Etikettarkiv: semesterdagar

Semesterersättning vid uppsägning?

Hej,

jag undrar ifall om jag säger upp mig från mitt jobb den 1 feb, har jag rätt att få ut min semesterersättning från intjänande år 2013?? Perioden är väl från 1 april – 31 mars, som man tjänar in 25 dagar, men om jag skulle säga upp mig redan 1 feb?

Hej,

Om du säger upp dig den 1 februari i år, 2014, blir din sista arbetsdag den 1 mars då uppsägningstid på en månad gäller såvida du och din arbetsgivare inte avtalat om annat. Då har du som arbetstagare rätt att få semesterersättning för de innestående semesterdagar du tjänat in under semesterårets gång dvs. i ditt fall 1 april 2013 – 1 mars 2014. Detta borde resultera i, grovt räknat 23 semesterdagar, såvida du inte tagit ut någon semester under perioden.

Du behöver alltså inte ha arbetat ett fullt semesterår för att rätt till din intjänade semester, lagen menar endast att om du arbetat ett helt semesterår har du rätt till totalt 25 semesterdagar med semesterlön.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar vi nytt anställningsavtal

Hej

Jag har varit timanställd på min arbetsplats sedan juli 2012. Nu den 1 februari kommer jag bli butikschef och ha en månadslön.

Då undrar jag om jag kan ta semester i år eller måste jag vänta till 31 mars 2015 för att få betalad semester?

Hej,

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. För att du som arbetstagare ska kunna hävda dig den rätten krävs dock att du senast en månad, efter det att den nuvarande anställningen upphör, förklarar för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede. Med andra ord kan du behålla dina intjänade semesterdagar och då överföra dessa till din nya anställning och kan med detta ta ut dem under semesteråret 1 april 2014 – 31 mars 2015.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Föräldraledighet som ger semesterdagar?

Jag har under semesteråret varit föräldraledig två dagar i veckan och jobbat tre dagar i veckan. Jag har inte tagit ut 120 dagar föräldraledighet på barnet. Ger de första 120 dagarna av föräldraledigheten rätt till full semester, dvs har jag rätt till 25 betalda semesterdagar?

Hej,

Föräldraledighet under 120 dagar per förälder och födsel är semesterlönegrundande frånvaro. Dessa 120 dagar resulterar i, grovt räknat, 8 semesterdagar med semesterlön. Dessa 8 semesterdagar kombinerat med de närvarointjänade semesterdagarna, dvs. de dagar du faktiskt arbetat på din arbetsplats, bör resultera i 25 semesterdagar med semesterlön inför kommande semesterår.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semester vid en ny anställning?

Hej!
Jag har jobbat snart 6 månader för ett företag och min nuvarande chef har ett annat företag som jag nu fick gå vidare och ”avancera” inom, och vi har ännu inte skrivit kontrakt på min nya tjänst. Det är såhär att han är mycket noga med att följa regler som finns (vi har inget kollektivavtal) och jag bad om betald semester fast att jag nu är fast anställd och han sa att det får jag efter mitt intjänandeår – alltså senast i juli detta år. Min fråga är då – om jag nu skriver ett nytt kontrakt med samma ägare för båda företagen men för ett annat företag och tjänst, börjar mitt intjänandeår då om igen från det datum då jag startade min tjänst på det andra företaget?

Isåfall har jag ju inte rätt till min semester till sommaren utan får gå utan ett helt år till, kan det vara så? Vill veta innan jag skriver på ett nytt kontrakt för tekniskt sätt är jag fortfarande anställd i det andra företaget.

Hej,

Enligt lagen sträcker sig det så kallade intjänandeåret från och med 1 april till och med 31 mars året efter. Det året som sedan följer efter intjänandeåret är semesteråret. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om din anställning påbörjats efter den 31 augusti under semesteråret har du rätt till endast 5 semesterdagar dessa är då obetalda eftersom du inte tjänat in någon semesterlön.

Jag tolkar det som att du blivit anställd efter den 31 augusti 2013 vilket medför att du har rätt till 5 obetalda semesterdagar. Exempelvis kommer du, i det fall du arbetat sedan 1 september 2013 att erhålla 15 semesterdagar med semesterlön och 10 obetalda semesterdagar inför det kommande semesteråret (1 April 2014 – 31 Mars 2015).

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. Förutsättningen för att detta ska gälla är dock att du som arbetstagare inte får någon semesterersättning dvs. betalning för dina intjänade semesterdagar under pågående intjänandeår, från den tidigare arbetsgivaren, alltså din nuvarande anställning. Du som arbetstagare måste även senast en månad efter det att den nuvarande anställningen upphör förklara för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede.

Frågan återstår dock om de båda företagen ingår inom samma koncern, jag råder dig att söka svar på detta och ifall att det skulle påvisas vara så kan du tillämpa handlingar enligt lagen ovan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterlagen

Hej. Jag undrar vad man menar med detta?

29 § Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

För sparade semesterdagar ska semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.Lag (2009:1439).

Hej,

Om du tar ut semesterdagar under din anställningstid hos arbetsgivaren erhåller du semesterlön under dessa dagar. Om du sedan väljer att avsluta din anställning och då har innestående semesterdagar kommer du istället få dessa som semesterersättning, alltså kontant ersättning. Lagen menar på att den semesterersättning du erhåller ska beräknas på liknande sätt som semesterlönen skulle ha gjorts om du varit kvar i din anställning. Tillägget är till för att förtydliga att även om du sparade 5 semesterdagar för t.ex. 2 år sedan, så är det din aktuella lön (det har förmodligen tillkommit löneökningar) under det semesterår som anställning upphör, som semesterersättningen skall baseras på.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterskuld

Hej,

Jag har ett vikariat som slutar den 31/1. Även om jag vill finns inte möjlighet till förlängning på grund av arbetsbrist för mig då ordinarie anställd kommer tillbaka.

Jag har fått reda på att företaget vill ha tillbaka 7000kr i semesterskuld på grund av förskottssemester.

Kan de göra det?

Hej,

I det fall du som arbetstagare tagit ut semester innan du arbetat in denna kan det komma att bli så att du får betala tillbaka för semesterlön du erhållit under dessa dagar. Ett semesterår, som garanterar dig rätt till 25 semesterdagar, sträcker sig från 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Avstämningen mellan inarbetade semesterdagar och uttagna semesterdagar dras normalt från den sista utbetalningen från arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Semesterdagar

- Hur många semesterdagar har man rätt att spara totalt?
Jag har 30 semesterdagar per år och vill spara 5 semesterdagar varje år i 5år framåt så att jag kan ta lång semester. Min chef säger att jag maximalt får ha 10 sparade semester dagar och det står också i mitt anställningsavtal som jag skrivit under. Kollektivavtal saknas.

Hej,

Enligt semesterlagen kan du som arbetstagare spara de semesterdagar som överstiger tjugo semesterdagar, i ditt fall då 10 semesterdagar per semesterår i fem år då du har rätt till totalt 30 semesterdagar per år. Om ni har träffat ett avtal som inskränker mot semesterlagens lägsta nivå är detta avtal förkastligt.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semester i pengar och semestertillägg

Stämmer det verkligen? : min brorsson har ett antal outnyttjade semesterdagar och nu går de äldsta ut (4 dgr). Han ville ha de äldsta dagarna i pengar (kan helt enkelt inte ta semester före 1.1.2014). Arbetsgivaren säger att tyvärr går det inte att ha i pengar. Har pojken missat något viktigt? Hans anställning fortgår.

Och en till fråga: är det rätt från arbetsgivaren att betala samma lön för semestern som normal månadslön, dvs 30000 = månadslön = semesterlön utan de där ”påläggen” ?

Svar:
Hej!

Om det inte finns möjlighet att ta ut den intjänade semestern i tid så ska företaget betala ut semestern i pengar. Arbetsgivaren har inte rätt att ”ta” intjänade semesterdagar.

Vanligtvis så får inte semestertillägget bakas in i den ordinarie lönen utan ska läggas på för att erhålla semesterlönen. Om företaget inte har kollektivavtal så reglerar semesterlagen tillägget till 0,43 % av aktuell månadslön per uttagen semesterdag.

Om din brorson inte får ut den lön han anser sig ha rätt till så kan man driva det som en lönefordran.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till semesterdagar vid deltidsanställning

Hej!

Jag har arbetat som behovsstyrd deltidsanställd på 60% från juni till sista september detta år och blev därefter heltidsanställd tillsvidare. I båda kontrakten har semesterförmånerna varit ”Enligt lag, 25 dagar”, och vi har muntligt sagt att ingen semestersättning utgått. Min fråga är: kommer jag få rätt till de dagar jag tjänat ihop under deltidsanställningen? Anställningen är inte enligt något kollektivavtal. Enligt vad jag läst har jag rätt till antingen de betalda semesterdagarna eller ersättningen.

Denna fråga får gärna publiceras, men inte mina personuppgifter, utan jag vill vara anonym.

Svar:
Hej!

Som grundregel så tjänas semester in före den kan tas ut och du har även rätt till de dagar du har tjänat in under den tid du arbetat deltid. Din semesterrätt på 25 semesterdagar gäller för ett helt semesterår och oavsett om du arbetar på deltid eller heltid. Däremot så påverkar din aktuella anställningsgrad ersättningen under de betalda semesterdagarna.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Föräldraledighet är semestergrundande

Hej!
Jag vill gärna få reda på hur många semester dagar har jag rätt till. Jag har varit föräldrarledigt på 50% under perioden 120402-120928. Min arbetstid under denna tid var 4 timmar 5 dagar i veckan. Jag hade semester under 4 veckor mellan 120709-120803.
Min arbetsgivare hävdar att jag har rätt till 23 betalda och 2 obetalda semeseterdagar. Stämmer detta?! Jag är tacksam om ni kan motivera svar. Tillhör Metall-facket och har varit anställd sedan 2000.

mvh

SVAR:

Hej,

Du tjänar enligt semesterlagen in semesterdagar under de första 120 dagarna som du är föräldraledig (180 dagar om du är ensamstående). Eftersom du är medlem i facket så kan du kontakta dem så hjälper de säkert dig som är medlem att räkna ut hur många dagar som du har rätt till.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren