Etikettarkiv: rätt till ersättning

Kan man få ersättning för det man förlorat p.g.a att man jobbat över?

Hej,
Om man beordras och stanna kvar och jobba ett kvällspass, har man då rätt till ersättning för kostnader som t.ex. köpta teaterbiljetter?

Svar:
Hej,

Om din anställning inte är tillfällig så har du som huvudregel alltid rätt att få reda på ditt schema minst två veckor innan arbetspassets början. Detta besked får dock lämnas senare om arbetets art eller andra händelser utgör en godtagbar anledning till att besked inte kunnat ges tidigare. Detta får självklart inte ske inom vilka yrken som helst utan endast där det beror på arbetes särskilda typ.
Om din arbetsgivare beordrar dig att jobba över någon enstaka gång är detta OK, men om detta sker alltför ofta grundar det sig eventuellt i felaktig bemanning vilket inte är acceptabelt.

Att få ersättning för det man går miste om genom att ställa upp och arbeta utöver sitt ordinarie schema är inte en rätt man har enligt lag, detta är därmed en diskussion mellan dig och din arbetsgivare. Är du medlem i något fackförbund så kan du vända dig till dem för hjälp i förhandlingarna.

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt att få ut mina icke registrerade komptimmar i pengar?

Hej,
Jag har en tjänst hos en arbetsgivare i mediabranschen.
Vi har haft en turbulent tid de senaste åren och nu har jag fått nog och har sagt upp mig. Mitt dilemma är att under det senaste året har jag arbetat dubbelt då en kollega tidigare sagt upp sig. Enligt våra anställningsavtal har vi inte rätt till övertidsersättning utan skall ta ut vår övertid i ledighet. Detta har varit omöjligt för mig då jag ständigt, kvällar som helger och även under semester måste vara nåbar.
Resultatet är hela 594 komptimmar som inte finns registrerade på något sätt. Vid en löneförhandling i augusti begärde jag att få dem inskrivna på något sätt. Men detta har inte hänt.
Vad skall jag göra? Kan min arbetsgivare bara stjäla min tid på detta sättet? Vad har jag för rättigheter? Kan jag kräva betalt för detta då min anställning skall upphöra?

Svar:
Hej!

Det är såklart ett dilemma att dessa komptimmar inte finns registrerade då det skulle kunna vara svårt att bevisa vid en ev. tvist. Finns din arbetstid registrerad på något annat sätt som stärker dina arbetade timmar? Oavsett så bör du har rätt att få ut dessa timmar i pengar om det är avtalat att övertid ska tas ut som ledighet och denna möjlighet inte finns men det kan vara olika svårt att bevisa beroende på dokumentationen. Det kan också vara så att arbetsgivaren har brutit mot arbetstidslagen och arbetsmiljölagarna när de har låtit dig arbeta så mycket. Möjligen skulle detta kunna vara ett påtryckningsmedel för att få ut dina pengar.

Får du inte ut dem på egen hand så kan man driva det som en lönefordran via ett ombud t ex Arbetsrättsjouren. Får man inte ut pengarna trots detta så kan man gå ända till tingsrätten med sitt krav.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsröttsjouren