Etikettarkiv: särskilt anställningsstöd

Anställd med särskilt anställningsstöd

hej

det är så att jag har tidigare vart anställd med särskilt anställningsstöd i 1 år.. i en skola inom kommunen..efter 1 år sa dom hejdå till mej. då jag inte visste att mitt kontrakt skulle ta slut..jag kontaktade arbetsförmedlingen innan kontraktet gick ut o dom sa att jag ska jobba vidare..men när kontraktet tog slut så sa min chef att jag ska sluta med en gång…men måste inte dom placera mej nån annanstans när det gäller kommun jobb ? för de sa att de har inte rätt att placera mej då jag inte jobbat länge i kommunen och att andra har företräde..

Hej

Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningstöd, där statens betalar lönen omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Det innebär att du tyvärr inte har samma te x rättigheter som andra anställda vad gäller turordning och omplaceringsutredning. Jag har förståelse för din situation men tyvärr omfattas du inte av samma regler enligt lag.

Hoppas det löser sig för dig och att du kommer vidare

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt till semester vid anställning med särskilt anställningsstöd?

Hej!
Fick 1 mars en 10 månaders anställning med särskilt anställningsstöd inom
kommunen,fick önska o la in om 4 v semester i juli.När jag jobbat 3 månader sa dom
att jag inte har rätt ta ut någon betald semester,utan får det när anst upphör i
dec.

Har fått tilldelat 10 dagar att fördela dessa månader o får då ta tjänstledigt utan
lön! tycker det är märkligt.Har haft läkarbesök med ett återbesök-då fick jag dela
på dessa tjl dagar (så det blev en hel).Ska också byta bostad i augusti o får då ta
5 dagar tjl utan betalning.

Jag blir hela tiden hänvisad vidare med min fråga både av af o fack.Nu senast sa min
arbetsförmedlare att hon pratat med mitt lönekontor o att det var detta som gällde.

Vore tacksam för ett svar om detta verkligen är rätt o godtagbart.

Svar:
Hej,
Du har rätt till semester. Om den blir betald eller obetald beror däremot på vad det står i kollektivavtalet. Anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen. Du ska kunna få ett svar om vad som ska gälla via ditt fackförbund som har tillgång till kollektivavtalet. Rätten till tjänstledighet regleras också i kollektivavtal.

Tyvärr kan jag inte ge ett mer konkret svar än så då jag inte har tillgång till arbetsgivarens gällande kollektivavtal.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Särskilt anställningsstöd

Hej!
En anhörig är i fas 3 och har SAS. Hon arbetar ca 50% som administratör på ett litet företag. Anställningen gäller 1 mån i taget.
Ang obetald semester så säger AF att hon då har en inställelsetid av 48 tim om arbetet kräver. Är det riktigt?
Hon fullgör ett riktigt arbete,hög arbetsbelastning ibland. Är det riktigt i Fas 3? Är det korrekt att ha anställning 1 mån i taget? SAS ger ej A-kassa, varför rek då AF en sån anställning å inte Nystatsstöd?
Tacksam för hjälp.

SVAR:

Hej,

Varför arbetsförmedlingen har rekommenderat en viss anställning är något som man bör fråga arbetsförmedlingen om. LAS, lagen om anställningsskydd gäller inte för personer som är anställda med särskilt anställningsstöd. Dock ska arbetsgivaren ha ett kollektivavtal eller kunna uppvisa för arbetsförmedlingen att de har villkor som ger den anställde skydd. Därför måste din anhörige kontrollera anställningsavtalet och se om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som då reglerar anställningen. Där bör information framgå om vilka anställningar samt tider som är tillåtna. Det finns inget generellt förbud att vara anställd en månad i taget, det är en visstidsanställning och för att förhindra missbruk finns det särskilda regler om att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning efter en viss tid enligt LAS. Vad gäller semestern bör det framgå av anställningsavtalet/kollektivavtalet om det är finns någon skyldighet med en inställelsetid. Det är således viktigt att kontrollera anställningsavtalet och se om det finns något tillämpligt kollektivavtal för att se skyldigheterna samt rättigheterna som din anhörige har.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till fast tjänst vid SAS-anställning?

Hej!
Måste en arbetsgivare ge mig en fast tjänst som blir ledig om jag jobbat på ett
ställe med särskilt anställningsstöd (SAS) mer än 1 år? Finns det något med
handels kollektivavtal som säger att det gäller även om man har/haft SAS? Hade
jag haft nystartsjobb eller annat stöd är det kanske skillnad?

 

Svar:
Hej,
Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för arbetstagare som har anställts med särskilt anställningsstöd. Du ska dock ha de rättigheter som finns hos arbetsgivaren genom kollektivavtalet. Ett krav för att en arbetsgivare ska få anställa arbetstagare med särskilt anställningsstöd är att de har ett kollektivavtal eller tillämpa förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal. Vi har inte tillgång till Handels kollektivavtal utan du måste kontakta dem för att få ett svar. Som anställd med nystartsbidrag hade du omfattats av LAS.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid särskilt anställningsstöd?

Tjena! När man går på särskilt anställningsstöd,har man då rätt till Semesterersättning för det året man jobbat?

SVAR:

Hej,

Du har rätt till semesterersättning när du har arbetat, även om du har särskilt anställningsstöd. Dina förmåner ska finnas i ett kollektivavtal eller om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal ska det vara likvärdiga förmåner. Där ska din rätt till semesterersättning regleras.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Inlasning vid nystartsjobb

Vilka regler gäller för inlasning vid anställning med olika stöd? Har nu varit på samma arbetsplats sedan sept 2009, först en Fas3-anvisning på två år, fick sedan ett år med SAS (särskilt anställningsstöd) och går nu på ett års nystartsjobb. SAS är ju inte A-kassegrundande, vilken nystarten är, så vad gäller för inlasning?

SVAR:
Nystartsjobb omfattas av LAS, men det gör inte dina två tidigare anställningar. Så för att ditt nystartsjobb ska övergå i en tillsvidareanställning så ska du arbeta i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren