Etikettarkiv: praktik

Praktik eller vikariat?

Jag har sedan den 22 mars haft en praktikanställning (oavlönad) på ett företag och kontraktet sträcker sig till den 22 juni. Praktiken är inom HR-avdelningen.

Jag fick i fredags veta att en av löneadministratörerna har sjukskrivit sig och nu vill min chef att jag ska lära mig hennes uppgifter så att jag kan vikariera för henne under sommaren. Då jag har läst 90hp företagsekonomi i min utbildning så har jag den teoretiska kompetensen och de tyckte det passade bra med en person som redan är ”inne i företaget”.

Nu till min fråga. Min upplärning för löneadministrationsjobbet börjar redan denna vecka men vi har ännu inte skrivit något kontrakt för mina nya ansvarsområden. Då mitt tidigare kontrakt innebar en oavlönad praktik så menar jag att detta är en anställningsform som vikarie och därmed borde vi skriva nya kontrakt samt att jag borde få lön för detta?

Tacksam för svar i hur jag går vidare i detta!

Svar:

Som jag ser det så innebär denna överenskommelse en ny avtalsform då det rör sig om helt andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren/ chefen nämner ”vikariat” så är det just det som ni avtalat om, och då handlar det inte om en oavlönad anställning.

Prata med din chef om anställningsformen och vilka lönevillkor som gäller för vikariatet. Så får du se hur chefen reagerar på just anställningsformen när du lyfter frågan.

Är praktiken något som anordnats via skolan eller arbetsförmedlingen, eller är det ett eget initiativ? Vid en så kallad ”praktikanställning” som du uttrycker det, som är oavlönad, skall det framgå vissa uppgifter så som: start- och slutdatum, arbetsuppgifter, vem som är handledare, arbetstider och eventuell ersättning. Vid en praktik täcks man i regel inte av någon försäkring om inte detta avtalats, dock omfattar arbetsmiljölagen alla. Så detta kan du trycka på när det talas om att ersätta någon annans arbetsuppgifter/ arbetsroll, att du behöver ha en trygghet i form av försäkring etc.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Praktik eller provanställning utan lön?

Jag fick ett sommarjobb i början av maj.
I ett muntligt avtal jag fick höra av min arbetskonsult skulle det vara en 4 veckor lång obetald praktikperiod, följd av, om man klarade arbetet, en anställning ’resten av sommaren’.
Men när dessa 4 veckor gått, meddelades några punkter som jag skulle ’korrigera’ för att få anställning och praktikperioden förlängdes med 2 veckor.
Sedan, när 2 veckor gått, så fick jag meddelande om att praktikperioden skulle vara ’minst 10 veckor och sedan eventuell anställning om 6 veckor’
När jag påpekade oegentligheterna till min chef, så meddelade hon att ’jag var otrevlig och skulle sluta med omedelbar verkan. Ursäkt accepterades inte.’ Någon annan förklaring till varför jag fick sluta fick jag inte.
Är det helt lagligt för ett företag att göra så?

SVAR:
Om ni har avtalat att det är en riktig praktik du ska göra så är det OK att du arbetar utan lön de första fyra veckorna. Men du har du också rätt till löpande handledning etc för att kunna lära dig jobbet. Annars handlar det eg om att du är provanställd utan lön, och det är inte tillåtet, då kan du kräva lönen retroaktivt.
Om du är provanställd så kan du bli uppsagd utan att eg anledning anges, du har då rätt till två veckors uppsägningstid (med lön).
Så, nej, det låter tyvärr som att företaget har utnyttjat dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid för praktik

Hej!

Jag har en fråga vad som gäller angående uppsägningstid om man har en praktikplats. Praktiken är obetald men CSN-berättigad. Det står inget i avtalet om uppsägningstid utan bara att den är tidsbegränsad och till vilka datum.

Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller enbart för de som klassificeras som arbetstagare. Viss praktik kan inordnas under detta men man kan inte generellt säga att de som utför praktik omfattas av LAS. Om du omfattas av LAS och det är en tidsbegränsad anställning så gäller den fram tills avtalat slutdatum, som utgångspunkt kan inte anställningen sägas upp om ni inte har avtalat om detta. Om ni har avtalat om att praktiken ska kunna sägas upp bör 1 månad vara skäligt. Om du inte omfattas av LAS (mest troligt) så gäller vanliga avtalsrättsliga regler och även där är du bunden tills avtalet löpet ut. Om du vill avsluta din praktik i förtid så kan du försöka komma överens med de som har ansvar om din praktik. Det gynnar ingen att du befinner dig på en praktik som du inte längre vill befinna dig på.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Har de rätt att hävda att min anställning är en praktik?

Hej
Jag tog min universitetsexamen nu i somras och fick då anställning hos ett större företag som Praktikarbetare. Denna anställning var visstid, och löpte över tre månader och efter det skulle vi, om vi var nöjda med varandra fortsätta med ”en riktig anställning”. Nu är det snart två månader sedan min anställning gick ut, och jag pratade då med min chef och han sa att dom är jättenöjda och vill gå vidare och anställa mig fullt ut. Det tog från det samtalet 6 veckor att få honom att äntligen skriva papper på min anställning.
Det som jag reagerar på är att han då skrivit praktikarbete i 11 månader till med en lön som ligger ca 70% under den lön som rekommenderas som ingångslön av mitt fack. Jag har under de senaste 18 månaderna arbetat ca 9 månader hos företaget som ”praktikarbetare”.

Jag blev idag tvungen att skriva på papperet om jag skulle få lön denna månad för den tid jag arbetat, och fick på så vis ingen betänketid eller tid att kontrollera att allt stod rätt till. Nu är jag orolig att jag kommer att tvingas jobba dessa 11 månader för en lön som ger mindre än ett studiebidrag eftersom rutan visstidsanställning var ikryssad. Jag har ett annat jobb på gång som jag gärna vill ha, men det börjar ej fören om två månader. Kan jag kräva att få säga upp mig om jag får det andra jobbet? Eller måste jag missköta mig så att de säger upp mig pga. det?

Svar:
Hej!

För det första bör du ta kontakt med ditt fack för att se hur de ser på saken. Har du muntligen blivit lovad en ”vanlig” anställning så skulle jag hävda att det är ett giltigt avtal. Det låter som om arbetsgivaren vill hävda att det är en praktik för att kunna ge dig en lön som är lägre än den tillåtna minimilönen. Men, som sagt, innan du bestämmer dig för hur du ska agera så bör du prata med facket.

Eftersom praktik inte faller inom ramen för Lagen om anställningsskydd (LAS) så gäller den eventuella uppsägningstid som ni har avtalat om. Finns det inget sådant avtalat så kan jag inte se annat än att du har rätt att gå på dagen. Möjligen kan praktikanställning finnas reglerad på annat sätt om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren