Tag Archives: semesterförläggning

Kan arbetsgivaren neka min semester i anslutning med föräldraledighet?

Hej,
Min chef bad oss arbetstagare att maila hur vi vill lägga våran semester. Jag maila in min semester med en gång. Veckan efter när jag var sjukskriven så besluta min arbetsgrupp tillsammans med chefen att skjuta fram semestern en vecka framåt. Det innebär att v.29 och framåt som jag hade tänk att ta ut min semester hamnar i slutet av första perioden och sedan in på den andra perioden. Jag la därför in föräldraledigt v.29 och tre veckor semester på sena perioden v.30-32. Detta innebär att jag la min semester inom den sena periodens ramar. Men har gått in i den fösta perioden men en vecka föräldraledigt. Men chef maila mig och bad mig att inte lägga in föräldraledigt utan hålla mig inom rätt tidsram eftersom hon har svårt att få in vikarie. Sedan skrev hon att föräldraledigheten kan hon inte neka mig eftersom jag söker innan 3 månader och att det är andra gång detta året som jag söker föräldraledigt. Men hon säger att hon inte behöver bevilja min semester i anslutning till föräldraledighet. Kan hon göra så?

Svar: Din chef kan be dig att inte lägga ut föräldraledighet men i och med att du ansöker om den mer än tre månader innan kan inte arbetsgivaren göra något år det. Enligt lag har du rätt att ta ut föräldraledighet i tre perioder under ett år så jag kan tänka mig att det är information arbetsgivaren vill ge till dig så du är medveten om att du endast kan ansöka om en period till detta år.

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens önskemål om förläggning av semester. Däremot säger semesterlagens 11 § att om det inte går att komma överens så är det arbetsgivaren som avgör hur semesterledigheten ska förläggas. Ställer det till problem för arbetsgivaren att få in vikarier under sommaren har arbetsgivaren rätt att inte bevilja din tänka semester. Du har däremot ändå rätt till 4 veckors semesterledighet under juni till augusti om inget annat har avtalats.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Förändring av semester

Hej!

Lämnade in min semester ansökan i slutet av mars. Har fortfarande inte fått tillbaks den Godkänd. Men enligt vad jag förstått så ska semestern vara beviljad 2 månader innan?! Så jag utgår från att jag har rätt till den semester jag ansökt om i juli?!

Nu har det visat sig att personen som skulle gå in som min semester ersättare har sjukskrivit sig. Så ska nu på kris möte om hur vi ska lösa sommaren.

Jag kan vara villig att skjuta på min semester mot betalning av något slag. Extra lön, eller betald ledighet.. Men jag vet att min chef ska ha ”hittat något” på nätet som säger att han har rätt att ändra min semester 2 veckor innan?? Så vill bara få bekräftat
att han inte kan göra så, utan att det är något han hittar på????

Tacksam för snabbt svar

SVAR:

Hej,

Semesterledighetens förläggning regleras i semesterlagen. Det kan även finnas andra regler i kollektivavtal som du måste förhålla dig till. Som utgångspunkt ska arbetsgivaren och arbetstagaren själva komma överens men i sista hand är det arbetsgivarens beslut som är avgörande. Om arbetsgivaren väljer att förlägga din semester på annat vis än vad du önskar så ska arbetsgivaren enligt semesterlagen lämna dig besked om detta två månader innan. Detta är för att du ska ha tid och möjlighet att kunna planera din semester. Om det finns särskilda skäl så kan arbetsgivaren vänta med att ge dig besked en månad innan. Det finns ingen reglering i semesterlagen om att arbetsgivaren kan förändra ledigheten med endast två veckors marginal. Be din arbetsgivare visa var detta finns. Men som utgångspunkt bör detta inte vara accepterat, om arbetsgivaren tvunget måste förändra din semester bör du ha rätt till någon form av kompensation.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren