Tag Archives: permittering

Påtvingad obetald tjänstledighet vid sjukdom- får arbetsgivaren göra så här?

Fråga: Har efter en tids sjukdom (sjukskriven 3månader 2013) blivit erbjuden längre arbetstid, accepterat och arbetat mindre under en längre tid. Har även ställt upp och gått till en företagshälsa på regelbundna kontroller och samtal.

Har nu blivit erbjuden tjänstledighet i 6månader obetald av min arbetsgivare. Har svårt att förstå hur jag skulle kunna klara mig utan inkomst under ett halvt år?

Kan min arbetsgivare verkligen erbjuda mig ledigt från mitt arbete utan att erbjuda ersättning?

Svar: Hej!

Tjänstledigt är något som du som arbetstagare ber om att få för t.ex. studier, för att prova ett annat arbete eller för att starta egen firma, för föräldraskap, för kompensationsledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller vid enskild angelägenhet.Detta är alltså anledningar som du kan ange och få beviljad tjänstledighet för. Arbetsgivaren får inte tvinga dig till obetald ”tjänstledighet”, då denna från din sida är ofrivillig. Frivillighet från din sida är nyckelordet.

Är det ett tvång från arbetsgivarens sida så är det fråga om permittering, och under permittering har du rätt till lön, men du står också till arbetsgivarens förfogande under tiden enligt LAS 21 §. Dock kan annat vara avtalat i kollektivavtal, så kolla upp vad som står i detta.

I två domar från 2011 och 2012 har Arbetsdomstolen (högsta instansen för arbetsrättsliga tvister, där domarna är vägledande för hur aktörerna på arbetsmarknaden ska bete sig mot varandra) reagerat starkt på mycket liknande ”uppgörelser” och har menat att det egentligen handlat om ogiltiga uppsägningar. I stället för att tvinga dig till tjänstledighet har du rätt till rehab-insatser, inklusive omplacering inom företaget (omplaceringsskyldighet). Skulle båda vara verkningslösa måste företaget säga upp dig enligt reglerna i LAS, och då har du rätt till betald uppsägningstid m.m. Att be dig ansöka om tjänstledigt på det här viset gör också att du under denna tid inte har rätt till a-kassa, vilket fråntar dig möjligheten att få en inkomst därifrån också.

Skulle du redan, mot förmodan, gått med på denna uppgörelse, kan detta angripas rättsligt enligt avtalslagens regler och kan ogiltigförklaras på grund av att du vilseletts av din arbetsgivare.

Arbetsgivare får inte göra sig av med anställda p.g.a. att de är sjuka, om det inte handlar  om att du misskött dig grovt eller har tackat nej till rehab-insatserna (och det verkar du ju inte ha gjort).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Permittering vid arbetsbrist

Strax efter semester, fick jag meddelande att min arbetsgivare hade för
avsikt att flytta min tjänst till huvudkontoret på annan ort. Detta innebar,
att jag som tidigare arbetat från min bostadsort, blev uppsagd i slutändan.
Min chef som kom hit tillsammans med person från HR på företaget, var
väldigt snabb med att erbjuda mig arbetsbefrielse fram till förhandling.
Efter förhandlingen, fortsatte denna arbetsbefrielse, trots att detta
initialt inte varit min chefs avsikt.

Fråga1

Något senare, fick jag kontakt med en tidigare chef till mig. Han sysslar
idag bl a med personalfrågor. Han menar, att arbetsbefrielse inte får/skall
erbjudas av arbetsgivare och att det på något sätt är ett felaktigt
förfarande från deras sida om så görs Finns det någon sådan regel?

Fråga 2

Parallellt med min anställning, har jag bedrivet en mindre verksamhet. I
denna, har jag rent praktiskt, ”testkört” programvaror skarpt åt tidigare
nämnda arbetsgivare. Till Unionen, har jag betalt in avgifter i förhållande
till min anställning, vilken jag helt och hållet levt på rent ekonomiskt. Nu
får jag besked, att jag inte är berättigad till A-kassa och inte heller den
delen som Unionen skall täcka upp, upp till 80%. Mot bakgrund av att jag har
min egen lilla verksamhet. När jag forskar i frågan, känns den omgiven av
godtycklighet. Finns något fast regelver

 

Hej

Det är viktigt att klargöra ett par saker runt din anställning, dels vikten av om du ses som arbetare eller tjänsteman och om du omfattas av gällande kollektivavtal eller inte.

Det du beskriver är vad i arbetsrätten kan ses som permittering. Permittering är ganska invecklat och kan ställa krav på att du som arbetstagare kan återgå till arbetet med kort varsel. Permittering brukar främst vara tillämpbart på timavlönade arbetare och vad jag kan utläsa verkar du vara tjänsteman. Står det inte uttryckligt att du kan omfattas av permittering i ditt kollektivavtal så gäller inte den rätten för din arbetsgivare.

Det borde istället varit mer tillämpligt att saklig grund för uppsägning förelåg och att du istället fått chansen att förbereda dig på att söka annat arbete. Dvs precis som din vän påpekade, det kan varit felaktigt av dem (se kollektivavtalet).

Saklig grund för uppsägning omfattar också en omplaceringsutredning där din arbetsgivare skall se efter om det finns lediga anställningar inom din proffesion  innan uppsägningen kan göras gällande. Under din uppsägningstid har du rätt till lön och andra förmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd även om din arbetsgivare inte har arbete åt dig.

Vad gäller din fråga om a-kassan, ska du höra hur de ser på ditt extra arbete. Beroende på inkomsten av ditt extra arbetet kan det betraktas som bisyssla och då skall inte ersättningen från a-kassan påverkas. Men det beror på vad din inkomst varit och hur länge den har pågått. Gå in på din a-kassas hemsida och se efter, jag gick i ex in på akademikernas (men du kanske har en annan kassa).

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren