Tag Archives: Rätt att få gå upp i tid

Rätt till fler arbetstimmar

Hej, jobbar åt ett litet företag där det finns X antal tjänster där nu en ska sluta, jag står näst i tur med mest arbetstid inom företaget. Nu säger arbetsgivaren att denna inte tänkt anställa någon på denna tjänst utan att rulla några timvikarier istället, får man som arbetsgivare göra så?

Hej

I detta fallet ska arbetstagarens rätt enligt lag om anställningsskydd 25 a § ställas mot arbetsgivarens rätt att ”leda och fördela arbetet”

25 a § LAS anger att arbetstagare att ”En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid”.

Men det finns en problematik här, även om arbetstagaren kan göra anspråk på en tjänst med högre anställningsgrad, ger den heller inte arbetstagaren någon rätt att styra hur arbetsgivaren lägger upp sin verksamhet ”leda och fördela arbetet”.  Dvs du som arbetstagare kan inte begära att arbetsgivaren ska inrätta några fulltidstjänster efter dina önskemål.

Vad kan du som arbetstagare göra? Förhandla med arbetsgivaren i frågan, utgångspunkten är att gemensamt sträva efter en ökad andel heltidsanställningar på arbetsmarknaden, vilket gör att arbetsgivaren ändå har ett etiskt och moraliskt ansvar att försöka erbjuda en högre anställningsgrad, även om arbetsgivaren till synes ändå har rätt att styra över sin egen verksamhet.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren