Tag Archives: sammanlagd anställningstid

Hur räknas anställningstid?

Hej

Får man tillgodoräkna ansällningsår när företaget byter ägare om det skulle bli uppsägningar?

Hej

Enlig lag om anställningsskydd (LAS) gäller följande:

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.

Om turordning gäller vid uppsägnings så gäller följande:

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Dvs din sammanlagda anställningstid räknas samman, vid ägarbyte.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Verksamhetsövergång och LAS

Hej! 
Jag vill ställa en fråga angående LAS. 
Om företaget man har en visstids-anställning hos blir uppköpt och anställningen fortsätter som tidigare, måste man börja på nytt när man räknar LAS-dagar från det företaget köptes upp eller  gäller första anställnings-dagen i det ursprungliga företaget?

Hej

Vid en verksamhetsövergång övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Regler i LAS som direkt knyter an till verksamhetsövergång är bestämmelser om beräkning av anställningstid i 3 §  LAS gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:

1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.
2. En arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § LAS, får tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.
3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1-2, får arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Som jag tolkar din fråga ska således arbetstagaren få tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den senare.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Turordningslista – vad gäller?

Hej, min arbetsgivare vill säga upp att antal anställda för arbetsbrist. Min fråga gäller 
Min anställning är 2005-2014 tillsvidare… 
Min arbetskamrats anställning 2001-2014 tillsvidare, mellan valde att säga upp sig själva för att prova annat jobb och var då borta mellan 2005-2007. 
Vad gäller vem måste gå först av oss.? 
har hört att arbetskamraten måste gå först då hennes anställning räknas från då hon kom tillbaka 2007! snälla tacksam för snabbt svar.

Hej!
 
I enlighet med Lagen om anställningsskydds turordningsregler så gäller sist in – först ut. Arbetstagarens plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden och när din medarbetare sa upp sig så frångick hon turordningslistan och hennes anställningstid räknas då från 2007. Undantag är om hon tog anställning inom samma koncern, är anställd med särskilt anställningsstöd, har skyddat arbete eller har en utvecklingsanställning. Är det en liten arbetsplats, maximalt 10 anställda, så har arbetsgivaren även rätt att ta undan två arbetstagare från turordningslistan. 

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren