Tag Archives: semesterlönegrundande frånvaro

Föräldraledighet som ger semesterdagar?

Jag har under semesteråret varit föräldraledig två dagar i veckan och jobbat tre dagar i veckan. Jag har inte tagit ut 120 dagar föräldraledighet på barnet. Ger de första 120 dagarna av föräldraledigheten rätt till full semester, dvs har jag rätt till 25 betalda semesterdagar?

Hej,

Föräldraledighet under 120 dagar per förälder och födsel är semesterlönegrundande frånvaro. Dessa 120 dagar resulterar i, grovt räknat, 8 semesterdagar med semesterlön. Dessa 8 semesterdagar kombinerat med de närvarointjänade semesterdagarna, dvs. de dagar du faktiskt arbetat på din arbetsplats, bör resultera i 25 semesterdagar med semesterlön inför kommande semesterår.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren