Tag Archives: rast

Arbetsgivaren drar av rast som jag inte hinner ta

Hej!
Min arbetsgivare drar av lönen för 30 min rast varje arbetspass, men rasten hinner jag/vi aldrig ta ut. Då jag hunnit ta 10 min och rapporterar det, så ändrar arbetsgivare mina 10 min till 30 min, oavkortat. På vårt möte sade de att det spelar ingen roll om vi meddelar vi ej haft rast, det dras ändå….

Har arbetsgivaren rätt att göra så här? Det blir 10 timmar i månaden som jag nu arbetar gratis.

Svar: Du har rätt till att ha rast var 5e timme som du jobbar. Rast är obetald och förutsätter då att arbetstagaren inte ska vara tillgänglig för jobb och kan därför lämna arbetsplatsen. Det kan alltså ses som att det ”dras av” 30 min från lönen, men egentligen så har den tiden aldrig varit betald. Däremot så har du rätt att vara ledig den tiden. Att ni inte hinner ta den rasten är inte okej. Arbetsgivaren har alltså rätt att ”göra avdrag” för den tiden men är också skyldig att låta er ta den rasten. Prata med arbetsgivaren att ni har rätt till att ta ledigt, kontakta annars facket om du är medlem för att få hjälp att kräva er rast.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Har man rätt till rökpaus på jobbet?

Hej. Styrelsen på min arbetsplats har beslutat att vi inte får ta en rökpaus på arbetstid, utan vänta tills ordinarie rast.
Har man inte rätt att ta en rökpaus på ca 5 min i timman.

SVAR

Det finns ingenting som reglerar hur ofta man ska ha arbetspaus eller hur lång den ska vara. Arbetstidslagen reglerar däremot att man ska ha rast efter fem timmars arbete,vilket gör att det inte finns någon lagstadgad rätt till en 5 min paus per arbetat timme.

Rast är ej betald arbetstid under vilken man har rätt att lämna arbetsplatsen och fritt disponera tiden.
Paus, däremot, är betald arbetstid och arbetstagaren har då inte rätt att lämna arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska dock ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. På många arbetsplatser är det inte tillåtet att röka på arbetstid.
Men det är inget som facket gått med på, utan arbetsgivaren har då bestämt detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Har min anställde rätt till betald rast?

Hej!

Har en timanställd frisör och jag undrar om hon har rätt till betald lunch.

Har för mig att man har rätt till 30 min betald lunch och att man även har rätt till en timmas lunchpaus men att man då drar av resterande 30 min.

Tack på förhand! Med vänlig hälsning

Svar: För att reda ut det här med timanställning så finns inte  något som heter ”timanställning” i lagtext. Detta kan dock vara reglerat, och därmed tillåtet, i kollektivavtal. Däremot finns lagar och föreskrifter på hur raster och pauser ska fördelas.

Efter 5 timmars arbete ska arbetstagaren ha rätt till rast på minst 30 minuter under vilken denne har rätt att lämna arbetsstället om hon så önskar. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara, så visst kan ni komma överens om att hon ska ha 1 timmes lunch, men minimum är 30 minuter. Till detta kommer att arbetstagaren har rätt till pauser som ska tillbringas på arbetsstället (normalt sett ca 5 min/timme). Pauserna ska arbetsgivaren stå för, men lunchen räknas normalt inte som arbetstid. Med andra ord behöver du inte stå för hennes lunch alls. Detta är med förbehåll att annat kan vara bestämt i kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet, så kolla upp vad som gäller på din arbetsplats, och vad ni har skrivit i anställningsavtalet.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Obetald eller betald rast?

Hej
Arbetar deltid på en bensinstation.
Där arbetsgivaren drar av tid för rast. Men vi får inte lämna arbetsplatsen för att vi kan behöva hjälpa till om det kommer många kunder.
Jag tycker det ska räknas som måltidsuppehåll
Och ej dras av någon tid.

Svar:
Hej,
jag håller med dig. En obetald rast innebär att man har rätt att lämna arbetsplatsen. Du kan läsa mer om detta på vår blogg. Sök på ”Rast”.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt till rast och paus?

Hej! Kan jag arbeta 6 timmar utan rast och sedan ta rast om minst 30 min.

Svar:
Hej!

Just frågor om rast och pauser har vi fått många av. Här hittar du ett av svaren:
http://arbetsrattsjouren.nu/2009/11/har-jag-ratt-till-rast-och-paus-under-min-arbetsdag-2.html

Jag även rekommendera att söka i vår blogg, här finns många svar att hitta.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Missnöje på arbetsplatsen

Hej,

På mitt jobb är det extremt hårt. Samtal (från privat mobil) till tex myndigheter, läkare, bank osv får endast ske under lunchtid. Hur många banker och vårdcentraler svarar under lunch eller efter 17?

Semester utöver sommarsemester oavsett ett års varsel i förväg får avslag. Läkarbesök som faller utanför lunchtid bemöts med sura miner. Hur lätt är det att få tid kl 7, 12 eller efter 17???

Idag fick ett mejl att löneunderlagen ska in. Vi ombads att fylla i dessa under lunchtid eller efter jobbet. Har man inte rätt att ta en paus fem minuter varje timma? Det känns som ett fängelse!!

Hej,

När du är på arbetet så står du till arbetsgivaren förfogande och skall utföra arbete så som du har betalt för att utföra, därav kan du inte ringa privata samtal under din arbetstid utan detta får förläggas på din lediga tid dvs. under rast eller efter arbetets slut.

Semesterönskemål bör beaktas av arbetsgivaren men det är i slutändan arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. I semesterlagen står det att semestern bör förläggas så, om inget annat avtalats, att arbetstagaren har minst fyra veckor sammanhållen semester under juni-augusti.

Du har ingen rätt att lämna arbetsplatsen för att besöka läkaren under din arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få ledigt (då ledighet utan betalning)för ett läkarbesök. Jag skulle råda dig att söka i ert kollektivavtal utifall där står något om rätten att besöka läkare under arbetstid då detta kan vara reglerat där i vissa fall.

Ryktet om att man har rätt till paus fem minuter var timma, är tyvärr inte mer än ett rykte. Du har rätt till rast efter att ha arbetat 5 timmar i sträck enligt lagen, omfattningen av denna rast ska förläggas så att arbetstagaren hinner förtära mat, normalt sätt brukar denna rast uppgå till 30 minuter, så kallad lunchrast.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Rast och paus; Vad gäller?

Hej,

På mitt jobb har vi ett pass som drar igång kl 02:30 och håller på till 06:00. Under detta pass har vi alltid haft en rast på ca 10-15 min men igår så fick vi ett meddelande om att företaget inte längre kan bjuda på den rasten utan att vi måste jobba på hela tiden (med undantag för intag av lite vätska eller toabesök). Det tycker jag känns väldigt fel. Kan de verkligen göra så?

Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen?

Hej!
Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande det vill säga du har rätt att exempelvis lämna din arbetsplats. Rasten räknas inte in i arbetstiden.

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du har inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. Arbetet i sig kan alltså vara avgörande för när/hur länge/hur ofta pauser kan infalla. Arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta dessa pauser.

Finns det brister i din arbetsmiljö så kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Löneavdrag för rast och lönespecifikationer

Hej , jag har säsongsarbetat på en restaurang , har haft problem med att få lönespecar nu har jag fått en lönespec , och det fattas 14 timmar som dom dragit för rast en timme på de dagar jag jobbat åtta timmar. Jag fick ej sitta ifred var tvungen att springa iväg servera och svara i telefon, planera inför kvällspasset , ta emot beställningar, jag var även tvungen att sitta ute på uteserveringen även vid regn för att äta annars så fick jag inte rabaterat pris på maten för dom ville att vi i personalen skulle äta där så det såg ut som vi hade folk, jag fick betala 45 kr och upp till 120 kronor för maten + avdrag för en timme rast . Jag fick aldrig sitta en timme . Nu ska jag ta upp detta med min arbetsgivare + att jag vill ha alla lönespecar mig till handa vad ska jag säga till min arbetsgivare har dom gjort rätt?När det gäller rastavdragen ?Har jag rätt att kräva att dom specificerar mina lönespecar och inte bara skriver en klumpsumma på arbetade timmar och jag har väl rätt att se vilka timmar dom dragit som rast?mvh Eva

Svar:
Hej!

Det finns tyvärr ingen lag som säger att arbetsgivaren måste utge lönespecifikationer, dock brukar seriösa arbetsgivarna göra detta detta. Har företaget däremot kollektivatal så kan det där finnas avtalat om skyldighet att utge lönespecifikationer.

Åtminstone torde du ha en föklaring till vilka timmar de har dragit som rast. Om du har ett skriftligt anställningsavtal så kan du titta om det står något om hur raster ska tas ut där. Utifrån de förutsättningar du ger för rasterna så låter det inte som de faller inom ramen för rast med löneavdrag om du har fått rycka in och jobba etc. Vid rast med löneavdrag så ska du vara helt bortkopplad från ditt jobb dvs. det är din lediga tid. Det låter inte riktigt så i detta fall.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Raster; Vad gäller?

Hej.

Jag arbetar extra på ett café och olika antal timmar förekommer när man arbetar. Beroende på säsong och dag varierar arbetet från 9 timmar till 5 timmar. Till min fråga: när vi arbetar 5 timmar, i mitt fall 11-16, säger arbetsgivaren att jag MÅSTE ta 30 minuters rast. Vad gäller här egentligen? Jag har på tidigare arbeten förstått det som att efter 5 arbetade timmar ska jag ha rast?
När vi arbetar 9 timmar (9-18) måste vi ta vår rast någon gång mellan 11.30-12.30, vilket i sin tur innebär att man vid tidig rast arbetar 6,5 timme utan rast (finns det tid för en kort kaffepaus under eftermiddagen får vi ta det, men observera att vi högsäsong är det svårt att hinna med).

Vad gäller egentligen vid raster?

Med vänlig hälsning

Hej!
Uppehåll under arbetstid regleras i arbetstidslagen. I denna utgörs uppehåll av antingen rast eller paus. Rast är ett längre avbrott där arbetstagaren själv avgör vad denna vill göra och man får lämna sin arbetsplats. Arbetsgivaren bestämmer rastens längd och när de ska ske, men de måste placeras så att arbetstagarna inte arbetar mer än 5 timmar i sträck. Lagen reglerar inte rastens längd, men har man bara en rast per arbetspass så ska den inte vara kortare än 30 minuter enligt arbetsmiljöverket.

En paus, som är ett kortare avbrott, innebär att arbetstagaren vanligen inte lämnar sin arbetsplats. Arbetsgivaren bestämmer även när dessa äger rum och hur länge de varar, baserat på hur arbetsdagen ser ut.

Lagen är inte tvingande, utan rådande kollektivavtal kan istället reglera dessa frågor. Om sådant finns på din arbetsplats, är en god idé att undersöka detta eller direkt kontakta facket som kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

 

 

Rast angivelse

Hej, jag arbetar tolv timmars pass 07.00-19.00. Har tidigare ej haft rast avdrag då jag kunnat äta i något sånär lugn o ro, men nu har arbets belastningen ökat så kraftigt att jag vill ha 30 minuters rastavdrag för att kunna få äta i lugn o ro. Min gruppledare säger att min rast kommer att bli någon gång mellan 11.00-13.00, jag kan enligt gruppledaren inte få någon exakt tid för min rast vilket jag skulle vilja ha, då den inte är betald.

SVAR:

Hej,

Enligt arbetstidslagen ska din arbetsgivare ange rastens förläggning så nära som omständigheterna medger. Någon rätt till en exakt angivelse ges inte uttryckligen i lagen. Utifrån omständigheterna på ditt arbete, möjlighet att planera får man avgöra om arbetsgivaren har kunnat ange en förläggning som är så nära som omständigheterna medger. Det är således en tolkningsfråga. Man får inte lov att arbeta mer än 5 h i följd utan rast.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren