Tag Archives: provanställning

Kan jag få min övertidsersättning?

Hej!

Har haft en prövoanställning på 3 månader hos ett företag. Har två frågor.

1: jag har jobbat några timmar beordrad övertid från kund (var uthyrd) min chef var väldigt tydlig med att vi skulle rätta oss efter kunden.

Nu vid löneutbetalning så har jag endast fått ordinarie timlön. Har fört en dialog med min arbetsgivare som säger att han inte tänker betala övertidsersättning.

2. Hur får man säga upp en prövoanställning? Jag var uthyrd 2 månader och 3 veckor till deras största kund. Allt funkade jätte bra och kunden var nöjd. Men hade inget mer jobb då deras ordinarie personal kom tillbaks från semestern.

Min sista dag hos kunden ringer min arbetsgivare mig och förklarar att han är jättenöjd med mig osv osv men har inget mer jobb till mig så jag behöver inte komma på måndag.

Företaget i fråga går under if metalls teknikavtal.

Får dom verkligen göra på detta sätt? Vad kan jag göra för att åtminstone få min övertidsersättning? Är ej medlem i något fackförbund.

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Min rekommendation är att se över vad som står i ditt anställningsavtal gällande övertid, finns det inget avtalat kring just detta är nästa steg att kolla i rådande kollektivavtal och se vad som finns avtalat där. Finns det fortfarande frågetecken är det att ta kontakt med kundföretaget som du är uthyrd hos.

Gällande din andra fråga kan en provanställning sägas upp utan anledning. Dock ska arbetsgivaren underrätta dig om detta minst två veckor innan anställningen avslutas, du har då  rätt till två veckors uppsägningstid med lön.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Praktik eller provanställning utan lön?

Jag fick ett sommarjobb i början av maj.
I ett muntligt avtal jag fick höra av min arbetskonsult skulle det vara en 4 veckor lång obetald praktikperiod, följd av, om man klarade arbetet, en anställning ’resten av sommaren’.
Men när dessa 4 veckor gått, meddelades några punkter som jag skulle ’korrigera’ för att få anställning och praktikperioden förlängdes med 2 veckor.
Sedan, när 2 veckor gått, så fick jag meddelande om att praktikperioden skulle vara ’minst 10 veckor och sedan eventuell anställning om 6 veckor’
När jag påpekade oegentligheterna till min chef, så meddelade hon att ’jag var otrevlig och skulle sluta med omedelbar verkan. Ursäkt accepterades inte.’ Någon annan förklaring till varför jag fick sluta fick jag inte.
Är det helt lagligt för ett företag att göra så?

SVAR:
Om ni har avtalat att det är en riktig praktik du ska göra så är det OK att du arbetar utan lön de första fyra veckorna. Men du har du också rätt till löpande handledning etc för att kunna lära dig jobbet. Annars handlar det eg om att du är provanställd utan lön, och det är inte tillåtet, då kan du kräva lönen retroaktivt.
Om du är provanställd så kan du bli uppsagd utan att eg anledning anges, du har då rätt till två veckors uppsägningstid (med lön).
Så, nej, det låter tyvärr som att företaget har utnyttjat dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Felaktig uppsägning av provanställning?

Hej, Bromsade lite bland era inlägg o frågor. Fastande på detta. En arbetsgivare måste 2 v före säga till om provanställning avbryts. Om så ej sker kan skadestånd krävas. I november 2013 fick ja gå på dan. Från en sk provanställning. Chefen sa typ detta fungerar inte mm inte grät ja för det då lönen var 6400 före skatt. Ja fick intyg och lön i tid så det är inte så ..men om ja tolkat texten rätt kan ja alltså få ett skadestånd men hur går man tillväga i sådana fall ? Måste ja kontakta advokat el tingsrätt själv?!

SVAR:

Hej,

Reglerna gällande hur en provanställning sägs upp eller avbryts kan vara olika beroende om det finns ett kollektivavtal eller inte. Därför är det viktigt att kolla då det även kan skilja sig från olika kollektivavtal (Det ska stå vilket kollektivavtal ni tillhör i ditt anställningsavtal). Finns detta inte på arbetsplatsen är det LAS som gäller och i LAS 6§ framgår att arbetsgivaren senast vid prövotidens utgång ska meddela motparten om detta. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Har du och din arbetsgivare inte avtalat om något annat får arbetsgivaren även avbryta en provanställning före prövotidens utgång, dock vore det rimligt att arbetsgivaren vid ingången av en provanställning tillämpar en månads uppsägningstid vid avbruten anställning från arbetsgivarens sida.

Gällande de två veckorna du nämner är detta att utläsa i LAS 31§ stämmer det att arbetsgivaren måste meddela, om provanställingen inte kommer övergå till en tillsvidare anställning, med två veckors förvarning.  Görs inte detta utan som i ditt fall samma dag stämmer det att arbetstagaren kan begära skadestånd för detta, (skadeståndet ligger på ca en halvmånads lön).

Dock har du under din uppsägningstid på två månader rätt till lön och andra förmåner under dessa 14 dagar (se LAS 12§). Har du tillgodosetts med detta har din arbetsgivare agerat lagligt, det kallas att bli arbetsbefriad med behållna förmåner.

Gällande din fråga om vem du ska vända dig till är det främst ditt fackförbund (om du är ansluten till något). I annat fall kan man driva arbetsrättsliga frågor vidare i tingsrätt.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid

Hej. Jag har en fråga angående uppsägningstid eftersom jag tänkte säga upp mig från mitt arbete.

Min provanställning började 20130120 och gick över till tillsvidareanställning 20130720. Räknas provanställningen in i anställningstiden eller börjar uppsägningstiden räknas från att tjänsten gick över till tillsvidareanställning.

Hej,

Provanställningen skall räknas in i din anställningstid då detta gäller anställningstid för en och samma arbetsgivare utan avbrott.

Om inget annat avtalats gäller en månads uppsägningstid då du säger upp dig på egen begäran, detta skall göras skriftligt och uppsägningstiden början gälla från den dag då din arbetsgivare mottagit din önskan om uppsägning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Hur lång uppsägningstid har min provanställning?

Hej,

Hur lång är min uppsägningstid om jag som arbetstagare säger upp mig? I mitt avtal om provanställning står det …

Jag är idag provanställd och uppsägning kan ske från båda parter enligt gällande lagstiftning (står under rubriken anställning ). Under rubriken övrigt står sedan att ”I övriga, ovan ej reglerade, frågor regleras anställningsvillkoren av vid varje tidpunkt gällande innehåll i kollektivavtalet Tjänstemän, nr 0259 mellan HTF och Almega Tjänsteföretagaren.

Så är det två veckor eller en månad?

Med vänlig hälsning, Madeleine

Svar:
Hej!

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) så kan du gå på dagen vid egen uppsägning av provanställning. Eftersom det är en reglerad fråga i anställningsavtalet så tolkar jag att det är lagen som styr och inte kollektivavtalet.

Vänliga hälsningar
Arbetsrättsjouren
Cristian Sjövind

[wp_ad_camp_1]

Muntlig uppsägning av provanställning. Kan jag begära skadestånd?

Hej kära experter,
Jag har varit anställd som tillsvidare under prövotid. Sammanlagt 5 månader var jag anställd. Nu blev jag uppsagd för en månad sen 🙁
Men väldigt mycket är märkligt med uppsägningen. Jag blev uppsagd muntligt och blev hänvisad att det gäller ingen uppsägningstid. Så jag fick gå hem samma dag. Efter lite forskande visade det sig inte stämma. 14 dagars uppsägningstid gällde och jag har fått lön för dem dagarna. När jag fått min lön har dem mixtrat och lekt för att kunna dra så mycket pengar ifrån mig i form av privat körning av bil och en massa hitte på. Som tur har jag kontrollerat och sagt ifrån. Så jag har en otroligt dåligt känsla om hur detta skötts.
När jag nämnt detta för vänner så har dem frågat om jag fått en skriftlig uppsägning innehållandes datum för anställningens upphörande, uppsägningsgrund, fullföljdshänvisning med mera.
Nu 1,5 månad efter att jag blev hemskickad så har jag inte hört något från dem alls. Varken fått något via posten eller mejl.
Nu när jag läser på internet så hänvisar flera till LAS. Att muntlig uppsägning är giltig men skall upprättas skriftlig också annars är uppsägningen ogiltig. Även att tilldelas information om anledning och hur jag går tillväga för att strida beslutet osv.

Sättet dem har skött det på har skadat mig något oerhört för att inte prata om den ekonomiska skadan.
-Vad är det som gäller?
-Hur går jag tillväga, jag som inte är fackligt ansluten?
-Om jag är berättigad skadestånd, vad bör jag kräva? Några månaders lön?

Uppskattar ert svar och tack på förhand.

MVH

Svar:
Hej!

Enligt LAS 8§ så ska en uppsägning vara skriftlig. Med andra ord låter det som din arbetsgivare bland anant brutit mot denna paragraf.

Vad gäller skadestånd så är det en process man måste driva dvs. inget du per automatik är berättigad. Eftersom du inte är med i facket så får du driva processen på egen hand eller t ex med hjälp av Arbetsrättsjouren. Skadeståndsanspråket ska drivas enlgt §§38-39 i LAS och ska grundas i den skada som uppkommer pga. brottet. En sädant anspråk ska föras fram inom 4 månader från brottet.

Att du sagts upp utan grund är inget kostigt eftersom det rör sig av en provanställning vilken inte behöver vara sakligt grundad.

För att vi ska kunna uppskatta möjligheterna att driva detta vidare och vad man kan begära i skadestånd så behöver vi titta djupare in i ditt ärende. Summorna minskar vanligen med hur länge man varit anställd dvs. kort anställningstid lägre ersättning. Men detta beror också på om man kan hitta mer som arbetsgivaren har brutit mot samt hur stor kränkning du har blivit utsatt för. Dessutom brukar det oftast landa i en förlikning så motpartens samarbetsvilja spelar också in.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Uppsägning av provanställning

Hej
Jag jobbade i en mataffärs kedja i åtta år, och i mars förra året kände jag att situationen jag jobbade i var ohållbar. Det berodde på att jag hade väldigt lång resväg, plus att en kollega var på mig och mina övriga kollegor väldigt mycket så jag mådde dåligt av denna persons beteende. Jag sökte till en annan butik som är inom samma företag men ändå separat. Det första jobbet var på XX och det nya på YY och de tillhör båda AA. Så det blev provanställning. En månad in så blev det helt plötsligt arbetsbrist, trots att jag på intervjun hade frågat personalchefen hur det såg ut för butiken. Jättebra! Såg det ut ekonomiskt sa hon. Två veckor in i provanställningen så berättade jag att jag var gravid, hade fått sjukanmäla mig två gånger med kort varsel så jag ville berätta vad det berodde på… Två veckor senare var det då arbetsbrist helt plötsligt. Så jag fick skriva på papper att provanställningen hade upphört pga detta. Kontaktade en man som jobbade är och var den man skulle prata med om man hade fackliga frågor. Jag bad honom hålla koll på om det kom nya anställda till kassan, där jag hade jobbat. Och det kom nya efter bara några dagar. Facket kunde tydligen inte göra något vilket jag tycker är konstigt. Men jag fick höra av min vän att jag har rätt att komma tillbaka till XX. Stämmer det? Att man har rätt att prova på ett annat jobb i ett halvår och sedan få komma tillbaka om det inte fungerade?

Hej,

I detta fall utgår jag ifrån att dina anställningsavtal varit skrivna med XX respektive YY, alltså inte med AA, och med detta har då XX ingen skyldighet att återanställa dig enbart pga att de ingår i samma koncern (AA) som YY. Då du innehaft en provanställning behöver arbetsgivaren inte heller uppge några skäl till att avbryta denna innan prövotidens slut om ni inte uttryckligen avtalat om detta.

Jag rekommenderar dig att tala med XX om möjlighet att återgå till din tidigare anställning eller möjlighet till annat arbeta hos dem om du önskar det.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Provanställning

Fråga om provanställning och ledighet:
Jag skall börja ny anställning som strategikonsult. Jag och företaget är
överens om att det är en tillsvidareanställning med provanställning först. Jag
börjar den 4 mars, de önskar då 6 mån provanställning, det är ok för mig. Jag
har också fått ok från dem att vara tjänstledig eller pappaledig 15juni – 31
augusti (låg beläggning på konsulter den tiden).

Problemet blir att de menar att LAS gör att provanställning kan vara max 6 mån.
Så de vill erbjuda mig projektanställning i 2 gånger 3 månader. Jag önskar att
anställningen är Tillsvidare med provanställning. Huvudsakligen för att vi
håller på att köpa hus och banken kräver tillsvidareanställning. Det känns
också seriösare än projektanställning. De har inget kollektivavtal.

Går det att dela provanställning på samma sätt som det går att dela upp
projektanställning, eller finns det andra sätt att skriva det på. Vi vill nog
samma sak egentligen.

Med vänlig hälsning

Hej

Förstår ditt dilema.
Generellt kan de inte dela upp provanställningen i två stycken
anställningar. Istället får de ge dig en provanställning. Sedan kan de
erbjuda dig en allmän visstidsanställning på tre månader och sedan ge
dig en tillsvidareanställning. Vilket för mig verkar mest jobbigt för
arbetsgivaren för att istället för erbjuda 6 mån provanställning rakt
av.

Men jag förstår verkligen inte vad de är ute efter? Vill de kunna säga
upp dig under de tre första månaderna kan de göra detta med 1 månads
uppsägningstid, likadant efter 4 och 5 månader. Bara de meddelar dig
två veckor innan prövotidens slut. Frågan är vad de är ute efter? Det
spelar absolut ingen roll om du har 3 eller 6 mån prövotid, de kan säga
upp dig utan anledning ändå och bara betala uppsägningen på 1 månad i
vilket fall.

Hoppas det gjorde dig lite klokare

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Diskriminering pga graviditet

Hej,Jag har en fråga angående muntlig anställning.
Jag har blivit erbjuden 6 månaders provanställning,men när jag nämnde att jag är
gravid så sa arbetsgivaren att denne skulle prata med sin chef och meddela mig hur
vi skulle gå till väga.Nu har det gått 2 veckor och arbetsgivaren har inte hört av
sig,så det känns att man straffas bara för att man ska ha barn och detta är
diskriminering.
Min fråga är vilka rättigheter har jag?Gäller inte muntlig avtal såsom skriftligt?
Är tacksam för svar

Hej

Det verkar som du har blivit diskriminerad pga av kön, vilket är ganska allvarligt. Du ska omedelbart kontakta ditt fackförbund och be dem förträda dig i frågan.

Din arbetsgivare får under inga omständigheter diskriminera dig pga din graviditet.

Om du inte är med i facket ska höra av dig  Diskrimineringsombudsmannen

http://www.do.se/

Dessutom ska du be arbetsgivaren att de lämnar ut uppgifter för den person som nu har fått tjänsten istället för dig (om det nu är så att de anställt någon annan)

Uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen

 2 kap 4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Begär dessa uppgifter, jämför dessa meriter mot dina egna, om du har likvärdiga meriter kan du definitivt vara diskriminerad.

Lycka till

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

 

Lönegaranti vid konkurs

Hej!

Jag fick en provanställning på två månader på ett bolag. Efter att jag hade arbetat i en månad, försattes bolaget i konkurs. Nu, en vecka senare arbetar jag under lönegaranti och väntar på besked om uppsägning. Hur längre har jag rätt till lönegaranti och hur lång är min uppsägningstid? Är lönegarantin under tiden man fortfarande arbetar och lönegarantin under uppsägningstid två skilda saker eller är det inbakat i varandra?

Svar:
Hej!

För information om reglerna kring statlig lönegaranti så får jag hänvisa till Kronofogden respektive Länsstyrelsen. Här hittar du mer info om lönegarantin..

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren