Etikettarkiv: schema

Kan jag bli schemalagd på en timme?

Hej,
Jag arbetar som biträdande restaurangchef så är en mellan chef. Vi har möte en gång i veckan på restaurangen som är obligatorisk. Min fråga är om man får bli schemalagd en timme bara? På mötet finns både tjänstemän och timanställda på ca 20-30 timmar i veckan.
Om man arbetar 12.00-21-00 den dagen så är den personen inte schemalagd på morgonmötet, men måste närvara.. Det måste vara olagligt?
Men jag undrar över att bli schemalagd en timme? Tack på förhand!

Hej,

Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som innebär att hen har rätt att leda och fördela arbetet. Detta innefattar bl.a. hur arbetet förläggs och vilka uppgifter som skall utföras. Detta innebär att hen kan schemalägga dig på en timme. Du har emellertid rätt till lön för all arbetad tid hos arbetsgivaren. Detta innebär att du har rätt till lön under den timme mötet pågår. Du och arbetsgivaren kan även komma överens om du ska få den timmen i lön eller exempelvis inarbetad komp. Tänk även på att arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren senast två veckor i förväg om eventuella schemaändringar. Om ni har kollektivavtal kan det stå annat så kolla där, hör annars med ditt fackförbund. Det är även viktigt att påpeka att det läggs större krav på dig som innehar en högre befattning att vara mer flexibel och tillgänglig än andra anställda då du har en mer långtgående lojalitetsplikt.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Kan arbetsgivaren skicka hem mig utan lön vid schemalagd arbetstid?

Hej.
Hade ett pass idag 16-22, och när jag kommer dit är den en till tjej som även fått detta pass. Vi båda har det på papper samt skrivet på mailen, och på anslagstavlan står det även att det var jag som skulle jobba. Vid 16 när passet börjar säger arbetsgivaren att en av oss måste gå hem obetalt, jag undrar om detta är ok?

Svar:
Hej,

Om din anställningsform inte är tillfällig har du rätt att få besked om schemaändringar gällande den schemalagda arbetstiden minst två veckor i förväg. Din arbetsgivare borde alltså meddelat dig eller din kollega om detta två veckor innan arbetspassets början.

Det kan i en del fall vara acceptabelt att lämna besked senare, men endast om det beror på oförutsedda händelser eller verksamhetens art, t.ex. i en bransch där schemaändringar är en nödvändighet för att verksamheten ska kunna bedrivas.
Det är även möjligt att ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen och i detta kan man ha avtalat om att annat ska gälla angående tidsramen för informationsskyldighet vid schemaändringar.

Dock tolkar jag det som att din chef av misstag har råkat schemalägga er båda på samma pass och i såfall har ni båda rätt att få jobba och därmed få lön (under förbehåll att ett eventuellt kollektivavtal inte säger annat).

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt att se mitt schema utanför arbetstid?

Hej!

Jag har ett rullande schema på ett callcenter och detta schema har jag bara tillgång till att se på arbetstid. Till saken hör även att mobiler inte är tillåtna vid jobbets datorer av säkerhets- och sekretesskäl.

Allt detta gör att det blir mycket svårt för mig att skapa mig en överblick över schemat utanför arbetstid. Det blir i princip omöjligt att planera vardagen med allt ifrån att omboka ett läkarbesök till att planera fritidsaktiviteter.

Har jag som arbetstagare rätt att kräva tillgång till mitt schema utanför arbetstid?

Med vänlig hälsning,

Hej!

Du har i regel rätt att  få ett schema senast två veckor i förväg om inte väldigt speciella omständigheter föreligger. Detta enligt arbetstidslagen 12 §.

Finns det någon anledning varför inte du eller din arbetsgivare/ teamledare bara kan trycka på ”skriv ut” knappen när du har schemat framför dig på datorn? Eller du kanske kan be arbetsgivaren om att få det i pappersform, helt enkelt?

Det är klart att du ska kunna planera din fritid! Livet är inte bara arbete.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kan jag kräva att få ett schema över min arbetstid?

hej!

Jag har precis fått ett nytt arbete och tanken är att jag ska jobba 75 procent (har inte skrivit avtal än) men det är dock en fråga som jag undrar över. Jag ska vara på jobbet varje dag kl. 08 men har aldrig någon sluttid. Får veta när jag börjar på morgonen. Detta är väldigt påfrestande då jag inte kan planera. Min fråga är kan jag kräva att få ett schema?

Hej!

Huvudregeln är att du ska ha rätt till ett schema två veckor i förväg men i vissa branscher ändras behovet så snabbt att detta inte är möjligt. Det är helt beroende på verksamhetens art, och är du vikarie är detta skydd ännu mer urholkat, då du är anställd där mer eller mindre ”på det sätt som verksamheten kräver”.

Det är med andra ord svårt att ge ett svar på din fråga. Vissa kollektivavtal reglerar vissa branscher, men det som står om scheman i dem gäller i regel bara de som arbetar på stället som fast anställda och även det kan som sagt ändå ändras beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen.

Lagen kräver inte att det finns något arbetstidsschema överhuvudtaget (utöver ovan sagda, vilket är förhandlingsbart enligt  12 § arbetstidslagen), utan det man kan gå tillbaka till är kollektivavtal och branschpraxis och eftersom jag inte vet vilken typ av arbete det gäller, så kan jag heller inte svara på vad som står i ditt kollektivavtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Agerar min chef rätt?

Hej, Har min chef rätt att ta bort mina tider från schemat då han inte visste att en före detta kollega skulle komma tillbaka efter att min chef gjort ett fel att sparka honom innan hans vikariat tagit slut.  Att han nästan blev sparkad själv gjorde så att han tog tillbaka min kollega. Är det då rätt att ta bort mig då jag räknat med att få in dem pengarna?

SVAR:

Hej,

Har det mellan dig och din arbetsgivare träffats ett anställningsavtal är det detta som gäller. Jag rekommenderar dig därför att kolla på ditt anställningsavtal och se hur mycket du är berättigad enligt detta.

Gällande din kollega är det så att en tidsbegränsad anställning inte avslutas före avtalat datum mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta kan grunda din chefs agerande gällande att ta tillbaka honom. Dock får det inte leda till att det strider mot ditt anställningsavtal. Uppstår ytterligare problem är mitt råd att kontakta ditt fackförbund för ytterligare hjälp i detta.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Lönespecifikation och schema

Min dotter har en trygghetsanställning, men har inte fått nåt schema eller några lönespecar. Hon bad om dom idag och arbetsgivaren hotade med sparken! Får han göra det och har hon inte rätt till sina papper?

Hej Arbetsrättsligt finns det ingen reglering vad gäller lönespecifikationen. Men om din dotter inte får ut någon lönespecifikation ska hon vända sig till skatteverket. Med tanke på hennes arbetsgivares uttalande antar jag att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Skatteverket skriver följande angående lönespecifikation:

”Som anställd kan du meddela Skatteverket om din arbetsgivare slarvar med att betala ut din lön, inte gör skatteavdrag, inte ger dig lönebesked eller inte lämnar kontrolluppgift. Vi kan få fram uppgifter från utredningar hos Ekobrottsmyndigheten eller från skatterevisioner. Det kan leda till utredningar och att vi gör revision tillsammans med polis och Ekobrottsmyndigheten. Då framkommer det ofta om någon har jobbat svart i företaget.”

Vad gäller schema har din dotter rätt till följande;

12 § Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det (arbetstidslag).

MVH

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Schemat fungerar inte med privatlivet?

Hej,

Arbetar som personlig assistent.
Har på mitt nya schema en till lördag som jag bara blivit tilldelad. Utan att få säga något. Denna helg arbetar min man med, med sitt egna företag. Nu har vi ingen barnvakt till barnen då båda måste arbeta. Hur ska man då gå tillväga? Vad har man för rätt? Kan ju ej lämna barnen hemma själv då de inte är så gamla. Har heller ingen som kan passa dem.

Hej,

Hur din arbetsgivare kan förlägga din arbetstid skall ni avtalat om när ni tecknade anställningsavtal. Utifall det ingår helgarbete i din tjänst så kan arbetsgivaren förlägga arbetstid då. Arbetsgivaren skall delge dig schema två veckor i förväg, enligt lag, detta för att du som arbetstagare skall hinna planera utefter arbetstiden. Med andra ord kan du hänvisa till detta om du inte fått schemat två veckor i förväg av din arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren vill inte betala ut lön?

Hej,
Min dotter började att servera på en restaurang i fjällvärlden, hon skrev på anst information, säsongsanställning men skulle gå på timlön, började i november, fick schema vecka för vecka. Hon jobbade december, hennes sista dag var den 29/12. Hon klarade inte av att vara kvar på orten av personliga skäl, drabbades av
panikångest och sjukskrev sig. Hon kom hem och låg mest under täcket och hennes syster ringde arbetsgivaren och sjukskrev henne och sa att hon inte skulle komma
tillbaka. Det var ok sa arb givaren det är bara att höra av sig om hon vill komma längre fram. Hon skaffade sig ett nytt jobb närmare hemorten, men i fjällvärlden. Hon jobbar nu heltid och har skaffat sig en egen lägenhet och trivs bra. Men nu till problemet, den 25 januari trodde hon att hon skulle få sin lön från stället hon slutat på, men det kom ingen. Hon ringde förra arb givaren men han sa att hon inte hade rätt till sin lön eftersom hon inte kommit och arbetat sin uppsägningstid som enl honom var på två veckor (de veckor hon sjukskrev sig) dom två första veckorna i januari i år alltså. Lönen för timmarna i november fick hon utbetalt till jul. Kan detta vara möjligt hon har jobbat med timlön fast säsongsanställd hon jobbade bla dubbla pass på julafton, till midnatt ca? Hon har inte fått några lönespecar bara en kontrolluppgift på de pengar hon fick ut till jul. Hon har ett anställningsavtal men inget annat, förutom kontrolluppgiften, som styrker att hon jobbat där. Arbetsgivaren sa till henne att det är ingen idé att du kontaktar facket för hon skulle ändå aldrig få ut sina pengar?? Vad har hon för rätt egentligen?

Hej,

Din dotter har rätt till lön för den tid hon arbetat, detta kan inte hennes arbetsgivare neka henne, hon har arbetat och då har hon rätt till lön. Vidare gällande uppsägningstiden så bör detta ha förhandlats fram när anställningsavtalet tecknades. Om hon då meddelade arbetsgivaren att hon inte ville arbeta kvar när sjukdomsperioden påbörjades så skall dessa två veckor räknas in som uppsägningstid, en uppsägning bör alltid ges skriftligen. Enligt lag måste en arbetsgivare tillhandahålla schema 2 veckor innan arbetstillfället planeras äga rum och om din dotter då har erhållit schema för de veckorna hon varit sjukskriven har hon även rätt till lön för dessa arbetstillfällen som skulle ägt rum om hon inte blivit sjuk. Ha dock i åtanke att ett läkarintyg skall ges till arbetsgivaren då sjunde sjukdagen inträffar och om detta inte givits till arbetsgivaren kan det bli svårt att kräva ersättning efter den sjunde sjukdagen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Förändrad arbetstid

Hej

Arbetar som personligassistent.
Har haft ett grundschema, som fungerar.
Men efter arbetsgivaren ändrat utan att höra med mig,så har jag fått en lördag dag istället för en tisdag dag. Vilket ej fungerar för min och min familjs del.

Kan man göra så här bara?
Tacksam för svar.

Hej,

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda på helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där exempelvis några begränsningar till endast vardagsarbete i ditt anställningsavtal. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Rätten till schema

Jag har två anställningar. Anställning 1 är en tillsvidareanställning på 12
timmar i veckan på en arbetsplats med kollektivavtal inom handels. Får i
regel ut de nya schemana sent och de gäller bara för en kort period. Trots
att jag arbetat där får jag inte fler timmar då jag kostar dom mer än
skolungdomar och nyanställda.

Arbetsplats 2 har jag en visstidsanställning på och har arbetat där i ett
halvår ca 10 timmar i veckan. Dom har inget kollektivavtal men är ute i god
tid när schemana ska ändras och vi har i regel fasta scheman som bara
rullar på.

Jag har möjlighet att få arbeta fler timmar på arbetsplats 2 men
butikschefen på arbetsplats 1 sätter stopp för detta genom att han vill
kunna schemalägga mig när det passar honom. Han vill att de anställda ska
va i beroendeställning och alltid säga ja. Ingen anställs på mer än få
timmar i företag 1.

Vilken rätt har jag? Kan jag tacka ja till fler timmar i företag 2. Lämna
mitt schema till företag 1 och så får han anpassa mina timmar efter det?

Är medlem i facket men saknar förtroende för dom. De har tidigare varit
inkopplade i mkt på arbetsplats 1 men det blir aldrig ngn förbättring.

Svar:
Hej,
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Men eftersom att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du undersöka vad där står. I övrigt kan du inte ställa krav på de olika arbetsplatserna att anpassa sig till varandra. Du kan naturligtvis diskutera saken med arbetsgivaren men arbetsgivaren har ingen skyldighet till anpassning förut enligt det jag skrev ovan.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren.nu