Tag Archives: rätt till ledighet för studier

Studieledighet

Hej!har begärt studieledigt för 2 år framåt med början ht-2015 och skrivit i min ansökan ledigt termin för termin för att jag skall kunna komma tillbaka och jobba på sommaren…arbetsgivaren har skrivit på och godkänt min ansökan. Men nu till min fråga: har jag rätt att komma och jobba mellan terminerna(sommaren)eller kan han neka mig?vad är det som gäller?
Tack på förhand

En arbetstagare har rätt att avbryta beviljade ledighet och återinträda i tjänst i förtid. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller, om ledigheten varat minst ett år, en månad efter det att han mottog underrättelsen. När du som studieledig återinträder i tjänst är du tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållande och anställningsvillkor (lön och förmåner) som om du ej varit ledig.

Det du egentligen frågar efter är om du har rätt till att komma tillbaka mellan terminerna och arbeta?

Det finns inga hinder för en arbetstagare att begära ledighet för flera studieperioder, som du gjort. Dvs du har rätt att komma tillbaka under de perioder som du inte tagit ledigt för (sedan gäller det att du aktivt arbetar för att underrättar din arbetsgivare exakt när det blir så att arbetsgivaren inte behöver sitta med vikarier och dubbla löner under dessa perioder).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren