Etikettarkiv: provisionsbaserad lön

Sjuklön när man arbetar på provision

Hej!

Jag jobbar som säljare och har en grundlön på 18000:- nu var jag sjuk mycket i November. Jag har rätt att få 80% av min provision när jag är sjuk. Jag tjänar ungefär 30000:- innan skatt. När dom betalar sjuklön så slår dom på och räknar på en månadslön på ca trettio tusen. När jag är sjuk räknar de på lönen med provision och gör avdrag på 1300:- per dag och jag får 1000:- ca dvs 80%. Men det höga avdraget slår ju hårt på min lilla grundlön så när det kommer till kritan idag blir lönen jätteliten. Karensdagen är jag medveten om. När dom räknar på detta sätt så så tjänar jag in 10000:- när jag är sjuk och de övriga dagarna fick jag totalt 3700:- för. Är detta korrekt räknat?

SVAR

När man arbetar på provision så beräknar arbetsgivaren och försäkringskassan ut din sjuklön baserat på hur mycket du tjänat i snitt. Har du arbetat på företaget i mer än ett år så beräknas snittet på tolv månader, har du jobbat mindre så beräknas det på den tiden du arbetat där.

När du är sjuk betalas 80% av din ordinarie lön ut.

Hälsningar,

Daniela Alm

Provisionsbaserad lön och uppsägning?

Hej,

Jag har ett kontrakt där anställningsformen är ren provision. Provisionen man är berättigad till är baserat på löpande intäkter från rekryterad kund. Säljaren får 10% av intäkterna från kund i en period om 6 månader. Sen slutar provisionsintäkter från den kunden. I avtalet står det att efterprovisionen är begränsad till max 2 månaders intäkter vid uppsägning. Då får man alltså inte full provision för de kunderna jag rekryterar 3 månader och mindre innan anställnings slut.

Min fråga är, har man rätt att begränsa provisionen på detta sätt?

Hej,

Tyvärr finns det inga arbetsrättsliga lagar som reglerar provisionsbaserad lön. Det som gäller i denna situation är det du och din arbetsgivare avtalat om när ni förhandlade om anställningen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren