Tag Archives: rättigheter gravid

Rättigheter vid graviditet

Har just fått jobb som sommarvikarie i gruvan, underjord och har fått reda på att jag är gravid. Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Enligt ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”  innehåller 51 § ”En arbetstagare som är gravid eller ammar och har underrättat arbetsgivaren om detta får inte sysselsättas i gruvarbete under jord, om en bedömning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på graviditeten, amningen eller medföra annan ohälsa.”

Om det visar sig att arbetsuppgifterna innebär en risk för skadlig inverkan på graviditeten har arbetsgivaren en skyldighet att se till att du får andra arbetsuppgifter. Om det inte går att omplacera till ett mindre riskfyllt arbete kan den gravida i vissa fall få havandeskapspenning.

Det kan dock finnas andra bestämmelser i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal och då går de regelverken först.

 

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren