Tag Archives: rehabilitera

Vad gör man om en anställd är sjuk ofta?

Hej,

Vi har en anställd som ofta vabbar, men han brukar hålla sig inom 3-5 arbetsdagar.
Sedan är han ofta sjuk måndagar och är därefter borta mellan 2-3 dagar.
Finns det något arbetsgivaren kan göra i en sådan situation med regelbunden frånvaro men som inte kräver läkarintyg?
Hur kan man göra för att få bukt med ett sådant problem?

SVAR

Det är svårt att få bukt med sådana problem med stöd av lagen. Det som du kan göra är att föra ett samtal med den anställde om varför han är sjuk så ofta och se om det finns något som du som arbetsgivare kan göra. Kanske kan han sköta vissa arbetsuppgifter hemifrån beroende vad det är för typ av jobb?

Även om ni inte vill så har ni dock rätt att kräva läkarintyg från första dagen så att en läkare istället för han själv gör bedömningen om han är såpass sjuk att han måste vara hemma.

Ni kan även söka kontakt med Företagshälsovården. En eventuell misstanke om missbruk kanske kan väckas.
Om en anställd ofta är sjuk så är man skyldig att försöka utreda om man behöver anpassa arbete och rehabilitera. Men då måste det ju finnas läkarintyg för det.

Hälsningar,

Daniela Alm