Tag Archives: provanställd

Vad krävs för att arbetsgivaren ska kunna avsluta min provanställning i förtid?

Hej,

Jag påbörjade en provanställning där för 5 månader sedan. Under sommaren blev jag sjukskriven i en månad p.g.a bipolär sjukdom. Jag fick givetvis läkarintyg som de fick ta del av och jag berättade om min sjukdom för chef och kollegor. Efter en månads heltidssjukskrivning kom jag tillbaka på 75%, d.v.s min läkare skrev ett nytt intyg på 25 % sjukskrivning.
I förra veckan får jag ett samtal av min chef ( jag var hemma med sjukt barn ) om att hen var på väg hem till mig med HR-chefen. Jag blev överrumplad och förvånad och släppte såklart in dom i mitt hem. Då säger min chef att de har beslutat att avbryta min provanställning p.g.a misskötsel i arbetet. Jag tog illa vid mig och sa att detta berodde på min sjukdom och att det har varit svårt att prestera efter att jag kommit tillbaka.
De sa att avslutningen av provanställningen inte hade med min sjukdom att göra.. men det tror jag inte ett dugg på! En arbetsplats har väl också rehabiliteringsskyldighet?
De har skickat in en blankett där min chef har skrivit att de inte kan göra nånting för att anpassa mitt jobb till min sjukdom. Det förvånade mig, det fanns mycket man kunde göra! Jag känner mig kränkt i mitt hem, diskriminerad och dessutom fråntagen mina rättigheter. Jag fick gå på dagen, med betalt provanställningen ut, men jag fick aldrig ta farväl av kollegor m.m vilket känns jättekonstigt! Kan jag göra något för att få rätt ?

Svar:
Hej,

Enl. LAS 6§ får en provanställning avbrytas även innan prövotidens utgång om inte annat har avtalats. Din arbetsgivare behöver därmed inte ha någon saklig grund för uppsägning utan kan säga upp dig utan någon särskild anledning, dock får skälet inte vara något som kan anses diskriminerande enl. Diskrimineringslagen. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det även finnas skrivningar där kring provanställning.

Är du medlem i något fackförbund så har ni tillsammans rätt till överläggning med arbetsgivaren gällande själva beslutet att avsluta provanställningen. Mycket mer än så kan man dessvärre inte göra.

Är du med i facket råder jag dig att ta kontakt med dem och be om vägledning. Du är välkommen att återkomma till oss men för att ge ytterligare stöd är det en tjänst vi tar betalt för. Vår timkostnad är 995 kr. Vi undersöker då ditt ärende djupare och ser vilka domar som tidigare dömts i liknande ärenden.

Mvh,
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsägning av provanställd

Jag är provanställd, jag och andra personal har upplevt trakasserier, utpressning, hot och mobbning från en annan fast anställd. Jag har försökt att påtala brister på jobbet men nu har chefen straffat mig genom att upphöra min provanställning. Jag har fått ett papper från chefen där det står ” från dagens datum X får besked om att hennes provanställning vid X- arbetsplats upphör” .

Undrar för det första om chefen har rätt att avskeda mig utan att jag blir hörd på något sätt? Och för det andra, har avskedsbrevet någon betydelse med tanke på att varken mitt personnummer stämmer eller att något datum nämns?

Tack på förhand

Svar:

Hej!

Om du har en tidsbegränsad provanställning och inget annat avtalats får provanställningen avbrytas före prövotidens utgång. Arbetsgivaren kan då säga upp en provanställd utan skäl. Detta gäller även en provanställning som inte är tidsbegränsad. Om det finns ett kollektivavtal på er arbetsplats kan det finnas andra bestämmelser om provanställning än ovan nämnda. Skulle därför råda dig att se över detta i första hand.

När det gäller avskedsbrevet är det av vikt att du kontaktar arbetsgivaren igen och ber om ett korrekt avskedsbrev. Detta kan nämligen behövas vid exempelvis din rätt till A-kassa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Provanställd på bemanningsföretag

Hej.

Jag är anställd på ett städföretag med kollektivavtal. I mitt kontrakt har jag provanställning, tidsbeg. 6 mån. med en omfattning som tim anställd. arbetstiden är 0800-1700. Företaget ringer om det finns jobb

Till frågan är att bör man inte få ett visst antal timmar som man vet att man skall jobba ex varje dag eller per vecka. Samt hur är det med semester om jag vill åka bort en vecka måste jag då meddela detta i förväg eller räcker det med att tacka nej då dem ringer eller meddelar om jobb.

Tycker bara anställningsavtalet är konstigt skrivit. Provanställning med timlön men de ringer bara då det finns ett jobb. Samt är ”tvungen” att ringa om jag skall åka bort.

SVAR:
Eftersom det finns ett kollektivavtal så rekommenderar jag att du kontaktar facket med dina frågor. Bemanningsbranschen har lite speciella villkor, och de ser olika ut i olika avtal, därför är det svårt att säga exakt vad som gäller i ditt fall.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Avslutad provanställning

Under våren år 2012 blev jag erbjuden ett heltidsjobb på ett mindre företag. Ägaren till det här företaget kände till mig pga att min sambo arbetade på ett annat företag som den här ägaren också var delägare i. Jag blev erbjuden en superbra lön och förmåner som nästan var för bra för att vara sant. Jag började arbeta där den 1 maj och min provanställning skulle sträcka sig till 1 okt.
Under försommaren frågade jag om det var okej att jag tog ut 2 veckors ledighet under augusti månad, vilket var okej.
Efter lite mer än en månad på min nya arbetsplats upplever jag det som att de andra anställda fryser ut mig, ignorerar mig och snäser av mig så fort jag säger något. De som jobbade på den här arbetsplatsen var endast ägaren själv, hans fru och deras tre döttrar samt en utomstående tjej som jobbade nattskift ensam. Fredag den 10 aug, dagen innan jag skulle gå på min 2 veckor långa ledighet,
meddelar han mig att han avbryter min provanställning och att eftersom jag nu skulle vara ledig två veckor så var jag ledig under uppsägningstiden. Jag fick ingen direkt orsak till uppsägningen, vilket jag förstått att man under provanställning inte måste få.
När jag sedan begärde arbetsgivarintyg till min a-kassa fick han ge mig otaliga papper innan han hade fyllt i det rätt. Från början vägrade han fylla i det verkliga uppsägningsdatumet utan skrev istället något datum i juli månad. Till slut blev det i alla fall rätt. MEN, jag har aldrig fått en skriftlig uppsägning. Det är ju nästan 6 månader sedan som jag slutade nu. Jag såg i en frågespalt på eran hemsida att man har rätt till sin lön till dess att en skriftlig uppsägning skett. Gäller det även i mitt fall?

Till saken hör också att jag ryktesvägen hört att han kör samma grej på en ny tjej varje sommar eller under högsäsong. Han anställer en tjej som han hört gott om som är kassavan, erbjuder henne det som krävs för att hon ska ta jobbet och ger henne sedan sparken utan anledning när säsongen är över.

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Precis som du skriver så kan en provanställning avbrytas utan att skäl behöver anges. Uppsägningstid får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas i samband med semesterledighet. Det finns inget krav enligt LAS att beskedet om att avsluta en provanställning ska lämnas skriftligt, dock bör arbetsgivaren lämna ett skriftligt besked utifrån bevissynpunkt. Det är tveksamt om du har rätt till lön under den period som har löpt.

Arbetsgivaren har rätt att anställa personal under högsäsong för säsongsarbete. Har du och den andra tjejen blivit vilseledda på så sätt att ni fick intrycket av att anställningen skulle övergå till en tillsvidareanställning och endast tackade ja på de här premisserna kan arbetsgivarens agerande vara otillåtet.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Hur lång uppsägningstid har jag?

Hej! Jag jobbar på ett café utan kollektivavtal. Men det är vitt. Jag har jobbat där i 1 år. När jag började jobba där skrev jag på ett avtal som gällde att jag skulle jobba där i 6 månader på provanställning. Jag har hört att man efter denna tid blir automatiskt fastanställd på det arbetet. Men jag är timanställd. Nu vill jag provjobba på ett nytt jobb och om det funkar bra så vill jag byta, men det jag undrar är hur lång uppsägnings tiden är på mitt gamla jobb? Om jag kan sluta direkt, eller om man då måste stanna en månad, eftersom jag inte har skrivit på ett nytt avtal efter att jag skrev på 6 månaders provanställnings avtalet.

Svar:
Hej!

Som anställd på ett företag utan kollektivavtal så har du uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och vid egen uppsägning är den en månad om ni inte avtalat om något annat. Självklart kan du få gå tidigare om det är något du kommer överens om med din nuvarande arbetsgivare.

Eftersom din provanställning löpt över i en tillsvidareanställning så gäller samma villkor som i det avtal ni skrev när du började.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren