Tag Archives: semesterlag

Betala tillbaka förskottssemester vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter bara ett år hos min arbetsgivare, har läst att man då inte behöver ”betala tillbaka” förskottssemetsern jag tagit, vilket är 17 dagar. Men man får ju 25 förskottssemesterdagar, får jag då 8 dagar utbetalt + min intjänade semetser. Eller brinner de 8 förskottsdagarna inne?

Hej

Nej du får inte ut extra förskottsdagar som du inte tagit ut.

Men detta gäller generellt.

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön (dvs inte lönen, viktigt!)

Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs blir arbetstagaren uppsagd pga arbetsbrist, men uppsägningen inte sker i samband med en konkurs. Behöver arbetstagaren inte betala tillbaka förskottet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Byta intjänandeperiod för semester?

Hej,

hur går vi till väga om vi vill byta semesterintjänandet från intjänandeår till semesterår och följa semesterlagen? Låt säga att vi skulle bryta vid årsskiftet, då skulle de anställda tjäna in ca 6 dgr till nästa semester, kan vi göra så och ”kräva” att de plockar sparad semester alt. tj.ledigt?
MVH

Hej

Enligt semesterlagen, kan ni bara ha ett sådant avtal genom att ni har ett gällande kollektivavtal. Se nedan.

2 a § Genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, får avvikelse göras från 3, 3 a, 9, 11 § andra stycket, 16–16 b, 22, 26, 26 a, 29, 29 a och 30 §§.

3 § Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.

Har ni inte ett gällande kollektivavtal?, bryter ni i så fall mot semesterlagstiftningen då denna paragraf bara kan göras gällande genom kollektivavtal.

Har ni kollektivavtal innebär  det inte att ni bara kan byta ”över” det gällande avtalet. Detta ska göras när ni tecknar ett nytt kollektivavtal (som sker genom förhandling med den kollektivavtalsslutande organisationen, dvs facket). Anledningen till detta är att kollektivavtalet gäller precis lika mycket som ett anställningsavtal och detta kan ni inte bara bryta genom att ni som arbetsgivare tycker att ni vill ändra semesterintjänandet, som dessutom blir en klar försämring för arbetstagarna. Det innebär nämligen att ni gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Vill ni ändå ändra förutsättningarna (om ni inte har kollektivavtal) bör ni göra det på ett sådant sätt att arbetstagarna accepterar villkoren, det bästa vore i så fall att de tjänar på övergången. Dvs att de inte blir av med några semesterdagar. Kom ihåg att förhandla med arbetstagarna innan ni gör förändringen även om ni inte har kollektivavtal. Det kan annars vara ett anställningsavtalsbrott om ni ändrar semesterintjäningen till det sämre.

Lycka till med förhandlingen

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Förskottssemester, måste jag betala tillbaka?

Hej!
Jag har varit anställd som konsult på ett bolag som har kollektivavtal.
Nu har jag avslutat min anställning efter 4,5 år. Första året tog jag ut 21 dagar förskottssemester som jag nu är återbetalningsskyldig.

Fråga:
Skrivs inte förskottssemestern av med 20% varje år man jobbar och är anställd i bolaget?

Hej

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande.

Eftersom du inte arbetat i 5 år kommer du därför att få kvitta förskottssemestern mot din innestående semesterersättning.

Däremot har arbetsgivaren ett gällande kollektivavtal kan det mycket väl vara så att förskottssemestern skrivs av med 20% per år.  Du måste därför se efter vad det står i det gällande kollektivavtalet.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Min arbetsgivare vill att jag tar semester i samband med uppsägningstiden

Hej!

Jag har på egen begäran sagt upp mig från mitt jobb.

Jag har 3 månaders uppsägning men har själv valt att få gå 2 månader och 3
dagar tidigare, eftersom jag i princip inte står ut med cheferna.Nu försöker
chefen tvinga mig att ta semester och komp dom dagar som är kvar för att slippa
betala ut det i pengar. Allt för att hon ska spara pengar och vara ännu mer elak.

Det rör sig om ca 8-9 Semesterdagar ich ca 26 komptimmar.

Har hon laglig rätt till det?

Jag jobbar inom privat hemtjänst och vi har kollektivavtal.

 

Hej

Enligt 14 § semesterlag får inte arbetstagares semesterledighet förläggas samband med uppsägningstid (gäller dock inte om uppsägningstiden är mer än sex månader).

Du kan istället arbeta under hela uppsägningstiden eller så kan arbetsgivaren arbetsbefria dig mot att du behåller din lön och anställningsförmåner. Den 14 § är inte heller semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal inte kan inskränka dina rättigheter. Så du behöver inte ta semester under uppsägningstiden om du inte själv vill.

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Byta arbete under uppsägningstiden

Hej!

Jag undrar om jag själv säger upp mig då har jag en månads uppsägning, men vill
ta ut min intjänade semester den månade, går det? Och under den månaden kan jag
börja jobba hos ett annat företag då?

Hej

Jag förstår din situation, men rent generellt har du inget lagligt stöd för att ta semesterledigt under din uppsägningstid, det är nämligen så att din arbetsgivare har sista ordet gällande förläggningen av din semester. Även om du begär semester kan din arbetsgivare säga nej till detta och har laglig rätt till det. Sedan finns det även andra aspekter att ta hänsyn till som tex din lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare (som du har under gällande anställningsavtal vilket även omfattar uppsägningstiden). Det kan knappast ses som särskilt lojalt att ta annat arbete under uppsägningstiden om din gamla arbetsgivare behöver dig under hela uppsägningtiden, även om du rent tidsmässigt skulle kunna reda ut det.

Till detta måste du även förstå hur det skulle vara tex om förhållandena var de omvända. Låt säga att din nya arbetsgivare säger upp dig pga personliga omständigheter och ersätter dig samma dag med nya arbetstagare och du inte fick arbeta kvar under uppsägningstiden? Det är lätt att tycka arbetsmarknaden ska vara flexibel när det gagnar sig själv, men få vill vara utan skydd när situationen är den omvända. Din arbetsgivare vill så klart kunna se till att verksamheten kan fortsätta i något så när normal takt och få chans att rekrytera in annan arbetstagare på din plats. Ibland går det att lösa sådana här situationer ändå, fråga din arbetsgivare om du behövs hela uppsägningstiden och om ni kanske kan hitta en väg som passar både dig och dem.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Semesterstängt vad gäller?

Hej,
Jag har en fråga om semesterstängt.
Jag arbetar på ett företag där verksamheten ska vara stängd under juli månad och jag
vet inte riktigt vad det är som gäller.Kan min arbetsgivare tvinga mig till att ta
ut semesterdagar då? Eller har jag rätt till betald ledighet? Vilka paragrafer i
semesterlagen är det som gäller? för jag hittar nämligen inte dem. (Vi har inget
kollektivavtal och jag har fått besked om att jag blir fast anställd den 18 maj)

Vänliga hälsningar,

 

Hej

Som huvudregel gäller att arbetstagare inte har någon skyldighet att ta ut obetalda semesterdagar. Din arbetsgivaren ska samråda med dig om förläggningen av semestern även om ni inte har kollektivavtal. Men det är även viktigt att känna till att din arbetsgivare faktiskt i slutändan bestämmer om när du kan ta semester. Semesternsförläggning är nämligen en arbetsledningsfråga.

Kan du arbetsgivaren förlägga semestern när som helst? Nej en arbetsgivare ska normalt sätt erbjuda en sammanhängande ledighet på fyra veckor under juni till augusti.

Just i din situation skulle jag samråda med arbetsgivaren, berätta att du tex inte har tillräckligt många betalda semesterdagar att ta ut och att du på så sätt skulle tvingas gå obetald under de dagar som arbetet är stängt. Vilket egentligen enligt lag är fel (8 § semesterlag).

Så hur kan ni då tänkas lösa detta?
Din arbetsgivare kanske inte kan öppna verksamheten för dig men kan kanske ge dig förskott på semestern, vilket innebär att du kan få betald semester under tiden verksamheten har stängt. Det innebär dock att du blir tvungen att betala tillbaka dessa dagar om du slutar hos arbetsgivaren inom 5 år. De kvittas mot framtida semesterersättning.

Förhoppningsvis slipper ni gå i konflikt med varandra och kan lösa detta på ett konstruktivt sätt för allas bästa.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Semesterledighet

Hejsan.

Jag var på en fjällsemester i januari och valde att ta ut semester på min
ledighetsansökan. Nu när jag fick lönespecifikationen såg jag att jag inte haft
några semesterdagar kvar och fått avdrag för tjänstledighet utan att chefen
meddelat mig att jag inte haft några dagar kvar. Visst hade jag kunnat haft bättre
koll men lönespecifikationenen är inte den lättaste att tyda. Har inte min chef
något ansvar att meddela mig när något är fel?

Hej

En arbetstagare får avstå från rätten till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön.  Men du som arbetstagare ska lämna besked till din arbetsgivare om i vilken omfattning du ämnar ta ledigt utan rätten till semesterersättning. Beskedet behöver inte lämnas innan arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar utan lön du som arbetstagare har eller kan beräknats ha rätt till. Har du lämnat ett sådant besked kan du inte sedan avstå ledigheten utom i undantagsfall.

Skulle detta gått rätt till skulle du alltså ha lämnat besked till din arbetsgivare innan semestern påbörjades om att du väljer att ta ut obetald semester, och dess förinnan skulle din arbetsgivare berättat för dig att du inte har några betalda semesterdagar kvar.

Du kan alltså inte efterhand begära att få betalt för dessa dagar, men i fortsättningen ska du själv kontrollera om du har betalada semesterdagar kvar att ta av, och begär att din arbetsgivare faktiskt ger dig ett ordentligt underlag så du verkligen vet vad du tar ställning till.   Din arbetsgivare har till viss del ansvar för att detta går rätt till, men problematiken ligger även i att du själv inte varit tillräckligt uppmärksam.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal

Hej,

Jag har varit fast/heltidsanställd hos ett företag sedan 2007. Jag har arbetat för internationella team i runtom i världen, alltid under lokalt kontrakt (anställningsavtalen har tecknats med den lokala enheten i respektive land). Nu ska jag flytta tillbaka till Sverige på egen begäran och kommer byta mitt tyska avtal mot ett svenskt. Jag behåller samma jobb och position, på samma team med samma chef. Nu säger HR att de måste inkludera två månaders provanställning samt att startdatum för detta avtal (2014) kommer att gälla som officiell anställningsstart och inte 2007.

Jag tänker försöka förhandla bort provanställningen, är det något mer jag bör se upp med? Kan jag komma att behandlas som nyanställd i fler aspekter, t.ex. Vad gäller semester, uppsägningstid eller föräldraledighet (om det skulle bli aktuellt)?

Hej,

Om ärendet ifråga berör en koncern med filialer runt om i världen och dina anställningsavtal har tecknats med lokal arbetsgivare skulle jag säga att det tyvärr är ofrånkomligt med ett nytt anställningsavtal. Jag anser definitivt att du ska förhandla bort provanställningen, denna är obefogad i det hänseende att de redan vet vem du är och vad du har presterat. Vad gäller de övriga aspekterna så kommer du att räknas som en nyanställd dvs. gällande regler i semesterlagen, lagen om anställningsskydd samt föräldraledighetslagen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren