Tag Archives: provanställd

Vad krävs för att arbetsgivaren ska kunna avsluta min provanställning i förtid?

Hej,

Jag påbörjade en provanställning där för 5 månader sedan. Under sommaren blev jag sjukskriven i en månad p.g.a bipolär sjukdom. Jag fick givetvis läkarintyg som de fick ta del av och jag berättade om min sjukdom för chef och kollegor. Efter en månads heltidssjukskrivning kom jag tillbaka på 75%, d.v.s min läkare skrev ett nytt intyg på 25 % sjukskrivning.
I förra veckan får jag ett samtal av min chef ( jag var hemma med sjukt barn ) om att hen var på väg hem till mig med HR-chefen. Jag blev överrumplad och förvånad och släppte såklart in dom i mitt hem. Då säger min chef att de har beslutat att avbryta min provanställning p.g.a misskötsel i arbetet. Jag tog illa vid mig och sa att detta berodde på min sjukdom och att det har varit svårt att prestera efter att jag kommit tillbaka.
De sa att avslutningen av provanställningen inte hade med min sjukdom att göra.. men det tror jag inte ett dugg på! En arbetsplats har väl också rehabiliteringsskyldighet?
De har skickat in en blankett där min chef har skrivit att de inte kan göra nånting för att anpassa mitt jobb till min sjukdom. Det förvånade mig, det fanns mycket man kunde göra! Jag känner mig kränkt i mitt hem, diskriminerad och dessutom fråntagen mina rättigheter. Jag fick gå på dagen, med betalt provanställningen ut, men jag fick aldrig ta farväl av kollegor m.m vilket känns jättekonstigt! Kan jag göra något för att få rätt ?

Svar:
Hej,

Enl. LAS 6§ får en provanställning avbrytas även innan prövotidens utgång om inte annat har avtalats. Din arbetsgivare behöver därmed inte ha någon saklig grund för uppsägning utan kan säga upp dig utan någon särskild anledning, dock får skälet inte vara något som kan anses diskriminerande enl. Diskrimineringslagen. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det även finnas skrivningar där kring provanställning.

Är du medlem i något fackförbund så har ni tillsammans rätt till överläggning med arbetsgivaren gällande själva beslutet att avsluta provanställningen. Mycket mer än så kan man dessvärre inte göra.

Är du med i facket råder jag dig att ta kontakt med dem och be om vägledning. Du är välkommen att återkomma till oss men för att ge ytterligare stöd är det en tjänst vi tar betalt för. Vår timkostnad är 995 kr. Vi undersöker då ditt ärende djupare och ser vilka domar som tidigare dömts i liknande ärenden.

Mvh,
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsägning av provanställd

Jag är provanställd, jag och andra personal har upplevt trakasserier, utpressning, hot och mobbning från en annan fast anställd. Jag har försökt att påtala brister på jobbet men nu har chefen straffat mig genom att upphöra min provanställning. Jag har fått ett papper från chefen där det står ” från dagens datum X får besked om att hennes provanställning vid X- arbetsplats upphör” .

Undrar för det första om chefen har rätt att avskeda mig utan att jag blir hörd på något sätt? Och för det andra, har avskedsbrevet någon betydelse med tanke på att varken mitt personnummer stämmer eller att något datum nämns?

Tack på förhand

Svar:

Hej!

Om du har en tidsbegränsad provanställning och inget annat avtalats får provanställningen avbrytas före prövotidens utgång. Arbetsgivaren kan då säga upp en provanställd utan skäl. Detta gäller även en provanställning som inte är tidsbegränsad. Om det finns ett kollektivavtal på er arbetsplats kan det finnas andra bestämmelser om provanställning än ovan nämnda. Skulle därför råda dig att se över detta i första hand.

När det gäller avskedsbrevet är det av vikt att du kontaktar arbetsgivaren igen och ber om ett korrekt avskedsbrev. Detta kan nämligen behövas vid exempelvis din rätt till A-kassa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Provanställd på bemanningsföretag

Hej.

Jag är anställd på ett städföretag med kollektivavtal. I mitt kontrakt har jag provanställning, tidsbeg. 6 mån. med en omfattning som tim anställd. arbetstiden är 0800-1700. Företaget ringer om det finns jobb

Till frågan är att bör man inte få ett visst antal timmar som man vet att man skall jobba ex varje dag eller per vecka. Samt hur är det med semester om jag vill åka bort en vecka måste jag då meddela detta i förväg eller räcker det med att tacka nej då dem ringer eller meddelar om jobb.

Tycker bara anställningsavtalet är konstigt skrivit. Provanställning med timlön men de ringer bara då det finns ett jobb. Samt är ”tvungen” att ringa om jag skall åka bort.

SVAR:
Eftersom det finns ett kollektivavtal så rekommenderar jag att du kontaktar facket med dina frågor. Bemanningsbranschen har lite speciella villkor, och de ser olika ut i olika avtal, därför är det svårt att säga exakt vad som gäller i ditt fall.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Provanställning; lön under uppsägningstid även om man inte arbetar?

Hej

Har haft provanställning inom ett svenskt landsting, men nu fått min provanställning avslutad i förtid. Enligt avtal är uppsägningstiden en månad oavsett om jag blir uppsagd eller väljer att sluta. Nu säger avdelningschefen (min närmsta chef) att jag får ut min lön under uppsägningstiden även om jag inte jobbar, kan detta stämma? Kan jag för att vara säker på att detta är det som gäller begära att få detta skriftligt?

Vore väldigt tacksam för att få svar på detta, då jag mer än gärna låter bli att gå till denna arbetsplats mer.

Hej!
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 12 § så har du rätt att under uppsägningstiden behålla lön och andra anställningsförmåner även om du inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Man är skyldig att arbeta under sin uppsägningstid, men om det inte finns några arbetsuppgifter så kan din arbetsgivare arbetsbefria dig och du ska ändå få lön.

Att få detta på papper låter klokt, speciellt om du ska bli arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Avslutad provanställning

Under våren år 2012 blev jag erbjuden ett heltidsjobb på ett mindre företag. Ägaren till det här företaget kände till mig pga att min sambo arbetade på ett annat företag som den här ägaren också var delägare i. Jag blev erbjuden en superbra lön och förmåner som nästan var för bra för att vara sant. Jag började arbeta där den 1 maj och min provanställning skulle sträcka sig till 1 okt.
Under försommaren frågade jag om det var okej att jag tog ut 2 veckors ledighet under augusti månad, vilket var okej.
Efter lite mer än en månad på min nya arbetsplats upplever jag det som att de andra anställda fryser ut mig, ignorerar mig och snäser av mig så fort jag säger något. De som jobbade på den här arbetsplatsen var endast ägaren själv, hans fru och deras tre döttrar samt en utomstående tjej som jobbade nattskift ensam. Fredag den 10 aug, dagen innan jag skulle gå på min 2 veckor långa ledighet,
meddelar han mig att han avbryter min provanställning och att eftersom jag nu skulle vara ledig två veckor så var jag ledig under uppsägningstiden. Jag fick ingen direkt orsak till uppsägningen, vilket jag förstått att man under provanställning inte måste få.
När jag sedan begärde arbetsgivarintyg till min a-kassa fick han ge mig otaliga papper innan han hade fyllt i det rätt. Från början vägrade han fylla i det verkliga uppsägningsdatumet utan skrev istället något datum i juli månad. Till slut blev det i alla fall rätt. MEN, jag har aldrig fått en skriftlig uppsägning. Det är ju nästan 6 månader sedan som jag slutade nu. Jag såg i en frågespalt på eran hemsida att man har rätt till sin lön till dess att en skriftlig uppsägning skett. Gäller det även i mitt fall?

Till saken hör också att jag ryktesvägen hört att han kör samma grej på en ny tjej varje sommar eller under högsäsong. Han anställer en tjej som han hört gott om som är kassavan, erbjuder henne det som krävs för att hon ska ta jobbet och ger henne sedan sparken utan anledning när säsongen är över.

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Precis som du skriver så kan en provanställning avbrytas utan att skäl behöver anges. Uppsägningstid får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas i samband med semesterledighet. Det finns inget krav enligt LAS att beskedet om att avsluta en provanställning ska lämnas skriftligt, dock bör arbetsgivaren lämna ett skriftligt besked utifrån bevissynpunkt. Det är tveksamt om du har rätt till lön under den period som har löpt.

Arbetsgivaren har rätt att anställa personal under högsäsong för säsongsarbete. Har du och den andra tjejen blivit vilseledda på så sätt att ni fick intrycket av att anställningen skulle övergå till en tillsvidareanställning och endast tackade ja på de här premisserna kan arbetsgivarens agerande vara otillåtet.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Hur lång uppsägningstid har jag?

Hej! Jag jobbar på ett café utan kollektivavtal. Men det är vitt. Jag har jobbat där i 1 år. När jag började jobba där skrev jag på ett avtal som gällde att jag skulle jobba där i 6 månader på provanställning. Jag har hört att man efter denna tid blir automatiskt fastanställd på det arbetet. Men jag är timanställd. Nu vill jag provjobba på ett nytt jobb och om det funkar bra så vill jag byta, men det jag undrar är hur lång uppsägnings tiden är på mitt gamla jobb? Om jag kan sluta direkt, eller om man då måste stanna en månad, eftersom jag inte har skrivit på ett nytt avtal efter att jag skrev på 6 månaders provanställnings avtalet.

Svar:
Hej!

Som anställd på ett företag utan kollektivavtal så har du uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och vid egen uppsägning är den en månad om ni inte avtalat om något annat. Självklart kan du få gå tidigare om det är något du kommer överens om med din nuvarande arbetsgivare.

Eftersom din provanställning löpt över i en tillsvidareanställning så gäller samma villkor som i det avtal ni skrev när du började.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid provanställning, vad gäller?

Hej,

Jeg skiver da jeg er/har været ansat i en svensk virksomhed og er stadig i prøveperioden. Jeg troede at min opsigningstid var 1 dag, men har fået af vide at det er 14 dage. Jeg har ikke fået det papir i min kontrakt hvor der står at opsigningstiden er 14 dage, men kan ikke huske om jeg fik skrevet under på et papir hvor dette står. Jeg har forklaret min chef situationen, og har ikke dukket op på arbejde. Hvilken konsekvens kan dette have for mig? Får jeg har læst flere steder på internettet at man skal varsle 14 dage i forvejen, men også sider hvor der står at man kan opsige med umiddelbar virkning. Så jeg er lidt usikker på hvad
der er helt korrekt?

Vil i venligst svare mig hurtigst muligt.

På forhånd mange tak,

Mvh

SVAR:

Hej,

Anledningen till att du funnit olika svar på frågan, om det finns uppsägningstid för en provanställning, är att det gäller olika regler beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som avbryter provanställningen. Vill arbetsgivaren avbryta en provanställning ska detta meddelas två veckor i förväg, det innebär i praktiken att man har två veckors uppsägning. Vill du som arbetstagare avbryta din provanställning kan du göra detta omdelbart, du behöver inte säga till i förväg. Det är regleringen enligt svensk arbetsrätt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Avbruten provanställning och utebliven lön

Hej!

Mitt namn är Jim och jag har en undran runt min flickväns uppsägning. Hon
hade 6 månaders provanställning, skriftligt på ett företag och fick gå utan
förvarning mitt i juni, tror den 11e eller så. Hon hade efterskottslön, och i
slutet av juni fick hon sin fulla lön för maj. Nu är det den 25 juli och hon har
fortfarande inte sett en lönespec och inte fått in några pengar för det hon
arbetat i juni. Vad är det som gäller? Nog måste hon få lön för sina dagar hon
arbetade i juni åtminstonde, och en liten skvätt semester ersättning? Hur kan man
annars driva detta vidare?

Jim

SVAR:

Hej,

Arbetsgivaren har rätt att avbryta provanställningen i förtid om det inte framgår annat i anställningsavtalet. Men arbetsgivaren ska enligt 31 § LAS underrätta arbetstagaren två veckor i förväg att provanställningen ska avbrytas. Din flickvän borde alltså blivit förvarnad om att anställningen skulle upphöra. Hon har rätt att få lön för de två veckorna som löpte efter beskedet. Hon har även självklart rätt till lön och semesterersättning de dagar som hon arbetat under juni månad. Man har alltid rätt att få ut en lönespecifikation vilket din flickvän kan begära.

Prata med arbetsgivaren om rättigheterna, det kan ibland räcka annars kan vi hjälpa er att driva en lönefordran.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsagd på grund av graviditet

Hej,

Jag fick erbjudandet om att börja arbeta i en snabbmatskedja och började då med 1 månads praktik via arbetsförmedlingen. Det skulle vara ett nystartsjobb. När praktiken tog slut skrevs ett nytt avtal: 6 månaders provanställning och inte ett ord angående nystartsjobb. När provanställningen tog slut skrev arbetsgivaren ett nytt avtal, den här gången som allmän visstidsanställning, med nystartsjobb inom parentes. Kan han göra så? Borde jag inte ha fått tillsvidareanställning istället?

Strax efter att det nya kontraktet skrevs berättade jag att jag var gravid och därefter valde han att säga upp mig. Detta gjordes inte skriftligen trots att han frågade mig om jag ville det, och jag svarade såklart ja! Har jag några rättigheter? Isåfall, finns det någon tidsbegränsning att göra något åt detta eller är det försent? Detta hände för lite mer än ett år sedan. Kontaktade
facket direkt när jag blev uppsagd, men de sa att de inte kunde hjälpa mig pga att jag hade en visstidsanställning och det blev bara ”ord mot ord”.

SVAR:

Hej,

En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när prövotiden har gått ut om ingen av parterna väljer att avsluta anställningen. En arbetsgivare har inte rätt att först ge arbetstagaren en provanställning och sedan en tidsbegränsad anställning. Du har enligt 6 § LAS rätt till en tillsvidareanställning.

Vid en tillsvidareanställning kan man bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. En arbetsgivare har inte rätt att säga upp en arbetstagare på grund av graviditet, det är diskriminerande och är inte saklig grund för uppsägning. Du har rätt att få din uppsägning skriftlig, men det är endast en regel som kan ge dig skadestånd, din uppsägning blir inte ogiltigförklarad enbart på den grund att den inte har varit skriftlig. Du har rätt att få veta på vilka grunder som du blev uppsagd på enligt 9 § LAS. Det kan vara svårt att bevisa att uppsägningen skett på grund av din graviditet, du ska göra antagligt att uppsägningen skett på grund av graviditeten och kan du göra det så måste din förra arbetsgivare bevisa att din uppsägning inte hade något samband med din graviditet.

Tyvärr finns vissa preskriptionstider i 40-42 §§ LAS som gör att du inte kan ta tillvara på dina rättigheter. För att ogiltigförklara uppsägningen krävs att man kontaktar arbetsgivaren inom två veckor. För att föra en skadeståndstalan krävs att man underrättar arbetsgivaren inom 4 månader från uppsägningen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rättigheter som provanställd och uppsagd

Jag fick ett jobb som servitris på en restaurang och under sommaren skulle gälla fram till mitten av augusti. Men nu efter tre veckor blev jag uppsagd med omedelbara verkan då den muntliga anledningen var att jag inte var effektiv nog och inte hade ögat. Jag har inte hunnit skriva på ett kontrakt men arbetsgivaren har sagt att jag hade provanställning och var lovad 40 timmar veckan och nu vill jag veta vad jag har rätt till…

SVAR:
Om du är provanställd så har du enligt lagen 14 dagars uppsägningstid från arbetsgivarens sida. Under den tiden har du rätt till lön och andra förmåner även om du är arbetsbefriad. Arbetsgivaren behöver inte motivera varför, men uppsägningen bör göras skriftligt.
Det låter dock lite märkligt med en provanställning om du bara ska arbeta under sommaren, var ni överens om det innan du började? Samtidigt förekommer det många konstiga överenskommelser i restaurangbranschen… I annat fall har du en tidsbegränsad anställning som normalt inte kan avbrytas i förtid, och då har du rätt till lön ända fram till sista arbetsdagen.
Hör av dig igen till oss om du vill ha ytterligare hjälp.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren