Etikettarkiv: semesterlön

Semesterersättning

FRÅGA:

Hejsan! Jag vill bara fråga, om mina semesterersättning. Jag har jobbat i 1 år med städning, och jag har månadslön 10500:- jag vill bara veta, om hur mycket jag ska få mina semesterersättning ?

SVAR:

Hej,

Börjar med att särskilja semesterlön och semesterersättning. Semesterlön får du ut de dagar du tar ut semesterledigt under din anställning och semesterersättning får du ut om du har en kortare anställning eller anställningen avslutas utan att du tagit ut din semesterledighet.

Du har rätt till semesterlön under din semesterledighet och tar du inte ut någon semester eller har en tidsbegränsad anställning har du rätt till semesterersättning. Semesterlön betalas ut olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats. Kolla med din arbetsgivare vad som gäller på arbetsplatsen.

Arbetar du under en tidsbegränsad anställning är det semesterersättning som betalas ut. Denna ersättning är minst 12 procent och beräknas på den totala lönen du tjänar hos din arbetsgivare. Detta ska enligt semesterlagen betalas ut snarast möjligt efter avslutad anställning, men senast en månad efter.

Viktigt att tänka på är att semesterersättningen även kan betalas ut varje månad, men då ska den vara skild från grundlönen det vill säga du ska kunna se på din lönespecifikation vilken del som är semesterersättning och vilken del som är din vanliga lön.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid uppsägning?

Hej,

jag undrar ifall om jag säger upp mig från mitt jobb den 1 feb, har jag rätt att få ut min semesterersättning från intjänande år 2013?? Perioden är väl från 1 april – 31 mars, som man tjänar in 25 dagar, men om jag skulle säga upp mig redan 1 feb?

Hej,

Om du säger upp dig den 1 februari i år, 2014, blir din sista arbetsdag den 1 mars då uppsägningstid på en månad gäller såvida du och din arbetsgivare inte avtalat om annat. Då har du som arbetstagare rätt att få semesterersättning för de innestående semesterdagar du tjänat in under semesterårets gång dvs. i ditt fall 1 april 2013 – 1 mars 2014. Detta borde resultera i, grovt räknat 23 semesterdagar, såvida du inte tagit ut någon semester under perioden.

Du behöver alltså inte ha arbetat ett fullt semesterår för att rätt till din intjänade semester, lagen menar endast att om du arbetat ett helt semesterår har du rätt till totalt 25 semesterdagar med semesterlön.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar vi nytt anställningsavtal

Hej

Jag har varit timanställd på min arbetsplats sedan juli 2012. Nu den 1 februari kommer jag bli butikschef och ha en månadslön.

Då undrar jag om jag kan ta semester i år eller måste jag vänta till 31 mars 2015 för att få betalad semester?

Hej,

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. För att du som arbetstagare ska kunna hävda dig den rätten krävs dock att du senast en månad, efter det att den nuvarande anställningen upphör, förklarar för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede. Med andra ord kan du behålla dina intjänade semesterdagar och då överföra dessa till din nya anställning och kan med detta ta ut dem under semesteråret 1 april 2014 – 31 mars 2015.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterersättningens utbetalning

Hej!

Jag behöver lite rådgivning angående min semesterersättning. Jag har sagt upp mig från min arbetsplats och min sista arbetsdag var den 11 januari. Jag har läst på diverse forum och i lagtext att efter att en anställning har upphört har man rätt till sin semesterlön som istället blir en semesterersättning. Är det någon skillnad på heltid eller timanställning i denna fråga?

Jag har mottagit min sista lön från arbetsplatsen men med den kom ej någon semesterersättning så jag har varit i kontakt med min arbetsgivare för att höra med denne om han själv i fråga visste något om detta och jag berättade vad jag hade läst i lagtexten. Jag har inte gått direkt till någon annan anställning utan jag har börjat studera på heltid. I 28§ 1st samt 30§ 1st, semesterlag 1977:480, arbetsrätt -> så står det att jag ska ha min semesterersättning senast en månad efter anställningens upphörande. Stämmer detta i min situation?

Hej,

Jag kan bekräfta att vad du redogjort för, helt rätt och riktigt är din rätt enligt lag, utifrån situationen som beskrivits ovan. Jag vill dock reservera mig för den möjligheten att du fått semesterersättning utbetald varje månad med 12 %, om så är fallet har du då ingen innestående semesterersättning att få utbetald, detta skall isf stå med som en separat post på lönespecifikationen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Föräldraledighet som ger semesterdagar?

Jag har under semesteråret varit föräldraledig två dagar i veckan och jobbat tre dagar i veckan. Jag har inte tagit ut 120 dagar föräldraledighet på barnet. Ger de första 120 dagarna av föräldraledigheten rätt till full semester, dvs har jag rätt till 25 betalda semesterdagar?

Hej,

Föräldraledighet under 120 dagar per förälder och födsel är semesterlönegrundande frånvaro. Dessa 120 dagar resulterar i, grovt räknat, 8 semesterdagar med semesterlön. Dessa 8 semesterdagar kombinerat med de närvarointjänade semesterdagarna, dvs. de dagar du faktiskt arbetat på din arbetsplats, bör resultera i 25 semesterdagar med semesterlön inför kommande semesterår.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semester vid en ny anställning?

Hej!
Jag har jobbat snart 6 månader för ett företag och min nuvarande chef har ett annat företag som jag nu fick gå vidare och ”avancera” inom, och vi har ännu inte skrivit kontrakt på min nya tjänst. Det är såhär att han är mycket noga med att följa regler som finns (vi har inget kollektivavtal) och jag bad om betald semester fast att jag nu är fast anställd och han sa att det får jag efter mitt intjänandeår – alltså senast i juli detta år. Min fråga är då – om jag nu skriver ett nytt kontrakt med samma ägare för båda företagen men för ett annat företag och tjänst, börjar mitt intjänandeår då om igen från det datum då jag startade min tjänst på det andra företaget?

Isåfall har jag ju inte rätt till min semester till sommaren utan får gå utan ett helt år till, kan det vara så? Vill veta innan jag skriver på ett nytt kontrakt för tekniskt sätt är jag fortfarande anställd i det andra företaget.

Hej,

Enligt lagen sträcker sig det så kallade intjänandeåret från och med 1 april till och med 31 mars året efter. Det året som sedan följer efter intjänandeåret är semesteråret. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om din anställning påbörjats efter den 31 augusti under semesteråret har du rätt till endast 5 semesterdagar dessa är då obetalda eftersom du inte tjänat in någon semesterlön.

Jag tolkar det som att du blivit anställd efter den 31 augusti 2013 vilket medför att du har rätt till 5 obetalda semesterdagar. Exempelvis kommer du, i det fall du arbetat sedan 1 september 2013 att erhålla 15 semesterdagar med semesterlön och 10 obetalda semesterdagar inför det kommande semesteråret (1 April 2014 – 31 Mars 2015).

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. Förutsättningen för att detta ska gälla är dock att du som arbetstagare inte får någon semesterersättning dvs. betalning för dina intjänade semesterdagar under pågående intjänandeår, från den tidigare arbetsgivaren, alltså din nuvarande anställning. Du som arbetstagare måste även senast en månad efter det att den nuvarande anställningen upphör förklara för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede.

Frågan återstår dock om de båda företagen ingår inom samma koncern, jag råder dig att söka svar på detta och ifall att det skulle påvisas vara så kan du tillämpa handlingar enligt lagen ovan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning

Hej. Jag har en fråga till er. När jag nu ska byta jobb så är jag lite orolig för att jag kanske kommer att gå utan lön en månad pga att den nya arbetsgivaren kör med en månads innestående lön men det gör ej min nuvarande arbetsgivare. Så jag undrar om jag kan kräva att få ut min ihop jobbade semesterlön på en gång eller har han rätt att vänta tills den egentligen ska betalas ut i juni?

Hej,

Då du har insparade semesterdagar när du avslutar en anställning kommer dessa att betalas ut som en semesterersättning vid din sista månadslön. Alltså kommer du, i ditt fall, erhålla semesterersättningen inför den månad du kommer stå utan arbete.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning

Hej,

Jag kommer att sluta på mitt jobb den 7 Februari (egen uppsägning)

Jag har ca 10 dagar semesterdagar som jag kommer att få ut i pengar.

Jobbar 75%
21025:- /mån heltid.
ca 15 600/mån för 75%

Hur mycket kommer jag få utbetalt på dessa 10 dagar?

Hej,

Du kommer att erhålla semesterersättning för de 10 semesterdagarna, hur mycket pengar du kommer erhålla skiftar om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal eller ej.

Då inget kollektivavtal finns gäller att för varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut för erhåller du din ordinarie lön samt ett tillägg. Semestertillägget enligt semesterlagen är 0,43 procent av aktuell månadslön per semesterdag. Lagen anger inte hur lönen ska beräknas per semesterdag. Förarbetena anger att tillägget är beräknat utifrån att det finns 21 arbetsdagar per månad.

Lönen per arbetsdag;

15600/21 : 742,86 kr

Lönen för 10 semesterdagar;

742,86 * 10 : 7428,6 Kr

Med semestertillägg;

0,0043 * 15600 * 10 : 670,8 kr

Semesterersättningen totalt;

7428,6 + 670,8 : 8099 kr

Observera att detta är ett exempel på räknesätt men detta torde vara lägstanivån du kan förvänta dig, en indikation om inte annat.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterlagen

Hej. Jag undrar vad man menar med detta?

29 § Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

För sparade semesterdagar ska semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.Lag (2009:1439).

Hej,

Om du tar ut semesterdagar under din anställningstid hos arbetsgivaren erhåller du semesterlön under dessa dagar. Om du sedan väljer att avsluta din anställning och då har innestående semesterdagar kommer du istället få dessa som semesterersättning, alltså kontant ersättning. Lagen menar på att den semesterersättning du erhåller ska beräknas på liknande sätt som semesterlönen skulle ha gjorts om du varit kvar i din anställning. Tillägget är till för att förtydliga att även om du sparade 5 semesterdagar för t.ex. 2 år sedan, så är det din aktuella lön (det har förmodligen tillkommit löneökningar) under det semesterår som anställning upphör, som semesterersättningen skall baseras på.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterskuld

Hej,

Jag har ett vikariat som slutar den 31/1. Även om jag vill finns inte möjlighet till förlängning på grund av arbetsbrist för mig då ordinarie anställd kommer tillbaka.

Jag har fått reda på att företaget vill ha tillbaka 7000kr i semesterskuld på grund av förskottssemester.

Kan de göra det?

Hej,

I det fall du som arbetstagare tagit ut semester innan du arbetat in denna kan det komma att bli så att du får betala tillbaka för semesterlön du erhållit under dessa dagar. Ett semesterår, som garanterar dig rätt till 25 semesterdagar, sträcker sig från 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Avstämningen mellan inarbetade semesterdagar och uttagna semesterdagar dras normalt från den sista utbetalningen från arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]