Etikettarkiv: provanställning

Tjänstledigt för att driva eget under provanställning

Hej,

Jag har tänkt att ansöka om att driva mitt egna företag i 6mån.

Det jag undrar är dock hur lång tid i förväg som jag måste lämna in min ansökan.

Spelar det någon roll att jag har provanställning? Den går ut 31/1-15.

Svar:

 

Hej!

 

Dessa följande regleringar från Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet ger dig svar på dina frågor.

3 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare.

5 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall anmäla detta till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. I samband med sin anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

6 § Arbetsgivaren skall senast en månad efter det att ledigheten anmäldes meddela arbetstagaren sitt beslut om ledigheten.

Provanställning innebär just att du är anställd på prov. Om din arbetsgivare  inte säger annat så övergår den vid anställningens slut automatiskt till en tillsvidareanställning. Önskar arbetsgivaren att anställningen inte ska fortsätta ska denna meddela detta senast sista dagen på anställningen. Andra saker som skiljer provanställning från en tillsvidareanställning är att du endast har rätt till 14 dagars uppsägningstid då du är anställd under provanställning. Arbetsgivaren kan även under provanställning avsluta anställningen utan att behöva ange skälet till uppsägningen, vilket gör att denna anställningsform inte är lika säker för dig som arbetstagare. I mina svar utgår jag från LAS, andra skrivningar kan eventuellt finnas i gällande kollektivavtal. Hoppas att det svarade på din fråga, vid övriga frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut lön!

Hejsan,

Tänkte höra vad som gäller sonen har fått en provanställning på ett företag och har jobbat där ca 5 veckor sedan finns det inte något jobb på den arbetsplatsen som dom varit på. Varvid dom skickar hem honom, han har nu varit hemma i 7 dagar och ingen från företaget har hört av sig. Samt att det inte har betalts ut någon lön. Vad har han för rättigheter?

 

Svar:

 

Hej!

 

Beroende på vad som står avtalat i din sons anställningsavtal har arbetsgivaren olika skyldigheter. Har han enligt anställningsavtalet avtalat om ett visst antal timmar så har arbetsgivaren en skyldighet att ge honom dessa timmar i arbete. Har arbetsgivaren inget arbete att erbjuda så ska ändå lön utgå har arbetsgivaren fortfarande en skyldighet att utbetala lön. Det regleras alltså utefter vad som står i anställningsavtal, och din sons rättigheter baseras alltså på vad som står reglerat däri.

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete, likaväl som det är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Om din son inte fått ut sin lön råder jag honom att kontakta eventuell facklig organisation för mer stöd i frågan. Är han inte fackligt bunden finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa honom att skicka en lönefordran till arbetsgivaren, detta ingår dock inte i våra kostnadsfria tjänster.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Lön och semesterersättning vid konkurs?

Hej!

Jag och mina kolleger är satta i en mycket svår sits. Vi har varit anställda av ett finskt dotterbolag till ett svenskt företag. Vi gick med på att ha en ”svensk provanställnings villkor” d.v.s. 6 månader. 4 dagar före provanställningens slut sätts bolagen i konkurs och vi blir meddelade/mail 2 dagar senare att vi är uppsagda med omedelbar verkan… Hur blir det med våra löner. Har vi rätt till semesterersättning för de 6 månader vi slitit rumpan av oss eller är vi helt utlämnade till det tomma intet bara för att vi var anställda av det finska bolaget?

 

Svar:

Hej!

Då ni går under provanställning har ni enligt LAS rätt till 14 dagars uppsägningstid. Under uppsägningstiden är ni också då enligt svensk lag berättigade till uppsägningslön. Vid konkurs ersätts uppsägningslönen med lönegaranti, som innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön. Lönegarantin täcker endast den lön som intjänats tre månade innan konkursansökan lämnades in. Detta är det som gäller i Sverige. Då du varit anställd hos ett företag i ett annat Nordiskt land eller EU-land har du i vissa fall rätt till lönegarantin. En av de främsta skyldigheterna en arbetsgivare har gentemot sin personal är att betala ut lön för arbetad tid, vilket innebär att ni har rätt till lön för den tiden ni har arbetat. Då du som arbetstagare arbetar på ett företag så tjänar du in dina betalda semesterdagar, de innestående semesterdagar som ni under denna period tjänat in har ni vanligtvis rätt till att få ut på slutlönen. Dock så omfattas semesterersättningen inte av lönegarantin så det är inte säkert att ni får ut semesterersättningen. Konkursförvaltaren tar beslutet om lönegarantin, vilken kan överklagas inom tre veckor genom att väcka talan mot staten.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid beroende på anställning

Hej,

Jag är provanställd på ett företag men jobbet passar inte alls mig och funderar därför att gå tillbaka till mitt gamla jobb. Nu står det ingenting om provanställning i mitt kontrakt, däremot har jag det på mejl innan kontraktet skrevs. Gäller detta då? Inget kollektivavtal finns. Jag undrar om jag nu har 1 månads uppsägningstid (som står i kontrakt vid fastanställning) eller om jag kan gå på dagen eftersom jag (enligt mejl) är provanställd?

 

Svar:

Hej!

Då kollektivavtal inte finns på din arbetsplats är det anställningsavtalet som gäller. Står det i anställningsavtalet att du är tillsvidareansälld är det en månads uppsägningstid som gäller eller enligt avtal. Står det däremot ingenting i anställningsavtalet kring anställningsform tolkar jag det som att mejlet som skickats mellan dig och din arbetsgivare där provanställning nämns är det som gäller. Om så är fallet kan du alltså gå på dagen.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid provanställning

Hejsan, jag har en provanställning som jag jobbat 2 veckor på och har nu fått reda på att jag kommit in på min reservplats på högskolan och vill börja plugga. I mitt anställningsavtal står det inget om uppsägningstid eller någon liknande paragraf . Det är ibockat provanställning samt tiden på det halvåret jag är provanställd. Jag kontaktade min arbetsgivare på e-post och han sa att jag har en månads uppsägnings tid. Vad gäller eftersom jag inte har något om uppsägningstid på mitt avtal? Vill kunna sluta så snabbt som möjligt

Svar:

Hej!
Om du är provanställd har du ingen skyldighet till uppsägningstid enligt lag och kan därför gå på dagen då du säger upp dig. Om det finns ett kollektivavtal skulle det dock kunna vara så att det är annorlunda reglerat. Står det ingenting om det i något kollektivavtal, så har du ingen skyldighet till uppsägningstid eftersom att du enligt lag kan gå på dagen vid provanställning och att ditt anställningsavtal faktiskt inte nämner någonting kring det.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning vid provtjänstgöring

Jag fick ett nytt arbete i början av juni 2014. Jag skrev på om sex månaders provtjänstgöring. Den 11/7-14 skadades jag på mitt arbete. Jag fick en dieseltunna med ca 150 liter vatten över mig. Den åkte av från upphissade gafflar på en traktor. Jag försökte ta emot den med min arm och bröt då mitt nyckelben. Min arbetsgivare har inte hört av sig till mig under hela min sjukskrivning, som löper ut 4/9-14, men igår 1/9 fick jag en uppsägning per post. I uppsägningen står att arbetet inte blivit vad de tänkt sig på grund utav omständigheter som varken de eller jag kunnat råda över. Får det gå till så här? Kan en provtjänstgöring upphöra för att jag varit sjukskriven 1/3 av min provtjänstgöring?

Svar:

Hej!
Du har under denna tid varit anställd genom provtjänstgöring. Provtjänstgöring är lite annorlunda reglerat i lagen då arbetsgivaren inte har en skyldighet att uppge anledning till uppsägning av arbetstagare. Detta gör att din situation är svår att angripa rättsligt. Det som arbetsgivaren skulle kunna ha stridit mot i detta fall är diskrimineringslagstiftningen, men det kan heller dock inte direkt kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Det är alltså svårt att kunna ta det vidare då arbetsgivaren inte behöver ha en anledning till uppsägning under en provanställning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid under provanställning

Hejsan, jag har en provanställning som jag jobbat 2 veckor på och har nu fått reda på att jag kommit in på min reservplats på högskolan och vill börja plugga. I mitt anställningsavtal står det inget om uppsägningstid eller någon liknande paragraf . Det är ibockat provanställning samt tiden på det halvåret jag är provanställd. Jag kontaktade min arbetsgivare på e-post och han sa att jag har en månads uppsägnings tid. Vad gäller eftersom jag inte har något om uppsägningstid på mitt avtal? Vill kunna sluta så snabbt som möjligt

Svar:

Hej!

Du kan då du är provanställd gå på dagen och behöver alltså ingen uppsägningstid. Om du är bunden av ett kollektivavtal kan det dock se annorlunda ut, så mitt råd till dig innan är att kolla upp om det står någonting om uppsägningstid under provanställning i kollektivavtalet. Är ni inte bundna av något eller om det inte står någonting kring det i kollektivavtalet så har du ingen skyldighet till uppsägningstid utan kan gå på dagen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Kan jag få min övertidsersättning?

Hej!

Har haft en prövoanställning på 3 månader hos ett företag. Har två frågor.

1: jag har jobbat några timmar beordrad övertid från kund (var uthyrd) min chef var väldigt tydlig med att vi skulle rätta oss efter kunden.

Nu vid löneutbetalning så har jag endast fått ordinarie timlön. Har fört en dialog med min arbetsgivare som säger att han inte tänker betala övertidsersättning.

2. Hur får man säga upp en prövoanställning? Jag var uthyrd 2 månader och 3 veckor till deras största kund. Allt funkade jätte bra och kunden var nöjd. Men hade inget mer jobb då deras ordinarie personal kom tillbaks från semestern.

Min sista dag hos kunden ringer min arbetsgivare mig och förklarar att han är jättenöjd med mig osv osv men har inget mer jobb till mig så jag behöver inte komma på måndag.

Företaget i fråga går under if metalls teknikavtal.

Får dom verkligen göra på detta sätt? Vad kan jag göra för att åtminstone få min övertidsersättning? Är ej medlem i något fackförbund.

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Min rekommendation är att se över vad som står i ditt anställningsavtal gällande övertid, finns det inget avtalat kring just detta är nästa steg att kolla i rådande kollektivavtal och se vad som finns avtalat där. Finns det fortfarande frågetecken är det att ta kontakt med kundföretaget som du är uthyrd hos.

Gällande din andra fråga kan en provanställning sägas upp utan anledning. Dock ska arbetsgivaren underrätta dig om detta minst två veckor innan anställningen avslutas, du har då  rätt till två veckors uppsägningstid med lön.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Praktik eller provanställning utan lön?

Jag fick ett sommarjobb i början av maj.
I ett muntligt avtal jag fick höra av min arbetskonsult skulle det vara en 4 veckor lång obetald praktikperiod, följd av, om man klarade arbetet, en anställning ‘resten av sommaren’.
Men när dessa 4 veckor gått, meddelades några punkter som jag skulle ‘korrigera’ för att få anställning och praktikperioden förlängdes med 2 veckor.
Sedan, när 2 veckor gått, så fick jag meddelande om att praktikperioden skulle vara ‘minst 10 veckor och sedan eventuell anställning om 6 veckor’
När jag påpekade oegentligheterna till min chef, så meddelade hon att ‘jag var otrevlig och skulle sluta med omedelbar verkan. Ursäkt accepterades inte.’ Någon annan förklaring till varför jag fick sluta fick jag inte.
Är det helt lagligt för ett företag att göra så?

SVAR:
Om ni har avtalat att det är en riktig praktik du ska göra så är det OK att du arbetar utan lön de första fyra veckorna. Men du har du också rätt till löpande handledning etc för att kunna lära dig jobbet. Annars handlar det eg om att du är provanställd utan lön, och det är inte tillåtet, då kan du kräva lönen retroaktivt.
Om du är provanställd så kan du bli uppsagd utan att eg anledning anges, du har då rätt till två veckors uppsägningstid (med lön).
Så, nej, det låter tyvärr som att företaget har utnyttjat dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Semester under provanställning?

Hej!

Jag är provanställd i 6 månader, jag började den 9 april. Jag vill veta lite hur det funkar med semester. Vad har jag rätt till och hur mycket semester är det egentligen smart att ta i min situation? Vet ej om jag kommer vara kvar eller inte när 6 månader går ut.

Är min semester betald? När får jag den betalningen? Innan eller efter i lönen? Läste något om att man kan få kontant betalning?

Om jag är kvar efter 6 månader, vill jag ta semester i jul, kanske 2 veckor, går det om jag tar ut semester i sommar? Börjar man på en ny semesterkula så att säga då?

Jag behöver nog bara lite klarhet kring hur det funkar och vad man vanligast gör när man är provanställd.

SVAR:

Hej,

Alla arbetstagare har rätt till semesterledighet oavsett anställningsform. I semesterlagen 4§ framgår att alla arbetestagare har rätt till 25 semesterdagar per år, och hur mycket semesterlön du förväntas få räknas ut enligt 16§ semesterlagen.

Dock är det att notera de dagar som är betalt med semesterlön arbetar du ihop under intjänandeåret och tas ut nästkommande år, det vill säga semesteråret. I 3§ semesterlagen går det att utläsa att ett semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Så i ditt fall, vad jag tolkar det som, har du inte arbetat på samma arbetsplats under intjänandeåret? I så fall har du rätt till semesterersättning i det faktum att provanställningen avslutas efter de 6 avtalade månaderna. Skulle anställningen övergå till en tillsvidare anställning kommer du nästkommande år ha tjänat in betalda semesterdagar.

Beroende på om din arbetsplats omfattas om kollektivavtal eller inte beräknas denna ersättning olika, dock minst 12 procent av lönen. Du bör kolla så att du inte får semesterersättningen utbetald vid varje månadslön, men då ska den stå separat på lönespecifikationen.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren