Enligt lagen sträcker sig det så kallade intjänandeåret från och med 1 april till och med 31 mars året efter. Det året som sedan följer efter intjänandeåret är semesteråret. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om din anställning påbörjats efter den 31 augusti under semesteråret har du rätt till endast 5 semesterdagar dessa är då obetalda eftersom du inte tjänat in någon semesterlön.

Jag tolkar det som att du blivit anställd efter den 31 augusti 2013 vilket medför att du har rätt till 5 obetalda semesterdagar. Exempelvis kommer du, i det fall du arbetat sedan 1 september 2013 att erhålla 15 semesterdagar med semesterlön och 10 obetalda semesterdagar inför det kommande semesteråret (1 April 2014 – 31 Mars 2015).

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. Förutsättningen för att detta ska gälla är dock att du som arbetstagare inte får någon semesterersättning dvs. betalning för dina intjänade semesterdagar under pågående intjänandeår, från den tidigare arbetsgivaren, alltså din nuvarande anställning. Du som arbetstagare måste även senast en månad efter det att den nuvarande anställningen upphör förklara för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede.

Frågan återstår dock om de båda företagen ingår inom samma koncern, jag råder dig att söka svar på detta och ifall att det skulle påvisas vara så kan du tillämpa handlingar enligt lagen ovan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Rätt till semesterdagar vid deltidsanställning

Hej!

Jag har arbetat som behovsstyrd deltidsanställd på 60% från juni till sista september detta år och blev därefter heltidsanställd tillsvidare. I båda kontrakten har semesterförmånerna varit ”Enligt lag, 25 dagar”, och vi har muntligt sagt att ingen semestersättning utgått. Min fråga är: kommer jag få rätt till de dagar jag tjänat ihop under deltidsanställningen? Anställningen är inte enligt något kollektivavtal. Enligt vad jag läst har jag rätt till antingen de betalda semesterdagarna eller ersättningen.

Denna fråga får gärna publiceras, men inte mina personuppgifter, utan jag vill vara anonym.

Svar:
Hej!

Som grundregel så tjänas semester in före den kan tas ut och du har även rätt till de dagar du har tjänat in under den tid du arbetat deltid. Din semesterrätt på 25 semesterdagar gäller för ett helt semesterår och oavsett om du arbetar på deltid eller heltid. Däremot så påverkar din aktuella anställningsgrad ersättningen under de betalda semesterdagarna.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt ersättning när jag slutar?

Hej
Jag har arbetat heltid med en månadslön på 30000. Som pensionär har jag gått ner till 25% med en månadslön på 7750. När jag slutade min anställning 120604 hade jag 5 sparade semesterdagar +semesterlön från april o maj i år. Jag har fått semestertillägget men inte hela semesterlönen. Jag har bara fått 1800 i semesterlön, arbetsgivaren menar att jag inte ska ha mer. Det måste väl vara fel? Jag ska väl åtminstone ha en månadslön.
Mvh Göran

Svar:

Hej Göran!

Jag förstår inte helt alla detaljer i din fråga men jag ska ändå försöka ge dig ett svar.

Om det stämmer att du har 5 sparade semesterdagar sedan tidigare plus nya intjänade semesterdagar så ska du naturligtvis ha mer än 1800 kr i ersättning. Om du menar att du tagit ut semester under april och maj och enbart fått 1800 kr så är även det för låg ersättning utifrån förutsättningarna du ger.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Muntligt anställningsavtal och rätt till ersättning för utebliven semester

Hej

Min arbetsgivare är inte bunden till kollektivavtalet och jag har varit anställd hos dom sedan maj 2007, inklusive ett års föräldraledighet.

De första 12 månaderna hade jag en visstidsanställning men strax innan det kontraktet löpte ut, sista maj 2008, sa min chef att jag skulle få en fast anställning 1 jan 2009 under förutsättning att jag lärde mig vissa arbetsuppgifter först.

Enligt min chef, som jag hade då, behövdes det inte skrivas på ett nytt anställningskontrakt för det.

Under den perioden blev det varsel i företaget men jag fick stanna kvar.

Efter varslet på företaget frågade jag VDs sekreterare hur min anställning såg ut och då visade det sig att jag inte hade något kontrakt alls och eftersom det hade gått en månad ‘över tiden’ blev jag automatiskt fast anställd.

Hon ordnade med ett nytt kontrakt, 2 kopior med VDs namnteckning, gav det till mig men efter fundering skrev jag inte på pga att jag var inte nöjd med det eftersom arbetsuppgifterna hade blivit mer pga mindre personal och krävde högre lön.

Efter det blev det ingen ytterligare förhandling, pga det ‘ramlade mellan stolarna’ hela tiden. Företaget omorganiserades och min manager byttes ut hela tiden och även sommaren 2009 blev jag sjukskriven pga alltför stor arbetsbelastning för mig (gick in i väggen som det heter) så inget kontrakt blev påskrivet och jag har fortfarande de båda kopiorna hemma.

Nu efter min föräldrarledighet (feb 2012) jobbar jag med en annan tjänst på en annan avdelning eftersom jag blev erbjuden detta och det är dags nu att skriva ett nytt kontrakt (alltså nästan FEM månader efter den nya tjänsten!)

Nu undrar jag vad jag kan göra vid förhandlingen som är till min egen fördel.
Jag är inte ansluten till något fack. Men är det värt att kämpa för sin rätt?
Jag har ju arbetat utan kontrakt och vad jag har hört så är arbetsgivaren skadeståndsskyldig om jag arbetar utan kontrakt efter ett års anställning?

Jag kan även informera om att stora skillnaden mellan det allra första kontraktet och med det oskrivna samt det kontrakt som är nu aktuellt är att det första kontraktet har 25 dagars semsterersättning och betald övertid med de andra två har 30 dagars semesterersättning men ingen betald övertid (samtliga anställda måste ha detta kontrakt nu)
Om det oskrivna kontrakt skulle komma upp i diskussionen kan de ju inte säga att detta har gällt sedan 1 juni 2008 även om jag inte skrivit på, isåfall skulle jag ju då ha 30 dagars semester, vilket jag aldrig har haft, utan 25 dagar.

I det nya och aktuella kontrakt står det följande: Anställningstid inom xxxxxxx-koncernen i direkt anslutning till denna anställning fom 2007-05-21 tom 2012-02-12.

Jag hoppas att ni kan hjälpa mig

MVH

CG

Svar:

Hej CG!

Utifrån den information du ger i mailet så kan det vara svårt att ge några konkreta förhandlingstips. Vad gäller anställningsavtalet så får det vara muntligt, däremot ska arbetsgivaren ge dig information om dina anställningsvillkor senast en månad efter att anställningen påbörjades, och i annat fall så brytar han/hon mot Lagen om anställningsskydd. För detta brott kan man begära skadestånd, dock är inte det samma sak som att man per automatik får något utan frågan behöver prövas av tingsrätten om man inte lyckas komma till en överenskommelse innan det.

Om det är vedertaget vid företaget att ha 30 dagars betald semester och du endast har fått 25 dagar så kan man möjligen hävda att du fått för lite dagar och därmed har en fordran på företaget motsvarande betalning för de dagar du inte har fått ut. Detta kan man i så fall driva genom en lönefordran som även den kan tas vidare till tingsrätten om man inte kommer överens.

Hör gärna av dig igen om det är något ytterligare vi kan hjälpa dig med.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Semesterrätt

Fråga:

Hej.
Min ålder är 52 år
När jag jobbade som gruppchef åt kommunen så hade jag 32 sem.dagar.
Idag jobbar jag som verksamhetschef åt privat bolag och får höra att jag bara får 25 sem.dagar.
Är detta verkligen korrekt.
Med vänlig hälsning,
Annalena

Svar:
Hej Annalena!

Enligt Semesterlagen så har du en minsta semesterrätt på 25 dagar men om ditt företag har kollektivavtal så kan du eventuellt ha fler dagar.

Med andra ord så kan det vara så att du i din nya anställning ”endast” har 25 dagars betald semester.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#