Etikettarkiv: provanställning

arbetstidsreglering och stämpling A-kassa

Hej!!

Jag sökte ett jobb på ett privat behandlingshem och fick en provanställning. Först sa de att jag skulle få en 3 månaders provanställning. Jag skulle egentligen börja 1 mars men började redan 1 februari. När jag sedan får mitt anställningsavtal står det provanställning 2 månader. Nu går min anställningstid ut 31 mars alltså om ca 3 veckor. Jag har ännu inte fått reda på om jag blir kvar ännu då de väntar på ett svar på nått. Jag tvekar att fortsätta pga arbetstiderna. Jag överväger att avsluta min anställning den 31 mars då min provanställning går ut. Om jag säger ifrån mig en provanställning får jag då börja stämpla i facket då? Då dessa arbetstider är helt vansinniga anser jag.

Svar:

Ett avtal som säger att din anställning är en provanställning får närsomhelst avbrytas under perioden för provanställningen av båda parter. Det finns alltså ingen uppsägningstid (dock måste arbetsgivaren meddela dig två veckor innan) och du kan gå på dagen om inget annat avtalats i t ex ett gällande kollektivavtal. Om du mot förmodan ej får besked om huruvida din anställning skall upphöra eller fortsätta i annan form går din provanställning automatiskt över i en tillsvidareanställning då avtalstiden för provanställningen går ut. Då tillkommer uppsägningstid efter detta.

Se vidare information i arbetstidslagen för reglerande av arbetstid om du anser att arbetsgivaren ej följer reglerna för arbetstid.

Om du själv väljer att avsluta din provanställning finns det ofta reglering för när du får lov att börja stämpla. Hör med arbetsförmedlingen kring regler för stämpling vid uppsägning.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Rätt till en tillsvidareanställning? Vad har jag för uppsägningstid?

Hej,

Jag undrar om en provanställning per automatik övergår i en tillsvidare-anställning även om det i avtalet för provanställningen uttryckligen står att nytt avtal skall skrivas.

Jag undrar för att kunna få reda på hur lång min uppsägningstid är, kan jag rent juridiskt gå på dagen om jag säger upp mig eller är jag bunden till uppsägningstid. Har jobbat på arbetsplatsen i snart två år.

Min arbetsplats är inte fackligt ansluten och inget av facken jag har kontaktat verkar vilja ha mig som medlem.

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Det stämmer att en provanställning går över till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren meddelar annat. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med din chef eller möjlig HR- avdelning på företaget för att upprätthålla ett nytt kontrakt.

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare som säger upp sig en uppsägningstid på 1 månad. Kollektivavtal eller det egna anställningsavtalet kan innehålla andra bestämmelser och då är det dessa som ska tillämpas.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Ingen semesterersättning under provanställning?

​​ag har läst mig till att alla, oavsett provanställd eller fast, har rätt till utbetald semesterersättning senast 1 månad efter avslutad anställning.
I mitt anställningsavtal står det att sådan inte behöver betalas ut från arbetsgivaren om det är en provanställning.
Är det regelrätt att göra så eller kan jag ogiltigförklara den delen och be om att få ett nytt avtal med denna del struken? Jag vill givetvis ta upp detta isf. Vad har jag rätt att kräva i sådant fall?  Nytt avtal?

SVAR:

Du har helt rätt, ett avtal där din rätt till semesterersättning under provanställningen skrivs bort är ogiltigt. Du ska be om ett nytt korrekt avtal, och få semesterersättning retroaktivt från din första anställningsdag. Det är ingen skillnad på anställningsformerna i det avseendet, utan alla har rätt till semesterersättning. Om du har timlön kan det vara så att den ingår i denna, men det måste då tydligt framgå av ditt avtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Den den 24 februari 2015 klockan 16:29 skrev Andreas <a.palm.sales@gmail.com>:

 

Tjänstledigt för att driva eget under provanställning

Hej,

Jag har tänkt att ansöka om att driva mitt egna företag i 6mån.

Det jag undrar är dock hur lång tid i förväg som jag måste lämna in min ansökan.

Spelar det någon roll att jag har provanställning? Den går ut 31/1-15.

Svar:

 

Hej!

 

Dessa följande regleringar från Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet ger dig svar på dina frågor.

3 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare.

5 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall anmäla detta till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. I samband med sin anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

6 § Arbetsgivaren skall senast en månad efter det att ledigheten anmäldes meddela arbetstagaren sitt beslut om ledigheten.

Provanställning innebär just att du är anställd på prov. Om din arbetsgivare  inte säger annat så övergår den vid anställningens slut automatiskt till en tillsvidareanställning. Önskar arbetsgivaren att anställningen inte ska fortsätta ska denna meddela detta senast sista dagen på anställningen. Andra saker som skiljer provanställning från en tillsvidareanställning är att du endast har rätt till 14 dagars uppsägningstid då du är anställd under provanställning. Arbetsgivaren kan även under provanställning avsluta anställningen utan att behöva ange skälet till uppsägningen, vilket gör att denna anställningsform inte är lika säker för dig som arbetstagare. I mina svar utgår jag från LAS, andra skrivningar kan eventuellt finnas i gällande kollektivavtal. Hoppas att det svarade på din fråga, vid övriga frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut lön!

Hejsan,

Tänkte höra vad som gäller sonen har fått en provanställning på ett företag och har jobbat där ca 5 veckor sedan finns det inte något jobb på den arbetsplatsen som dom varit på. Varvid dom skickar hem honom, han har nu varit hemma i 7 dagar och ingen från företaget har hört av sig. Samt att det inte har betalts ut någon lön. Vad har han för rättigheter?

 

Svar:

 

Hej!

 

Beroende på vad som står avtalat i din sons anställningsavtal har arbetsgivaren olika skyldigheter. Har han enligt anställningsavtalet avtalat om ett visst antal timmar så har arbetsgivaren en skyldighet att ge honom dessa timmar i arbete. Har arbetsgivaren inget arbete att erbjuda så ska ändå lön utgå har arbetsgivaren fortfarande en skyldighet att utbetala lön. Det regleras alltså utefter vad som står i anställningsavtal, och din sons rättigheter baseras alltså på vad som står reglerat däri.

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete, likaväl som det är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Om din son inte fått ut sin lön råder jag honom att kontakta eventuell facklig organisation för mer stöd i frågan. Är han inte fackligt bunden finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa honom att skicka en lönefordran till arbetsgivaren, detta ingår dock inte i våra kostnadsfria tjänster.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Lön och semesterersättning vid konkurs?

Hej!

Jag och mina kolleger är satta i en mycket svår sits. Vi har varit anställda av ett finskt dotterbolag till ett svenskt företag. Vi gick med på att ha en ”svensk provanställnings villkor” d.v.s. 6 månader. 4 dagar före provanställningens slut sätts bolagen i konkurs och vi blir meddelade/mail 2 dagar senare att vi är uppsagda med omedelbar verkan… Hur blir det med våra löner. Har vi rätt till semesterersättning för de 6 månader vi slitit rumpan av oss eller är vi helt utlämnade till det tomma intet bara för att vi var anställda av det finska bolaget?

 

Svar:

Hej!

Då ni går under provanställning har ni enligt LAS rätt till 14 dagars uppsägningstid. Under uppsägningstiden är ni också då enligt svensk lag berättigade till uppsägningslön. Vid konkurs ersätts uppsägningslönen med lönegaranti, som innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön. Lönegarantin täcker endast den lön som intjänats tre månade innan konkursansökan lämnades in. Detta är det som gäller i Sverige. Då du varit anställd hos ett företag i ett annat Nordiskt land eller EU-land har du i vissa fall rätt till lönegarantin. En av de främsta skyldigheterna en arbetsgivare har gentemot sin personal är att betala ut lön för arbetad tid, vilket innebär att ni har rätt till lön för den tiden ni har arbetat. Då du som arbetstagare arbetar på ett företag så tjänar du in dina betalda semesterdagar, de innestående semesterdagar som ni under denna period tjänat in har ni vanligtvis rätt till att få ut på slutlönen. Dock så omfattas semesterersättningen inte av lönegarantin så det är inte säkert att ni får ut semesterersättningen. Konkursförvaltaren tar beslutet om lönegarantin, vilken kan överklagas inom tre veckor genom att väcka talan mot staten.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid beroende på anställning

Hej,

Jag är provanställd på ett företag men jobbet passar inte alls mig och funderar därför att gå tillbaka till mitt gamla jobb. Nu står det ingenting om provanställning i mitt kontrakt, däremot har jag det på mejl innan kontraktet skrevs. Gäller detta då? Inget kollektivavtal finns. Jag undrar om jag nu har 1 månads uppsägningstid (som står i kontrakt vid fastanställning) eller om jag kan gå på dagen eftersom jag (enligt mejl) är provanställd?

 

Svar:

Hej!

Då kollektivavtal inte finns på din arbetsplats är det anställningsavtalet som gäller. Står det i anställningsavtalet att du är tillsvidareansälld är det en månads uppsägningstid som gäller eller enligt avtal. Står det däremot ingenting i anställningsavtalet kring anställningsform tolkar jag det som att mejlet som skickats mellan dig och din arbetsgivare där provanställning nämns är det som gäller. Om så är fallet kan du alltså gå på dagen.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid provanställning

Hejsan, jag har en provanställning som jag jobbat 2 veckor på och har nu fått reda på att jag kommit in på min reservplats på högskolan och vill börja plugga. I mitt anställningsavtal står det inget om uppsägningstid eller någon liknande paragraf . Det är ibockat provanställning samt tiden på det halvåret jag är provanställd. Jag kontaktade min arbetsgivare på e-post och han sa att jag har en månads uppsägnings tid. Vad gäller eftersom jag inte har något om uppsägningstid på mitt avtal? Vill kunna sluta så snabbt som möjligt

Svar:

Hej!
Om du är provanställd har du ingen skyldighet till uppsägningstid enligt lag och kan därför gå på dagen då du säger upp dig. Om det finns ett kollektivavtal skulle det dock kunna vara så att det är annorlunda reglerat. Står det ingenting om det i något kollektivavtal, så har du ingen skyldighet till uppsägningstid eftersom att du enligt lag kan gå på dagen vid provanställning och att ditt anställningsavtal faktiskt inte nämner någonting kring det.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning vid provtjänstgöring

Jag fick ett nytt arbete i början av juni 2014. Jag skrev på om sex månaders provtjänstgöring. Den 11/7-14 skadades jag på mitt arbete. Jag fick en dieseltunna med ca 150 liter vatten över mig. Den åkte av från upphissade gafflar på en traktor. Jag försökte ta emot den med min arm och bröt då mitt nyckelben. Min arbetsgivare har inte hört av sig till mig under hela min sjukskrivning, som löper ut 4/9-14, men igår 1/9 fick jag en uppsägning per post. I uppsägningen står att arbetet inte blivit vad de tänkt sig på grund utav omständigheter som varken de eller jag kunnat råda över. Får det gå till så här? Kan en provtjänstgöring upphöra för att jag varit sjukskriven 1/3 av min provtjänstgöring?

Svar:

Hej!
Du har under denna tid varit anställd genom provtjänstgöring. Provtjänstgöring är lite annorlunda reglerat i lagen då arbetsgivaren inte har en skyldighet att uppge anledning till uppsägning av arbetstagare. Detta gör att din situation är svår att angripa rättsligt. Det som arbetsgivaren skulle kunna ha stridit mot i detta fall är diskrimineringslagstiftningen, men det kan heller dock inte direkt kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Det är alltså svårt att kunna ta det vidare då arbetsgivaren inte behöver ha en anledning till uppsägning under en provanställning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid under provanställning

Hejsan, jag har en provanställning som jag jobbat 2 veckor på och har nu fått reda på att jag kommit in på min reservplats på högskolan och vill börja plugga. I mitt anställningsavtal står det inget om uppsägningstid eller någon liknande paragraf . Det är ibockat provanställning samt tiden på det halvåret jag är provanställd. Jag kontaktade min arbetsgivare på e-post och han sa att jag har en månads uppsägnings tid. Vad gäller eftersom jag inte har något om uppsägningstid på mitt avtal? Vill kunna sluta så snabbt som möjligt

Svar:

Hej!

Du kan då du är provanställd gå på dagen och behöver alltså ingen uppsägningstid. Om du är bunden av ett kollektivavtal kan det dock se annorlunda ut, så mitt råd till dig innan är att kolla upp om det står någonting om uppsägningstid under provanställning i kollektivavtalet. Är ni inte bundna av något eller om det inte står någonting kring det i kollektivavtalet så har du ingen skyldighet till uppsägningstid utan kan gå på dagen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren