Tag Archives: preskriptionslag

Min arbetsgivare har gett mig för lite lön, kan detta korrigeras retroaktivt?

Hej,

Det har visat sig att jag i 10 års tid felaktigt har rapporterat de larm jag får under beredskap som okvalificerade när de i själva verket ska vara kvalificerade.
Beredskapen är okvalificerad t.o.m fredagkväll, men om vi får larm och måste jobba blir det kvalificerat. Jag har underlag som visar hur jag har rapporterat och det handlar i snitt om 140 timmar per år.
Rapporteringen granskas av närmaste chef samt HR och ingen har under alla år sett något fel trots att mina kollegor rapporterar kvalificerat.

Min fråga är kan jag få ersättning retroaktivt för alla de år som felrapporterats?

Svar:
Hej,

En lönefordran som du har på din arbetsgivare preskriberas enligt lag efter 10 år, dvs. du har rätt att retroaktivt få ersättning för denna felrapportering inom 10 år efter att den uppstod.
Varje gång du påminner din arbetsgivare om denna felutbetalning så påbörjas en ny preskriptionstid på 10 år, detta kallas ett s.k. preskriptionsavbrott och bör skriftligen dokumenteras så att du kan bevisa att du krävt att få din fordran betald av din arbetsgivare.

Du kan läsa mer om detta genom att klicka på länken nedan:

Preskriptionstid för lön

Ifall din arbetsgivare trots allt vägrar betala ut den betalning du har rätt till kan vi självklart bistå dig med hjälp i denna frågan, detta är då en tjänst vi tar betalt för och du är varmt välkommen att återkomma till oss för prisförslag.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Retroaktiv lön – preskription?

Hej, Jag undrar lite över en situation jag hamnat i. Jag har legat i fel lönegrupp de senaste fyra åren och därmed fått för lite betalt. Min arbetsgivare är överens och har gett mig retroaktiv ersättning för de tolv senaste månaderna. Längre tillbaka än så behöver de inte ersätta mig för säger de. Jag är medlem i facket men de hade aldrig varit med om att någon haft fel lön så länge och visste inte om det var rätt eller fel angående de tolv månaderna som arbetsgivaren hävdar. Jag har läst i genom kollektivavtalet men hittar inget som direkt behandlar det här. Är det något som regleras i arbetsrätten? Så i grund och botten har jag fått för lite lön i fyra år, det är både jag och arbetsgivaren överens om, vi är oense om hur mycket retroaktiv ersättning jag har rätt till, vad gäller egentligen?

Hej!

I arbetsrätten gäller generellt en preskriptionstid på 10 år för lönefordringar enligt 2 § preskriptionslagen, detta med undantag för semesterlön och semesterersättning som omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen. För löneanspråk som grundar sig på kollektivavtal (eller bestämmelser i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet) gäller särskilda regler (se 64-66 §§ MBL), och för löneanspråk som grundar sig på lagen om anställningsskydd finns särskilda regler (se 40-42 §§ LAS).

Så då är frågan om lönen är kollektivavtalsgrundad, och därmed är kopplat till reglerna i MBL. Då gäller att du ska påkalla förhandling senast fyra månader efter att det kommit till din kännedom och senast inom två år ifrån det att omständigheten har inträffat, vilket betyder att arbetsgivarens ansvar bara går två år bakåt i tiden vad gäller den kollektivavtalsgrundande delen.

Står inget annat i kollektivavtal eller personligt anställningsavtal (vilket det inte verkar göra) så är det tio års preskription som är huvudregeln. Du har i vart fall rätt till två års retroaktiv lön om lönevillkor nämns i kollektivavtalet.

Var uppmärksam på att du måste sköta detta snabbt, som sagt har du 4 månader på dig från det att förhållandet kom till din kännedom tills dess att du måste påkalla förhandling.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren