Tag Archives: preskriptionstid

Min arbetsgivare har gett mig för lite lön, kan detta korrigeras retroaktivt?

Hej,

Det har visat sig att jag i 10 års tid felaktigt har rapporterat de larm jag får under beredskap som okvalificerade när de i själva verket ska vara kvalificerade.
Beredskapen är okvalificerad t.o.m fredagkväll, men om vi får larm och måste jobba blir det kvalificerat. Jag har underlag som visar hur jag har rapporterat och det handlar i snitt om 140 timmar per år.
Rapporteringen granskas av närmaste chef samt HR och ingen har under alla år sett något fel trots att mina kollegor rapporterar kvalificerat.

Min fråga är kan jag få ersättning retroaktivt för alla de år som felrapporterats?

Svar:
Hej,

En lönefordran som du har på din arbetsgivare preskriberas enligt lag efter 10 år, dvs. du har rätt att retroaktivt få ersättning för denna felrapportering inom 10 år efter att den uppstod.
Varje gång du påminner din arbetsgivare om denna felutbetalning så påbörjas en ny preskriptionstid på 10 år, detta kallas ett s.k. preskriptionsavbrott och bör skriftligen dokumenteras så att du kan bevisa att du krävt att få din fordran betald av din arbetsgivare.

Du kan läsa mer om detta genom att klicka på länken nedan:

Preskriptionstid för lön

Ifall din arbetsgivare trots allt vägrar betala ut den betalning du har rätt till kan vi självklart bistå dig med hjälp i denna frågan, detta är då en tjänst vi tar betalt för och du är varmt välkommen att återkomma till oss för prisförslag.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Retroaktiv lön – preskription?

Hej, Jag undrar lite över en situation jag hamnat i. Jag har legat i fel lönegrupp de senaste fyra åren och därmed fått för lite betalt. Min arbetsgivare är överens och har gett mig retroaktiv ersättning för de tolv senaste månaderna. Längre tillbaka än så behöver de inte ersätta mig för säger de. Jag är medlem i facket men de hade aldrig varit med om att någon haft fel lön så länge och visste inte om det var rätt eller fel angående de tolv månaderna som arbetsgivaren hävdar. Jag har läst i genom kollektivavtalet men hittar inget som direkt behandlar det här. Är det något som regleras i arbetsrätten? Så i grund och botten har jag fått för lite lön i fyra år, det är både jag och arbetsgivaren överens om, vi är oense om hur mycket retroaktiv ersättning jag har rätt till, vad gäller egentligen?

Hej!

I arbetsrätten gäller generellt en preskriptionstid på 10 år för lönefordringar enligt 2 § preskriptionslagen, detta med undantag för semesterlön och semesterersättning som omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen. För löneanspråk som grundar sig på kollektivavtal (eller bestämmelser i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet) gäller särskilda regler (se 64-66 §§ MBL), och för löneanspråk som grundar sig på lagen om anställningsskydd finns särskilda regler (se 40-42 §§ LAS).

Så då är frågan om lönen är kollektivavtalsgrundad, och därmed är kopplat till reglerna i MBL. Då gäller att du ska påkalla förhandling senast fyra månader efter att det kommit till din kännedom och senast inom två år ifrån det att omständigheten har inträffat, vilket betyder att arbetsgivarens ansvar bara går två år bakåt i tiden vad gäller den kollektivavtalsgrundande delen.

Står inget annat i kollektivavtal eller personligt anställningsavtal (vilket det inte verkar göra) så är det tio års preskription som är huvudregeln. Du har i vart fall rätt till två års retroaktiv lön om lönevillkor nämns i kollektivavtalet.

Var uppmärksam på att du måste sköta detta snabbt, som sagt har du 4 månader på dig från det att förhållandet kom till din kännedom tills dess att du måste påkalla förhandling.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Ska jag betala löneskuld till arbetsgivare?

Hej,
Jag har precis sagt upp mig och blivit informerad om att jag har en löneskuld.
Fram till 2011 arbetade jag heltid, men har sedan dess varit borta pga bla föräldraledighet och sjukskrivning. Så någon gång under dessa år har löneskulden uppstått. När de förklarade detta för mig blev jag så chockad då jag verkligen inte hade någon aning om att sånt kunde hända, men de sa de att jag kunde delbetala på X antal månader, vilket jag tyckte var en bra idé, jag har dock inte skrivit på något. Men nu när jag tänker efter; kan jag göra något åt det här? Kan man bestrida det? Jag visste inte alls att jag hade en skuld, jag har ju bara handlat i god tro. Det känns inte ok att de kommer efter nästan fyra år och kräver mig på pengar. Vad kan jag göra?

Tack på förhand!

Svar:

Hej!

Detta scenario finns inte lagstadgat utan regleras istället genom den allmänna rättsprincipen “condictio indebiti” (återkravsrätt).Huvudregeln är att felaktiga betalningar ska gå åter. Om din arbetsgivare dock medvetet betalat ut full lön under exempelvis din föräldraledighet har du ingen skyldighet att betala tillbaka dessa pengar. Det finns dock inget som påvisar att detta skulle vara fallet utifrån din situation. En arbetstagare har också rätt att behålla felaktigt utbetalt belopp om denne var i god tro och ordnat sin ekonomi därefter. Du borde därför hänvisa till detta undantag ovan för att undkomma att betala din löneskuld.

Preskriptionstiden för en lönefordran följer preskriptionslagstiftningen och är generellt 10 år. Men det finns undantag t ex för semesterersättning där preskriptionstiden är 2 år enligt Semesterlagen.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

semesterersättning

Hej!

Jag har varit deltidsanställd på ett företag i ganska många år och inte fått ut
någon semester. Nu är jag uppsagd och undrar då om jag kan få ut semesterersättning
för alla mina sparade dagar? jag har sett att det finns en preskribitionstid men
den verkar vara lite svår att tolka, jag tycker det verkar konstigt att alla dagar
äldre än 2 år skulle ”försvinna” i så fall skulle det vara riskabelt att spara
dagar mer än ett par år. Att man måste väcka talan senast 2år efter uppsägningen
verkar mera rimligt eller?

Med vänlig hälsning.

Hej

De sparade dagar (normalt sett kan du spara semesterdagar i högst fem år)som du har kvar sen tidigare år utgår som semesterersättning och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande. Betalar inte din arbetsgivare ut din semesterersättning har du två år på dig att väcka talan mot din arbetsgivare enligt 33 § semesterlag. Du kan alltså väcka talan även för dina sparade dagar fem år tillbaka.

Tänk på att du inte kan spara hur många semesterdagar som helst. Har du normalt sett 25 semesterdagar per år kan du högst spara 5 av dessa till kommande semesterår.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren