Etikettarkiv: semesterersättning

Semesterersättning i procent

Jag undrar om semesterersättningen i procent….
Jag vet att det är 12% men nyligen läste jag att det är 15% för de som är fyllda 50år.
Stämmer det?
Tacksam för hjälp att reda ut denna fråga.?

Svar:

Hej!

Det verkar som att din arbetsgivare använder sig ut av semesterlagens procentregel där 12 % är den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag.

Arbetsgivare kan också använda sig ut av andra beräkningssätt än de två som nämns i Semesterlagen (sammalöneregeln och procentregeln). Dessa beräkningar är då reglerade i kollektivavtal.

15 % semesterersättning för de som är fyllda 50 år är inget som regleras i lagen utan denna bestämmelse hittar du i giltigt kollektivavtal på din arbetsplats. Ett tips är därmed att se över kollektivavtalets bestämmelser gällande semester och semesterersättning.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Semester under intjänandeår

Hej!

Min anställning börjar i juni 2015, har jag ändå rätt att ta ut semester för 2015, alltså inte fem veckor men kanske 2 eller 1? Hur funkar det?

Svar:

Hej!

Enligt semesterlagen är semesterperioden från 1 april till 31 mars påföljande år. Motsvarande period närmast före semesteråret innan kallas intjänandeår, alltså första året du är anställd. En arbetstagare tjänar alltså in sin semesterlön (rätten till ersättning vid semesterledighet) under intjänandeåret, medan uttag av semesterledighet tages ut under semesteråret. Om det däremot finns kollektivavtal på din arbetsplats kan annat semesterår gälla. Vissa företag har även ett lokalt avtal som likställer semesterår och kalenderår.

Om du började din anställning juni 2015 har du rätt till 25 dagars obetald semester från och med din första arbetsdag till 31 mars 2016. Bestämmelser i kollektivavtal eller i enskilt anställningsavtal kan också ge dig tillgång till betalda semesterdagar under ditt intjänandeår. Jag skulle därför råda dig att se över dessa avtal ovan.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

 

Ska min semesterersättning beräknas utifrån tidigare lön?

Hej.
Avslutade en chefstjänst 30 sep 2014, med ca 50 dagar sparad semester.
1 okt 2014 fick jag en vanlig tjänst under säsong som slutar nu sista april 2015, med avtalad semesterersättning som utbetalas i maj.
Fråga.
Skall de sparade semesterdagarna beräknas på lönen jag hade till 30 sep eller på nuvarande lön? Företaget hävdar nuvarande lön, och jag hävdar tidigare lön.
Vad är rätt??

Svar:

Hej!

Om du avslutar en anställning har du rätt att få ut din sparade semester i pengar, så kallad semesterersättning. I och med att du sparat ihop ca 50 semesterdagar under tidigare chefstjänst ska ersättningen också beräknas utifrån tidigare lön. Denna semesterersättning ska betalas senast 1 månad efter avslutad anställning.

De semesterdagar du tjänar ihop under din säsongsanställning ska därmed beräknas utifrån den lön du innehar under denna tjänst.

Bestämmelserna ovan kan dock avvika från kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal så jag skulle råda dig att först se över dessa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Rätt till semester under min uppsägningstid? Semesterledighet hos min nya arbetsgivare?

Jag har sagt upp mig från nuvarande arbetsplats och jag har 3 månaders uppsägningstid. Jag slutar på arbetsplatsen den 30 juli och börjar på min nya arbetsplats den 1 juli.

Min sommarsemester är redan inplanerad i juli – då jobbar jag inte längre hos nuvarande arbetsgivare. Jag vill ta ut min sommarsemester innan jag slutar (i maj eller juni)men chefen nekar – de vill ge mig semesterersättnig.
Har jag rätt att begära tidigare semester eller har arbetsgivare rätt att neka? Sommarsemestrar är ju planerade och beviljade i slutet av mars.

Enl semesterlagen:
6 § En arbetstagare som byter anställning har rätt till
semesterledighet i den nya anställningen endast i den
utsträckning arbetstagaren inte redan har haft sådan ledighet
i den tidigare anställningen.

Om jag får semesterersättning från min nuvarande arbetsgivare har jag då inte rätt alls till sommarsemester?

Tack på förhand
Anna

Svar:

Hej!

Sommarsemestern som är beviljad av din gamla arbetsgivare gäller därmed inte då du inte kommer att jobba kvar  under juli månad. Du har dock möjlighet att ta ut semester under din uppsägningstid men det finns inga garantier att arbetsgivaren beviljar dina önskemål. Om din semesteransökning inte godkänns har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar senast 1 månad efter det att ni anställning upphört. Det kan också finnas reglering i kollektivavtal om vilka månader som du som arbetstagare har rätt att ta semester samt vilken rätt du har att faktiskt ta semester under uppsägningstiden. Enligt den 28:e paragrafen i Semesterlagen har en arbetstagare som slutar sin anställning innan intjänad semesterlön tagits ut få kompensation genom semesterersättning.

Du nämner också osäkerhet kring hur 6§ i semesterlagen ska tolkas. Om du tar ut full semester under din uppsägningstid har du inte rätt till en sådan semester hos din nya arbetsgivare under samma semesterår. Tar du däremot ut lite semesterdagar under uppsägningstiden har du rätt att få ledigt återstående dagar hos din nya arbetsgivare, dock obetald ledighet. Som nämns i första stycket ovan ska din gamla arbetsgivare betala semesterersättning för de semesterdagar du inte tar ut innan din anställning upphör.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Räkna ut semesterdagar

Hej,

Jag skulle vilja veta hur jag räknar ut totalt hur många semesterdagar jag hittills har tjänat in på mitt nuvarande jobb?

Jag anställdes på heltid (100%) den 11e feb 2013 och har 25 dagars semesterrätt per år. Jag har jobbat heltid under hela tiden vilket innebär att hela tidsperioden skall vara semestergrundande.

svar:

Från det att man anställs arbetar man (så kallat intjänandeår) och tjänar in semester till kommande år (kallat semesterår). Om du arbetat heltid från det att du anställdes 11 februari så räknas dina intjänade dagar från att du börjar jobba, t.o.m. 31 mars samma år. Från och med 1 april 2013 börjar du sedan tjäna in semester för nästkommande period som avslutas 31 mars 2014 osv. Efter detta datum så har du intjänad semesterlön bestående av 25 betalda dagar.

Om man blir anställd efter 31 augusti samma år som anställningen börjar är man endast berättigad till 5 obetalda semesterdagar fram t.o.m. 31 mars kommande år. Du blev anställd den 11 februari 2013 (efter 31 augusti 2012) och är då berättigad till 5 obetalda semesterdagar. Dock är de dagar du arbetat semesterlönegrundande och du har totalt (av 49 dagar, från 11 feb – 31 mars 2013) 4 betalda semesterdagar intjänade för den perioden.

1 april 2013- 31 mars 2014 har du rätt till 25 obetalda semesterdagar och rätt att ta ut dina betalda intjänandedagar från 11e feb 2013-31 mars 2013.

Uträkning: 49 semesterlönegrundande dagar / 365 = 0,13  * 25 betalda semesterdagar = 4 betalda dagar (avrundas uppåt).

Se semesterlagen för mer info.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson                                                                                                                     Arbetsrättsjouren

Ingen semesterersättning under provanställning?

​​ag har läst mig till att alla, oavsett provanställd eller fast, har rätt till utbetald semesterersättning senast 1 månad efter avslutad anställning.
I mitt anställningsavtal står det att sådan inte behöver betalas ut från arbetsgivaren om det är en provanställning.
Är det regelrätt att göra så eller kan jag ogiltigförklara den delen och be om att få ett nytt avtal med denna del struken? Jag vill givetvis ta upp detta isf. Vad har jag rätt att kräva i sådant fall?  Nytt avtal?

SVAR:

Du har helt rätt, ett avtal där din rätt till semesterersättning under provanställningen skrivs bort är ogiltigt. Du ska be om ett nytt korrekt avtal, och få semesterersättning retroaktivt från din första anställningsdag. Det är ingen skillnad på anställningsformerna i det avseendet, utan alla har rätt till semesterersättning. Om du har timlön kan det vara så att den ingår i denna, men det måste då tydligt framgå av ditt avtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Den den 24 februari 2015 klockan 16:29 skrev Andreas <a.palm.sales@gmail.com>:

 

Semesterersättning vid timlön

Hej
Jag är anställd på 3timmar/v hos en större matvarukjedja, fast jag har jobbat fler timmar pga andras sjukdom. Vad gäller ang semesterersättning? Om den är inbakad i lönen ska det stå på lönelapp och efter överenskommelse eller har jag ens krav på ersättning? vem kontaktar jag om jag misstänker fel. Litar inte på det fackliga ombudet tyvärr då hon tidigare lurat mig, och många fler om annat.

SVAR:
Det stämmer att det tydligt ska framgå i ditt anställningsavtal och på din lönespecifikation om och hur mycket av din lön som utgör semesterersättning. Om du  arbetar fler timmar än vanligt så har du rätt till semesterersättning för samtliga dina arbetade timmar.
Börja med att kolla med löneadministratören och vänd dig till fackets avdelning, inte ditt lokala ombud om det inte blir rätt.

Hälsningar Camilla Ländin

Hur räknar jag ut min semesterlön?

Hej har 29 sparade semester dagar som jag nu fick utbetalat. Jobbar som personlig assistent och går på pan avtal. Till saken är då att jag på mina 29 semester dagar får bara 5800 kr förjävligt. Så min fråga är då hur räknar jag min semesterlön. Jobbar i vården som sagt och går på pan avtal. Har läst att semestern jag sparat är från 3 år till backa, har jag inte en fast lön när jag går på semester då? Eller räknas inte min semester från det år mina dagar är sparade?

Svar:

Hej!

När vi pratar om semesterlön innebär det den betalda semester som du har tjänat ihop till under intjänandeåret. Beroende på hur mycket du har arbetat under intjänandeåret så har du olika många betalda semesterdagar. Du har dock alltid rätt till 25 semesterdagar per år, hur många av dessa som är betalda eller obetalda beror som nämnt dock på hur mycket du har arbetat under intjänandeåret. Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön samt eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra semestertillägg. Tillsammans kallas detta för semesterlön. På Unionens hemsida hittar du en länk där du kan räkna ut din ungefärliga semesterlön om du har fast lön, länken har du här:

http://www.unionen.se/rad-och-stod/rakna-ut-din-semesterlon

Misstänker du att din arbetsgivare har betalat ut fel lön till dig kan du kontakta eventuellt lönekontor hos din arbetsgivare. Finns inte detta finns alternativet att prata med din arbetsgivare. Du kan även kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan.

Gällande sparade semesterdagar har du rätt till att spara fem semesterdagar per år. Dessa dagar kan du spara som längst i fem år, efter detta har du inte rätt till att ta ut dessa som betald ledighet utan ska då få ut dessa som ersättning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Ingår semesterersättningen i lönen?

Hej

På mitt anställningsavtal som jag i dagarna skall underteckna, står det inget om semesterersättning. Det är en allmän visstidsanställning på 2 månader till att börja med. Jag har en muntlig överenskommelse om en timlön på 140 kr/timmen + semesterersättning. På anställningsavtalet står det 22 500 kr/månad. Hur vet jag om semesterersättning ingår i detta eller ej?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en laglig rättighet att baka in semesterersättningen i lönen, dock så måste denne då tydligt märka ut vilket som är lön och vilket som är semesterersättning. Det bör dock stå i ditt anställningsavtal om semesterersättningen är inkluderad eller exkluderad i lönen. Enligt det du beskriver skulle jag dock anta att den lönen som står på ditt anställningsavtal endast är lönen. Detta skulle då innebära att din semesterersättning därför sedan tillkommer på din lön. Jag rekommenderar dig att höra med din arbetsgivare kring detta.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Lön och semesterersättning vid konkurs?

Hej!

Jag och mina kolleger är satta i en mycket svår sits. Vi har varit anställda av ett finskt dotterbolag till ett svenskt företag. Vi gick med på att ha en ”svensk provanställnings villkor” d.v.s. 6 månader. 4 dagar före provanställningens slut sätts bolagen i konkurs och vi blir meddelade/mail 2 dagar senare att vi är uppsagda med omedelbar verkan… Hur blir det med våra löner. Har vi rätt till semesterersättning för de 6 månader vi slitit rumpan av oss eller är vi helt utlämnade till det tomma intet bara för att vi var anställda av det finska bolaget?

 

Svar:

Hej!

Då ni går under provanställning har ni enligt LAS rätt till 14 dagars uppsägningstid. Under uppsägningstiden är ni också då enligt svensk lag berättigade till uppsägningslön. Vid konkurs ersätts uppsägningslönen med lönegaranti, som innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön. Lönegarantin täcker endast den lön som intjänats tre månade innan konkursansökan lämnades in. Detta är det som gäller i Sverige. Då du varit anställd hos ett företag i ett annat Nordiskt land eller EU-land har du i vissa fall rätt till lönegarantin. En av de främsta skyldigheterna en arbetsgivare har gentemot sin personal är att betala ut lön för arbetad tid, vilket innebär att ni har rätt till lön för den tiden ni har arbetat. Då du som arbetstagare arbetar på ett företag så tjänar du in dina betalda semesterdagar, de innestående semesterdagar som ni under denna period tjänat in har ni vanligtvis rätt till att få ut på slutlönen. Dock så omfattas semesterersättningen inte av lönegarantin så det är inte säkert att ni får ut semesterersättningen. Konkursförvaltaren tar beslutet om lönegarantin, vilken kan överklagas inom tre veckor genom att väcka talan mot staten.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren