Etikettarkiv: Semesterlagen

Rätt till semesterdagar?

 

Hej

Skriver för min systers räkning. Jobbar på ett företag där min arbetsgivare inte har något kollektivavtal. Vi som anställda undrar då om man inte har rätt till sina semesterdagar ändå som man har enligt lag. Vi har inga anställningsavtal heller dessvärre, vad gäller då?

Svar:

Hej!

Då en arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal om fattas den av lagen. Enligt semesterlagen har du som arbetstagare rätt till 25 semesterdagar, hur många som är betalda eller obetalda beror på hur mycket semester som tjänats in under intjänandeåret. Ni har alltså rätt till era semesterdagar. Ni har även enligt lag rätt till ett anställningnsavtal. Detta enligt LAS § 6 som nämner följande:

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Ett anställningsavtal är alltså någonting som en arbetstagare har rätt till. Då ett företag inte är bundet av kollektivavtal så omfattas det alltså dock av lagen. Har ni andra frågor är ni välkomna att återkomma, lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur räknar jag ut min semesterlön?

Hej har 29 sparade semester dagar som jag nu fick utbetalat. Jobbar som personlig assistent och går på pan avtal. Till saken är då att jag på mina 29 semester dagar får bara 5800 kr förjävligt. Så min fråga är då hur räknar jag min semesterlön. Jobbar i vården som sagt och går på pan avtal. Har läst att semestern jag sparat är från 3 år till backa, har jag inte en fast lön när jag går på semester då? Eller räknas inte min semester från det år mina dagar är sparade?

Svar:

Hej!

När vi pratar om semesterlön innebär det den betalda semester som du har tjänat ihop till under intjänandeåret. Beroende på hur mycket du har arbetat under intjänandeåret så har du olika många betalda semesterdagar. Du har dock alltid rätt till 25 semesterdagar per år, hur många av dessa som är betalda eller obetalda beror som nämnt dock på hur mycket du har arbetat under intjänandeåret. Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön samt eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra semestertillägg. Tillsammans kallas detta för semesterlön. På Unionens hemsida hittar du en länk där du kan räkna ut din ungefärliga semesterlön om du har fast lön, länken har du här:

http://www.unionen.se/rad-och-stod/rakna-ut-din-semesterlon

Misstänker du att din arbetsgivare har betalat ut fel lön till dig kan du kontakta eventuellt lönekontor hos din arbetsgivare. Finns inte detta finns alternativet att prata med din arbetsgivare. Du kan även kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan.

Gällande sparade semesterdagar har du rätt till att spara fem semesterdagar per år. Dessa dagar kan du spara som längst i fem år, efter detta har du inte rätt till att ta ut dessa som betald ledighet utan ska då få ut dessa som ersättning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Hej

Jag blev den 24/6 uppsagd på grund av arbetsbrist och har sista arbetsdag den 24/12-2014 ( god jul). Jag har haft ett chefs jobb och har därför 30 dagars semester och dessutom har jag mycket sparad semester. Mitt lönebesked säger att jag har 63 dagar sparat och det mesta är mer än 5 år gammalt. Min arbetsgivare hävdar att man bara behöver betala ut 50 dagar samt den under året intjänade semestern dvs 72 dagar. Jag å min sida hävdar att då min semester är sparad så länge så har vi ett oskrivet avtal om att jag får spara den och vill ha ut de 63 + 22 dagar. Vad gäller i detta fall och hur skall arbetsgivaren kunna ha en semesterskuld till mig en månad och sedan skriva bort den nästa.

Svar:

Hej!

En arbetstagare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar på år har rätt att spara en eller flera semesterdagar till senare år. Du förfogar själv över dina sparade semesterdagar och dess förläggning så länge det inte finns rimliga skäl till att de inte kan tas ut. Enligt semesterlagen så får en arbetstagare inte spara semesterdagar längre än fem år. Det vill säga om det inte innebär en oangelägenhet för arbetsgivaren under det femte året att ta ut dessa dagar, då kan arbetstagaren och arbetsgivaren ha gjort ett avtal kring att de ska tas ut under det sjätte året. Har semesterdagarna inte tagits ut under det femte (eller sjätte enligt avtal) har du som arbetstagare ingen rätt till att få ut semestern i form utav ledighet, du har dock rätt till att få ut dessa i form av semesterersättning. De kan alltså inte brinna inne.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Jag ska vara tjänstledig under 3 månader för att driva egen näringsverksamhet. Hos min ordinarie arbetsgivare, som jag tar tjänstledigt från, har jag 30 dagars semester enligt mitt anställningsavtal. Hur påverkas denna av min tjänstledighet? Har jag fortfarande rätt till 30 dagars ledighet kommande semesterår fast jag får bara semesterlön för 22,5 av dessa dagar (om man räknar bort 7,5 intjänade dagar som försvinner under min tjänstledighet). Eller är det så att jag bara kan ta ut de dagar jag tjänat in semesterlön för?

 

Svar:

Hej!

Enligt semesterlagen har du rätt 25 semesterdagar per år. Om dessa är betalda eller inte beror då på hur mycket du har tjänat ihop till under intjänandeåret. Om du enligt ditt anställningsavtal har rätt till 30 semesterdagar är det alltså det som gäller. Det är dock endast då som du nämner de 22,5 semesterdagarna som är betalda, medan de andra 7,5 dagarna är obetalda semesterdagar.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Får jag ta ut semester eller får jag ersättning?

Om jag har sparat ett antal semesterdagar från sommaren och vill ta ut dem på hösten, kan då arbetsgivaren neka mig detta och istället betala ut ersättning i pengar? Detta rör alltså dagar utöver dem jag får spara till året efter.

Du har enligt semesterlagen rättighet att under perioden juni, juli, augusti ta ut din ledighet. Det innebär att du under denna period har rätt till att få 25 semesterdagar, antingen betalda eller obetalda beroende på hur länge du arbetat. Efter denna period har du alltså ingen laglig rätt till att ta ut din semester. Om du har innestående betalda semesterdagar får du antingen ut dessa då du avslutar din anställning eller så får du ett semestertillägg som ger dig högre ersättning då du tar ut din semester under nästa semesterperiod.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

När har jag rätt att få semestern beviljad?

Hej

Om jag önskar ledigt 15/7 till 22/7 nu den 25/9 hösten innan, kan arbetsgivaren neka mig det och säga att han ska titta på det tidigast om två månader. Vi ska åka utomlands på ett bröllop och behöver boka hotellägenhet nu innan rummen tar slut. Men han sa att om jag önskat semester utanför semestertiden hade han beviljat det. Men nu när semestrar ej är klara kunde han inte lova något. Mitt svar var att jag kanske ändrar mig och önskar semester av annan anledning i sommar, och att jag inte kan följa med på bröllopet utan snabbt svar. Tyckte att jag var ute i väldigt god tid men det hjälpte tyvärr inte denna gång.

Svar:

Hej!

Den enda rätten du har är lagligt sett är att få ett definitivt besked kring din semester två månader i förväg enligt Semesterlagen. Det innebär alltså tyvärr att din arbetsgivare har rätten att neka dig detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Rätt att ta ut semesterlön?

Hej!

På hrf så står de att semesterlön man har rätt att ta ut semesterlön mellan den 15 maj och den 15 september, så är det för sent att ta ut den nu?

Hej!

I Hrf:s kollektivavtal står det att du har rätt till att ta ut din sommarsemester mellan 15 maj och den 15 september. Det innebär att du under denna period har rätt till att få 25 semesterdagar, antingen betalda eller obetalda beroende på hur länge du arbetat. Efter denna period har du alltså ingen rättighet till att ta ut din semester. Om du har innestående betalda semesterdagar får du antingen ut dessa då du avslutar din anställning eller så får du ett semestertillägg som ger dig högre ersättning då du tar ut din semester under nästa semesterperiod.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Sjukanmälan under semester?

Hej!

Min fråga är ganska kort egentligen. Jag och min sambo blev sjuka på semestern så pass att vi absolut inte hade kunnat jobba. Jag sjukanmälde direkt när jag hade landat på svensk mark. Min fråga är om det räknas som en sjukanmälan? Eller måste man rapportera direkt från första dagen fast än att man är i ett annat land? 

  
Svar:

Hej!

Enligt semesterlagen § 15 så ska du då sjukdom eller arbetsskada inträffar under semestern anmäla detta utan dröjsmål till din arbetsgivare. Då ska dessa dagar inte räknas som semesterdagar utan som sjukdagar. Om du anmäler utan dröjsmål har du rätt till samma antal semesterdagar som antalet dagar du varit sjuk. Utan dröjsmål är inte klart definierat i lagen, men om du skulle varit på arbetsplatsen är du skyldig att sjukanmäla från och med första dagen. Din arbetsgivare skulle därmed kunna hävda att du inte har rätt till dessa dagar då sjukanmälan inte gjorts utan dröjsmål. Mitt råd till dig skulle då vara att ändå försöka prata med din arbetsgivare om situationen och att du under sjukdagarna var utomlands och att det då var praktiskt omöjligt att kunna kontakta denne under denna tid.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägning vid heltidssjukskrivning

Hejsan! Har varit heltidssjukskriven sedan 7 april . Det har börjat pratas om återgång till arbetet i oktober, men vet inte om jag klarar av det. Ska prata med min läkare imorgon. Men annars vill jag säga upp mig. Vantrivs på min arbetsplats och får panik av tanken att behöva gå tillbaka. Vad händer om man säger upp sig medans man är sjukskriven? Får man göra det? Och hur blir det med intjänade semesterdagar och med a-kassa?

Hej!

Det är tillåtet att säga upp sig under din sjukskrivningsperiod. Om du säger upp dig själv infaller en karens från a-kassa, denna tid brukar vara runt 45 dagar men du får kontrollera med ditt försäkringsbolag.  De dagar som du har tjänat in och som du inte tagit ut i ledighet får du ut i pengar. Dina semesterdagar är en intjänad rättighet enligt Semesterlagen, vilket innebär att om du avslutar anställningen innan du har hunnit ta ut dessa dagar ska arbetsgivaren i stället betala ut semesterersättning. 

Lycka till!

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Beräkna antalet semesterdagar

Hej.

Jag har ett vikariat som månadsanställd och på heltid som börja gälla den 4/11 2013 – 31/2 2015 och nu sägs det att jag bara ska få 5 betalda semesterdagar . Enligt min uträkning ska jag ha 11 semesterdagar, vem har rätt?

Med vänlig hälsning, Annika

 

Svar:

Hej!
Semesteråret omfattar 1 april ett år till 31 mars året därpå. Hur mycket du arbetet året därföre, det vill säga intjänandeåret, avgör hur många dagar du är berättigad till.  Då du är anställd efter den 31 augusti är du berättigad till 5 betalda semesterdagar under semesteråret, det vill säga under 1 april 2014- 31 mars 2015.

För att beräkna antalet dagar betald semester ska du ta (antalet semesterdagar – antalet ej semestergrundande frånvarodagar / 365 x semesterrätten) 7 § LAS.  Då jag inte vet hur många semestergrundande frånvarodagar du har kan jag inte beräkna det för dig. Undantag rörande semester kan finnas i möjligt rådande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren