Tag Archives: rehabiliteringsansvar

Uppsagd p.g.a sjukdom

Hej.
Jag undrar över en uppsägning, jag har blivit utbränd.
Det är så att jag, efter att ha jobbat i restaurang branschen i 15 år ville prova på ett nytt yrke som försäljare. Jag fick en provanställning som säljande projektledare. Till en början flöt allting på jättebra. Jag sålde flitigt och arbetsgivaren var nöjd med min prestation med det projektet vi utförde tillsammans . Till nästkommande projekt, som vi avtalat muntligt, skulle jag få vara med att påverka vilken slags försäljning som skulle ske. Vi kom överens om ett ämne, som jag dock inte fick lov att vara med att påverka.

Efter ett par dagar bestämmer sig arbetsgivaren för att avbryta försäljningen då denne ansåg att marknaden var för svår. Arbetsgivaren bestämmer sig själv för att byta ämne (återigen utan min medverkan) till nått som denne anser passar honom ”oss”. Vi har båda två jättesvårt att få sålt våran dåvarande produkt. Vi kör på i tre veckor utan några större framgångar. Och jag känner/kände att, ju längre tiden gick utan sälj fick jag större press och stress på mig ifrån arbetsgivaren. Dom påpekade att för var dag som gick, utan framgång/sälj, blev summan större att uppnå på kortare tid (dom påpekade detta varje dag). Detta i sin tur ledde till att jag blev utbränd. Jag gick till läkare för att kolla vad det var som påverkade mig i min vardag samt arbete och det var läkaren som konstaterade min utbrändhet. Jag fick ett läkarintyg på att stanna hemma en vecka (Jag bröt ihop och visste varken in eller ut, jag klarade knappt av vanliga vardags sysslor längre) samt att en remiss skulle skickas vidare.

Jag berättade detta för min arbetsgivare som i sin tur då frågar mig om jag har tänkt att komma och jobba eller inte? För dom ser gärna att stannar kvar på arbetsplatsen. Jag påpekar återigen läkarens rekommendation samt att en remiss skulle skickas vidare då läkaren oroade sig för min hälsa. Då väljer arbetsgivaren att säga upp mig p.g.a. För hög frånvaro som skäl under min första dag som sjukskriven (dess innan varit sjuk i två dagar). Allt detta finns att bevisa i form av sms konversationer.

Vad ska jag ta mig till? Arbetsgivaren är inte knuten till något kollektivavtal. Jag känner mig ännu mer stressad av hela situationen då jag helt plötsligt förlorar min inkomst???

SVAR

En arbetsgivare har inte rätt att säga upp dig p.g.a. att du är sjukskriven. För att man ska kunna säga upp någon så ska saklig grund föreligga. En arbetsgivare kan säga upp någon p.g.a sjukdom, då rör det sig om arbetsbrist, men då ska arbetsgivaren först och främst uppfylla sin skyldighet att rehabilitera en anställd som är sjukskriven. Man ska vara involverad i processen och försöka hitta en lösning för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter så snart som möjligt. Kan arbetstagaren inte det så ska arbetsgivaren försöka omplacera denne. Finns det ingen annan ledig tjänst som uppfyller de kvalifikationer den anställde har eller har en rimlig upplärningstid så kan man dessvärre bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist.
Men som sagt, arbetsgivaren har först ett omfattande rehabiliteringsansvar att uppfylla innan dom kan säga upp dig, vilket de inte verkar ha gjort några försök att uppfylla här.

Gällande vilken typ av försäljning ni skulle utföra så är huvudregeln att arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet på det sätt som gynnar verksamheten bäst. Så där kan man tyvärr inte göra så mycket.

Hälsningar,

Daniela

Gäller rehabiliteringsansvar för alla anställningsformer?

Hej,

Vad gäller avseende rehabiliteringsansvaret för visstidsanställning resp timanställning?
Samma som för tillsvidareanställning?

SVAR

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller för dem som har ett anställningsförhållande till företaget. Alltså har arbetsgivaren ett ansvar för dem under den tiden som har ett kontrakt med dem.
Det står inte så uttalat, men rehabansvaret gäller för alla anställda, både visstids- och tillsvidare. Praxis är att man ska ha varit anställd i minst 14 dagar innan det så att säga utlöses. Som anställd på timmar behöver du inte ha jobbat i 14 dagar, utan det är från första anställningsdag man räknar.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan min arbetsgivare tvinga mig att sjukskriva mig?

Min arbetsgivare har ”bett” mig ta ut full sjukskrivning. Jag arbetar inte heltid (inom kommunen) på grund av värk men finns fortfarande uppgifter jag klarar av. Får min arbetsgivare göra så på grund av att mina kollegor sagt att jag inte tillför något till arbetsgruppen?

SVAR

En arbetsgivare kan inte tvinga dig att sjukskriva dig. För att vara sjukskriven så måste man ha ett läkarintyg, och det är en läkare som bedömer om du behöver vara sjukskriven.

Arbetsgivaren har en skyldighet att rehabilitera dig så att du kan sköta dina arbetsuppgifter.
Anser arbetsgivaren att du inte kan uppfylla dina uppgifter på den tjänsten du är nu så är de skyldiga att göra en utredning om det går att omplacera dig, där får du dock räkna med annorlunda arbetsuppgifter och en eventuellt lägre lön.

Kontakta din fackorganisation och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hej,
Jag är anställd vid ett medelstort företag som tjänsteman. Företaget har kollektivavtal. Oktober 20xx flyttades min tjänst till ett regionkontor som ligger 35 mil från min ordinarie arbetsplats, med motiveringen att tjänsten måste vara nära ledningen. Övriga i min arbetsgrupp/avdelning fick vara kvar på plats. Efter misslyckat försök att få ändring på beslutet kände jag mig tvungen att acceptera omplaceringen.
Tre veckor efter att ha skrivit på omplaceringen, blev jag kallad till VD’n och fick erinran med motivering att jag var illojal företaget; att jag mobbat mina kollegor – detta är inte sant. Detta var en chock för mig, jag fick en krisreaktion och mådde mycket dåligt. Jag förstår inte vad som hände, efter att ha ställt upp för företaget ”i vått och torrt”, kämpat igenom fusioner, överlämning av bolag, systembyte etc. nu när vi blev färre, och får därefter kanske en efterlängtad vanlig arbetsbelastning så kommer detta. Bad om att få ett möte för att reda ut situationen, men företaget påståd att erinran kvarstår.
I samband med detta fick jag gå till psykolog vid fem tillfällen, jag mådde sämre och sämre och till slut blev jag sjukskriven från slutet av februari. Försökte med hjälp utav facket att få till ett överenskommelse. Vid det här läget mådde jag som sämst efter det som jag blev utsatt för, företaget pressade hårt och det blev inget överenskommelse.
I mars beställde företaget via företagshälsovården en utredning gällande min arbetsförmåga. Sedan uppmanades jag att lämna ifrån mig min bärbara dator och tjänstetelefon samt att hämta mina personliga tillhörigheter från kontoret eftersom min nya arbetsplats var från och med 1 mars på det nya stället, 35 mil från min ordinarie arbetsplats och mitt hem. Även behörighet till att läsa webb mail och intranät togs ifrån mig. Jag känner mig kränkt och särbehandlad.
Jag fick gå vidare till Hälsocentralen eftersom företagshälsovården inte fick något mer uppdrag från företaget gällande mig. Läkare vid Hälsocentralen sjukskrev mig vidare samt rekommenderade rehabilitering. I juni efterfrågade jag min rehabilitering och fick svaret att företaget har gjort det som dem måste göra och att anser att det är inte aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering hos företaget, utan det är landstingets ansvar.
Jag kontaktade facket men det hände inget.
I slutet av augusti ringde facket och talade om att min tjänst är outsourcad och att jag inte har tillräckliga kvalifikationer för att kunna få anspråk på någon annan tjänst vid den nya arbetsplatsen. Facket har accepterat arbetsbrist och jag blev uppsagd under min sjukskrivning med 12 månaders uppsägningstid dock ingen arbetsbefrielse, utan när jag blir frisk ska befinna mig vid nya arbetsplatsen. Jag bad facket att förhandla fram arbetsbefrielse men det är inte säkert att företaget går med på det.
Mina funderingar är:
– kan företaget säga upp mig p.g.a arbetsbrist utan att ha fullföljt rehabiliteringsplikten?

– vad skulle vara en rimlig överenskommelse i det här fallet, för att vi ska kunna gå skilda vägar?

Svar:
Hej,

Din arbetsgivares rehabiliteringsansvar sträcker sig väldigt långt innan det kan bli tal om någon uppsägning,  för att vi ska kunna svara mer specifikt gällande just ditt unika fall måste vi gå djupare in i frågan. Då facket redan är inne och förhandlar för dig är det dock svårt för oss att göra detta och förhoppningen är att facket egentligen ska kunna företräda dig hela vägen i frågan.

Din arbetsgivares rehabiliteringsansvar innebär att denne så långt det anses möjligt ska förse dig med rehabilitering så att du kan återgå till arbetsplatsen antingen i en tidigare tjänst eller en likvärdig. Detta kan innefatta anpassning av schema, omskolning till annan tjänst, tekniska hjälpmedel m.m. Rehabiliteringsansvaret kan dessutom sträcka sig över en väldigt lång period, så rent tidsmässigt kan det diskuteras om din arbetsgivare fullgjort sitt ansvar.
Att säga upp dig p.g.a sjukdom är som huvudregel inte saklig grund för uppsägning men i ditt fall skyller arbetsgivaren på arbetsbrist vilket vanligen godtas som saklig grund, detta medför dock en omplaceringsskyldighet.

Vänligen klicka på länken nedan så kan du läsa mer om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, och hur pass långt det sträcker sig:

Rehabiliteringsansvar

Självklart vill vi bistå dig med mer hjälp, men detta kräver som sagt en fördjupning och det är då en tjänst vi tar betalt för. Du är varmt välkommen att kontakta oss efter att förhandlingarna mellan facket och din arbetsgivare är avslutade.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Integritetskränkande att tvingas lämna sjukuppgifter till arbetsgivaren första sjukdagen?

Fråga: Vi har en telefon dit vi skall ringa när vi ska sjukanmäla oss, OK.
Däremot vill min närmsta chef att vi ringer till hen också under dagen och berättar vilken sjukdom jag har samt hur länge jag kommer att vara borta.
Observera, tillhör inte dem som är sjuk en måndag eller ofta.
Får hen begära detta? Går man inte in på integriteten då?

Svar: Detta är i huvudsak en arbetsmarknadspolitisk fråga, snarare än en rättslig, men jag ska försöka att besvara din fundering så gott det går.

Då nya regler infördes i slutet av 90-talet då arbetsgivarna i större utsträckning skulle stå för rehabåtgärder och sjuklön till arbetstagarna, till skillnad från innan, då staten stod för dessa kostnader, blev  arbetstagarnas livsstil och hälsa helt plötsligt arbetsgivarnas ansvar i en mycket större utsträckning än innan. Detta gjorde att många arbetsgivare blev väldigt noggranna med att följa sina anställdas sjukdomsperioder och levnadsvanor. Skyddet för integriteten för arbetstagaren sänktes i och med detta, trots att denna finns stadgad både i Europakonventionen, ILOs stadgar och i grundlagen (regeringsformens andra kapitel).  Det som står i regeringsformen är att du inte får mot ditt samtycke övervakas eller kartläggas, och det är inte tillämpligt i det här fallet. Det finns ingen ”integritetsskyddslag” i Sverige vad gäller denna typ av förfrågan om information så länge denna inte särskilt registreras av arbetsgivaren, och i så fall gäller personuppgiftslagen (PUL). I och med att lagen om allmän försäkring samt sjuklönelagen och rehabiliteringsreglerna kom i bruk och därmed överlämnade detta ansvar till arbetsgivarna har integritetsskyddet sålunda försämrats.

Den politiska agendan är således att din integritet har rätt att inte kränkas, men då det inte finns något mer konkret att luta sig mot än grundlag och internationella instrument är du ganska utlämnad till din arbetsgivare rent rättsligt genom sjuklönelagen, lagen om allmän försäkring, arbetsmiljölagen samt rehabregler m.f.l. Lagstiftaren har påbjudit den integritetskränkning för arbetstagaren som dessa särregleringar innebär genom att ställa större krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar för sina sjuka arbetstagare. Detta innebär ju att det bör finnas ett ökat intresse hos arbetsgivare att ha en god arbetsmiljö där personalen trivs, vilket ju är positivt för arbetstagaren.

Då arbetsgivaren har ett utrednings- och rehabiliteringsansvar som sträcker sig långt kan jag ha förståelse för att denne vill ha information om hur länge du är borta och vad din sjukdom består i. Dessutom måste ju arbetsgivaren kunna planera sin verksamhet, därav frågan hur länge du tror att du kommer att vara borta.

Med andra ord är det inte otillåtet att ha det förfaringssätt ni har på ert jobb.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Vilket rehabiliteringsansvar har min arbetsgivare?

Hej! Har varit sjukskriven en längre tid, ett år i juni, p.g.a ett flertal skadade diskar i ländryggen. Har arbetstränat på halvtid i tre månader hos min arbetsgivare men med skrivbordsjobb istället för mitt vanliga arbete som fastighetsskötare.

Har arbetat på halvtid i ca två veckor som fastighetsskötare men har fått göra sådant trädgårdsarbete som jag uttryckligen sa är det sämsta för min rygg. Svår värk uppstod direkt så efter två veckor hade jag inget annat val än att sjukskriva mej igen då jag nu är lika dålig som innan min långa sjukskrivning.

Min fråga är, kan man inte begära att arbetsgivaren tar ett större ansvar i min återgång till arbetet? Jag tror att omplacering inte verkar vara möjlig på mitt jobb. Kan de tvinga bort mej om jag inte klarar av mina vanliga sysslor? Försäkringskassan talar om att jag via Arbetsförmedlingen ska börja arbetsträna på nån annan arbetsplats. Jag trivs på mitt jobb och har efter många år kommit upp i en ok lön. Ska jag tvingas ge upp allt det? Förlåt många frågor.. Är ej med i nått fack, bara A- kassa.

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda huruvida du har förmåga att klara dina ordinarie arbetsuppgifter, t.ex genom att låta dig ”provjobba” med dessa uppgifter. Detta antar jag att er arbetsgivare gjorde i två veckor då du fick genomföra en del av dina ordinarie arbetsuppgifter på halvtid. Du meddelade dock arbetsgivaren om att du inte klarade av att genomföra de arbetsuppgifterna än. Det är svårt att avgöra om arbetsgivaren ovan brustit i sitt rehabiliteringsansvar då jag inte har tillräckligt med bakgrundsinformation kring varför arbetsgivaren agerade som han/ hon gjorde. Det framgår dock tydligt att du fortfarande har en nedsatt arbetsförmåga och arbetsgivaren ska därmed erbjuda dig anpassning och stöd för att du ska kunna återgå till dina ordinarie arbetsuppgifter. Med anpassning avses enligt arbetsmiljölagen (AML):

  • Tekniska hjälpmedel
  • Ändringar i den fysiska arbetsmiljön
  • Ändring av arbetsorganisationen
  • Ändring av arbetstiden
  • Ändring av arbetsfördelning och arbetsinnehåll

Det kan i vissa fall vara så att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig den arbetsträning du behöver vilket kan resultera i att du helt enkelt får göra detta hos en annan arbetsgivare. Du har dock fortfarande kvar din anställning hos din arbetsgivare och målet är fortfarande att du ska kunna återgå till din tidigare tjänst som fastighetsskötare.

Det framgår inte vilken anställningsform du innehar. Antar i detta fall att du har en tillsvidareanställning och då kan du bli uppsagd av arbetsgivaren om det finns saklig grund för detta. Innan en sådan uppsägning kan komma på tal måste arbetsgivaren utreda om det finns alternativ för dig att återgå till arbetet, antingen på din tidigare tjänst eller en likvärdig.

Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Rehabiliteringsansvar

Kommunalt anställd har problem med en axel, operation mm, och bedöms ha svårt
att klara av tjänsten. Arb.förm. rekommenderar honom att söka tjänstledigt pga
sviktande hälsa, detta görs/beviljas, och han harvar sedan på nån praktikplats
men det mynnar i noll. Arbetstagaren vill nu ha sitt gamla jobb tillbaka, han menar
att hans axel är bättre, eller erbjudas en annan kommunal tjänst. Vilka krav kan
han ställa på kommunen vad gäller tid (han är idag helt utan inkomst) och typ av
arbete?

Hej

Eftersom tjänsten består och arbetstagaren har varit tjänstledig bör arbetsgivaren försöka rehabilitera honom tillbaka till sin gamla tjänst. Eller om möjligt försöka omplacera honom. Tänk på att rehabiliteringen ska skötas i samråd med företagshälsovården dvs en oberoende expert, försäkringskassan och arbetstagaren själv som ska medverka till att rehabiliteringen fungerar. Tänk på att rehabiliteringsarbetet styrs av arbetsmiljölagen och inte av svensk arbetsrätt. Det är två helt skilda lagverk.

Vad gäller just rehabilitering kontra uppsägning pga av sjukdom, finns det ett par saker att tänka på. För att uppsägning ska vara aktuell ska sjukdomen ” medföra en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan” I situationen ovan kan knappast sjukdomen anses varit stadigvarande  och därför kan det heller inte med tanke på fakta underlaget vara så att det föreligger saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen som dessutom är huvudinstans i arbetsrättsliga frågor har som uttalad regel att arbetsgivare inte kan använda sjukdom som saklig grund för uppsägning av arbetstagare.

Vad åligger då arbetsgivaren vid rehabiliteringsansvar?

Arbetsgivaren ska se över omplacering, ändrade arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel och till och med omskolning av arbetstagare, för att ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Dvs ansvaret sträcker sig långt i syfte att få arbetstagen att återgå till arbetet.

I er situation skulle jag ha tittat över ovan nämnda möjligheter och vara försiktig med att dra alltför korta slutsatser om rehabiliteringsansvaret var fullgjort. Tänk på att rehabiliteringsansvaret ibland kan vara över flera år.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning under sjukskrivning

Hej,

Min son har arbetat i perioder, men har tyvärr aldrig jobbat mer än ett par månader i taget. Den 2/12-3013 började han ett nytt jobb, på tredje dagen skadade han sig i arbetet. Blev sjukskriven först två veckor. När dom veckorna hade gått så kunde han inte börja jobba utan blev fortsatt sjukskriven. Då väljer arbetsgivaren att säga upp honom omgående. Vi har skickat in alla papper till Försäkringskassan men dom menar på att han inte får ersättning från dom då han inte har varit anställd 6 månader. Vad är det som gäller? Eller kan han få ersättning någon annan stans?

Hej,

När man är sjukskriven har arbetstagaren ett ganska omfattande rehabiliteringsansvar. Din arbetsgivare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att du ska kunna återgå till din anställning. Arbetsgivaren är bland annat skyldig att anpassa arbetsplatsen, genomföra arbetsträning och ändra arbetsuppgifter som kan underlätta för dig. Arbetsgivaren ska undersöka om det kan finnas möjlighet till en annan tjänst eller ge dig arbetsuppgifter som är anpassade för dig. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar som i praktiken blir olika stort beroende på arbetsplatsen. Är arbetsplatsen stor finns det större möjligheter för att ändra i organisationen.

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Arbetsbrist är alltid att anse som saklig grund, kan arbetsgivaren omplacera arbetstagaren är inte uppsägningen sakligt grundad. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en turordning iakttas, man tillämpar sist in först ut principen. Arbetsgivaren ska förhandla med facket om kollektivavtal finns.

Så länge arbetsgivaren iakttar de beskrivna reglerna har man rätt att säga upp personal oavsett om dem är sjukskrivna eller arbetar. En sjukskriven arbetare intar ingen särställning vid arbetsbrist.

Vad gäller försäkringskassans bedömning av din sons arbetsnedsättning vågar jag inte svara på, dock finner jag inget krav på att man ska ha arbetat i 6 månader då man som arbetslös även kan söka sjukpenning/sjukersättning. Det är försäkringskassan som handhar alla ersättningsärenden vad gäller sjukpenning/sjukersättning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hej!

Jag har blivit kallad för uppsägning saklig grund, har varit på första förhandlingen
som visade att de villl säga upp mig på grund av min skada jag fick i en
trafikolycka 2001 ( Whiplashskada, efterlångvarig värk så har jag tyvärr också fått
fibromyalgi), har fått 50% sjukersättning pga detta. Jag har sådan värk att jag
tyvärr blir hemma ofta pga detta- Har även högriskskydd från FK. Så min arbetsgivare
får ersättning varje gång jag är hemma och är sjuk. Nu vill de ha första dag intyg
också.

Jag äter starka värktabletter dagligen för att klara dagen.

Nu har vi haft en så kallad rehabutredning, som jag inte ger mycket för. Vilket jag
sa redan på en gång till HR ansvarig och min chef.

Har inte haft ett skyddsombud , en facklig representant ej hellre har FK varit
närvarande.
Hälsan var till mitt jobb ca 30-45 min för att kolla det jag arbetar med, men vad
det kollade egentligen var miljön, höj och sänkbart bord, drag, kyla, ljudnivå
osvosv. De kollade aldrig mina arbetusppgifter hur de påverkar mig. Jag har heller
inte fått prova göra andra arbetsuppgifter och en uppföljning av detta. Ej heller
fått prova gå ner i tid för att se om jag klarar detta bättre.

Jag har blivit erbjuden tidigare att jobba ute på golvet, ( golvet är ute i
lagermiljö där jag även har mitt kontor. Mycket ljud , truckar,pickmobiler som kör.
Inlastning sker en bit ifrån och det drar kallt höst, vinter och vår) men det klarar
jag inte av, för kallt, hög ljudnivå osv. Har ett eget rum men dubbla element så jag
kan ha varmt och jobbar där inne med stansning av olika ärenden. Min chef har iderer
på nya arbetsuppgifter åt mig , men HR chefen säger nej, vi får inget svar på
varför han säger Nej.

Har även varit till hälsan för utvärdering, ca 45 min tog det. Jag ger inte mycket för denna utredning från företagshälsovården.

Har varit på utredning långt tidigare , då FK skickade mig till Eskilstuna för att göra en månads utredning på hur mycket jag kan göra, då fastslogs 50 % i arbetsförmåga. Detta var 2004/5.

Nu har jag har själv gått till min vårdcentral och bett att få magnetröntgen och
det är på gång, Jag har bett om en remiss till ett smärtcentra i närheten där jag
bor så jag får en bättre utredning och det ser också ut att vara på gång.

Efter första förhandlingen så har mitt företag missat att göra ett försök till
omplacering, så det är på gång nu. Men de kommer inte att ta en arbetsuppgift här
och en där för att plocka ihop ngt till mig, sa de klart och tydligt.
Efter att läst på arbetsmiljöverkets hemsida så säger lagen ngt helt annat.

Om den anställde har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av
arbetsförmågan ska arbetsgivaren anpassa arbetssituationen med utgångspunkt från
dennes förutsättningar för arbetsuppgiften. Enligt våra regler om arbetsanpassning
och rehabilitering, ska arbetsgivaren organisera och bedriva verksamhet med
arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna.
Individuell arbetsanpassning
Individuell anpassning kan behövas när en anställd har olika fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar.
Individuell anpassning kan vara:
* Val av arbetsuppgifter som är lämpliga i det enskilda fallet.
* Tekniska åtgärder
* Anpassning av lokaler
* Arbetshjälpmedel
* Ändring av arbetsorganisationen
* Ändring av arbetsfördelning
* Individuella stödinsatser
* Handledning

Detta kommer inte min arbetsgivare göra.

Nu undrar jag , kan jag ogiltigförklara rehbarutredning som mitt företag försökt att
göra och kräva en ordentlig utredning där, FK är med och skyddsombud.?

Kan jag även kräva skadestånd för detta som jag nu blir utsatt för?

Svar:

Hej,
Arbetsgivaren är skyldig att aktivt delta i rehabiliteringsarbetet och utreda alla alternativ för dig att återgå till arbetet, antingen på din tidigare tjänst eller en likvärdig. Arbetsträning på deltid under en period kan vara en del av planen, men den måste också vara långsiktig. Om arbetsgivaren inte har gjort en nogrann omplaceringsutredning kan man inte heller säga upp dig pga arbetsbrist med hänvisning till LAS § 7. Skadeståndsfrågan kan bli aktuell om arbetsivaren brutit mot LAS och t.ex. saknats saklig grund för uppsägning..

Det är svårt för mig att via mail göra en bedömning av din arbetsgivares rehabiliteringsarbete. Det framgår inte om du är fackligt ansluten. Om du är det ska du naturligtvis få stöd av dem. Du kan också som du skriver själv ta stöd av skyddsombudet på företaget och/eller vända dig till Arbetsmiljöverket (även om jag tror att det är svårt den vägen). Det är även bra om du själv funderar kring vilka möjliga lösningar som du anser dig ha för att arbeta kvar utan att riskera hälsan.

Jag hoppas att ni kan finna en gemensam lösning. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

När är rehabiliteringsansvaret fullgjort?

Hej! Sedan 2 år tillbaka har jag utfört 4 st ryggoperationer med hel
och halvtidssjukskrivningar som följd. Har under den tiden haft en
vikarie för mig på arbetsplatsen. Nu förlängdes inte hennes vikariat
då arbetsgivaren då skulle ”tvingas” anställa henne enligt lag. Jag
lider fortfarande av enorma smärtor i ryggen och nervsmärtor ned i
benet, som gör att jag inte kan arbeta mer än 50%. (Sjukskriven 50%)
Jag medicinerar dagligen med många och mycket starka smärtstillande
tabletter, som bl.a morfin m.m.
Jag har tidigare erbjudit mig att jag kan arbeta en del hemifrån i
liggandes läge från säng, men det vill dom inte p.g.a företags-policy
mot att arbeta hemifrån.

Nu har min arbetsgivare uttryckt att dom behöver mig där på 100%,
eller inte alls. Kan arbetsgivaren ställa krav som dessa ?!?!
Jag är jätterädd att jag kommer förlora mitt jobb som jag för övrigt
trivs jättebra med!! Har varit anställd sedan 2007..
Dom har tydligt uttryckt att dom är nöjda med min arbetsinsats, när
jag väl jobbar.
Vet inte hur jag ska förhålla mig till detta besked! Kan ju innebära
att jag faktiskt avskedas !! (????)
Detta besked fick jag i fredags, och mötet avbröts utan något konkret beslut…
Tacksam för svar!
Mvh

Hej

Din arbetsgivare kan inte yrka på avsked i denna fråga, möjligtvis kan de försöka driva det enligt

saklig grund för uppsägning av personliga orsaker, i detta fall sjukdom.

Din arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för dig som arbetstagare, vilket kräver att de försöker

rehabilitera dig tilbaka till arbetsplatsen. Arbetsdomstolen som är den högsta instans i arbetsmål menar att det finns ett principiellt förbud för arbetsgivare att säga upp arbetstagare på grund av sjukdom

och att sådana uppsägningar bara i undantagsfall kan godtas. Skulle din arbetsgivare ändå vilja säga upp dig ska

de i första hand försöka omplacera dig innan de kan säga upp dig.

Är du medlem i facket ska du börja med att kontakta dessa och fråga om råd och stöd in denna situationen. I andra hand så kontakta oss igen. Vi kan hjälpa dig genom vår samarbetspartner Klas Johansson på KBM advokatbyrå.

De kan inte enkelt påvisa att de har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar eller att de har prövat omplaceringen. Be om ordentligt underlag från dem som visar det i så fall.

Återkom om du vill ha fortsatt stöd och hjälp

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren