Etikettarkiv: semester

Förskottssemester och återbetalningsskyldighet

Hej

Jag är anställd fom 1 feb 2012. Vi har semester 25+5 dagar. Det betyder att man tjänar in 2,5 semesterdagar/månad. Vi har kollektivavtal och förskottssemester. Februari och mars 2012 har jag tjänat in 2,5+2,5 = 5 semesterdagar. April 2012- mars 2013 har jag tagit ut 28 semesterdagar (förskottssemester). Det betyder att jag har tagit ut 28-5 = 23 semesterdagar i förskott.
Om jag säger upp mig på slutet av juli 2013 utan att ta ut någon semester för april 2013-mars 2014, hur mycket ska jag betala tillbaka av förskottssemestern? Om jag ska ändå betala tillbaka förskottssemestern, har jag rätt att ta ut 25+5 dagar för detta året?

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Om du inte har tagit ut något av din intjänade semester kan arbetsgivaren ”kvitta” den semestern som du tjänat in med den som du ska betala tillbaka. Eftersom du säger upp dig själv blir du återbetalningsskyldig för den semester som du har fått i förskott. Om du väljer att ta ut dina intjänade semesterdagar innan du slutar så kan din skuld kvittas mot intjänad lön eller så får du betala in pengarna till arbetsgivaren.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Föräldraledighet och semester

Hej.
Jag gick hem från mitt jobb i mars 2012 med havandeskapspenning, i april kom vårt barn och jag gick över på föräldrapenning. Jag har varit fast anställd på företaget i över 5 år. Nu i maj har jag börjat att jobba 50% och ta 50% föräldrapenning för att sedan
börja att jobba heltid i juni. Eftersom jag har timlön får jag lönen månaden efter, alltså det jag jobbar i maj får jag utbetalt i juni. När jag gick på mammaledighet hade jag 2+2 sparade semesterdagar. I April 2012 fick jag 25 nya semesterdagar men eftersom jag gick på föräldraledighet använde jag inte några. Tidigare år har jag vid semesterårets slut fått ut de dagar jag har kvar i pengar
minus de 5 dagar som jag fått spara. Detta år fick jag 3 dagar utbetalt, 5 sparade och 25 nya. Enligt mig borde det vara 20 utbetalda, 5 sparade och 8 nya (baserat på 120 dagar föräldraledigt). Lånekontoret påstår att detta beror på ny lagstiftning men då borde jag väl ha 8 nya och 25 sparade? Jag hade räknat med dessa pengar eftersom jag får lönen månaden efter jag börjar jobba.

SVAR:

Hej,

Om du hade 25 nya dagar när det förra semesteråret påbörjades och ni endast får spara 5 dagar så har du rätt att få ut de 20 dagarna som du inte använt i pengar. Din föräldraledighet är semestergrundande de 120 första dagarna enligt 17a § Semesterlagen. Där har inte skett någon lag förändring de senaste året. Det kan finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats där förändringar har skett, så du borde titta på kollektivavtalet för att se hur din semester och föräldraledighet regleras där. Men rätten som finns enligt 17 a § i semesterlagen är inte möjlig att avtala bort enligt kollektivavtal. Prata med lönekontoret igen och påvisa att du hade 25 dagar som du inte har använt samt att din föräldraledighet är semestergrundande de 120 första dagarna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester under uppsägningstiden

Hej!

Jag sade upp mig själv från mitt nuvarande jobb den 1 maj och med tre månaders uppsägningstid jobbar jag min sista dag den 1 augusti. Tyvärr missade jag detaljen att man måste ha beviljad semester innan uppsägningen och nu hävdar min arbetsgivare att de har rätt att neka mig semester i sommar, stämmer det?

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

När det gäller uppsägningstid och semester finns det reglering i semesterlagen som åsyftar till att skydda arbetstagaren. Semester får inte förläggas till uppsägningstid utan ditt medgivande, alltså arbetsgivaren får inte förkorta din uppsägningstid genom att ge dig semester utan att du har godkänt detta. Den situation som du har hamnat i regleras inte uttryckligen av lagen. Det är arbetsgivaren som avgör semesterledighetens förläggning och som utgångspunkt ska den förläggas under sommarmånaderna. Din sista arbetsdag infaller under sommarmånaderna vilket bör innebär att din arbetsgivaren kam neka dig semester. Det kan finnas närmare reglering i kollektivavtal om vilka månader som du som arbetstagare har rätt att ta semester samt vilken rätt du har att faktiskt ta semester under uppsägningstiden. Om din arbetsgivare gör rätt som nekar dig semester har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar senast 1 månad efter det att din anställning upphörde.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning och semesterdagar

Hejsan

Jag har en fråga angående semesterrätt och semesterersättning. Jag har nämligen fått konstiga reaktioner från mina närmaste då jag säger att jag inte har någon betald semester i år. Jag har en anställning sen 1,5 år tillbaka (ett halvår som provanställd och ett år som tills vidare anställd) och jag får kontinuerligt semesterersättning på 12% tillsammans med lönen varje månad, som en egen post. Stämmer det då att jag inte har någon betald semester att få? Och vad händer om företaget inte kan bevilja en sammanhängande semester (betald eller obetald) för mig?

SVAR:

Hej,

Om du får ut din semesterersättning varje månad har du inte rätt att även få betald semester. Då hade du blivit dubbel kompenserad. Om man får ut sin semesterersättning varje månad är det tänkt att man kan spara ersättningen så att man inte står utan lön när man tar obetald semester. För även om du inte har rätt till betald semester så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar per år. Du har rätt att ta de 25 semesterdagarna, förläggningen ska bestämmas av dig och arbetsgivaren gemensamt men i slutändan avgör arbetsgivaren. Det är endast under särskilda omständigheter som arbetsgivaren kan neka dig sommarsemester.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid och OB ersättning

Hej!

Mina frågor:
Kan man ha en tillsvidare timanställning som kräver att jag har 3 månaders uppsägning? Jag har jobbat här sedan i september och ville vara ledig 2 veckor i sommar vilket jag sa till om innan 1 april. Det gick dem motvilligt med på. Men när jag sedan ville vara ledig en fredag i juli vägrar de ge mig ledigt på grunderna att jag egentligen inte har någon rätt att vara ledig. Kan de göra så? Jag jobbar runt 26 dagar varje månad och detta innebär att jag jobbar helger också, får man jobba utan helgersättning? Jag är ensam i stort sett hela arbetsdagen, får man vara det? Jag jobbar mellan 7-12 på dagarna ungefär om det inte är något extra. Min viktigaste fråga är uppsägningstiden då jag vill söka ett nytt jobb.

SVAR:

Hej,

Enligt LAS har man en månads uppsägningstid men man kan avtala om en längre uppsägningstid. Om ni har avtalat om 3 månaders uppsägningstid gäller detta som utgångspunkt. Du kanske kan prata med din arbetsgivare för att komma överens om en kortare uppsägningstid, ni kan alltid tillsammans avvika från ert första avtal. Du har rätt till 25 semesterdagar per år, även om du inte har tjänat in semester eller har semesterersättning som ingår i lönen så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar. Du har alltså rätt att vara ledig, dock måste ni komma överens om ledighetens förläggning och i slutändan är det arbetsgivaren som avgör men ledigheten ska förläggas under sommarmånaderna. Om det framkommer i ert avtal att du inte har rätt till OB ersättning så gäller detta. OB ersättning finns inte reglerat i lag utan det är oftast kollektivavtal som reglerar att man har rätt till extra ersättning. Finns inget kollektivavtal gäller anställningsavtalet och då det framkommer att du inte har rätt till OB ersättning där så gäller det.

Det är svårt att svara på om det är korrekt om du är ensam på arbetsstället. Det behövs mer information om riskerna vid arbetet och vad ni kom överens om när du påbörjade arbetet. Prata med din arbetsgivare om uppsägningstiden, för varken du eller arbetsgivaren tjänar på att du arbetar på ett ställe som du inte vill vara på.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Frågor om anställningsform och lön

Hej!
Min man har sedan november 2012 jobbat hos ett företag som behovsanställd. Han fick skriva på ett anställningskontrakt som gällde 1nov-12 till 30apr-13, med timlön på Xkr + semesterersättning. Vid nattjobb mellan 00-06 fick han dubbel timlön. De sa att han efter det skulle få heltidsanställning. Han fick det nya kontraktet som fortfarande är behovsanställning med 40hr/vecka som gäller från 1/5-13 till 30/6-13 och har nu enligt avtalet Xkr och det är skrivet att semesterersättning utgår ej. Han krävs jobba helger och nätter ofta då det X jobbar olika tider beroende på kunden. Det står i avtalet att OB och övertidsersättning utgår ej. Anledning till att avtalet går ut i juni är för att firman har lite jobb i juli och vill skriva nytt avtal med honom i augusti.

Är detta okej? Kan man ta bort semesterersättningen från lönen? Och hur länge kan de lova heltidsanställning men bara ge behovsanställning? Har man inte rätt till ersättning vid beordrad övertid? Och är det ok att sänka lönen från Xkr/tim + sem.er till Xkr/tim utan sem.er?

Mycket tacksam för svar!

Mvh

SVAR:

Hej,

Semesterersättning ska som utgångspunkt inte inkluderas i lönen, men det är tillåtet att skriva ett avtal om att semesterersättning ska ingå. Om det framkommer tydligt i anställningsavtalet att semesterersättning ingår i lönen så är detta fullt tillåtet. Arbetsgivaren har ganska vida friheter till att ha arbetstagare visstidsanställda, först efter en anställningstid på två år under en femårsperiod kommer arbetstagaren automatiskt bli tillsvidareanställd. Det krävs dock att arbetstagaren varit anställd i en ALVA eller ett vikariat. Så din arbetsgivaren kan ha din man anställd i en visstidsanställning i minst 1 1/2 år till. Om de har avtalat om att din man ska ha en tillsvidareanställning så gäller detta, men man måste se på hur löftet är givet samt hur det är givet.

I Sverige finns ingen lagreglering om lön. Lön ska regleras i kollektivavtal och/eller personliga anställningsavtal. Om arbetsgivaren omfattas av ett kollektivavtal så måste arbetsgivaren följa regleringen där. Det låter konstigt att din man fick en rejäl lönesänkning , undersök om det finns ett kollektivavtal och om arbetsgivaren inte följer det så kan man kräva ersättning. Övertidsersättning ska regleras i kollektivavtalet. Det är således väldigt viktigt vad gäller lönen och övertidsersättningen att du och din man undersöker om kollektivavtal finns. Det finns även max gränser på hur mycket övertid som arbetsgivaren får beordra och krav på arbetsgivaren för att övertid ska få beordras.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Tjänstledighet och semester

Hej och tack för en bra sida! Jag har en liten fråga angående sparade semesterdagar: Jag har haft fast tjänst hos min arbetsgivare men har varit tjänsledig för studier och får bidrag av min arbetsgivare motsvarande studielån och detta för att utbildningen kommer leda till en ny tjänst hos samma arbetsgivare. Min fråga är följande, då min sektionsledare nekar att låta mig ta ut mina semesterdagar i pengar, har jag då möjlighet att tillfälligt avbryta min tjänstledighet för att då ta ut betald semester(20sparade dagar) för att
sedan återgå till tjänsledighet när dagarna är slut?
Mvh

SVAR:

Hej,

Du har alltid rätt att avbryta din tjänstledighet men det finns vissa särskilda regler som kan innebära att man inte får återgå till arbetet genast. Vidare har du rätt att ta tjänstledigt igen, men arbetsgivaren kan skjuta upp tjänstledigheten vilket innebär att det kan bli riskabelt för dig att avbryta din tjänstledighet enbart för att ta semester. Det borde i praktiken inte vara några problem då du har rätt att ta semester. Prata med din arbetsgivare så kanske ni kan komma överens om något. Det kan finnas mer specifika regleringar om din arbetsgivare har kollektivavtal, där kan du få ett mer konkret svar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester

Hej!
Jag jobbar som timanställd och i lönen ingår inte semesterersättning, jag har nu fått besked om min semesterrätt och den gav inte ett jämnt antal dagar utan ett heltal med decimal. Vad jag förstår ska det då fungera enligt följande:

”Om antalet beräknade semesterdagar blir ett decimaltal skall avrundning ske uppåt till närmaste heltal.”

Ska då arbetsgivaren bjuda på den del av ersättningen som avrundningen ger eller kommer man som anställd att få löneavdrag för de timmarna?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Det stämmer att om antalet semesterdagar inte blir ett jämt antal så ska man avrunda uppåt. Ersättningen per dag är beroende på hur många timmar som du har arbetat. Ersättningen per semesterdag kommer vara i förhållande till de antal timmar som du har arbetat, det kommer därför inte att bli något problem.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester

Hejj! Jag jobbar på en restaurang, så jobbar också helger. Jag önskade ledigt en lördag 6veckor innan, men då schemat kom har jag ändå jobb den kvällen då jag önskat ledigt. Samma sak hände en kollega som önskade en annan dag ledig flera månader innan, men hon måste jobba då. Finns det någon lag ifall man har bett om ledigt en viss tid innan att de måste ge ledigt, eller har de rätt att bestämma
hur de vill?

SVAR:

Hej,

Om arbetsgivaren har beviljat dig ledigt kan arbetsgivaren inte dra in din ledighet om det inte föreligger synnerliga skäl. När det gäller sommarsemester ska arbetsgivaren och arbetstagaren i samråd bestämma ledighetens förläggning och är detta inte möjligt bestämmer arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren minst två månader innan semestern om förläggningen inte blev efter arbetstagarens önskemål. Genom kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser som reglerar när arbetsgivaren ska ge svar om semestern är beviljad eller ej.

Prata med din arbetsgivare, om arbetsgivaren har beviljat semestern påpeka detta och fråga vilka skäl det finns till att du måste jobba. Har din arbetsgivare inte beviljat din semester kan du efterfråga varför arbetsgivaren inte har gett dig något svar på 6 veckor, då du har haft uppfattningen om att du skulle få ledigt. Påpeka att du har rätt till information om din semester beviljas eller ej.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren dra in beviljad semester?

Hej
Jag jobbar på ett företag. Och chefen där hotar med att dra in semestern för en del på företaget. många som han hotar har redan en bokad och betald resa. samt att deras semester är redan beviljad. Hur går vi till väga med detta ? många är rädda för han. även dom som är fackliga represanter på företaget. Han som hotar alla heter X Skulle ni kunna prata med han att lägga av med det han gör och att säga till han att semesterlagen måste följas. ingen vågar. alla är rädda för att få sparken

SVAR:

Hej,

Förläggningen av semester ska enligt semesterlagen ske i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Kan detta inte ske har arbetsgivaren rätt att bestämma om förläggningen och den ska i möjligaste mån förläggas under sommarmånaderna. En redan beviljad semester kan arbetsgivaren inte dra in hur som helst. Finns synnerliga skäl kan arbetsgivaren dra in beviljad semester, synnerliga skäl är ett högt krav och en arbetstagare som förlorar pengar på detta genom att exempelvis missa en resa har rätt till ersättning. De fackliga representanterna måste kontakta facket så att relationen mellan arbetsgivaren och ni som arbetar på företaget har en god relation.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren