Tag Archives: provanställning

Uppsägningstid beroende på anställning

Hej,

Jag är provanställd på ett företag men jobbet passar inte alls mig och funderar därför att gå tillbaka till mitt gamla jobb. Nu står det ingenting om provanställning i mitt kontrakt, däremot har jag det på mejl innan kontraktet skrevs. Gäller detta då? Inget kollektivavtal finns. Jag undrar om jag nu har 1 månads uppsägningstid (som står i kontrakt vid fastanställning) eller om jag kan gå på dagen eftersom jag (enligt mejl) är provanställd?

 

Svar:

Hej!

Då kollektivavtal inte finns på din arbetsplats är det anställningsavtalet som gäller. Står det i anställningsavtalet att du är tillsvidareansälld är det en månads uppsägningstid som gäller eller enligt avtal. Står det däremot ingenting i anställningsavtalet kring anställningsform tolkar jag det som att mejlet som skickats mellan dig och din arbetsgivare där provanställning nämns är det som gäller. Om så är fallet kan du alltså gå på dagen.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid provanställning

Hejsan, jag har en provanställning som jag jobbat 2 veckor på och har nu fått reda på att jag kommit in på min reservplats på högskolan och vill börja plugga. I mitt anställningsavtal står det inget om uppsägningstid eller någon liknande paragraf . Det är ibockat provanställning samt tiden på det halvåret jag är provanställd. Jag kontaktade min arbetsgivare på e-post och han sa att jag har en månads uppsägnings tid. Vad gäller eftersom jag inte har något om uppsägningstid på mitt avtal? Vill kunna sluta så snabbt som möjligt

Svar:

Hej!
Om du är provanställd har du ingen skyldighet till uppsägningstid enligt lag och kan därför gå på dagen då du säger upp dig. Om det finns ett kollektivavtal skulle det dock kunna vara så att det är annorlunda reglerat. Står det ingenting om det i något kollektivavtal, så har du ingen skyldighet till uppsägningstid eftersom att du enligt lag kan gå på dagen vid provanställning och att ditt anställningsavtal faktiskt inte nämner någonting kring det.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning vid provtjänstgöring

Jag fick ett nytt arbete i början av juni 2014. Jag skrev på om sex månaders provtjänstgöring. Den 11/7-14 skadades jag på mitt arbete. Jag fick en dieseltunna med ca 150 liter vatten över mig. Den åkte av från upphissade gafflar på en traktor. Jag försökte ta emot den med min arm och bröt då mitt nyckelben. Min arbetsgivare har inte hört av sig till mig under hela min sjukskrivning, som löper ut 4/9-14, men igår 1/9 fick jag en uppsägning per post. I uppsägningen står att arbetet inte blivit vad de tänkt sig på grund utav omständigheter som varken de eller jag kunnat råda över. Får det gå till så här? Kan en provtjänstgöring upphöra för att jag varit sjukskriven 1/3 av min provtjänstgöring?

Svar:

Hej!
Du har under denna tid varit anställd genom provtjänstgöring. Provtjänstgöring är lite annorlunda reglerat i lagen då arbetsgivaren inte har en skyldighet att uppge anledning till uppsägning av arbetstagare. Detta gör att din situation är svår att angripa rättsligt. Det som arbetsgivaren skulle kunna ha stridit mot i detta fall är diskrimineringslagstiftningen, men det kan heller dock inte direkt kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Det är alltså svårt att kunna ta det vidare då arbetsgivaren inte behöver ha en anledning till uppsägning under en provanställning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid under provanställning

Hejsan, jag har en provanställning som jag jobbat 2 veckor på och har nu fått reda på att jag kommit in på min reservplats på högskolan och vill börja plugga. I mitt anställningsavtal står det inget om uppsägningstid eller någon liknande paragraf . Det är ibockat provanställning samt tiden på det halvåret jag är provanställd. Jag kontaktade min arbetsgivare på e-post och han sa att jag har en månads uppsägnings tid. Vad gäller eftersom jag inte har något om uppsägningstid på mitt avtal? Vill kunna sluta så snabbt som möjligt

Svar:

Hej!

Du kan då du är provanställd gå på dagen och behöver alltså ingen uppsägningstid. Om du är bunden av ett kollektivavtal kan det dock se annorlunda ut, så mitt råd till dig innan är att kolla upp om det står någonting om uppsägningstid under provanställning i kollektivavtalet. Är ni inte bundna av något eller om det inte står någonting kring det i kollektivavtalet så har du ingen skyldighet till uppsägningstid utan kan gå på dagen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Kan jag få min övertidsersättning?

Hej!

Har haft en prövoanställning på 3 månader hos ett företag. Har två frågor.

1: jag har jobbat några timmar beordrad övertid från kund (var uthyrd) min chef var väldigt tydlig med att vi skulle rätta oss efter kunden.

Nu vid löneutbetalning så har jag endast fått ordinarie timlön. Har fört en dialog med min arbetsgivare som säger att han inte tänker betala övertidsersättning.

2. Hur får man säga upp en prövoanställning? Jag var uthyrd 2 månader och 3 veckor till deras största kund. Allt funkade jätte bra och kunden var nöjd. Men hade inget mer jobb då deras ordinarie personal kom tillbaks från semestern.

Min sista dag hos kunden ringer min arbetsgivare mig och förklarar att han är jättenöjd med mig osv osv men har inget mer jobb till mig så jag behöver inte komma på måndag.

Företaget i fråga går under if metalls teknikavtal.

Får dom verkligen göra på detta sätt? Vad kan jag göra för att åtminstone få min övertidsersättning? Är ej medlem i något fackförbund.

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Min rekommendation är att se över vad som står i ditt anställningsavtal gällande övertid, finns det inget avtalat kring just detta är nästa steg att kolla i rådande kollektivavtal och se vad som finns avtalat där. Finns det fortfarande frågetecken är det att ta kontakt med kundföretaget som du är uthyrd hos.

Gällande din andra fråga kan en provanställning sägas upp utan anledning. Dock ska arbetsgivaren underrätta dig om detta minst två veckor innan anställningen avslutas, du har då  rätt till två veckors uppsägningstid med lön.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Praktik eller provanställning utan lön?

Jag fick ett sommarjobb i början av maj.
I ett muntligt avtal jag fick höra av min arbetskonsult skulle det vara en 4 veckor lång obetald praktikperiod, följd av, om man klarade arbetet, en anställning ’resten av sommaren’.
Men när dessa 4 veckor gått, meddelades några punkter som jag skulle ’korrigera’ för att få anställning och praktikperioden förlängdes med 2 veckor.
Sedan, när 2 veckor gått, så fick jag meddelande om att praktikperioden skulle vara ’minst 10 veckor och sedan eventuell anställning om 6 veckor’
När jag påpekade oegentligheterna till min chef, så meddelade hon att ’jag var otrevlig och skulle sluta med omedelbar verkan. Ursäkt accepterades inte.’ Någon annan förklaring till varför jag fick sluta fick jag inte.
Är det helt lagligt för ett företag att göra så?

SVAR:
Om ni har avtalat att det är en riktig praktik du ska göra så är det OK att du arbetar utan lön de första fyra veckorna. Men du har du också rätt till löpande handledning etc för att kunna lära dig jobbet. Annars handlar det eg om att du är provanställd utan lön, och det är inte tillåtet, då kan du kräva lönen retroaktivt.
Om du är provanställd så kan du bli uppsagd utan att eg anledning anges, du har då rätt till två veckors uppsägningstid (med lön).
Så, nej, det låter tyvärr som att företaget har utnyttjat dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Semester under provanställning?

Hej!

Jag är provanställd i 6 månader, jag började den 9 april. Jag vill veta lite hur det funkar med semester. Vad har jag rätt till och hur mycket semester är det egentligen smart att ta i min situation? Vet ej om jag kommer vara kvar eller inte när 6 månader går ut.

Är min semester betald? När får jag den betalningen? Innan eller efter i lönen? Läste något om att man kan få kontant betalning?

Om jag är kvar efter 6 månader, vill jag ta semester i jul, kanske 2 veckor, går det om jag tar ut semester i sommar? Börjar man på en ny semesterkula så att säga då?

Jag behöver nog bara lite klarhet kring hur det funkar och vad man vanligast gör när man är provanställd.

SVAR:

Hej,

Alla arbetstagare har rätt till semesterledighet oavsett anställningsform. I semesterlagen 4§ framgår att alla arbetestagare har rätt till 25 semesterdagar per år, och hur mycket semesterlön du förväntas få räknas ut enligt 16§ semesterlagen.

Dock är det att notera de dagar som är betalt med semesterlön arbetar du ihop under intjänandeåret och tas ut nästkommande år, det vill säga semesteråret. I 3§ semesterlagen går det att utläsa att ett semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Så i ditt fall, vad jag tolkar det som, har du inte arbetat på samma arbetsplats under intjänandeåret? I så fall har du rätt till semesterersättning i det faktum att provanställningen avslutas efter de 6 avtalade månaderna. Skulle anställningen övergå till en tillsvidare anställning kommer du nästkommande år ha tjänat in betalda semesterdagar.

Beroende på om din arbetsplats omfattas om kollektivavtal eller inte beräknas denna ersättning olika, dock minst 12 procent av lönen. Du bör kolla så att du inte får semesterersättningen utbetald vid varje månadslön, men då ska den stå separat på lönespecifikationen.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Felaktig uppsägning av provanställning?

Hej, Bromsade lite bland era inlägg o frågor. Fastande på detta. En arbetsgivare måste 2 v före säga till om provanställning avbryts. Om så ej sker kan skadestånd krävas. I november 2013 fick ja gå på dan. Från en sk provanställning. Chefen sa typ detta fungerar inte mm inte grät ja för det då lönen var 6400 före skatt. Ja fick intyg och lön i tid så det är inte så ..men om ja tolkat texten rätt kan ja alltså få ett skadestånd men hur går man tillväga i sådana fall ? Måste ja kontakta advokat el tingsrätt själv?!

SVAR:

Hej,

Reglerna gällande hur en provanställning sägs upp eller avbryts kan vara olika beroende om det finns ett kollektivavtal eller inte. Därför är det viktigt att kolla då det även kan skilja sig från olika kollektivavtal (Det ska stå vilket kollektivavtal ni tillhör i ditt anställningsavtal). Finns detta inte på arbetsplatsen är det LAS som gäller och i LAS 6§ framgår att arbetsgivaren senast vid prövotidens utgång ska meddela motparten om detta. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Har du och din arbetsgivare inte avtalat om något annat får arbetsgivaren även avbryta en provanställning före prövotidens utgång, dock vore det rimligt att arbetsgivaren vid ingången av en provanställning tillämpar en månads uppsägningstid vid avbruten anställning från arbetsgivarens sida.

Gällande de två veckorna du nämner är detta att utläsa i LAS 31§ stämmer det att arbetsgivaren måste meddela, om provanställingen inte kommer övergå till en tillsvidare anställning, med två veckors förvarning.  Görs inte detta utan som i ditt fall samma dag stämmer det att arbetstagaren kan begära skadestånd för detta, (skadeståndet ligger på ca en halvmånads lön).

Dock har du under din uppsägningstid på två månader rätt till lön och andra förmåner under dessa 14 dagar (se LAS 12§). Har du tillgodosetts med detta har din arbetsgivare agerat lagligt, det kallas att bli arbetsbefriad med behållna förmåner.

Gällande din fråga om vem du ska vända dig till är det främst ditt fackförbund (om du är ansluten till något). I annat fall kan man driva arbetsrättsliga frågor vidare i tingsrätt.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Dubbel provanställning?

Hej!

Jobbat via bemanningsbolaget XX, sedan maj 2012. Var fast anställd. Uppdragsgivare AA.

XX sas upp sept 2013 och trots fast anställning fick vi söka om SAMMA tjänst hos AA, fast via YY, ett annat bemanningsföretag.

Fick då provanställ igen 6 mån. Får man ha TVÅ provanställ för samma jobb hos samma uppdragsgivare?
Nu blev jag uppsagd av YY med arbete hos AA utan att ha gjort något fel. Inga rapporter, varningar lr sjukdagar. Känns hemskt!

Hej,

Det är beklagligt det som hänt dig då bemanningsföretaget utnyttjat provanställningsmetoden och där erhåller man som arbetstagare inte ett lika långtgående anställningsskydd som om man t.ex. skulle vara tillsvidareanställd.

Även om du haft samma uppdragsgivare så har du haft olika arbetsgivare och då har du de facto varit anställd inom två olika företag trots att arbetet blivit utfört hos samma uppdragsgivare. Alltså har inget lagbrott begåtts.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Provanställning

Hej!

Jag har en provanställning på 30h/vecka.
Min provanställning började 1/8 2013 och löper ut 31/3 2014

Under början av året nu så fick jag besked att jag måste gå ner i timmar för
att en annan anställd ska få gå upp i timmar, vilket jag inte godkände.

Trots att jag har kontrakt på 30h/vecka så drogs jag ändå ner till 20h/vecka.
Då jag sa emot att detta inte är rätt så tog det ca. 2 veckor så blev jag
uppsagd på företagets begäran med två veckors uppsägning. 

Är detta ett s k kontraktsbrott?
Finns det någon lag som stödjer detta? 
Vad kan jag göra?

Med vänlig hälsning,

Hej

Detta är ingen enkel sak, din arbetsgivare måste omförhandla ditt anställningsavtal 
om arbetsgivaren vill ändra förutsättningarna i ditt gällande avtal.

Detta innebär att om du tackar nej till de ändrade villkoren måste arbetsgivaren
säga upp dig på saklig grund. Vilket vid en tillsvidareanställning innebär att
arbetsgivaren måste utgå från turordning och omplaceringsksyldighet för att 
säga upp dig pga arbetsbrist.

Nu är du tyvärr inte i den situationen, eftersom du har en provanställning.
Har du en provanställning kan din arbetsgivare utan ordentlig förklaring
säga upp dig från din provanställning. Du har på så sätt ett betydligt sämre
förhandlingsläge. 
Skulle jag varit dig skulle jag höra av mig till mitt fackförbund och be dem att 
de ifrågasätter din arbetsgivares moraliska handlande. Din arbetsgivare
kan ju uttnyttja sin rätt enligt lagen om anställningsskydd, sedan är det inte
alltid det kanske mest moraliska att alltid följa lagen, när konsekvenser 
blir så pass stora för dig i med att de ändrar dina ekonomiska förutsättningar och
och kanske arbetstider.

Lycka till!

Hoppas ni kan nå en lösning!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren