Etikettarkiv: rätt till återanställning

Kan vi återanställa vem vi vill efter uppsägningstiden?

Hej!
Vi är ett bolag, vi är totalt 9 anställda varav 3 delägare. Vi har under det senaste halvåret haft låg beläggning, vilket tvingar oss till åtgärder pga av arbetsbrist. Vi kommer att behöva säga upp all personal, utom en nyckelmedarbetare. De som sägs upp har mellan 2 och 6 månaders uppsägningstid. Om vi efter efter uppsägningarnas slut behöver ta in frilansare, är vi fria att ta in vem vi vill av de uppsagda fd medarbetarna för frilansuppdrag (uppdrag som dom fakturerar leverantörer) – eller styrs man av turordningslistan?
När det gäller uppsägningstid, är den kalenderbaserad eller ”antal-dagar”-baserad? Exempel: måste man säga upp medarbetare som har 2 månaders uppsägningstid den 30 sep, för att anställningen ska avslutas 30 nov? Eller kan man säga upp personen t ex 10 okt så att anställningen upphör 10 dec.
Tacksam för svar snarast.
Vänliga hälsningar,

Hej,

Företrädesrätten regleras i 25 § LAS och gäller återanställning till ledigt arbete hos arbetsgivaren om denne är i behov av att nyanställa eller återanställa. Företrädesrätten gäller inte enbart under uppsägningstiden utan även nio månader efter att anställningen har upphört.

Arbetstagaren måste uppfylla tre kriterier för att ha företrädesrätt till återanställning;

  • Arbetstagaren skall ha varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren.
  • Ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.
  • Anmält intresse för återanställning.

Gällande kompetenskriteriet är det inte skäligt av arbetsgivaren att kräva att arbetstagaren skall kunna arbetet direkt utan en viss inskolningstid skall beaktas.

När flera personer har företrädesrätt så sker återanställningen i turordning efter anställningstid. Detta innebär att den person som har längst arbetstid skall få erbjudande först förutsatt att hen har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan välja helt fritt om det finns arbetstagare med företrädesrätt.

Gällande uppsägningstiden är det vanliga att den är kalenderbaserad, om personen sägs upp den 10 oktober upphör således anställningen den 10 december.

Det är även viktigt att påpeka att det kan regleras annorlunda i kollektivavtal om ni har ett sådant på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Ska arbetsgivaren återanställa mig?

Jag har jobbat mer än 10 år på ett företag men för några veckor sedan fick vi höra av chefen att det var ekonomiska problem och att de tänkte säga upp folk. De förhandlade med facket om att få frångå turordningen vilket innebår att jag som varit anställd längre än en kollega sades upp. Min kollega hade fått intern utbildning på arbetsuppgifter tidigare vilket jag aldrig blivit erbjuden om. Vilket medföljde att kollegan nu har bättre kompetens än jag.
Nu är jag alltså uppsagd vilket är jobbigt i sig. Men nu har ledningen beslutat att renovera butiken för att få ett ansiktslyft och därmed få fler kunder. Dessutom har det tillkommit två nya delägare samtidigt med min uppsägning. Det är också tal på att de nya delägarna kommer att ta in en eller fler av sina barn vilken går just nu på en utbildning inom området.
Har min arbetsgivare rätt att göra så? Borde inte jag ha blivit tillfrågad först om jag vill utbilda mig samtidigt som min kollega eller bli erbjuden att jobba kvar om jag går en kurs nu.
Det är i vilket fall psykiskt jobbigt att gå kvar under uppsägningstiden eftersom de vill att jag ska hjälpa till i ombyggnationen vilket jag inte får någon glädje av. Får även varje dag höra hur glada de är för de nya ägarna och deras barn. Känner mig bortstött och inte lika värdefull. Hur hanterar jag detta? Finns det någon i Facket som man kan prata med om psykologiska svårigheter vid uppsägning under sådana förhållanden?

Svar:
Hej!

Uppsägningar är ofta komplexa men jag ska försöka reda ut begreppen något.

En förutsättning för din uppsägning är att processen fram till den har gått till på rätt sätt. Att teckna en avtalsturlista är i sig inget fel men den ska vara välgrundan och dina möjligheter till omplacering ska vara väl utredda. Om ni inte har avtalat bort det så har du efter uppsägningen förtur till återanställning under 9 månader. Ägarna har iof rätt att ta in sin familj i företaget men det låter samtidigt som de försöker kringå reglerna för att inte behöva återanställa dig. MEN det är inte solklart utan man behöver titta djupare in i ditt specifika fall för att kunna ge ett mer entydigt svar.

Om du är med i facket, vilket det låter som, så rekommenderar jag dig att vända dig dit för ytterligare stöd. Om de erbjuder det stöd du behöver vet jag dock inte och olika fackförbund erbjuder olika service.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätten till återanställning

Hej

Mitt problem är att min sambo blivit uppsagd, hon har jobbat heltid över 1 år.. dom
har angett arbetsbrist som anledning.. Men muntligen så sa chefen att hon jobbade
extra på en pub och det var därför hon fick sparken.. Hon provade att jobba ca 8
timmar upp delat på 2 dagar.. Min sambo är kock på en thai resturang .. Men
skriftligen så var anledningen arbetsbrist.. På arbetsplatsen finns en hel del
svartjobb och några med aktivitetsstöd.. Nu undrar jag följande:

Det står att hon har rätt att återanställas om det blir mer arbete och hon
skriftligen måste ange till arbetsplatsen att hon vill återanställas… Hur kan man
genomföra detta? Hur ska man gå till väga om dom tar in andra som ska göra min
sambos jobb?

När man skriftligen skriver till chefen att hon vill återanställas… hur kan man
vara säker på att han inte bara kastar det papperet i soporna? Finns det nån
blankett som man kan hämta eller skriver man bara på ett vanligt papper?
..
På arbetsplatsen så saknas det kollektivavtal… Dom har låtit extra personalen
jobba dom timmar min sambo jobbade och även en person med aktivitetsstöd jobba
svart…

Får dom låta extrapersonalen jobba dom timmar som min sambo jobbat?

När min sambo varit sjuk så har dom inte betalat henne… Dom sa att om du inte
jobbat så får du ingen lön,,, Jag vet att det inte stämmer… men jag vet inte
vilken jag ska kontakta för att tvinga dom betala henne sjuklön…

Jag hoppas att ni kan svara så fort som möjligt… Ledsen om det var många frågor..
Med vänlig hälsning

Hej

Först och främst verkar din sambo inte ha varit anställd hos någon seriös arbetsgivare. Jag skulle ifrågasätta om ni överhuvudtaget ska/vill arbeta för en sådan arbetsgivare i fortsättningen.

Om du vill ring och prata med skatteverket om hur du ska gå vidare i själva ärendet

www.skatteverket.se

För att din arbetsgivare skall kunna säga upp din sambo pga arbetsbrist måste de först upprätta en turordningslista enligt LAS, till vilket följer en omplaceringsutredning vid arbetsbrist. Har din sambos arbetsgivare gjort detta?
Vad gäller företrädesrätten till återanställning måste din sambo ha arbetat minst tolv månader under de senaste tre åren hos arbetsgivaren för att ha företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då anställningen upphörde (alltså sista anställningsdag) och nio månader framåt.
Uppsägningen skall vara skriftlig och i beskedet skall det framgå om arbetstagaren har företrädesrätt eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande skall det också anges i uppsägningsbeskedet. Om din sambos arbetsgivare avser att anställa en annan arbetstagare, när din sambo har företrädesrätt till återanställning skall arbetsgivaren förhandla enligt medbestämmandelagen. Dvs de kan inte anställa någon utan att ha uppfyllt de kriterierna.

Vad gäller själva omfördelningen av arbetsuppgifterna efter det att din sambo fått lämna pga arbetsbrist är det väldigt mycket upp till arbetsgivaren att bestämma tillsammans med facket, hur arbetsbördan och arbetsuppgifterna skall utformas. Men tänk på att både du och andra arbetstagare/arbetsgivare i längden tjänar på att ta arbete under lagliga förhållande hos seriösa arbetsgivare.

Hör av dig om ni vill ha mer hjälp om ni tex inte är med i facket.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kompetenskrav vid företrädesrätt till återanställning

1. Är Företrädesrätt till återanställning giltig enligt LAS upp till nio månader efter den dag då anställning upphörde ?
2. Upphör anställningen på uppsägningsdatum eller efter uppsägningstidens slut ( räknas man som anställd tills den datum då uppsägningstiden är slut och har företrädesrätt upp till 9 månader efter detta datum ) ?
3. Har arbetsgivare i vissa fall skyldighet att erbjuda och bekosta utbildning av anställd för att uppnå kompetenskrav i stället för att åsidosätta LAS med hänvisning till bristande kompetens , och är det i så fall arbetsgivarens ansvar att informera mig om denna möjlighet? I mitt fall vill arbetsgivaren åsidosätta LAS pga bristande kompetens. Jag är servicetekniker på XXXX och har ej truckkort och ej formell förarutbildning för båt men har i övrigt all kompetens som servivetekniker. Jag är 62 år och har arbetat i företaget i 10 år, omväxlande som servicetekniker och operatör på utvecklingsavdelningen.
Med vänlig hälsning,

Svar:
Hej!

Företrädesrätten till återanställning gäller, precis som du skriver, i nio månader från dagen då din anställning avslutades dvs. sista anställningsdagen. Anställningen upphör den dagen den faktiskt avslutas dvs. inklusive eventuell uppsägningstid och inte vid tidpunkten för själva uppsägningen.

Innan en person sägs upp så ska möjligheterna till omplacering utredas grundligt och då kan det innebära att arbetsgivaren behöver erbjuda utbildning för att kunna klara en nu tjänst. Jag har sett rättsfall där arbetsgivare har varit tvugna att erbjuda upp till 6 månaders utbildning eller mer. Däremot görs bedömningarna utifrån varje enskilt fall så det finns ingen generell regel.

Spontant så låter det tunt av din arbetsgivare att hävda att du inte har tillräcklig kompetens pga. anledningarna du anger men för att kunna ge ett säkrare svar så behöver vi titta djupare i ditt ärende.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vikarie ersätts med ny vikarie

För två år sedan blev jag anställd som vikarie på ett stort företag. Vikariatet var på ett år, men när det var på väg mot sitt slut fick jag förlängt med ett halvår. Gott så. Jag fick så småningom besked om jag inte skulle kunna få bli tillsvidareanställd efter de 18 månaderna, utan var tvungen att sluta – eftersom (som de hävdade) att man blir utLAS:ad efter 18 mån. Nu läste jag i ett av era
tidigare inlägg att man kan ha ett vikariat i två år innan man blir utlasad? Hur kan en stor HR-avdelning inte ha koll på sånt? Eller får stora företag sätta ”egna” tidsbegränsningar?
Till saken hör att jag också blev ersatt av en konsult (som jag själv fick lära upp innan jag gick), som fick kontrakt på 6 mån och som i dagsläget också har fått förlängt tre mån till.

Kan man verkligen ersätta en vikarie med en ny vikarie/konsult?? Hur kan jag få rättvisa skipad ifall att de har gjort fel?

SVAR:
Enligt lagen så övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning efter 2 år (sk inLASning), företaget kan inte själv sätta den gränsen lägre, se LAS §5. Däremot kan företaget själv bestämma om de inte vill förlänga ditt vikariat om det uppstår en arbetsbrist. Dessvärre sätter en del arbetsgivare detta i system för att slippa tillsvidareanställa.
Företaget har inte rätt att ta in en ny vikarie på samma tjänst utan att tillfråga dig först om du är intresserad (förutsatt att du arbetat där minst 12 månader), sk återanställningsrätt.

Jag förstår att du känner dig orättvist behandlad, och om du vill hävda din rätt till återanställning så är du välkommen att kontakta oss.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren