Tag Archives: personliga anställningsavtal

Konkurrerande verksamhet?

Vill bara veta vad det finns för regler när det gäller konkurrerande verksamhet. Är restarurang o handels ( pressbyrån/presstop) konkurerrenter? Har jobbat i samma företag i nu snart 7 år och har bara en 35% tjänst trots att det anställs ny personal hela tiden.
För att få ekonomin att gå ihop har jag sökt nya jobb o ch fått ett på pressbyrån på ca 45%. Då kommer chefen och talar om för mig att hon hört sig för och det här går inte för sig pga att det är konkurrerande verksamhet. Hur i hela världen ska man göra, måste ju överleva ekonomiskt. Den nya arbetsgivaren har varit så tillmötesgående så att dom anpassar mitt schema efter det jag har inom restaurang.

SVAR:

Hej,

I anställningsförhållandet har man som arbetstagare en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. I lojalitetsplikten ligger en skyldighet att inte driva konkurrerande verksamhet. Det kan även finnas reglerat i ditt personliga anställningsavtal eller i ett kollektivavtal. Generellt kan man säga att förbudet mot att driva konkurrerande verksamhet är för att man inte ska skada sin tidigare arbetsgivare genom att utnyttja företagsspecifik kunskap och företagshemligheter.

Arbetar man deltid på ett företag har man företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad än nyanställd personal om man har tillräckliga kvalifikationer och har anmält sitt intresse till arbetsgivaren.

Du bör kontrollera om det finns en konkurrensklausul i ditt personliga anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal. Prata med din första arbetsgivare om din företrädesrätt och förklara din situation att en tjänst på 35 % inte går ihop ekonomiskt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren