Tag Archives: schemalagd arbetstid

Inlasad på timanställning?

Hej! 
Jag ha en fråga för jag är i nuläget timanställd i kommunen där jag bor och börjar närma mig inlasning. Nu är det så att jag väntar barn och har börjar få svårt för att arbeta.. Jag har inbokade tider till mitten på november och jobbar jag tills dess så blir jag lasad, men vad händer om jag blir sjukskriven innan? Får jag lasdagarna ändå eftersom jag har tiderna inbokade redan? 
Tack för svar!

Hej

Timanställning är inte en korrekt visstidsanställning enligt lag om anställningsskydd (LAS) däremot kan timanställning vara tillåten enligt gällande kollektivavtal. Om du har rätt till att räkna dessa dagar beror helt på hur detta kollektivavtal ser ut och på hur din tidigare visstidsanställning varit utformad. Vi kan inte ge dig ett konkret svar då vi saknar väsentlig fakta som gällande kollektivavtal och ditt/dina anställningsavtal. Men däremot vet vi att flera arbetsgivare både inom det privata så väl som den offentliga näringen ofta kombinerar flera typer av visstidsanställningar så att arbetstagare inte kan få tillsvidareanställning. Du skall därför vara om och kring dig gällande din anställningsform, är den korrekt enligt lag och gällande kollektivavtal? Har din visstidsanställning haft flera olika anställningstyper som allmän visstidsanställning, vikariat och timanställningar? Du kan i så fall inte räkna med att dessa räknas samman?

Du bör därför titta igenom dina anställningsavtal och det gällande kollektivavtalet, det är sällan så enkelt som att bara räkna enskilda dagar för att nå en tillsvidareanställning, då arbetsgivare gärna sätter i system att utnyttja olika anställningsformer för att behålla sina arbetstagare länge i anställning utan att ge dem tillsvidareanställning.

Vad gäller dina planerade dagar, har ni ingått avtal på dessa, har du rätt att räkna dem i ur sjukskrivningssynpunkt, dvs du har rätt till sjuklön och räkna dem som del av anställningsperiod. Sedan beror det som sagt helt på hur ditt anställningsavtal och kollektivavtal är utformat.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren