Etikettarkiv: schemalagd arbetstid

Inlasad på timanställning?

Hej! 
Jag ha en fråga för jag är i nuläget timanställd i kommunen där jag bor och börjar närma mig inlasning. Nu är det så att jag väntar barn och har börjar få svårt för att arbeta.. Jag har inbokade tider till mitten på november och jobbar jag tills dess så blir jag lasad, men vad händer om jag blir sjukskriven innan? Får jag lasdagarna ändå eftersom jag har tiderna inbokade redan? 
Tack för svar!

Hej

Timanställning är inte en korrekt visstidsanställning enligt lag om anställningsskydd (LAS) däremot kan timanställning vara tillåten enligt gällande kollektivavtal. Om du har rätt till att räkna dessa dagar beror helt på hur detta kollektivavtal ser ut och på hur din tidigare visstidsanställning varit utformad. Vi kan inte ge dig ett konkret svar då vi saknar väsentlig fakta som gällande kollektivavtal och ditt/dina anställningsavtal. Men däremot vet vi att flera arbetsgivare både inom det privata så väl som den offentliga näringen ofta kombinerar flera typer av visstidsanställningar så att arbetstagare inte kan få tillsvidareanställning. Du skall därför vara om och kring dig gällande din anställningsform, är den korrekt enligt lag och gällande kollektivavtal? Har din visstidsanställning haft flera olika anställningstyper som allmän visstidsanställning, vikariat och timanställningar? Du kan i så fall inte räkna med att dessa räknas samman?

Du bör därför titta igenom dina anställningsavtal och det gällande kollektivavtalet, det är sällan så enkelt som att bara räkna enskilda dagar för att nå en tillsvidareanställning, då arbetsgivare gärna sätter i system att utnyttja olika anställningsformer för att behålla sina arbetstagare länge i anställning utan att ge dem tillsvidareanställning.

Vad gäller dina planerade dagar, har ni ingått avtal på dessa, har du rätt att räkna dem i ur sjukskrivningssynpunkt, dvs du har rätt till sjuklön och räkna dem som del av anställningsperiod. Sedan beror det som sagt helt på hur ditt anställningsavtal och kollektivavtal är utformat.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt till lön som timanställd

Hej.
Jag är timanställd inom hotell och restaurang.Jag är schemalagd under nyårsafton men
fick höra att evenemanget kanske uteblir och därför blir det kanske inget jobb.
Detta vet vi kanske dock först några dagar innan nyårsafton, min arbetsgivare säger
att dom inte kan betala ut lön om så blir fallet, och dom har inte gjort det
tidigare.Jag undrar vilka mina rättigheter som timanställd med schema är. Har jag
rätt till någon form av ersättning?arbetsplatsen är anslutna till kollektiv avtal
hrf

Svar:
Hej,
det säkraste för din del är att se vad som står i kollektivavtalet. Vanligtvis brukar grundregeln vara att förändring av arbetstidsschema ska fastställas senast två veckor före tjänstgöringsperiodens början. Ett schema är ett ömsesidigt löfte om att man från den anställdes sida lovat att arbeta och från arbetsgivarens sida ett löfte om att ge arbete de timmar schemat omfattar. Arbetsgivaren kan då inte stryka timmar som är schemalagda utan att ersättning betalas ut. Men du måste undersöka vad just ert kollektivavtal säger.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Snabba förändringar av schemalagd arbetstid

Hej!
Jag har en fråga hurvida min arbetsgivare har rätt att plocka bort timmar från
mig och inte. Jag jobbar inom handel och har fått mina tider på ett schema. Tre
dagar innan en utsatt arbetsdag skickar min chef ett sms att jag kan vara ledig den
angivna dagen. Jag ifrågasatt varför och hans svar blev att en annan anställd fick
mitt pass. Min arbetsgivare förstod att jag blev arg och erbjöd mig att komma
tidigare till jobbet två andra dagar. Men när jag räknade på det så skulle det inte
kompensera, med varken OB:n eller timmarna, för hela mitt pass den dagen han
plockade bort för mig. Har min arbetsgivare rätt att plocka bort timmar ifrån mitt
schema med så kort varsel? Har jag rätt att kräva full kompensation för den missade
tiden, lönen? Tack på förhand!

Hej
Om du är ansluten till ett fackförbund och din arbetsgivare har ett gällande kollektivavtal, ska du se efter vad som står gällande arbetstidens förläggning.
Har din arbetsgivare inget kollektivavtal omfattas ni av 12 § arbetstidslagen. Där alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagaren besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Den kan finns skäl för att arbetsgivare har fått lämna beskedet inom kortare tid, men i så fall skall arbetsgviaren ange varför. Tre dagar i förväg är ganska kort och jag skulle be din arbetsgivare att han ger dig en ordentlig förklaring till varför (att kompensera annan arbetstagare är inte ett godtagbart skäl). Be att han också ger dig tillräcklig arbetstid som kompensation till din förlorade inkomst och att han i fortsättningen håller sig inom ramen för de 2 veckorna enligt lag.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till ersättning för heltid trots att jag schemaläggs på färre timmar?

Hej, jobbar som kock i en restaurang som är kollektivansluten, jag är heltidsanställd med månadslön, enl avtal så skall jag då arbeta visst antal timmar årsvis, som vanligt med andra ord. nu till saken så jobbar vi mindre under lågsäsong och massor under högsäsong, så att det skall jämna ut sig. Nu har dock min chef schemalagt mig på tok för lite så det felas en massa timmar och han har börjat dra av stora summor på min lön, september drog han 5000:- netto och november 7500:- netto, vilket i första fallet är en tredjedel av min nettolön.

Han varken talar om innan vad eller om han skall dra pengar iom man sällan får en lönespec innan lön betalas ut så vet man aldrig, han har heller inte talat om summan han skall dra.

så till frågan, är det mitt problem som arbetstagare att se till att jobba utöver schemalagda timmar för att få ihop en heltid man har avtal till, eller är det hans ”problem” som arbetsgivare att se till att schemat i slutändan hamnar på rätt antal timmar årsvis, har han rätt att dra pengar från lön för att han inte gjort rätt, jag har ju arbetat alla de timmar jag varit schemalagd. Nu har situationen blivit sådan dessa två månader att man får ta smålån vilket långsiktigt skadar min privata ekonomi.

Svar:
Hej!

Har ni avtalat om att du ska jobba i en viss omfattning så vill jag påstå att det är arbetsgivarens ansvar att se till så att du schemaläggs på den arbetstid som du har rätt till. Om ni inte avtalat om något annat så skulle jag betrakta det som brott mot ditt anställningsavtal och eventuellt även kollektivavtalet.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vad gäller kring schemaläggning, sjukersättning och arbetstid?

Hej!

Jag har en provanställning på 6 månader i en butik som saknar kollektivavtal.
Butiken motiverar att de inte kan vara anslutna till Handels för att de inte har ekonomin att ge 100% OB som Handels avtal säger.
Jag är 19år (fyller 20 i januari) och har en timlön på 90kr, utan OB, även om jag jobbar sena kvällar och helger. Min lön ligger alltså under Handels minimilön.

Jag är satt på deltid (garanterad 80h i månaden) men kommer inte upp i dom timmarna, har jag rätt att få ut lön för dom timmar jag är garanterad trots att dom inte gett mig tillräckligt många timmar på schemat?

Jag har bett om att få månadsschema men hittills har jag bara fått schema en vecka i taget. Stämmer det att man har rätt till schema två veckor i förtid?

Det står också på mitt anställningsavtal att jag inte har rätt till sjuklön pga att det är en deltidstjänst och inte en heltidstjänst. Vad gäller?

MVH
Johanna

Svar:
Hej!

Om din arbetsgivare garanterar dig 80 timmars jobb i månaden och inte klarar att uppfylla detta så vill jag hävda att de ändå är skyldiga att utge dig ersättning för minst dessa 80 timmar. I annat fall hävdar jag att de bryter mot ditt anställningsavtal.

Vad gäller schemaläggning så finns inte detta lagstadgat men däremot så måste de följa arbetstidslagen. Däremot låter det rimligt att du borde få mer än en veckas schemaläggning i taget.

Är du schemalagd och blir sjuk så har du absolut rätt till sjukersättning. Detta är inget som din arbetsgivare kan friskriva sig ifrån.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Karensdag vid sjukdom

Hejsan .
Min dotter har jobbat 2 år på en restaurang ca 75 % . Hon har skött shema läggning och diverse beställningar . Förra månaden blev hon sjuk och försökte då ringa runt och se om någon annan kunde jobba istället . Men varken chefen eller någon annan kunde ställa upp, så trots sjukdom gick hon till jobbet , skulle då jobba sk ”långpanna ” som innebär att man jobbar mellan ca10.00 – 24.00 . När klockan var 16.00 erbjöd sig en annan tjej att jobba resten av kvällen eftersom hon mådde så dåligt . Nu säger hennes arbetsgivare att hon inte får räkna den dagen som karensdag för att hon är timanställd trots att hon hade 8 timmars arbetstid kvar att jobba den dagen. Stämmer detta ?

Svar:
Hej!

Jag kan inte se annat än att den avbrutna arbetsdagen ska betraktas som karensdag då det var schemalagd arbetstid.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren