Etikettarkiv: paus

Har man rätt till rökpaus på jobbet?

Hej. Styrelsen på min arbetsplats har beslutat att vi inte får ta en rökpaus på arbetstid, utan vänta tills ordinarie rast.
Har man inte rätt att ta en rökpaus på ca 5 min i timman.

SVAR

Det finns ingenting som reglerar hur ofta man ska ha arbetspaus eller hur lång den ska vara. Arbetstidslagen reglerar däremot att man ska ha rast efter fem timmars arbete,vilket gör att det inte finns någon lagstadgad rätt till en 5 min paus per arbetat timme.

Rast är ej betald arbetstid under vilken man har rätt att lämna arbetsplatsen och fritt disponera tiden.
Paus, däremot, är betald arbetstid och arbetstagaren har då inte rätt att lämna arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska dock ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. På många arbetsplatser är det inte tillåtet att röka på arbetstid.
Men det är inget som facket gått med på, utan arbetsgivaren har då bestämt detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Rätt till rast och paus?

Hej! Kan jag arbeta 6 timmar utan rast och sedan ta rast om minst 30 min.

Svar:
Hej!

Just frågor om rast och pauser har vi fått många av. Här hittar du ett av svaren:

http://arbetsrattsjouren.nu/2009/11/har-jag-ratt-till-rast-och-paus-under-min-arbetsdag-2.html

Jag även rekommendera att söka i vår blogg, här finns många svar att hitta.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rast och paus; Vad gäller?

Hej,

På mitt jobb har vi ett pass som drar igång kl 02:30 och håller på till 06:00. Under detta pass har vi alltid haft en rast på ca 10-15 min men igår så fick vi ett meddelande om att företaget inte längre kan bjuda på den rasten utan att vi måste jobba på hela tiden (med undantag för intag av lite vätska eller toabesök). Det tycker jag känns väldigt fel. Kan de verkligen göra så?

Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen?

Hej!
Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande det vill säga du har rätt att exempelvis lämna din arbetsplats. Rasten räknas inte in i arbetstiden.

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du har inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. Arbetet i sig kan alltså vara avgörande för när/hur länge/hur ofta pauser kan infalla. Arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta dessa pauser.

Finns det brister i din arbetsmiljö så kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Raster; Vad gäller?

Hej.

Jag arbetar extra på ett café och olika antal timmar förekommer när man arbetar. Beroende på säsong och dag varierar arbetet från 9 timmar till 5 timmar. Till min fråga: när vi arbetar 5 timmar, i mitt fall 11-16, säger arbetsgivaren att jag MÅSTE ta 30 minuters rast. Vad gäller här egentligen? Jag har på tidigare arbeten förstått det som att efter 5 arbetade timmar ska jag ha rast?
När vi arbetar 9 timmar (9-18) måste vi ta vår rast någon gång mellan 11.30-12.30, vilket i sin tur innebär att man vid tidig rast arbetar 6,5 timme utan rast (finns det tid för en kort kaffepaus under eftermiddagen får vi ta det, men observera att vi högsäsong är det svårt att hinna med).

Vad gäller egentligen vid raster?

Med vänlig hälsning

Hej!
Uppehåll under arbetstid regleras i arbetstidslagen. I denna utgörs uppehåll av antingen rast eller paus. Rast är ett längre avbrott där arbetstagaren själv avgör vad denna vill göra och man får lämna sin arbetsplats. Arbetsgivaren bestämmer rastens längd och när de ska ske, men de måste placeras så att arbetstagarna inte arbetar mer än 5 timmar i sträck. Lagen reglerar inte rastens längd, men har man bara en rast per arbetspass så ska den inte vara kortare än 30 minuter enligt arbetsmiljöverket.

En paus, som är ett kortare avbrott, innebär att arbetstagaren vanligen inte lämnar sin arbetsplats. Arbetsgivaren bestämmer även när dessa äger rum och hur länge de varar, baserat på hur arbetsdagen ser ut.

Lagen är inte tvingande, utan rådande kollektivavtal kan istället reglera dessa frågor. Om sådant finns på din arbetsplats, är en god idé att undersöka detta eller direkt kontakta facket som kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

 

 

Får man ta paus utöver schemalagd rast?

Hej!

Jag har ett problem på min arbetsplats angående raster. Det är så att jag behöver göra ett toalettbesök på förmiddagen och ett på eftermiddagen, anledningen till dessa besök anser jag inte att min chef har att göra med.

Hur ligger det till, måste jag vänta till rasten innan jag besöker toaletten eller hur fungerar det?
Mvh

Hej!

En arbetstagare ska ha rast efter fem arbetade timmar. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara, men om man bara har en rast ska den inte vara kortare än 30 minuter. Utöver rasterna ska arbetstagaren ha möjlighet att göra kortare avbrott från arbetet. Vid dessa avbrott får arbetstagaren inte lämna sin arbetsplats och det räknas som arbetstid. Lagen reglerar inte hur länge eller hur ofta man tar paus, men det är tillåtet med pauser i den mån det är möjligt. Om man läser § 17 i Arbetsmiljölagen, så är det rimligt med möjlighet till paus efter två timmars arbete för till exempel toalettbesök.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Rast & paus.

Hejsan! Jag jobbar i en ICA-butik som är reglerad av handelsavtalet. Vanligtvis jobbar man 4-5 timmars pass sittandes i kassan under hela perioden, med kortare avbrott för att dra tillbaka korgar och vagnar (ca 2-3 minuter). Vi har ingen rast enligt avtalet men jag undrar egentligen vad som gäller för de pauser som man ska få möjlighet till. Kan ni hjälpa mig få klarhet i vad som faktiskt gäller för dessa pasuser. Kan det till exempel vara att gå och röka, eller äta en frukt? Eller måste aktivt arbete ingå i pausen? Under ett 5 timmars pass av att sitta i en kassa hur lång/många pauser anses rimligt? Min arbetsgivare påstår att med paus menas toalettbesök och dra korgar, vilken är ca 5 min på 5 timmar.

Svar:

Hej,

Enligt arbetstidslagen ska arbete inte utföras längre än fem timmar i följd utan rast. Med rast menas enligt lagen avbrott i arbetet under vilket arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och deras antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande i förhållande till arbetsförhållandena. Pauser regleras inte i lag men enligt arbetsmiljöverket är det rimligt med möjlighet till paus efter två timmars arbete för till exempel toalettbesök.
Raster och pauser brukar vara reglerade i kollektivavtal så jag föreslår att du kontaktar ditt lokala ombud för närmare information.

Med vänliga hälsningar

Max
Arbetsrättsjouren

#title#url

Nya regler för caféanställd. Vad gäller?

Fråga:

Hej!

Jag jobbar på ett café som nyligen bytt ägare och som nu har satt upp lite nya
regler.
Jag har några frågor:

1. Vad gäller vid diff i kassan? De har nu bestämt att alla anställda måste skriva
under ett kontrakt som ger dem rätten till att dra diffen i kassan från våra löner
om diffen överstiger 50 kronor. Jag och nästan alla min kolleger är under 20 år och
har inte så bra koll på läget vad som gäller, blir vi lurade av arbetsgivaren?

2. Vi arbetar oftast bara en åt gången och har då ingen som helst möjlighet att
lämna arbetsplatsen. Ändå dras det minst 30 minuter för rast per pass. Vid längre
pass dras 45 minuter och ibland en timme.
Varken jag eller min arbetsplats är anslutet till något kollektivavtal, men kollade
på Hotell- och restaurangfackets hemsida vad som stod om detta där. Enligt dem så
ränkas det vi får som matuppehåll och detta ska man ha betalt för. Stämmer det även
om arbetsplatsen inte är anslutet till något kollektivavtal?

3. Dessutom så undrar jag var gränsen för intregretetskränkande övervakning av
anställda går? Fick av en kollega höra att de nya cheferna satt upp
övervakningskameror på hela arbetsplatsen utan att säga något till oss anställda.
Mycket riktigt så fanns det en monitor inne på kontoret som visade
övervakningsbilder från området bakom kassan där vi jobbar (alltså ingen övervakning
av själva caféet där kunderna rör sig).

Mycket tacksam för svar.

Med vänlig hälsning
Emmy

Svar:
Hej Emmy!

Till att börja med så vill jag säga att din arbetsgivare inte verkar seriös.

1. Eftersom ni inte har kollektivavtal på arbetsplatsen så kan ni t ex avtala om hur diffen i kassan ska hanteras. Däremot tycker jag att din arbetsgivares förslag låter högst oproffsigt men det behöver nödvändigtvis inte bryta mot någon lag.

2. Arbetstidslagen gäller även om ni inte har kollektivavtal. Där regleras rätten till pasu/vila. Det är inte rimligt att de ska göra schablonavdrag gällande era pauser.

3. Om allmänheten inte har tillträde till arbetsplatsen så har arbetsgivaren istället att följa reglerna i Personuppgiftslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1998:204. Det finns ingen bestämmelse i PuL som kräver att en arbetsgivare ska ha tillstånd för kameraövervakning, men däremot måste reglerna om personuppgiftshantering följas om inspelning sker, och denna information sedan lagras. Utgångspunkten för behandling av personuppgifter är att ett samtycke krävs från den vars uppgifter arbetsgivaren behandlar. Om samtycke inte lämnats kan behandlingen ändå vara tillåten om det vid en intresseavvägning framkommit att arbetsgivaren haft ett berättigat skäl för övervakningen. Arbetsgivarens säkerhetsintresse ställs alltså mot de övervakades intresse av att skydda den personliga integriteten. Frågan om arbetsgivaren har ett berättigat skäl beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Förutom att syftet med inspelningen värderas så kan utfallet bero på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur länge uppgifterna sparas och vilka som har tillgång till uppgifterna. Om du inte har lämnat ditt samtycke till övervakning och anser att din arbetsgivare inte skulle ha ett sådant starkt säkerhetsintresse att kameraövervakning skulle kunna motiveras kan du kontakta Datainspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över PuL. Mer information finns på deras hemsida som du hittar www.datainspektionen.se.

Avslutningsvis så rekommenderar jag dig och dina kollegor att ta kontakt med Handels så att de försöker få till ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätten till paus, rast och vila vid arbete

Fråga:

Hejsan,
Jag behöver hjålp om detta, kan jag inte så mycket svenska men jag ska
forsöka göra mig förstår.

Jag har fått en job i Hotel men för andra företag som timanställd.
Arbetsledare en kvinna från Polan har sparkat mig igår , hon sade att det
blev många fel på mig.
Jag och 2 tjejer jobbar mycket utan rast utan mat, och företag dra ut från
våras arbetstid 45 min.
De kravar mychet, om sagär att vi måste göra färdig 3 rum i en timme.
Man kan jobba stressig och presad därför tycker jag det blev ingen bra
resultat.
Min fråga är Är det så som man jobbar i Sverige utan rast utan mat?, för att
om vi skulle ta rast vi kan inte hinna atta göra 3 rum i en timme.
Vad måste jag göra?

Tack

Svar:

Hej!

Arbetstidslagen reglerar din rätt till paus, rast och vila på arbetet.

Vi har tidigare skrivit om vad som gäller kring detta. Följ länken för att
läsa. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så kan det även finnas
regleringar där.

http://arbetsrattsjouren.blogspot.com/2009/08/har-jag-ratt-till-rast-och-paus-under.html

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren