Etikettarkiv: projektanställning

Tvingas välja mellan karriär och sambo?

Jag har sökt ett arbete vid ett museum som jag arbetat med i fyra år, som handledare i olika projekt, alltså timanställd. Nu har det kommit en tjänst som jag är fullt kompetent att söka och så även sökt. Då visar det sig att museet har som princip att inte anställa nära anhöriga till sina redan anställda. Min sambo blev anställd för två år sedan, alltså efter att jag börjat timarbeta för museet. Nu blir jag alltså inte ens kallad till intervju pga att jag bor ihop med en person som arbetar vid arbetsplatsen. Jag kommer alltså aldrig att kunna arbeta där. Det finns inte speciellt många sådana tjänster att söka, jag får alltså välja mellan karriär och sambo. Är det här rättsligt riktigt verkligen?

Svar:

Hej!

Värt att nämna i ditt fall är att timanställning är ingen korrekt anställningsform. Du nämner att du har arbetat som handledare i olika projekt, alltså projektanställd. Den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). Har du varit anställd i antingen allmän visstidsanställning eller vikariat i mer än två år under sammanlagt en femårsperiod blir du automatiskt tillsvidareanställd på företaget.

För att svara på din fråga gäller i detta fall arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder alltså att de har laglig rätt att uppkalla företagsspecifika policys som denna du beskriver. Detta dock så länge de inte bryter mot någon lag såsom exempelvis diskrimineringslagen. Det innebär att företaget alltså har rätt till att göra detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Projektanställd eller visstidsanställd?

Hej.
Jag har varit projektanställd sedan 120601 oavbrutet med 3 månadersavtal t.o.m 140930. Jag vill hävda att projektanställning likställs med allmän visstidsanställning och att min anställning därför skall övergå till tillsvidareanställd efter 2 år och därmed ha en månads uppsägningstid, Mitt förbund håller inte med om att projektanställning kan likställas med allmän visstidsanställning. Vad säger lagen och vad tycker ni?

Svar:
Hej,
Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). En allmän visstidsanställning omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra skrivningar där gällande anställningsformer. Det är möjligt att ditt fackförbund hänvisar till detta. Men enligt LAS gäller det jag skrev ovan.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Projektanställning eller arbete på uppdragkontrakt. Vad gäller?

Hej!
Jag har sedan cirka 4 år tillbaka arbetat inom media som projektanställd. På senare tid har jag börjat inse hur svår den anställningsformen är. Lönerna sätts som om man vore en ”vanlig fast anställd”. Men det är jag ju inte. Som projektanställd har jag ofta några veckors glapp mellan olika anställningar, jag är heller inte anställd under sommarledighet eller julveckorna. Min semestersersättning blir därmed lägre. De flesta produktionsbolag betalar heller inte in tjänstepension.

Att man som egen företagare inom mediabranschen fakturerar för egenavgifter anses inte konstigt men att jag vill ha högre lön för att täcka upp för min otrygga anställning har jag svårt att driva igenom. Det är som om de inte är villiga att förstå att jag hamnar i ett otryggt mellanskikt. Denna typ av anställning blir ju ändå vanligare och vanligare, har det gjorts utredningar eller undersökningar av något slag på detta? Dvs. finns det något som jag kan stödja mig på när jag vill föra fram mina argument kring detta?

Mycket tacksam för svar!

Svar:
Hej!

För det första är det viktigt att hålla isär begreppen här. Enligt 4§ i LAS (Lagen om anställningsskydd) så har den arbetstagare som under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning (motsvarande projektanställning) i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, rätt till en tillsvidareanställning. I praktiken övergår anställningen då per automatik till en tillsvidareanställning. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så kan det dock finnas andra regler kring detta.

Har du däremot arbetat på uppdragskontakt via ditt eget företag så gäller inte LAS vilket betyder att du inte heller kan hävda tillsvidareanställning. I det fallet är du anställd i ditt eget företag och inte hos din uppdragsgivare. Här är det uppdragsavtalet som helt reglerar villkoren er emellan.

Vänligen hör av dig igenom om det är något mer vi kan hjälpa dig med.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren