Tag Archives: schemalagd

Kan jag tacka nej till schemalagt pass?

Hej, jobbar på ett företag där vi har långa nattpass bla 22-07, har varit ledig 1 helg under 4 veckor. Nu undrar jag, har jag rätt och säga att jag vill inte jobba 1 pass pga personliga skäl? Eller är jag tvingad eftersom det är så det schemalagt mig ?

SVAR:
Svaret är delvis beroende på vilken anställningsform du har. Men om du skulle ha förhinder att ta ett av dina pass så ska du meddela detta i god tid, dvs helt enkelt ansöka om ledighet den dagen.
Om du anser att ditt schema med många natt- och helgpass är för tungt så bör du ta upp detta med din chef och se om det går att göra något åt på längre sikt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren