Tag Archives: provocerad uppsägning

Jag är sjuk, arbetsgivaren försöker att göra sig av med mig, vad ska jag göra?

Fråga: Jag har 3 st autoimmuna sjukdomar/diagnoser: Multipel Skleros (MS), Morbus Crohn samt Vaskulit. 
Är nu sjukskriven av min MS-läkare sedan 20150325 till 2015-09-01 pga ökade MS-symtom samt stor trötthet och depression. 
Min arbetsgivare är ett mindre företag inom XXXX. Vi är 3 anställda. Jag har varit anställd där sedan 2010. Är en dålig arbetsgivare, har bl.a inte fått en lönespecifikation på 3år, ingen semesterersättning, ej betald övertid etc… 
Min arbetsgivare vill nu att jag skriver under ett ”Överenskommelse”-papper där jag accepterar att min anställning upphör 2015-06-15 och att all innestående semester betalas ut 2015-07-25. 
Han har också skickat flera email med bl.a 
– ”att han inte kan bygga sin verksamhet på mitt hälsotillstånd”, 
– ” Du måste basera din existens på faktum att du kommer inte kunna jobba ett bra tag framöver. Vi kanske pratar om åratal”. 
– ” Med denna överenskommelse papper försöker jag finna ut en win-win väg.” 
– ” Vad kommer att hända om du kommer tillbaka till arbete? Jag blir tvungen att säga upp dig på grund av arbetsbrist. 3 månader uppsägningstid. Du måste jobba av dessa 3 månader. 
Vara frånskild från din kära. Orkar du stå ut med det? Efter 3 månader hamnar du på arbetsförmedlingen som arbetslös. Då får du arbetslösersättning. Max 680 kr per dag. ”

och mer i stil med ovanstående. Inte vad en arbetsgivare skriver till sin anställde som är sjuk. Han vet nog inte heller att han som arbetsgivare har huvudansvaret gällande rehabilitering. 
Han verkar inte heller förstå att det blir karensdagar på A-kassan (eller hur? ) och att utan anställning kan sjukpenningen också bli påverkad. Vid påskrift så blir jag arbertslös redan 2015-06-15, eller hur? 
Vad händer då med sjukpenning? Karens A-kassa? 
Jag skulle behöva veta vad som gäller ang. uppsägning (både att bli uppsagd och egen uppsägning) och uppsägning vid sjukskrivning. Och hur en arbetsgivare får bete sig. 
Är tyvärr inte med i facket. Gick ur SEKO för 5-6 år sedan pga av väldigt dålig ekonomi (är nu ännu värre) och byte av arbetsgivare. Har sedan inte blivit av att jag gått med i något fackförbund. 
Jag kanske ka gå med i GS-facket nu och hoppas på lite stöd och råd i denna uppkomna situation eller jag kanske måste anlita juridiskt hjälp? 
Är mycket tungt just nu med allting och får panik bara av att tänka på att gå tillbaka till en arbetsgivare som så klart visar att man inte är önskvärd längre och som uppträder så. 
Blev också sittandes med en massa skulder efter en skilsmässa förra året ( var snäll och dum). Har nu också sagt upp min lägenhet pga av ekonomin och kommer behöva bli inneboende hos någon för ett tag. Vad kan göras gentemot min dåliga arbetsgivare?

Svar: Det låter som att du hamnat i en otroligt jobbig sits och att du har en arbetsgivare som har väldigt dålig koll på lagen.

För det första kan jag på basis av den information du gett genom mailet konstatera att du helt klart blir missgynnad på din arbetsplats p.g.a. dina funktionsnedsättningar enligt diskrimineringslagen (samt att det finns ett rättsfall om en man med MS som är prejudicerande, det vill säga vägledande, för hur man tolkar diskrimineringslagen i fråga om just degenererande sjukdomar som funktionsnedsättning). För att diskrimineringslagen ska gälla ska du ha blivit missgynnad (fått en sämre behandling än någon annan på arbetsplatsen) och grunden till missgynnandet måste vara kopplat till diskrimineringslagens skyddsobjekt, varav funktionsnedsättning är ett. Att driva ett fall i DO skulle sannolikt leda till en dom i din fördel, särskilt som du har bevis, bland annat i form av mailen han skrivit.

Du ska definitivt inte skriva på en ”överenskommelse” med din arbetsgivare om uppsägning, utan vill han bli av med dig får han ha råg nog i ryggen att säga upp dig på egen hand så att du har rätt till din a-kassa sedan.  Detta blir dessutom ännu ett bevis i en eventuellt kommande tvist. Har du fått ett papper med ”överenskommelsen” på så är det ännu till din fördel, då detta kan användas som ett bevis på din arbetsgivares otroligt dåliga förmåga att hantera din situation. Behåll i så fall detta papper, men skriv inte under det. Karenstiden på a-kassan blir en vecka om arbetsgivaren säger upp dig, men 45 dagar om du säger upp dig själv, vilket du genom denna ”överenskommelse” gör. Att försöka förmå någon att säga upp sig mot sin vilja på det sätt han gör (mot din vilja och i strid med god sed på arbetsmarknaden) är komplett lagvidrigt. Detta kallas för ”provocerad uppsägning” och tolkas som att arbetsgivaren sagt upp dig, det förhållandet måste dock klarläggas av domstol och det är inte förrän du fått ett beslut av domstol som du i så fall kan få ersättning för de 38 karensdagar på a-kassan som du drar på dig om du skriver under ”överenskommelsen”.  Att ”överenskommelsen” dessutom är daterad bakåt i tiden är rent avtalsrättsligt förkastligt, och kan angripas även på den grunden. En av grundstenarna för att få a-kassa är att du skriver in dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Detta gör att ”överenskommelsen” kan ställa till det ytterligare genom att a-kassan kan hävda att du inte skrivit in dig på arbetsförmedlingen den dag du slutat arbetet vilket kan resultera i ytterligare ekonomiska förluster för dig.

Vad gäller rehabiliteringsåtgärder så ska arbetsgivaren stå för dessa, precis som du skriver. Under tiden för dessa rehab-åtgärder är du ”immun” mot att arbetsgivaren får säga upp dig, så länge du sköter dina åtaganden. Skulle rehab-insatserna inte hjälpa, har arbetsgivaren skyldighet att undersöka möjligheten för dig att utföra annat arbete med eller utan anpassningsåtgärder som du kan genomföra hos arbetsgivaren, i första ledet som en tillfällig insats och om du senare inte kan återgå till dina ordinarie arbetsuppgifter, omplacera dig permanent inom företaget om detta är möjligt. Det kanske inte är helt lätt att hitta någonstans att omplacera dig till när verksamheten är så liten, men han ska i alla fall kunna visa att han försökt. Han har visserligen inte skyldighet att skapa en ny arbetsplats åt dig, men han ska i vart fall ha sett över möjligheterna för dig att stanna på företaget (vare sig han vill det eller inte). Skulle inget av detta ha effekt så kan arbetsgivaren säga upp dig på grund av personliga skäl, men dessa skäl får alltså inte vara diskriminerande, vilket jag bedömer att det kan röra sig om i det här fallet.

Jag skulle också säga att det arbetsgivaren håller på med är trakasserier och hot, om inte till och med utpressning för att bli av med dig vilket naturligtvis heller inte är tillåtet. Dels strider det såklart mot god sed på arbetsmarknaden, men dels finns det regler i arbetsmiljölagen och i dess förordningar om trakasserier på arbetsplatsen. Det finns också avtalsrättsliga regler i avtalslagen om att tvinga någon att skriva under ett avtal under denna typ av press.

Arbetsgivaren är den som i en tvist har bevisbördan för att uppsägningen av personliga skäl är sakligt grundad och att den inte är diskriminerande. Denna bevisbörda är långtgående och en arbetsgivare ska ha bra på fötterna för att kunna säga upp en arbetstagare. Denne ska då bevisa att denne vidtagit alla åtgärder för att du ska ha kunnat stanna på arbetsplatsen och ha starka motbevis att han inte har sagt upp dig på grund av din funktionsnedsättning på ett diskriminerande sätt, utan att han sagt upp dig på ett korrekt, lagligt sätt. Sparar du de mail du fått samt ”överenskommelsen” kommer han få mycket svårt att bevisa något av detta. Han har inte varit varken snygg eller smart i detta förfarande, med tanke på att du har skriftliga bevis på vad som försiggått.

Det är alltid bra att vara med i facket, men de har ofta en karenstid för rättshjälp så det är möjligt att de inte kommer att kunna hjälpa dig. Ring facket först och hör med dem hur de tycker att du ska göra och om du har rätt till rättshjälp genom dem. I annat fall kan du anlita Arbetsrättsjouren som ombud. Oavsett hur du väljer att göra, tycker inte jag att du ska låta det här gå dig förbi, och som sagt: skriv inte under ”överenskommelsen” under några som helst omständigheter. Det din arbetsgivare håller på med är inte tillåtet!

Underlåtelsen att betala ut semester- och övertid kan också ses som en del av en provocerad uppsägning och är självklart något du har rätt att få ut. Vi kan skriva en fordran till företaget du arbetar på för denna tid, men då måste vi ta betalt för den tjänsten. Vi måste då veta hur mycket du arbetat övertid och gått miste om ersättning.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Egen uppsägning eller provocerad uppsägning?

Hej, jag påbörjade en tidsbegränsad offentlig anställning omfattande 2 år och redanefter 2 veckor förstod jag att det var ett mycket svårt ställe att arbeta på och blev den andra veckan utsatt för ärekränkning av mina två överordnade (chef och
handledare) samt att personalen förtalade mig när jag inte var där. Bla frågade min överordnade varför jag överhuvudtaget var där. Det var fruktansvärt och jag talade med verksamhetschefen om hon kunde hjälpa mig vilket hon skulle ta tag i. Dock hände
inget och hon hörde aldrig av sig den tid vi bestämt för samtal. När jag ringde var det telefonsvarare. Jag mådde så dåligt under helgen som kom att jag inte klarade av att gå tillbaka, jag kände mig så pressad av arbetsplatsen att sluta. Felet jag
gjorde i början var att jag bett min chef om introduktion och handledning till arbetsuppgifter. Jag hade kontaktat mitt fack men de hade inte återkopplat

Jag kontaktade en annan överordnad under helgen, inte min chef, och berättade att jag inte kunde komma tillbaka. Vi hade viss smskontakt. Jag väntade påföljande vecka att verksamhetschefen skulle höra av sig för att se hur vi skulle lösa situationen,
men efter 2 dagar då hon inte gjorde det och jag heller inte fick tag i henne kontaktade jag divisionschefen för jag ville lösa situationen. Hon lovade att man skulle kontakta mig men inget hände på en vecka. Tillslut fick jag ta initiativ (med
hjälp av facket centralt) till ett möte med HRchefen men med på mötet utan att vara med i kallelsen var arbetsgivarens förhandlingschef som fullständigt körde över mig. Facket och jag var chockade. Man menade att mina SMS till den person som inte var min chef var min uppsägning. Kan det vara möjligt? Kan man använda mina sms till honom som en skriftlig uppsägning i offentlig anställning när jag förtvivlat försökte få kontakt med min verksamhetschef som lovat återkoppla?

Svar:
Hej,
enligt Lag om offentlig anställning 10 § gäller följande:

En arbetstagares begäran om att anställningen skall upphöra skall vara skriftlig för att vara giltig.

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) så ligger bevisbördan hos den som påstår att uppsägning skett. Vad jag förstår av ditt mail menar arbetsgivarsidan att du gjort en skriftlig uppsägning via de SMS du skickat. Då jag inte vet vad som står i dina SMS har jag svårt att uttala mig vad som gäller i ditt fall. Men det finns skrivningar och tolkningar av LAS kring att arbetsgivaren har en skyldighet att verkligen förvissa sig om att en uppsägning skett från arbetstagarens sida och att hen menat allvar med vad hen sagt/skrivet. Det finns i LAS även skrivningar om provocerad uppsägning där arbetstagarens uppsägning är att likställas med uppsägning från arbetsgivaren pga. provokation eller trakasserier från denne.

Eftersom du har stöd av din fackliga organisation hoppas jag att ni tillsammans kan prata med arbetsgivaren igen och hitta en lösning. Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor. Om du vill ha stöd att driva ärendet via oss tittar vi djupare på ärendet och kostnaden för att driva det vidare.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Provocerad uppsägning?

Hej.
Jag vart anställd hos ett företag sedan 2009 som lagerarbetare / montör. Sen juni har jag även fått ta hand om kontorsarbete, som t ex transportbokningar, kundkontakt, materialbeställningar m.m . Under samma tak lagerhåller vi andra företags (inom samma koncern) lager. När jag ville samtala med vd/ägaren om lön så bad han mig ta hand om andra företagens lager utan löneförhöjning annars skulle jag få gå ner på halvtid. Innan allt ens var klart hade han tagit in annan arbetare för ta min plats. Jag sa upp mig med en månads uppsägning. Min fråga är vad har jag för rätt gällande lön under uppsägning. Har han rätt att skicka mig runt till andra företag inom samma koncern?

Ps. Allt detta togs via mail eftersom han gav mig inget möte, inte ens telemöte gav
han mig.

Svar:

Hej,
när jag läser ditt mail verkar det ha begåtts många felaktigheter. Du har rätt till ett anställningsavtal där det regleras vilka arbetsuppgifter du ska göra och vilken lön du har rätt till. När det gäller lönen är det arbetsgivaren som bestämmer denna om det inte finns kollektivavtal eller ni har avtalat i anställningsavtalet om lönehöjningar. Däremot är det naturligt att diskutera lönen om du får uttökat ansvar. Din arbetsgivare får inte säga upp dig utan saklig grund. Vill hen säga upp dig på halvtid gäller samma regel om saklig grund och regler om turordning.

Problemet är att du sa upp dig själv, frågan är om det kan ses som en provocerad uppsägning. När sa du upp dig själv?

När det gäller villkor under uppsägningstiden gäller följande:

Du har rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner. Arbetsgivaren får inte sänka din lön även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

Arbetsgivaren får inte förflytta dig till annan ort under uppsägningstiden om förutsättningarna att söka annat arbete därigenom väsentligen skulle försämras.

Under uppsägningstiden har du rätt till ledighet med lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten.

Om du vill att vi tittar närmar på om din uppsägning kan ses som en provocerad uppsägning och om detta går att driva som ett ärende gentemot arbetgivaren är du välkommen att höra av dig igen. Återkom då med dina kontaktuppgifter och hur vi lättast kan nå dig. Vi behöver först och främst veta när du sa upp dig själv.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Provocerad uppsägning?

För drygt ett år sedan gick jag till ett planerat möte med min chef.
Jag var själv chef och jag rapporterade enbart till den högsta chefen. Syftet med
mötet var att diskutera dels min verksamhetsplan, dels min budget. Detta möte var
planerat sedan lång tid. Tre dagar före mötet får jag ett sms där min chef
meddelar att ytterligare två chefer ska vara med på en del av mötet, bl a
personalchefen. Detta med anledning av ett personalärende på den avdelning som jag
ansvarade för. Jag visste dock inte själv vad som skulle dryftas. Jag kom väl
förberedd för att diskutera min verksamhetsplan och min budget. Inget av detta
blev diskuterat. En timma efter det att mötet börjat hade jag ställts inför ett
ultimatum, antingen sa jag upp mig själv eller också skulle jag bli uppsagd. Med
omedelbar verkan. Jag blev helt överrumplad. Inga signaler hade givits mig. Tvärt
om. Vid lönesamtal och medarbetarsamtal med min chef hade jag fått idel beröm och

löneförhöjning var det enda som var aktuellt. Umgängestonen med dels min chef,
dels personalchefen och dels andra chefer i ledningsgruppen var konstant mycket
positivt. Frekventa luncher, daglig kontakt och regelbunden rapportering. Jag
frågade naturligtvis om orsaken till situationen. Fick inget riktigt svar. En
förtroendefråga, sa man bara. Sedan gjorde man tillägget att man fått ett brev
från huvudskyddsombudet som hotade med AD om inte ett speciellt personalärende
hos mig fick en lösning. Detta personalärende var något som jag fick ärva. Jag
hade bara varit anställd som chef för avdelningen i drygt ett år. Personen, som
personalärendet gällde, hade en lång historia, flera år innan jag knöts till
organisationen, haft avsevärda problem. Jag hade under min korta tid haft flera
samtal med personen, jag hade tagit fram en plan, kontaktat Previa och andra,
lindrat personens arbetsbörda osv. Detta räckte inte.
Mina chefer fick kalla fötter när huvudskyddsombudet ställde krav och hotade med
AD. Jag tror att den hastigt uppkomna situationen där jag gavs detta ultimatum att
antingen säga upp mig själv eller att bli uppsagd var ett sätt att visa på en
skarp åtgärd. Man ville inte riskera att hamna i AD, sa man.

Med denna redovisning av bakgrunden, nu till min fråga och mitt problem:
Jag fick ett ultimatum att antingen säga upp mig med omedelbar verkan eller också
skulle jag bli uppsagd. Jag tvingades alltså ut i arbetslöshet. Jag är 60 år
fyllda och jag har inte lyckats få ett nytt jobb. Mitt hopp, i närtid, stod till
a-kassan och till min inkomstförsäkring. I och med att jag sa upp mig själv får
jag dels inte ersättning från a-kassan omfattande 45 dagar (beslut om avstängning
eftersom jag sa upp mig själv), dels inte någon ersättning över huvud taget inom
ramen för inkomstförsäkringen eftersom jag sa upp mig själv
(inkomstförsäkringen går helt på a-kassans beslut om avstängning, vilket
diskvalificerar mig för inkomstförsäkringen).
Hur är detta möjligt. Jag menar att min uppsägning inte var självvald. Den var
en s k provocerad uppsägning. Jag vad till och med om tjänstledigt för att göra
det lättare för mig att söka nytt jobb. Detta nekades mig. Jag kan bevisa att det
var en provocerad uppsägning, genom korrespondens och genom ett inspelat samtal.
Är inte en provocerad uppsägning att jämställa med en uppsägning?

Svar:
Hej,
vad jag förstår av ditt mail så sa du upp dig själv för ca. ett år sedan men att du hävdar att det var en provocerad uppsägning. Det framgår inte av ditt mail om du hade stöd av ett fackförbund eller annat juridiskt ombud vid uppsägningen.

Man ska aldrig skriva på ett papper om egen uppsägning om man inte själv vill lämna arbetet. Din arbetsgivare har ett ansvar för dig som arbetstagare och har en skyldighet att försöka omplacera dig om du inte kan utföra dina ordinarie arbetsuppgifter. Utifrån din information låter det som en provocerad uppsägning. En sådan uppsägning kan förklaras ogiltig eller leda till skadestånd. Det är du som ska bevisa att din uppsägning skedde på grund av att du blev provocerad att säga upp dig och att arbetsgivaren handlat på ett otillbörligt sätt eller i strid med god sed på arbetsmarknaden. Är det en provocerad uppsägning räknas det som att arbetsgivaren har sagt upp dig. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en tillsvidareanställning krävs saklig grund.

Vill man begära ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande ska man underrätta arbetsgivaren om det inom 14 dagar efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Skadeståndskrav måste framställas till arbetsgivaren inom 4 månader. Dessutom gäller korta tidsfrister för att väcka ogiltighetstalan eller skadeståndstalan i domstol.

Hur A-kassan  och inkomstförsäkringen gör sin bedömning kan jag tyvärr inte stödja dig med. Detta är beslut som inte omfattas av de arbetsrättsliga lagarna.

Jag förstår din frustration men vad jag förstår av din information har tidsfristerna för att driva ditt ärende löpt ut. Om jag har missuppfattat dig i någon del är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Provocerad uppsägning

Hej! efter 6 år som jag har jobbat som udersköterska, efter en konflikt men ett par arbetskamrater som gaddade ihop sig mot mig så sa
arbetsgivare att de vill sparka mig eller istället att jag säger upp mig det är alltså ”finare” sätt i en ren pressad situation så gjorde jag detta, men ångrar detta , och känner mig lurad.Jag hade då ett vikariat och skulle vaar fast anställd om ett par månader.

SVAR:

Hej,

Utifrån din information låter det som en provocerad uppsägning. En sådan uppsägning kan förklaras ogiltig eller leda till skadestånd. Det är du som ska bevisa att din uppsägning skedde på grund av att du blev provocerad att säga upp dig och att arbetsgivaren handlat på ett otillbörligt sätt eller i strid med god sed på arbetsmarknaden. Är det en provocerad uppsägning räknas det som att arbetsgivaren har sagt upp dig. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en tillsvidareanställning krävs saklig grund. Som huvudregel kan inte ett vikariat sägas upp om det inte är ”dock längst till och med XX” vikariat. Det kan även finnas uppsägningsregler i kollektivavtalet. Är du medlem i facket kan de kanske hjälpa dig vidare, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren