Tag Archives: rehabilitering

Vad händer när ett läkarintyg säger att jag inte kan jobba?

Hej,
Om man har läkarintyg att man inte klarar av att jobba natten, gäller det då eller kan arbetsgivaren tvinga en att jobba natt?

Svar: Vid ingåendet av en anställning skrivs avtal för att skapa bevis för vad du och din arbetsgivare kommit överens om. En av uppgifterna som är med på ditt anställningsavtal är vilka dina arbetsuppgifter är och vilka arbetstider du har. Har du ett avtal om att du ska jobba natt är det egentligen då du ska arbeta. Genom din anställning har du en arbetsskyldighet. Du har lovat att jobba natt mot att arbetsgivaren ger dig lön. Om du däremot har ett anställningsavtal som säger att du ska arbeta dag och kväll så kan arbetsgivaren inte tvinga dig att arbeta natt.

Om du enligt anställningsavtalet arbetar natt och du har ett intyg från läkare som säger att du inte klarar av att jobba natt är det något som arbetsgivaren ska ta hänsyn till i rehabiliteringsprocessen och finns det ledigt arbete som inte är under natten som du har tillräckliga kvalifikationer för ska arbetsgivaren erbjuda dig en omplacering.

Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att jobba natt men kan du inte utföra ditt jobb och det inte finns något ledigt jobb du kan byta till, kan arbetsgivaren säga upp dig på grund av arbetsbrist. Det krävs dock både en noggrant genomförd rehabiliteringsutredning samt omplaceringsutredning innan en uppsägning kan bli aktuell.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Kan jag välja att gå ner i arbetstid?

Jag har adhd tar medicinering och det hjälper mig men jag blir stressad och jobbar heltid.
Kan jag sänka min arbetstid ?
Hur gör man?

SVAR

Det finns ingen lag som reglerar om du har rätt att gå ner i arbetstid eller inte. Dom enda lagarna som reglerar det är Föräldraledighetslagen där du kan gå ner i arbetstid fram till att barnet är åtta år och lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Annars har arbetsgivaren rätt att neka dig.

Eventuellt skulle man kunna se en sådan åtgärd som ett led i rehabilitering. Om en läkare ställer en diagnos och rekommenderar förkortad arbetstid så kan arbetsgivaren vara skyldig att tillmötesgå det. Men det är svårt med ADHD etc att göra så.

Det du kan göra är att tala med din arbetsgivare och höra med din fackliga verksamhet vad som gäller om du är med i en.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hej,
Jag är anställd vid ett medelstort företag som tjänsteman. Företaget har kollektivavtal. Oktober 20xx flyttades min tjänst till ett regionkontor som ligger 35 mil från min ordinarie arbetsplats, med motiveringen att tjänsten måste vara nära ledningen. Övriga i min arbetsgrupp/avdelning fick vara kvar på plats. Efter misslyckat försök att få ändring på beslutet kände jag mig tvungen att acceptera omplaceringen.
Tre veckor efter att ha skrivit på omplaceringen, blev jag kallad till VD’n och fick erinran med motivering att jag var illojal företaget; att jag mobbat mina kollegor – detta är inte sant. Detta var en chock för mig, jag fick en krisreaktion och mådde mycket dåligt. Jag förstår inte vad som hände, efter att ha ställt upp för företaget ”i vått och torrt”, kämpat igenom fusioner, överlämning av bolag, systembyte etc. nu när vi blev färre, och får därefter kanske en efterlängtad vanlig arbetsbelastning så kommer detta. Bad om att få ett möte för att reda ut situationen, men företaget påståd att erinran kvarstår.
I samband med detta fick jag gå till psykolog vid fem tillfällen, jag mådde sämre och sämre och till slut blev jag sjukskriven från slutet av februari. Försökte med hjälp utav facket att få till ett överenskommelse. Vid det här läget mådde jag som sämst efter det som jag blev utsatt för, företaget pressade hårt och det blev inget överenskommelse.
I mars beställde företaget via företagshälsovården en utredning gällande min arbetsförmåga. Sedan uppmanades jag att lämna ifrån mig min bärbara dator och tjänstetelefon samt att hämta mina personliga tillhörigheter från kontoret eftersom min nya arbetsplats var från och med 1 mars på det nya stället, 35 mil från min ordinarie arbetsplats och mitt hem. Även behörighet till att läsa webb mail och intranät togs ifrån mig. Jag känner mig kränkt och särbehandlad.
Jag fick gå vidare till Hälsocentralen eftersom företagshälsovården inte fick något mer uppdrag från företaget gällande mig. Läkare vid Hälsocentralen sjukskrev mig vidare samt rekommenderade rehabilitering. I juni efterfrågade jag min rehabilitering och fick svaret att företaget har gjort det som dem måste göra och att anser att det är inte aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering hos företaget, utan det är landstingets ansvar.
Jag kontaktade facket men det hände inget.
I slutet av augusti ringde facket och talade om att min tjänst är outsourcad och att jag inte har tillräckliga kvalifikationer för att kunna få anspråk på någon annan tjänst vid den nya arbetsplatsen. Facket har accepterat arbetsbrist och jag blev uppsagd under min sjukskrivning med 12 månaders uppsägningstid dock ingen arbetsbefrielse, utan när jag blir frisk ska befinna mig vid nya arbetsplatsen. Jag bad facket att förhandla fram arbetsbefrielse men det är inte säkert att företaget går med på det.
Mina funderingar är:
– kan företaget säga upp mig p.g.a arbetsbrist utan att ha fullföljt rehabiliteringsplikten?

– vad skulle vara en rimlig överenskommelse i det här fallet, för att vi ska kunna gå skilda vägar?

Svar:
Hej,

Din arbetsgivares rehabiliteringsansvar sträcker sig väldigt långt innan det kan bli tal om någon uppsägning,  för att vi ska kunna svara mer specifikt gällande just ditt unika fall måste vi gå djupare in i frågan. Då facket redan är inne och förhandlar för dig är det dock svårt för oss att göra detta och förhoppningen är att facket egentligen ska kunna företräda dig hela vägen i frågan.

Din arbetsgivares rehabiliteringsansvar innebär att denne så långt det anses möjligt ska förse dig med rehabilitering så att du kan återgå till arbetsplatsen antingen i en tidigare tjänst eller en likvärdig. Detta kan innefatta anpassning av schema, omskolning till annan tjänst, tekniska hjälpmedel m.m. Rehabiliteringsansvaret kan dessutom sträcka sig över en väldigt lång period, så rent tidsmässigt kan det diskuteras om din arbetsgivare fullgjort sitt ansvar.
Att säga upp dig p.g.a sjukdom är som huvudregel inte saklig grund för uppsägning men i ditt fall skyller arbetsgivaren på arbetsbrist vilket vanligen godtas som saklig grund, detta medför dock en omplaceringsskyldighet.

Vänligen klicka på länken nedan så kan du läsa mer om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, och hur pass långt det sträcker sig:

Rehabiliteringsansvar

Självklart vill vi bistå dig med mer hjälp, men detta kräver som sagt en fördjupning och det är då en tjänst vi tar betalt för. Du är varmt välkommen att kontakta oss efter att förhandlingarna mellan facket och din arbetsgivare är avslutade.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Har min arbetsgivare rätt att omplacera mig?

Hej
Jag har fått en varning av personliga skäl i mitt arbete, och har sedan varit sjukskriven (utmattningssyndrom). Ska nu rehabiliteras. Min ordinarie tjänst är en där ingår en viss del utbildning. Nu vill min arbetsgivare att jag på obestämd tid ska genomgå rehabilitering utanför min ordinarie tjänst (dvs utan utbildningsdelen), trots att det inte borde finnas några hinder att genomgå rehabilitering inom min ordinarie tjänst. (Förhandlingen kring varningen, och varningen i sig innebar inte att jag skulle omplaceras). Jag tycker snarast den förändrade tjänstgöringen försvårar rehabiliteringen. Får arbetsgivaren ändra min tjänst på det sättet utan egentligt skäl? Har jag inte rätt till rehabilitering inom ordinarie tjänst, om det är möjligt?

Svar:

Hej,
det är Försäkringskassan och din handläggare där som har det övergripande ansvaret för att tillsammans med dig och din arbetsgivare planera för din rehabilitering. Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärder för att du ska kunna återgå i arbete. Det finns inte saklig grund för att säga upp dig förrän åtgärder har prövats. Arbetsgivaren ska i första hand prova att anpassa dina arbetsuppgifter för att du ska kunna återgå till din nuvarande tjänst. Men om detta inte är möjligt kan även omplacering vara ett alternativ antingen inom den egna verksamheten eller hos annan arbetsgivare. Men det är i diskussion och samverkan med din arbetsgivare och Försäkringskassan detta ska ske. Är du fackligt ansluten kan du även ta hjälpa av dem.

Vi kan gå in som ombud för dig men detta är en tjänst vi tar betalt för.

Du är välkommen att återkomma om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Tjänstledigt för studier under rehabilitering?

Fråga: Har en pågående rehabilitering för att jag har testats med för höga värden alkohol under en längre period, dvs inte enstaka tillfällen på jobbet, utan har fått en diagnos, riskzon, och går alltså en rehabilitering för detta på arbetstid 1 tillfälle i veckan. Nu har jag kommit in på en kockskola i London och söker tjänstledigt under en period när denna rehabilitering pågår, rehabiliteringen pågår till fram till november, och tjänsteledigheten önskar jag påbörja 1 sept för studier.
Hur är mina chanser att få igenom detta, har försökt och hitta information och likn fall men utan någon framgång

Svar: Hej!

Du har rätt att få tjänstledigt för studier enligt studieledighetslagen men du måste ansöka om detta i god tid innan studierna  påbörjas. Arbetsgivaren får inte neka dig denna rätt, men denne har rätt att skjuta upp din studieledighetstid med 6 månader. Det vill säga att du kan få höra av arbetsgivaren att du visst kan få gå på kockskola, men att du i så fall får börja nästa termin. Har arbetsgivaren betalt för din påbörjade rehabilitering så finns en ganska stor risk att du får ett sådant svar.

Du måste tänka på att arbetsgivaren antagligen har gett dig möjlighet till rehabilitering som en förebyggande åtgärd för att slippa säga upp dig på grund av personliga skäl eller i värsta fall avskeda dig på grund av missbruk. Avbryter du rehabiliteringen kan arbetsgivaren i värsta fall göra sig av med dig helt och hållet.

Det du måste göra är att prata med arbetsgivaren om situationen som uppstått. Jag kan mycket väl förstå att längtan efter att få gå på kockskola i London är mycket stor, men risken är att du får välja på att bli uppsagd på grund av att du avbryter rehabiliteringen eller vänta 6 månader.

Om jag vore som du så hade jag sökt tjänstledigt nu (för att uppskovet kan bara bli ett halvår och då kan arbetsgivaren inte neka dig att få börja kockskolan i vår), accepterat det eventuella uppskovet och kunnat gå på tjänstledigt till nästa kursstart på kockskolan. Då vet du att du har ett jobb kvar här hemma att återgå till när du är färdig med studierna och förhoppningsvis är du då också färdigrehabiliterad och har fått alla verktyg du behöver för att klara av att leva ett nyktert liv.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Påtvingad obetald tjänstledighet vid sjukdom- får arbetsgivaren göra så här?

Fråga: Har efter en tids sjukdom (sjukskriven 3månader 2013) blivit erbjuden längre arbetstid, accepterat och arbetat mindre under en längre tid. Har även ställt upp och gått till en företagshälsa på regelbundna kontroller och samtal.

Har nu blivit erbjuden tjänstledighet i 6månader obetald av min arbetsgivare. Har svårt att förstå hur jag skulle kunna klara mig utan inkomst under ett halvt år?

Kan min arbetsgivare verkligen erbjuda mig ledigt från mitt arbete utan att erbjuda ersättning?

Svar: Hej!

Tjänstledigt är något som du som arbetstagare ber om att få för t.ex. studier, för att prova ett annat arbete eller för att starta egen firma, för föräldraskap, för kompensationsledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller vid enskild angelägenhet.Detta är alltså anledningar som du kan ange och få beviljad tjänstledighet för. Arbetsgivaren får inte tvinga dig till obetald ”tjänstledighet”, då denna från din sida är ofrivillig. Frivillighet från din sida är nyckelordet.

Är det ett tvång från arbetsgivarens sida så är det fråga om permittering, och under permittering har du rätt till lön, men du står också till arbetsgivarens förfogande under tiden enligt LAS 21 §. Dock kan annat vara avtalat i kollektivavtal, så kolla upp vad som står i detta.

I två domar från 2011 och 2012 har Arbetsdomstolen (högsta instansen för arbetsrättsliga tvister, där domarna är vägledande för hur aktörerna på arbetsmarknaden ska bete sig mot varandra) reagerat starkt på mycket liknande ”uppgörelser” och har menat att det egentligen handlat om ogiltiga uppsägningar. I stället för att tvinga dig till tjänstledighet har du rätt till rehab-insatser, inklusive omplacering inom företaget (omplaceringsskyldighet). Skulle båda vara verkningslösa måste företaget säga upp dig enligt reglerna i LAS, och då har du rätt till betald uppsägningstid m.m. Att be dig ansöka om tjänstledigt på det här viset gör också att du under denna tid inte har rätt till a-kassa, vilket fråntar dig möjligheten att få en inkomst därifrån också.

Skulle du redan, mot förmodan, gått med på denna uppgörelse, kan detta angripas rättsligt enligt avtalslagens regler och kan ogiltigförklaras på grund av att du vilseletts av din arbetsgivare.

Arbetsgivare får inte göra sig av med anställda p.g.a. att de är sjuka, om det inte handlar  om att du misskött dig grovt eller har tackat nej till rehab-insatserna (och det verkar du ju inte ha gjort).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Att ta tillbaka min uppsägning

Hej,

Jag har varit anställd på skola och berättade för min arbetsgivare att jag ville vidare till sommaren när terminen slutar. Vi var överens att jag skulle sluta juni 2014. Inga konstigheter.

Nu på jullovet blev jag sjukskriven och kommer vara det ett bra tag. Läkaren tror att på sikt blir jag helt arbetsför igen.

Jag undrar om jag får dra tillbaka min uppsägning då det känns bättre att börja jobba igen på en skola som jag ”kan”.

Jag tror och hoppas min chef vill hjälpa mig men vad gäller enligt lagen?

Kan chefen säger nej…dvs att jag måste sluta till juni? Vad gäller? Och om jag måste slutar då jag sade upp mig, hur påverkar det min ekonomi….? Jag hade god intentioner med en tidig uppsägning då jag ville att rektorn skulle ha gott om tid att hitta den rätta ersättaren.

Tack för att du tar dig tid att svara.

Hej,

Tack för din fråga.

Jag kan inte utläsa utifall du lämnat en skriftlig uppsägning eller ej. En uppsägning bör alltid ske skriftligt då en muntlig uppsägning, även om den gäller, kan vara svår att bevisa och kan leda till oklarheter mellan dig och din arbetsgivare. Om det skulle vara så att du endast sagt upp dig muntligt torde arbetsgivaren acceptera den nu förändrade situationen, just pga att det är svårt att bevisa annat. Om du meddelar din arbetsgivare redan nu om dina förändrade intentioner muntligt torde det inte vara någon problematik för dig att ha kvar din anställning.

Vidare gällande din sjukskrivning har arbetsgivaren ett långtgående rehabiliteringsansvar.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö

Hej

Jag jobbar som ekonomibiträde på förskola. För två månader sen flyttade min chef mig till en annan arbetsplats utan min vilja. Jag hade problem på min före detta arbetsplats och ville flytta därifrån, men jag önskat samtidigt ha samma eller liknande arbetsuppgifter.

Jag sa till min chef direkt att jag tycker att platsen är för stor för mig och att jag inte är säker att jag klarar så mycket arbete med min hälsa. Han struntade i detta och bara svarade att jag bör prova i flera veckor innan jag bestämmer mig. Följande veckor under alla mina samtal med honom lovat han på förbättringar i arbetsmiljön, förenklat arbetsschemat osv. När jag hade tröttnat på allt prat kontaktade jag kommunal och då dök upp att jag blev flyttat hit permanent. Jag har inte skrivit på något avtal och vill inte stanna här. Vi hade flera samtal med fackförbund och min chef och den enda som jag fick från dem är utskrift på mitt arbetsschema. Nu försöker bägge två säga att det var missförstånd från min sida pga. min utländska bakgrund och att jag ville flytta själv.

Idag sitter jag sjukskriven på grund av överbelastning och extrem stress som jag upplevt, som står i mitt läkarintyg. *Min fråga till er är*: Får min chef flytta mig så här? Jag har inte skrivit på något avtal och kan inte klara nuvarande arbetsuppgifter med min hälsa. Min chef hade kännedom om min situation men flyttat mig ändå. När jag frågat om mitt före detta plats, svarade han att platsen är redan upptaget. Är det även lagligt?

Hej,

Då du i dagsläget är sjukskriven till följd av den arbetsmiljö som funnits på arbetsplatsen råder jag dig att, vid samtal med arbetsgivare, fackförbund och försäkringskassan, tydliggöra för att arbetssituationen inte är hållbar ur en hälsoaspekt. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar för dig som är sjukskriven och målet är att du ska kunna återgå till arbete med full kapacitet, detta kanske inte går om du ska återgå till den arbetssituation du nu varit sjukskriven ifrån.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren