Etikettarkiv: procentregeln

Är min arbetsgivares beräkning av semesterlön korrekt?

Hej.
Min chef har räknat min semesterlön så här: mina senaste 13 månaders lön dividerat med 13. Är detta korrekt?

Svar:
Hej,

När man beräknar semesterlön utgår man från det s.k. intjänandeåret, dvs. året före det år du får ta ut dina betalda semesterdagar d.v.s semesteråret. Intjänandeåret sträcker sig från den förste april till den siste mars året därpå, därmed låter det felaktigt att beräkna din semesterlön på 13 månader.
Finns det ett kollektivtavtal på din arbetsplats råder jag dig att kontakta fackförbundet och be dem hjälpa dig; beräkning av semesterlön kan variera mellan olika branscher, kollektivavtal och arbetsplatser.
Om det inte finns något kollektivavtal så är det Semesterlagens bestämmelser som gäller; sammalöneregeln 16 a § alt. procentregeln 16 b §. Procentregeln är vanligast vid rörlig lön, vilket det låter som att du har.

Att ge dig ett mer utförligt svar än såhär är mycket svårt då vi inte har mer information gällande din unika situation. Vi går gärna djupare in i ärendet genom att din arbetsgivare förser oss med uppgifter kring hur denne beräknar semesterlön på er arbetsplats men detta är då en tjänst som som vi tar ytterligare betalt för.

Med vänliga hälsningar,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid omställningsavtal

Hej! Har arbetat på ett fackförbund i många år. Sades upp för ett år sedan pga omorganisation. Företaget erbjöd oss ett omställningsavtal där vi kunde ta del av ett studiepaket med del av vår tidigare lön under två år. Det finns ingen möjlighet för oss att återgå i arbete. Vi var några som hade sparade semesterdagar vi valde att ta ut efter uppsägning men under studietiden. Företaget ersatte oss för dessa dagar med den lön vi har under studietiden och inte efter den lön vi haft under intjänandeåren. Enligt 16 paragrafen skall man väl inte förlora på att ta ut sparad semester ? Skall den inte ersättas med 12% av intjänandelönen. Vi har frågat facket men inte fått något vettigt svar på vår fråga.

Svar: Hej!
Vid omställningsavtal kan det finnas speciella skrivningar för vad som ska gälla under just er specifika omställning. Ni bör alltså läsa vad ni har avtalat om. Ert fackförbund ska kunna hjälpa er med detta. Vill ni att vi tittar djupare på ert ärende gör vi gärna det men det är en tjänst vi tar betalt för. Då behöver vi även ha tillgång till det omställningsavtal som är påskrivet.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson

Arbetsrättsjouren

Semesterersättning i procent

Jag undrar om semesterersättningen i procent….
Jag vet att det är 12% men nyligen läste jag att det är 15% för de som är fyllda 50år.
Stämmer det?
Tacksam för hjälp att reda ut denna fråga.?

Svar:

Hej!

Det verkar som att din arbetsgivare använder sig ut av semesterlagens procentregel där 12 % är den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag.

Arbetsgivare kan också använda sig ut av andra beräkningssätt än de två som nämns i Semesterlagen (sammalöneregeln och procentregeln). Dessa beräkningar är då reglerade i kollektivavtal.

15 % semesterersättning för de som är fyllda 50 år är inget som regleras i lagen utan denna bestämmelse hittar du i giltigt kollektivavtal på din arbetsplats. Ett tips är därmed att se över kollektivavtalets bestämmelser gällande semester och semesterersättning.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Räkna ut semesterlön

Hej
Min man har nyligen avslutat sin anställning på ett företag som INTE har kollektivavtal. Han har 12 månadslöner per år även om han har semester. Nu när han slutade fick han endast 7000 kr i semesterlönetillägg. (Semesterlönetillägg 0,8% sparade dagar) står det i lönespecen. Hans månadslön är 24000 kr brutto. Semesterlönetillägget blev 28 dagar a 250 kronor. Kan detta verkligen stämma?
Känns ju som att 250 kronor per dag är otroligt lite även om han fått en månadslön också. Om man tar årsinkomsten på ca 319000 kr och räknar 12 % (semesterersättning) på det så blir det 38280 kr. Om man sedan drar bort en månadslön på 24000 kr så blir det 14280 kronor över. Men då har han bara fått ut 7000 kr av dessa. Borde han inte ha ut resterande 7280 kronor också, eller har vi tänkt helt fel?

SVAR:

Hej,

Semesterlön kan enligt semesterlagen räknas ut på två sätt, genom sammalöneregeln eller procentregeln. Semesterlön enligt sammalöneregeln är den aktuella månadslönen plus ett semestertillägg. Tillägget ska vara 0,43 % av månadslönen (enligt semesterlagen), vilket inte är så många kronor extra utöver månadslönen. Procentregeln är precis som du skriver 12 % av den förfallna lönen som då ska utgöra semesterersättning. Dock ska inte den semesterersättning som din man har fått ut räknas med, då du ska se på utbetald lön men exklusive semesterlön. Räkna om och se om det fortfarande inte stämmer. Om din man har en månadslön på 24 000 blir årsinkomsten 288 000 och inte 319 000. Räkna sedan bort exakta summan som utfåtts som semesterlön och stämmer det inte kan du kontakta lönekontoret som kan visa hur de räknat ut.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning inbakad i lönen?

Hej!

Jag undrar om semesterersättning. Jag har jobbat som timanställd och har jag då rätt till semesterersättning? Företaget har inget kollektivavtal och jag har jobbat där sedan april i år. Jag har varit ledig ibland och jobbat några timmar ibland men nu undrar jag vad som gäller nu när jag säger upp mig. Har 109 kr i timlön innan skatt och undrar om jag nu ska ha semesterersättning hur jag räknar
ut det? Enligt företaget så har jag inte rätt till semesterersättning och sedan sa de att den är inbakad i min lön. Jag och företaget har inte ett skriftligt avtal om om min anställning.

Mvh

SVAR:

Hej,

Som utgångspunkt har alla arbetstagare rätt till semesterersättning men man kan avtala om att ersättningen ska ingå i lönen, vara inbakad. Det är din arbetsgivare som ska bevisa att ni har avtalat om detta, finns det inget anställningsavtal så kan det bli svårt för din arbetsgivare att bevisa att ersättningen ska vara inbakad. Det finns två sätt att räkna ut semesterersättning, sammalöneregeln och procentregeln. Eftersom du har haft en oregelbunden arbetstid så bör procentregeln vara lättast. Du räknar då ut din semesterersättning genom att ta all din förfallna lön och multiplicera med 12 %. Om arbetsgivaren inte vill betala ut din semesterersättning så är du välkommen att höra av dig igen, så kan vi hjälpa dig vidare.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Sjukintyg och semesterersättning

Hej. Jag sade  upp mig från min arbetsgivare inom den privata sektorn i mars. Jag har inte haft någon olovlig frånvaro tidigare och inte heller haft flera korta sjukskrivningar eller upptratt olämpligt varken tidigare eller under mitt år hos den aktuella arbetsgivaren.
Olyckligt nog sa blev jag akut sjuk de två sista veckorna, hur osannolikt det än låter. Några dagar in på sjukskrivningen mailar arbetsgivaren och påstår
att de tidigare begärt intyg från dag ett, vilket de inte har gjort och ingen skriftligt sådan begäran har presenterats tidigare! Vilket inte heller torde behövas utifrån att jag skött mitt arbete och enligt ovan beskrivning inte haft någon egentlig frånvaro. Jag har erbjudit mig att arbeta in de missade dagarna när
jag blivit frisk vilket de tackat nej till. Jag lämnade in sjukintyg utfärdat av läkare enligt önskan. Nu har jag få slutlön där det anges ogiltig frånvaro och görs avdrag på drygt 15000 kr, samtidigt begärs ersättning för överuttag semester på samma period på ett par tusen kr.

1) Kan dom göra så och vilka argument/paragrafer kan jag stödja mig mot?
2) Hur beräknas semesterdagersättning? Om jag arbetat ett år, får jag väl utbetalt de 12% året efter oavsett om jag tagit ut semesterdagar eller inte. Dvs även om jag haft alla 25 dgr semester så får jag väl ändå ut 12% av lönen året efter eller vid anställnigens avslutande?

SVAR:
1) Precis som du skriver så krävs det vissa omständigheter, tex mycket korttidsfrånvaro, för att kräva sjukintyg från dag ett, dett ska i så fall göras skriftligen.
Arbetsgivaren får inte utan ditt medgivande ”kvitta” en skuld som du anses ha mot din lön på det sätt som gjorts. Du har dessutom inkommit med sjukintyg och då är hela kvittningen felaktig. Se Sjuklönelagen (1991:1047) för delen som rör sjukintyg, Lag om arbetsgivares kvittningsrätt (1970:215) § 2.

2) Semesterersättning kan beräknas på två sätt, enligt sammalöneregeln eller procentregeln (Semesterlagen § 16a och b), och denna ska normalt sett betalas ut i samband med semestern tas ut. Om detta inte görs så i samband med slutlön.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till semestertillägg?

Hej,

jag har nyligen bytt jobb. Och fick nu hemskickad min sista lönespec. där semesterdagarna är medräknade. Det jag undrar är om jag även har rätt att få semestertillägget? Det fanns inte medräknat på min lönespec nu.

SVAR:

Hej,

Det beror på vilken regel som din arbetsgivare använder för att räkna ut din semesterersättning. Om din arbetsgivare använder sammalöneregeln som är brukligt om arbetstagaren har en fast månadslön så har du rätt till lön+tillägg. Om din arbetsgivare använder procentregeln har du rätt till 12 % av din förfallna lön i semesterersättning. Kontakta din arbetsgivare och fråga efter tillägget samt vilken regel som de använder så kan du se om du har rätt till mer ersättning eller ej.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Hur räkna ut semesterlön?

Jag har bytt jobb för en månad sedan och har kämpat med att få ut min lön som dom har legat efter med från mitt förra arbete. Förra månaden så skickade jag en betalningsuppmaning till dom med 7 dagars varsel. Nu har dom struntat i att betala ut min sista lön plus min semester ersättning.

Min fråga är hur ska jag räkna ut min semester ersättning om jag varit timanställd och det finns inga kollektivavtal på företaget?

Tack på förhand!

SVAR:
När du är timanställd ska din semesterlön beräknas enligt procentregeln (SemL § 16B), och utgör 12 % av din intjänade lön.
Återkom till oss om du vill ha hjälp att driva en lönefordran.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbeträttsjouren