Etikettarkiv: semesterår

Sammanfallande intjänadeår och semesterår

Hej!
Jag har slutat arbeta för ett mindre företag utan kollektivavtal och nu har jag lite funderingar på om de betalt ut rätt semesterlön till mig. Hade rätt till 30 dagar/år. Jag började arbeta för dem i mars 2011 och slutade nu i mars 2013. Hade förskottsemester som jag första sommaren 2011 tog 3 veckor av, detta finns dock ej dokumenterat så tror inte jag ska bli återbetalningskyldig för dessa dagar. Inget som nämns på lönespec/mailkonversation i alla fall. 2012 använde jag 21 dagar och har 9 sparade. Dessa 9 dagar har jag fått betalt för på min slutlön men har bara fått 13 dagar för 2013. Jag har inte tagit någon semester i år och trodde då att jag sparat ihop till nästan mina 30 dagar då semesteråret går april/mars eller om det mars/april. Men hon som sköter lönerna säger såhär:

När man går in i ett nytt år ”får” man 30 nya dagar. Dessa får man ta ut som man vill under året. Det som gäller är dock att om man tar ut alla dagarna i början, och sen slutar på sommaren, blir man återbetalningsskyldig för de dagar som återstår på året. De 30 dagarna gäller nämligen bara om man jobbar hela året – varje månad man jobbar ger 2,5 nya dagar. När du slutade hade du alltså bara tjänat in ett fåtal av de 30 dagarna, och det är bara dem du får betalt för. Ju fler månader du arbetat innan du slutade, desto mer pengar/dagar hade du fått.

Jag trodde att jag som sagt sparat ihop nästa 30 dagar? Spar man inte ihop seemsterdagar? Har hon rätt? Men verkar konstig för har fått betalt för 13 dagar fast hon skriver ju att jag bara fått ”ett fåtal dagar”.
Vore toppen om jag kan få lite klarhet i detta!

SVAR:

Hej,

Det låter som att din arbetsgivare har intjänadeår och semesterår som sammanfaller. Det brukar då utgå från årsskiftet, så att det löper från januari till december. Det fungerar då som du har blivit berättad för att du tjänar in dina semesterdagar samma år som du använder dem och om du slutar innan du har hunnit tjäna in alla dagarna som du har använt så blir du återbetalningsskyldig. De flesta arbetsgivare har intjänade år som löper året innan semesteråret och att man måste tjäna in sin semester innan man får använda den, men det är helt accepterat att ha ett sammanfallande intjänadeår och semesterår.

Detta innebär då att de dagar som du tog ut första året inte var förskottssemester utan de dagarna tjänade du in under 2011. Du skriver att du har 9 sparade dagar från 2012, i kombination med att du slutade din anställning i mars 2013 så kan det vara helt korrekt att du fick ut lön för 13 dagar. Du fick då semesterlön för de 9 sparade dagarna plus de som du hann tjäna in under 2013 fram tills dess att du sa upp dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Räkna ut antalet betalda semesterdagar

Hejsan!
Jag har haft en 80% tjänst i ett företag från 2/7-2011 tills 31/5-2013, då undrar jag hur många veckors semester har jag rätt till? För jag tog ut 4v semester 2012 och nu i juni 2013 tog jag 5v semester men de påstår att jag inte har rätt till semesterersättning för de 5v som jag tog nu i juni, stämmer det?

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Enligt semesterlagen måste man först året innan tjäna in sin semester för att sedan året efter kunna ta ut betald semester. Antalet betalda semesterdagar räknar du ut enligt formeln:

Antal anställda dagar under intjänandeåret delat med 365, multiplicera med 25.

Om du har rätt till fler semesterdagar än 25 så multiplicerar du med den högre siffran. Intjänadeåret är för de flesta den 1 april till den 31 mars.

Din sysselsättningsgrad spelar ingen roll angående hur många betalda dagar som du har, enbart på hur hög ersättning du får per dag. Om du arbetat 80 % så kommer du få lägre semesterlön per dag än om du arbetat 100 %.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till semesterersättning för betalda dagar?

Hej,

har en fråga angående betalda semesterdagar. Har varit anställd i ett vårdföretag sedan 2008, men har sedan 2010 till största delen varit tjänstledig på grund av högskolestudier. Har nu tagit examen och också sagt upp mig från den tidigare vårdtjänsten. Kontaktade lönekontoret angående utbetalning av betalda semesterdagar och de meddelade att det inte är något jag har rätt till. Jag har
15 betalda semesterdagar och 10 obetalda. De meddelade att de betalda semesterdagarna är uträknade för hela året och bygger på att jag kommer tillbaka till dem och arbetar efter tjänstledigheten, vilket ju nu inte kommer ske på grund av min uppsägning. De meddelade att det är sparad semester som man har rätt att få ut i pengar, inte betalda semesterdagar. Stämmer detta?

Mvh

SVAR:

Hej,

De dagar som du har tjänat in har du rätt att få ut i ersättning när du slutar din anställning, dessa dagar har du rätt att få ut senast 1 månad efter anställningens upphörande. Du har alltså rätt att få ut sparade semesterdagar och intjänade semesterdagar. Det finns arbetsgivare som har intjänandeår och semesterår som löper parallellt. Det låter på din fråga som att det kan vara fallet hos din arbetsgivare. Då får man betald semester under sommaren trots att man ännu inte har tjänat ihop hela semestern, först när året gått till ända har man tjänat in sin semester. Om man då väljer att avsluta anställningen innan man har tjänat ihop hela semestern kan man bli återbetalningsskyldig.

Undersök hur det fungerar hos din arbetsgivare. Om de 15 semesterdagarna är dagar som du faktiskt har tjänat in så har du rätt till dessa. Hör av dig om problem uppstår.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Allmänt om semester och intjänade vid sjukskrivning

Hej! Så bra att jag hittade er sida,för att jag har nämligen en fråga till er. Jag är långtidssjukskriven pga ”utbrändhet” sedan 2012-08-26. Min fråga är om jag har rätt till att få ”semesterersättning”? Jag borde ju ha intjänade semesterdagar för tiden 1 april 2012 och fram till 26 augusti 2012. Sen är väl de första 180 sjukskrivningsdagarna semestergrundande också? Och då hamnar vi ju nånstans in i februari 2013? Stämmer detta? I så fall hur många semesterdagar har jag rätt till? Och i så fall när har jag rätt att få ut
pengarna för dessa dagarna? Eller har jag inte rätt till något alls?

Jag är fortfarande sjukskriven och jag vet inte hur länge jag kommer att vara det. Min arbetsgivare hävdar att jag inte har rätt till någon ”semesterersättning” alls och huvudanledningen de ger mig är att de inte vet när jag ska kommer att vara arbetsför igen eller om jag någonsin kommer att komma tillbaks till min tjänst. Beror ”semesterersättningen” på när man är arbetsför igen?? Om jag har rätt att få ut min semester,hur länge har arbetsgivaren rätt att hålla inne mina pengar?
Vore oerhört tacksam för svar! Tack på förhand!
Mvh

SVAR:

Hej,

Man tjänar som arbetstagare in semester under den tid som man arbetar. De flesta arbetstagare tjänar in semesterdagar vilket innebär att de har rätt att få betald semester. För vissa arbetstagare, vanligen de som endast har en kortare visstidsanställning får istället semesterersättning i samband med sin löneutbetalning. Du nämner inte hur länge som du har varit anställd och om du tidigare har fått semesterdagar eller semesterersättning. I anställningsavtalet kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att semesterersättning ska ingå i lönen, man ska då får en lite högre lön eftersom semesterersättningen är inkluderad.

Du har som utgångspunkt rätt till semesterdagar/semesterersättning om det inte framkommer annat i ditt anställningsavtal. Intjänandeåret är enligt semesterlagen 1 april till den 31 mars året och semesteråret löper den 1 april till den 31 mars året efter. Enligt semesterlagen måste man först tjäna in sin semester, vilket innebär att man år 1 tjänar in sin semester och först år 2 kan man få betald semester.

Om du utifrån de ovan sagda tjänar in semesterdagar så har du först tjänat in ett antal dagar från den 1 april (intjänandeårets början) tills den 26 augusti då din sjukskrivning började. Du räknar ut antalet intjänade semesterdagar med följande formel
antalet anställda dagar under intjänadeåret/365 och sedan gånger 25. (Har du rätt till fler än 25 semesterdagar byter du ut 25 mot de antalet högre dagar som du har rätt till)

Det stämmer även att frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är semestergrundande de första 180 dagarna, detta framkommer av semesterlagen. Vilket innebär att när du räknar ut antalet betalda dagar som du har rätt till så blir det från den 1 april – 26 aug + 180 dagar, sedan delar du detta med 365 och gångar med 25.

Din rätt till semester som du har tjänar in är inte beroende på om du är arbetsför. Man har rätt att spara ett visst antal betalda semesterdagar till framtiden, de som du inte har rätt att spara borde du fått ut i pengar. Om du har rätt att spara alla dagarna (beroende på arbetsgivare) så får du använda dina semesterdagar och då få betald semester när du återgått till arbetet. Enligt semesterlagen så har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar om du avslutar din anställning, då ska du få pengarna senast 1 månad efter sista anställningsdagen. Men detta gäller när du avslutat anställningen, således blivit uppsagd eller själv sagt upp dig.

Du får först undersöka så att det inte finns något avtalat om att din ersättning ska ingå i lönen. Sedan borde du även ta reda på hur många dagar som ni har rätt att spara på din arbetsplats. Tala om för din arbetsgivare (som ska veta om detta) att din rätt till semester påverkas av att du har arbetat och inte om du i framtiden kommer kunna arbeta. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förskottssemester och återbetalningsskyldighet

Hej
Jag är anställd fom 1 feb 2012. Vi har semesterrätt 25+5 dagar. Det betyder att man kännar in 2,5 semesterdagar/månad.Feb och mars förra året har jag kännat in 2,5+2,5=5 semester dagar. April 2012-mars 2013 har jag kännat in 30 semesterdagar. Det upparbetade året april 2012-mars 2013 har jag tagit ut 28 semesterdagar. Har jag kännat in dem eller skulle jag inte ha tagit ut alls semester första
året? Är det inte så att man kännar in 2,5 semesterdagar/månad som man kan också ta ut och få semester ersättning för? Min arbetsgivare säger att om jag skulle säga upp mig nu, skulle jag vara skyldig 28-5= 23 semesterdagar. Har jag inte redan kännat in dem under ett helt arbetsår?

Tack på förhand
Bästa hälsningar

SVAR:

Hej,

Enligt semesterlagen måste man tjäna in sin semester innan man kan ta ut betald semester. Enligt semesterlagen löper intjänandeåret från den 1 april till den 31 mars påföljande år. Om du blev anställd i februari hade du ännu inte hunnit tjäna in tillräckligt med semesterdagar för att ta ut under sommaren. Om du då fick utbetalt 28 semesterdagar är cirka 4-5 utav dem dagar som du tjänat in medan de övriga dagarna cirka 23 dagar har du fått betalt trots att du inte hade tjänat in dem. Detta innebär att din arbetsgivare tillämpar förskottssemester, du får så att säga betald semester i förskott innan du har tjänat in den. Förskottssemester ska betalas tillbaka om arbetstagaren inom 5 år säger upp sig själv eller blir uppsagd på grund av personliga skäl. Om det har gått 5 år sedan förskottssemestern användes blir inte arbetstagaren återbetalningsskyldig. Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist blir du inte återbetalningsskyldig även om detta skulle ske inom 5 år.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Preskription av semestersättning

Hej,

jag har inte fått semesterersättning för inkomståren 2010-2013. Jag avslutade min anställning i mars 2013. Har rätten gått förlorad att kräva arbetsgivaren på semesterersättning för inkomståret 2010? Med tanken på 33 § SemL

SVAR:

Hej,

Preskriptionstiden på semesterersättning är enligt semesterlagen relativt kort. Du måste väcka talan hos en domstol inom två år från utgången av det semesterår då du skulle fått förmånen. Om din arbetsgivare tillämpar intjänadeår och semester år den 1 april till den 31 mars näst följande år innebär detta att den semestersättning som du tjänat in 2009-04-01-2010-03-31 och skulle tagit ut under semesteråret 2010-04-01-2011-03-31 är preskriberad. Detta då det har gått två år sedan du skulle fått förmånen, preskriptionen inträdde den siste mars i år.

Om du däremot talar om den semester som du tjänade in 2010 är den inte preskriberad då preskriptionstiden löper från det år då du skulle fått förmånen, alltså tagit ut semestern. Din intjänade semester från 2010-04-01-2011-03-31, med semesteråret 2011-04-01-2012-03-31 preskriberas 2014-03-31. Om du önskar mer hjälp är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?

Jag blev anställd den 04/ Mars 2013 på heltid. Min fråga är hur många betalda semester dagar har jag rätt till?
Med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

Man räknar ut antalet semesterdagar genom att ta antalet anställda dagar under intjänadeåret och multiplicera med 25, sedan delar man den summan med 365. ((X*25) / 365)

Har du rätt till fler än de lagstadgade 25 semestedagarna, byter du ut 25 mot de antal dagar som du har rätt till. Om din arbetsgivar använder intjänadeår 1 april till 31 mars, kommer du således inte ha hunnit tjäna in så många betalda semesterdagar som du kan ta ut i sommar. Du har då rätt att ta obetald semester och vissa arbetsgivare tillämpar även förskottssemester.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Räkna ut antal semesterdagar

I sommar går jag på föräldraledighet (enligt planerna 1 juli 2013 till och med 31 mars 2014) och då kommer vi ta in en vikarie under dessa 9 månader. Nu undrar jag vad som gäller med semesterdagar för oss två? Hur många semesterdagar borde jag ha rätt till när jag bara jobbar 6 av årets 12 månader? Och hur många borde vikarien ha rätt till i år (6 månader) och nästa år (3 månader)?

Vårt intjänandeår sammanfaller med vårt semesterår, vilket innebär att vi från början av året har rätt till 25 semesterdagar i vanliga fall och kan spara 5 dagar per år i 5 år.

SVAR:

Hej,

Man räknar ut antalet semesterdagar genom att ta antalet anställda dagar under intjänadeåret och multiplicera med 25, sedan delar man den summan med 365. ((X*25) / 365) Vikarien kommer ha rätt till cirka 19 dagar totalt. När du räknar ut antalet semesterdagar avrundar du uppåt om du inte får ett jämt antal dagar.

När man är borta på grund av föräldraledighet tjänar man in semester under 120 dagar. Detta innebär att du kommer få rätt till fler semesterdagar. För att räkna ut hur mycket semester du har rätt till så använder du följande formel:

(120 + anställningstid * 25) / 365

Du bör cirka tjäna ihop 21 dagar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Utbetalning av semesterersättning

Jag jobbar i en butik som inte har kollektivavtal, vi har inte betald semester utan får semesterersättning utifrån hur mycket man har jobbat, på lönespecen står
det hur mycket man samlat ihop och den betalas ut i samband med lön om man skickar in en blankett om att man vill ta ut sin semesterersättning, detta har man kunnat göra när man vill men nu säger dem att dem bara kommer att betala ut i samband med uttagen semester. Min fråga är om dem har rätt att göra så eller om jag har rätt att ta ut ersättningen när jag vill oavsett om jag haft semester eller inte?

SVAR:
Enligt lag har alla rätt till 25 dagars semester per år. Under de dagarna har du också rätt till semesterlön om du har tjänat in det, dvs arbetat tillräckligt länge. Intjänandeåret är oftast 1 april till 31 mars, och du tar ut din betalda semester efter det, tex lämpligen under sommaren.
Enligt lagen så ska semesterersättning betalas ut i samband med att du tar ut semester, inte löpande under året eller som ni gjort tidigare, på begäran.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt till betald semester?

Hej.
Min fråga är angående obetalda semester dagar. Jag har varit
anställd sedan början av augusti och har därför bara rätt till obetalda
semester dagar den här semester perioden. 25 dagar har jag ju rätt till, och dessa
ska väl nyttjas innan 1 april? Det jag undrar är om arbetsgivaren har rätt att
neka de semester dagarna om man är ute i god tid före?

 

Svar:
Hej,

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in denna. Det gör du året innan det år du tar semester. Både intjänandeåret och semesteråret räknas från 1 april till och med 31 mars. När du är nyanställd och inte hunnit tjäna in rätten till betald semester har du ändå rätt till ledigheten, så kalla obetald semester. Om du anställs före 31 augusti har du rätt till 25 sådana dagar. Om du anställs efter 31 augusti har du rätt till 5 obetalda dagar.

Du har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti, den s.k. huvudsemestern, men arbetsgivaren beslutar om när under den perioden du får semestern. Övrig semester läggs ut efter ansökan i samråd med chef.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren