All posts tagged semester

Tjänstledighet och semester

Hej och tack för en bra sida! Jag har en liten fråga angående sparade semesterdagar: Jag har haft fast tjänst hos min arbetsgivare men har varit tjänsledig för studier och får bidrag av min arbetsgivare motsvarande studielån och detta för att utbildningen kommer leda till en ny tjänst hos samma arbetsgivare. Min fråga är följande, då min sektionsledare nekar att låta mig ta ut mina semesterdagar i pengar, har jag då möjlighet att tillfälligt avbryta min tjänstledighet för att då ta ut betald semester(20sparade dagar) för att
sedan återgå till tjänsledighet när dagarna är slut?
Mvh

SVAR:

Hej,

Du har alltid rätt att avbryta din tjänstledighet men det finns vissa särskilda regler som kan innebära att man inte får återgå till arbetet genast. Vidare har du rätt att ta tjänstledigt igen, men arbetsgivaren kan skjuta upp tjänstledigheten vilket innebär att det kan bli riskabelt för dig att avbryta din tjänstledighet enbart för att ta semester. Det borde i praktiken inte vara några problem då du har rätt att ta semester. Prata med din arbetsgivare så kanske ni kan komma överens om något. Det kan finnas mer specifika regleringar om din arbetsgivare har kollektivavtal, där kan du få ett mer konkret svar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester

Hej!
Jag jobbar som timanställd och i lönen ingår inte semesterersättning, jag har nu fått besked om min semesterrätt och den gav inte ett jämnt antal dagar utan ett heltal med decimal. Vad jag förstår ska det då fungera enligt följande:

”Om antalet beräknade semesterdagar blir ett decimaltal skall avrundning ske uppåt till närmaste heltal.”

Ska då arbetsgivaren bjuda på den del av ersättningen som avrundningen ger eller kommer man som anställd att få löneavdrag för de timmarna?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Det stämmer att om antalet semesterdagar inte blir ett jämt antal så ska man avrunda uppåt. Ersättningen per dag är beroende på hur många timmar som du har arbetat. Ersättningen per semesterdag kommer vara i förhållande till de antal timmar som du har arbetat, det kommer därför inte att bli något problem.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester

Hejj! Jag jobbar på en restaurang, så jobbar också helger. Jag önskade ledigt en lördag 6veckor innan, men då schemat kom har jag ändå jobb den kvällen då jag önskat ledigt. Samma sak hände en kollega som önskade en annan dag ledig flera månader innan, men hon måste jobba då. Finns det någon lag ifall man har bett om ledigt en viss tid innan att de måste ge ledigt, eller har de rätt att bestämma
hur de vill?

SVAR:

Hej,

Om arbetsgivaren har beviljat dig ledigt kan arbetsgivaren inte dra in din ledighet om det inte föreligger synnerliga skäl. När det gäller sommarsemester ska arbetsgivaren och arbetstagaren i samråd bestämma ledighetens förläggning och är detta inte möjligt bestämmer arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren minst två månader innan semestern om förläggningen inte blev efter arbetstagarens önskemål. Genom kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser som reglerar när arbetsgivaren ska ge svar om semestern är beviljad eller ej.

Prata med din arbetsgivare, om arbetsgivaren har beviljat semestern påpeka detta och fråga vilka skäl det finns till att du måste jobba. Har din arbetsgivare inte beviljat din semester kan du efterfråga varför arbetsgivaren inte har gett dig något svar på 6 veckor, då du har haft uppfattningen om att du skulle få ledigt. Påpeka att du har rätt till information om din semester beviljas eller ej.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren dra in beviljad semester?

Hej
Jag jobbar på ett företag. Och chefen där hotar med att dra in semestern för en del på företaget. många som han hotar har redan en bokad och betald resa. samt att deras semester är redan beviljad. Hur går vi till väga med detta ? många är rädda för han. även dom som är fackliga represanter på företaget. Han som hotar alla heter X Skulle ni kunna prata med han att lägga av med det han gör och att säga till han att semesterlagen måste följas. ingen vågar. alla är rädda för att få sparken

SVAR:

Hej,

Förläggningen av semester ska enligt semesterlagen ske i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Kan detta inte ske har arbetsgivaren rätt att bestämma om förläggningen och den ska i möjligaste mån förläggas under sommarmånaderna. En redan beviljad semester kan arbetsgivaren inte dra in hur som helst. Finns synnerliga skäl kan arbetsgivaren dra in beviljad semester, synnerliga skäl är ett högt krav och en arbetstagare som förlorar pengar på detta genom att exempelvis missa en resa har rätt till ersättning. De fackliga representanterna måste kontakta facket så att relationen mellan arbetsgivaren och ni som arbetar på företaget har en god relation.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar

Hejsan.
Jag har frågor angående semestertimmar vid timsemester, När jag blev anställd på mitt nuvarande jobb 2010 så fick vi ett muntligt avtal som lovade oss 26 dagar ( 208 timmar) om du va under 30 år, 30 år 31 dagar (248 timmar) och över 40 år 35 dagar (280 timmar).
Detta har fungerat i två år, men i år fick de för sig att korta ner våra semestertimmar eftersom vi som jobbar natt bara ha 36 timmars veckor. I anställningsbeviset så står det 31 dagar ( ingenting om timmar). Chefen som vi hade då sa att ni får denna semestern som en morot eftersom vi inte kan ge er högre lön, detta är ett muntligt avtal och chefen har slutat men vi är va X st som har hört detta.
Min fråga är om personalavdelninhem kan gå in och ändra detta utan att informera oss som arbetare utan att vi upptäcker detta genom våra lönespecar?
Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Enligt semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per år men arbetsgivaren kan välja att ge fler semesterdagar till arbetstagarna. Om det i ert avtal står 31 semesterdagar så är det så många dagar som du ska ha rätt till. Om arbetsgivaren vill förändra avtalet krävs antingen att ni är överens eller att arbetsgivaren säger upp avtalet och återanställer dig på färre antal semesterdagar. För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp avtalet krävs saklig grund. Om detta ska ske för alla arbetstagare, att man sänker antalet semesterdagar kan det vara möjligt för arbetsgivaren att hänvisa till arbetsbrist och arbetsbrist är saklig grund. Har arbetsgivaren inte saklig grund och förändrar avtalet utan ert medgivande begås ett avtalsbrott.

Det är alltid bra att ha någon form av bevis på att ett muntligt avtal har ingåtts. Men även om ni har haft ett avtal om fler semesterdagar kan arbetsgivaren förändra detta om det finns saklig grund. Hur era specifika lönespecifikationer ser ut kan jag inte uttala mig om, men de flesta lönespecifikationer har en redovisning av antalet semesterdagar. Påtala för din nya arbetsgivare att ni har fått de extra semesterdagarna som kompensation för att ni inte har högre lön och att detta var något som den förre arbetsgivaren lovat er. Kanske kan ni komma överens om något nytt avtal.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

När ska lönen utbetalas?

Hej!

Har min arbetsgivare rätt att hålla inne min lön? Jag har en fast timmanställning, dvs jag vet aldrig från dag till dag hur många timmar det blir. Vi brukar få vår hela semesterersättning som en klump inför vår semester. Tidigare har alla fått ut semestererättning till midsommar oavsett när man har semester. Nu säger arbetsgivaren att vi endast får semesterersättning och den inarbetade lönen får jag en månad senare. Ex. om jag tar semester i juli får jag semesterersättning utbetald 25 juni och den lön jag skulle fått för arbete i maj kommer att utbetalas 25 juli. Har min arbetsgivare rätt att göra så?

SVAR:

Hej,

Du bör inneha en tillsvidareanställning och får ersättning per arbetad timme. Du har rätt till ett schema som anger hur många timmar som du ska arbeta så att du kan planera din tillvaro. När det gäller utbetalning av lön ska det regleras i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet. Det finns inga lagregler om löneutbetalning så du måste helt utgå från anställningsavtal/kollektivavtal. Arbetsgivaren får inte ensidigt förändra anställningsavtalet, framkommer där att ni har rätt till semesterersättningen och lönen en specifik tid så gäller detta.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning som är inbakad i lönen

Hej

Tack för en jättebra blogg!

Läste en fråga och ert svar ang att semesterersättningen inte kan antas ingå i timlönen och ska tydligt framgå i lönenspecen. Ni hänvisade till lag 1 april 2010.

Sitter och läser semesterlagen (1977:480) och kan inte hitta vilket stycke eller paragraf det står skrivet om detta. Vore tacksam för svar då jag vill ha ”kött på benen” innan jag tar upp frågan med arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

Det framgår inte uttryckligen av någon av semesterlagens paragrafer att semesterersättningen inte får ingå i lönen om det inte tydligt framgår. Syftet med semester är att arbetstagaren ska ha en längre ledighet då detta är viktigt för bland annat arbetstagaren hälsa. EU domstolen har slagit fast att semesterersättning inte får ingå i lönen om lönen inte höjs.

I den tidigare semesterlagen presumerades semesterersättning ingå i lönen för korttidanställda, detta är inte längre fallet utan snarare tvärtom. Då det i 5 § stadgas att korttidsanställda har rätt till semesterersättning. Det är alltså din arbetsgivare som ska bevisa att din semesterersättning är inkluderad i lönen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till lön och semesterersättning vid uppsägning

Har tackat ja till ett nytt jobb som börjar i augusti men inte sagt upp mig än. Funderar på att säga upp mig sista maj, har då en månads uppsägningstid plus min semester att ta ut. Grejen är den att jag lämnar för en konkurrent och kommer få gå hem på dagen.

Vad är företagets skyldigheter mot mig ekonomiskt? Jag borde väl få ut min semesterersättning på 25 dagar och lön för den sista månaden (uppsägningstiden)?! Vill göra det så bra som möjligt för båda men givetvis tänker jag på min ekonomi så jag inte får en månad utan pengar/lön.

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Om du säger upp dig själv har du rätt att arbeta kvar under uppsägningstiden samt då få lön. För att du ska ha rätt till lön under uppsägningstiden krävs att du står till arbetsgivarens förfogande. Om arbetsgivaren väljer att arbetsbefria dig har du rätt att vara hemma under uppsägningstiden med lön. Din arbetsgivare kan inte låta dig gå hem på dagen och strunta i att betala lön. Du har även rätt att få ut den semester som du har tjänat in men inte har kunnat ta ut, detta har du rätt till senast en månad efter det att din anställning upphörde.

Du kan således ta ut din semester i juni och sedan ha din uppsägningstid på 1 månad i juli. Sedan kan du påbörja ditt nya arbete i augusti. Om din nya arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter bör du kunna använda de pengarna som du ska få ut i semesterersättning från din tidigare arbetsgivare. På så vis bör du inte stå utan lön.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Vad händer om man bryter mot avtalet och inte arbetar uppsägningstiden ut?

Hej.

Jag har nyligen slutat arbeta i ett små företag. Chefen godkände detta men ville att jag skulle arbeta min uppsägningstid på en månad. Men då dem behandlade mig dåligt slutade jag med omedelbar verkan. Min fråga är nu har jag gjort mig skyldig till något felaktigt, kan de stämma mig med framgång och hur blir det med min semestereesättning då jag slutade innan jag tog semester. Tacksam för ett
tydligt och motiverande svar

SVAR:

Hej,

Du har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Det kan finnas en rätt för dig att sluta omedelbart men då krävs att arbetsgivaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot dig. Utan att veta omständigheterna kan man inte ge ett svar på om de behandlingar som du utsattes för gav dig rätt att inte arbeta under den tid som ni avtalat. Rent generellt är det ett ganska högt krav och principen avtal skall hållas är viktig.

Om du har gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott, genom att inte arbeta uppsägningstiden kan din arbetsgivare hålla inne din innestående lön. Om du har gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott är det mest troligt att företaget håller inne din lön då du blir skadeståndsskyldig enligt LAS. Dock ska arbetsgivaren kunna påvisa att de gjort en förlust genom att du inte höll ert avtal. En stämning bör inte vara aktuellt då det är en kostsam och tidskrävande process. Du har rätt till din semesterersättning och den ska betalas ut senaste en månad från dess att din anställning upphörde.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Utbetalning av semesterersättning

Hej!
Jag har haft många problem med min fd arbetsgivare som även trakasserat mig på
arbetsplatsen. Jag blev uppsagd pga ”arbetsbrist”.
Min uppsägningstid gick ut den 10:e april och jag fick min slutlön den 25:e (som
då var väldigt låg i och med att det var så få dagar). Dock var inte
semesterersättningen medräknad i slutlönen. Jag påminde min chef via ett mail
och jag får tillbaka ett mail där hon säger att hon ”förstår min förtvivlan
men!” Hon säger även att hon har rätt att hålla på den till den 10:e maj. Är
inte det enbart om det finns särskilda skäl som det kan få vara dröjsmål på
semesterersättningen? Kan jag gå vidare med detta? Vet att hon gör så här bara
för att hon kan….

Svar:
Hej,
Det vanliga är att hela slutlönen, inkl ev semesterlön etc, utbetalas senast en månad efter avslutad anställning. Men det finns ingen lag som reglerar detta, utan det görs i avtal, antingen induviduellt eller kollektivt. Kollektivavtalet kan ge arbetsgivaren längre tid på sig.

Däremot reglerar Semesterlagen din rätt till semesterersättning då din anställning avslutas. Semesterlagen säger följande: 30 § Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.
Om det inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Lag (2009:1439).

Prova att kontakta din arbetsgivare och hör efter vad som hänt. Du är välkommen att återkomma till oss om du inte får ut dina pengar.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com