Etikettarkiv: semester

Semesterersättning

Hej jag jobbar extra på en skönhets salong där jag får lön efter Utfört arbete, på mitt löne spec står det var månad att de drar
Semesterersättning men har jag någon som helst rätt att få Ta del av dessa pengar fast ja varken är tim anställd eller fastanställd?
Ja jobbar ju oregelbundna tider som skiljer sig dag för dag månad för månad Ja förstog de på chefen att ja inte har någon sätt att få semester ersättning Pågrund av min anställnings form kan detta stämma?

SVAR:

Hej,

Om du är anställd så har din arbetsgivare en skyldighet att betala ut semesterersättning. Man kan i anställningsavtalet baka in semesterersättningen i din lön, då har du inte rätt till semesterersättning utöver din lön. Annars har du rätt att få semesterersättning, oavsett om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Arbetsgivaren ska inte dra av semesterersättning från din lön, det är något som du ska få inte betala om du är anställd.

Även om du arbetar oregelbundna tider så ska du ha semesterersättning, den räknas då ut utifrån den lön som du har tjänat in. Om du arbetar väldigt mycket en månad får du en högre semesterersättning den månaden än en annan månad om du endast arbetar några tillfällen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

När ska jag få ut min semesterersättning

Hej
Om jag slutade mitt förra jobb den 19 maj 2013 och har 25 betalda semesterdagar kvar enligt min lönespec. När ska jag få dessa utbetalda? Är det samtidigt som min sista löneutbetalning som sker den 25 juni 2013 eller kan den komma ännu senare?
MVH

SVAR:

Hej,

Du har rätt att få ut dina sparade semesterdagar som semesterersättning senast 1 månad efter det att din anställning upphörde. Föreligger hinder med att räkna ut hur mycket du ska ha i semesterersättning kan det dröja mer än 1 månad men så fort som hindret för att räkna ut din semesterersättning försvinner så ska den utbetalas. I de flesta fall finns inga hinder för att räkna ut semesterersättning. Du borde fått din semesterersättning den 19 juni, men du kommer troligen få den med din lön som borde finnas på ditt konto idag då det är den 25. Har du inte fått din semesterersättning kan du kontakta din arbetsgivare för att efterfråga var den tagit vägen. Uppkommer några problem är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Regler kring förskottssememester

Om jag som anställd säger upp mig själv och inte skrivit under något avtal om
förskottssemester kan arbetsgivaren då kräva tillbaka pengar?
Varit anställd i 5,3 år men företaget bytte ägare efter 3år och började då
med förskottsemester utan att ha informerat oss om att man kan bli
återbetalningsskyldig.

Svar:
Hej,

Förskottssemester är något man kan få av arbetsgivaren under det första året som man är anställd, detta eftersom man ännu inte har hunnit tjäna in någon semester. Därför gäller förskottssemester endast det första året och om man inte väljer att ta ut de dagar som man har fått så bränner de inne. Förskottssemester regleras i 29a § i SemL men det kan finnas särregleringar angående förskottssemester i kollektivavtal. Förskottssemester kan ses som en skuld som man får till arbetsgivaren, skulden skrivs av efter 5 år. Om anställningen upphör inom 5 år blir man återbetalninggsskyldig om man säger upp sig själv eller om man blir uppsagd på grund av personliga skäl.  Om en förskottssemesterskuld skall återbetalas när en anställd slutar får arbetsgivaren i samband med utbetalningen av slutlön endast göra löneavdrag från den innestående semesterersättningen.

Du borde ha tjänat in din semester innan de införde systemet med förskottssemester och därmed inte ha någon skuld till arbetsivaren. Prata med arbetsgivaren vad som gäller just för dig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Allmänt om semester och intjänade vid sjukskrivning

Hej! Så bra att jag hittade er sida,för att jag har nämligen en fråga till er. Jag är långtidssjukskriven pga ”utbrändhet” sedan 2012-08-26. Min fråga är om jag har rätt till att få ”semesterersättning”? Jag borde ju ha intjänade semesterdagar för tiden 1 april 2012 och fram till 26 augusti 2012. Sen är väl de första 180 sjukskrivningsdagarna semestergrundande också? Och då hamnar vi ju nånstans in i februari 2013? Stämmer detta? I så fall hur många semesterdagar har jag rätt till? Och i så fall när har jag rätt att få ut
pengarna för dessa dagarna? Eller har jag inte rätt till något alls?

Jag är fortfarande sjukskriven och jag vet inte hur länge jag kommer att vara det. Min arbetsgivare hävdar att jag inte har rätt till någon ”semesterersättning” alls och huvudanledningen de ger mig är att de inte vet när jag ska kommer att vara arbetsför igen eller om jag någonsin kommer att komma tillbaks till min tjänst. Beror ”semesterersättningen” på när man är arbetsför igen?? Om jag har rätt att få ut min semester,hur länge har arbetsgivaren rätt att hålla inne mina pengar?
Vore oerhört tacksam för svar! Tack på förhand!
Mvh

SVAR:

Hej,

Man tjänar som arbetstagare in semester under den tid som man arbetar. De flesta arbetstagare tjänar in semesterdagar vilket innebär att de har rätt att få betald semester. För vissa arbetstagare, vanligen de som endast har en kortare visstidsanställning får istället semesterersättning i samband med sin löneutbetalning. Du nämner inte hur länge som du har varit anställd och om du tidigare har fått semesterdagar eller semesterersättning. I anställningsavtalet kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att semesterersättning ska ingå i lönen, man ska då får en lite högre lön eftersom semesterersättningen är inkluderad.

Du har som utgångspunkt rätt till semesterdagar/semesterersättning om det inte framkommer annat i ditt anställningsavtal. Intjänandeåret är enligt semesterlagen 1 april till den 31 mars året och semesteråret löper den 1 april till den 31 mars året efter. Enligt semesterlagen måste man först tjäna in sin semester, vilket innebär att man år 1 tjänar in sin semester och först år 2 kan man få betald semester.

Om du utifrån de ovan sagda tjänar in semesterdagar så har du först tjänat in ett antal dagar från den 1 april (intjänandeårets början) tills den 26 augusti då din sjukskrivning började. Du räknar ut antalet intjänade semesterdagar med följande formel
antalet anställda dagar under intjänadeåret/365 och sedan gånger 25. (Har du rätt till fler än 25 semesterdagar byter du ut 25 mot de antalet högre dagar som du har rätt till)

Det stämmer även att frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är semestergrundande de första 180 dagarna, detta framkommer av semesterlagen. Vilket innebär att när du räknar ut antalet betalda dagar som du har rätt till så blir det från den 1 april – 26 aug + 180 dagar, sedan delar du detta med 365 och gångar med 25.

Din rätt till semester som du har tjänar in är inte beroende på om du är arbetsför. Man har rätt att spara ett visst antal betalda semesterdagar till framtiden, de som du inte har rätt att spara borde du fått ut i pengar. Om du har rätt att spara alla dagarna (beroende på arbetsgivare) så får du använda dina semesterdagar och då få betald semester när du återgått till arbetet. Enligt semesterlagen så har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar om du avslutar din anställning, då ska du få pengarna senast 1 månad efter sista anställningsdagen. Men detta gäller när du avslutat anställningen, således blivit uppsagd eller själv sagt upp dig.

Du får först undersöka så att det inte finns något avtalat om att din ersättning ska ingå i lönen. Sedan borde du även ta reda på hur många dagar som ni har rätt att spara på din arbetsplats. Tala om för din arbetsgivare (som ska veta om detta) att din rätt till semester påverkas av att du har arbetat och inte om du i framtiden kommer kunna arbeta. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid egen uppsägning

Tja!

Jag sa upp mig för snart två månader. Och min arbetsgivare sa åt mig att stanna hemma och tog nyckeln till lokalen så jag jobbade aldrig uppsägnings tiden. Men han hävdar förstås att det var jag som strunta i att jobba. Fick min lön fast en vecka försent. Men semesterersättningen har jag inte fått. Han säger att han har ett år på sig att betala, är det verkligen så?

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Även om du väljer att säga upp dig så har du rätt att arbeta kvar under uppsägningstiden och då få lön under tiden. Om arbetsgivaren låser dig ute från arbetsplatsen kan det ses som att arbetsgivaren valt att avskeda dig och då krävs det att du grovt har åsidosatt dina åligganden.

När det gäller semesterersättningen så stämmer inte det som din arbetsgivare påstår. Enligt semesterlagens 30 § så ska din semesterersättning betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast 1 månad efter det att din anställning upphörde. Du kan tvingas vänta mer än 1 månad på din semesterersättning men det är endast om det inte går att beräkna ersättningen. Du ska alltså som utgångspunkt få din semesterersättning snarast och senast en månad efter det att din anställning upphörde.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterlönegrundande föräldraledighet?

De första 120 dagarna av föräldraledighet är semesterlönegrundande.
Jag har under barnets första år varit föräldraledig mer än 120 dagar. (år1)
Vid intjänandeåret av semester (år2) var jag föräldraledig 25 hela dagar och 8
halvdagar. Vilken semester är jag berättigad till under nuvarande semesterår
(år3)?
Hur räknas halvdagar, är dessa semesterlönegrundande?

Tacksam för svar!

Svar:
Hej,
Du räknar ut antalet semesterdagar med följande formel:

Du tar antalet anställda dagar under intjänandeåret och delar med 365, du tar sedan de resultatet och multiplicerar med 25. Har du rätt till fler semesterdagar enligt personligt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal använder du det antal dagar när du multiplicerar. De dagar du varit föräldraledig under år 2 är inte semesterlönegrundande och kan därför inte tas med i beräkningen. Semester beräknas alltid i heldagar.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semester vid Allmän visstidsanställning

Hej!

Jag har en allmän visstidsanställning som går ut i mitten av augusti och har två månaders uppsägningstid. Jag har 30 semesterdagar per år och har utnyttjat 13 av dem. Jag tror att jag skulle få förlängd tjänst om jag ville, men funderar istället på att starta eget.

Jag har dock tre semesterveckor inbokade, varav två är ”påtvingade” i juli på grund av att verksamheten stänger under tre veckor då. Den tredje veckan är i augusti, precis innan min anställning går ut. Är det mitt ansvar att påpeka att jag får semester i sommar som jag inte har, eller enligt avtalet inte kommer att jobba in? Vad händer om jag bara låter kontraktet löpa ut? Blir jag återbetalningsskyldig? Har jag rätt att jobba mina nuvarande semesterveckor för att slippa det? Kan jag på något sätt både få semester och sluta min anställning då kontraktet går ut, utan att behöva betala tillbaka för min semester?

Vänliga hälsningar

Hej

Du och din arbetsgivare skall förhandla om förläggningen av din semester, kan ni inte komma överrens bestämmer dock din arbetsgivare.  I detta fallet verkar det rimligt att du har semester när arbetsgivaren stänger verksamheten (Juli). Vad gäller semesterveckan som ligger i samband med att din anställning tar slut, måste du som arbetstagare ge ditt medgivande. Din arbetsgivare får alltså inte lägga in en semestervecka för dig precis innan du slutar din anställning. Du behöver heller inte tacka ja till semester som erbjuds utan semesterlön. Du har alltså rätt att avstå semester som du inte får betalt för, vilket verkar föreligga då du inte har tillräckligt med betalt semester kvar för dina tre planerade semesterveckor. Tänk på att du som arbetstagare skall påtala att din semester ligger i samband med din uppsägningstid och att du inte har betalda semesterdagar kvar för att vara ledig i den omfattningen som semestern i nuläget är planerad. Dessutom kan det finnas specika semesterregler i gällande kollektivavtal på din arbetsplats.

Hoppas detta hjälper dig

MVH Tobias Bergin

 

Kan man få semesterlön och semesterersättning?

Jag har ett vikariat på 100% fast är föräldraledig 50%. Kontraktet går ut 30 juni, men eftersom personen jag vikarierar för fortfarande är sjuk ska jag gå upp till 80% i höst, från 1 augusti till siste december enligt muntlig överenskommelse, och min chef vill skriva kontraktet från 1 augusti. Jag kommer alltså inte att vara anställd under juli då kontoret är stängt, men fortsätta
vikariera för samma person efter sommaren. Jag ska få semesterersättning på 12% utbetalad, men i vanliga fall får man väl även lön under semestern? Får man göra så här? Arbetsplatsen saknar kollektivavtal och jag är tyvärr inte med i facket.

SVAR:

Hej,

Ditt vikariat går ut i juni och arbetsgivaren har ingen skyldighet enligt lag att låta dig få förlängt även om personen du vikarierar för kommer vara borta under längre tid. Man kan ha förtur till en sådan anställning men det är om anledningen till att man inte fick förlängt var arbetsbrist. Arbetsgivaren har således inga skyldigheter att låta dig få ett nytt kontrakt när ditt gamla går ut. Arbetsgivarens agerande kan i ditt fall vara helt korrekt.

När det gäller semesterlön och semesterersättning så ska man som utgångspunkt inte både få semesterersättning med 12 % och sedan få semesterdagar med lön. Man brukar få antingen eller. Om man skulle få vara ledig med lön och även få semesterersättning under året blir man dubbel kompenserad. Även om du får din semesterersättning under året så har du rätt att ta semester, men det blir då obetalda dagar. Semesterlön kan räknas ut på två vis, sammalöneregeln eller procentregeln. Enligt procentregeln ska semesterlönen motsvara 12 % av den förfallna lönen under intjänandeåret. Du förlorar således inte på att få ut din semesterersättning med 12 % varje månad än om du fått semesterlön enligt procentregeln, mer än att du måste spara lite pengar varje månad som du kan använda när du tar ut dina obetalda semesterdagar. Det är även viktigt att undersöka eventuellt kollektivavtal för att se om det finns avvikande regler där.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester och sjukdom

Hej!
Jag har gått in i väggen och kan därför inte arbeta för tillfället. När de 14 dagarna har gått kommer min läkare förmodligen att vilja sjukskriva mig ytterligare. Vid ungefär samma tidpunkt börjar min semester. Min fråga är då: Ska jag sjukskriva mig för att ”få igen” mina semesterdagar? Mitt kontrakt löper ut i slutet av året och med tanke på min profession kommer jag inte att kunna ta ut de semesterdagarna inom ramen för mitt kontrakt. Är arbetsgivaren då skyldig att ge mig mina förlorade semesterdagar efter att mitt
kontrakt tagit slut?

Tacksam för svar

SVAR:

Hej,

Semester är en tid för vila och om du är sjuk under semestern ska du genast anmäla detta till din arbetsgivare. Du ska då begära att de dagarna inte ska räknas som semester, detta ska du meddela din arbetsgivare utan dröjsmål. Du kommer alltså att ha dina semesterdagar kvar. Om du sedan inte har möjlighet att ta ut dem så har du rätt att få ut dagarna i pengar när du sedan avslutar anställningen. Ersättningen ska du få senast en månad efter din sista anställningsdag.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förändring av semester

Hej!

Lämnade in min semester ansökan i slutet av mars. Har fortfarande inte fått tillbaks den Godkänd. Men enligt vad jag förstått så ska semestern vara beviljad 2 månader innan?! Så jag utgår från att jag har rätt till den semester jag ansökt om i juli?!

Nu har det visat sig att personen som skulle gå in som min semester ersättare har sjukskrivit sig. Så ska nu på kris möte om hur vi ska lösa sommaren.

Jag kan vara villig att skjuta på min semester mot betalning av något slag. Extra lön, eller betald ledighet.. Men jag vet att min chef ska ha ”hittat något” på nätet som säger att han har rätt att ändra min semester 2 veckor innan?? Så vill bara få bekräftat
att han inte kan göra så, utan att det är något han hittar på????

Tacksam för snabbt svar

SVAR:

Hej,

Semesterledighetens förläggning regleras i semesterlagen. Det kan även finnas andra regler i kollektivavtal som du måste förhålla dig till. Som utgångspunkt ska arbetsgivaren och arbetstagaren själva komma överens men i sista hand är det arbetsgivarens beslut som är avgörande. Om arbetsgivaren väljer att förlägga din semester på annat vis än vad du önskar så ska arbetsgivaren enligt semesterlagen lämna dig besked om detta två månader innan. Detta är för att du ska ha tid och möjlighet att kunna planera din semester. Om det finns särskilda skäl så kan arbetsgivaren vänta med att ge dig besked en månad innan. Det finns ingen reglering i semesterlagen om att arbetsgivaren kan förändra ledigheten med endast två veckors marginal. Be din arbetsgivare visa var detta finns. Men som utgångspunkt bör detta inte vara accepterat, om arbetsgivaren tvunget måste förändra din semester bör du ha rätt till någon form av kompensation.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren