Etikettarkiv: övertidsersättning

Rätt till övertidsersätting utan avtal?

Jag har efter fem års tjänst sagt upp mig på egen begäran. Jag har jobbat mer än heltid varje månad och flera gånger
påtalat för arbetsgivaren att tempot måste gå ner och att jag mått dåligt. Istället ökas arbetsbelastningen ständigt. Jag har jobbat om övergripande
verksamhetsansvarig och har inte kunnat avstå från majoriteten av arbetsuppgifterna då i princip hela verksamheten skulle falla.

I samband med min uppsägning påtalar jag alla mina övertidstimmar jag lagt ner under min anställning och hävdar att jag vill ha ersättning för dessa. Allt är mycket noga dokumenterat under hela perioden!
Jag har inget anställningsavtal som reglerar övertid och ingen facklig anslutning existerar i detta fall.

Vad har jag för möjligheter att få detta ersatt från min arbetsgivare? Rättigheter? Är det värt att slåss för om arbetsgivaren vägrar betala mig?

SVAR:
Dessvärre är det så att om du inte har ett avtal om hur övertiden ska ersättas eller ett kollektivavtal så är det svårt att kräva någon ersättning eller kompensation för detta.
Du kan ta en diskussion med arbetsgivaren men företaget är inte skyldigt att kompensera dig för övertiden om ni inte har avtalat om den. Det finns inte heller någon rimlig möjlighet att dra frågan vidare till domstol.

Hälsningar Camilla LändinArbetsrättsjouren

Semesterersättning, övertidsersättning

Hej

Kan arbetsgivaren hålla min lön inne. Jag jobbar som semestervikarie å blev sjuk försökte ringa jobbet men fick inget svar nu säger dom att dom sökt mej flera gånger men dom har ej ringt mej har ej fått min lön för juli han betalat inte ut övertidsersättning och semester pengarna får man året efter man slutat. Har ej fått nått anställningspapper.

Hej

Även om du inte fått något skriftligt anställningsavtal (muntligt avtal gäller också!) skall du senast en månad efter det att du börjat arbeta få ett skriftligt underlag från din arbetsgivare om alla de vilkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet, om din anställning är längre än tre veckor.

Här skall bla  definieras vilken lön du har, när lönen skall betalas ut och vilka löneförmåner som utgår vid tex övertid (Detta kan även finnas reglerat i kollektivavtal på din arbetsplats) Lag om anställningsskydd (LAS 6 c §).

Vad gäller din semesterersättning skall den betalas ut senast månaden efter anställningens upphörande. Om anställningen fortskrider tjänar du in din semesterlön till år 2 (semesterår) under ditt första anställningsår (intjänade år).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Krav från arbetsgivaren att ta ut övertid?

Hej

Jag har kommit överens med min arbetsgivare att få komptimmar istället för övertidsersättning i form av pålägg på lönen. Jag har cirka 25 timmar intjänade komptimmar och nu har min chef börjat kräva att jag ska ta ut den bara för att det inte finns så många jobb att sysselsätta mig med för tillfället. I mitt anställningsavtal står det att jag ska jobba 40 timmar per vecka, är det då inte arbetsgivarens uppgift att se till att detta uppfylls? Varför ska jag behöva straffas genom att han tvingar mig ta ut min kompledighet som jag egentligen vill använda vid andra tillfällen? Har han rätt till att kräva av mig att nyttja min kompledighet?

Hej

Generellt har din arbetsgivare inte rätt att ändra anställningsvilkoren i ditt anställningsavtal som rör, lön, löneförmåner, anställningsform och anställningens omfattning, utan att att han/hon har kommit överens med dig först. Detta kan i värsta fall ses som skiljande från anställningen och att din arbetsgivaren gör sig skyldig till avtalsbrott och brott mot lagen om anställningsskydd. Dessutom får en sådan förändring inte stå i strid mot gällande kollektivavtal om sådant finns (lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL). Titta över ditt anställningsavtal om det finns något konkret som anger din arbetsgivares rättighet att korrigera intjänad arbetstid, finns inte det så bör han/hon hitta en annan lösning tillsammans med dig, om möjligt.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

OB och övertidsersättning

Hej!

Jag har nyligen fått ett nytt chefsjobb och därmed blir jag också tjänsteman. Det jag undrar är om man har fast månadslön har man ändå rätt till ob enligt Svensk lag? Och vad gäller men övertidsbetalning?

Mvh

SVAR:

Hej,

Om du intar en företagsledande ställning i ett företag, såsom VD så gäller inte LAS för dig. Detta innebär att du då inte har det skydd som lagen ger vid uppsägning och liknande. När det gäller regleringen vid lön så har vi ingen svensk lag som anger exempelvis OB utan detta är överlämnat till arbetsmarknadens parter att reglera, vilket har skett genom kollektivavtal. Vad som gäller för just dig rörande OB och övertidsersättning ska du således finna i ditt anställningsavtal/kollektivavtal.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till mertids- och övertidsersättning

Hej!
Jag är deltidsanställd på 50% men jobbar för tillfället mycket mer (ca 90%)
Jag har fått första lönen nu men det mycket mer i lön än vad jag räknat med
och mitt lönebesked kommer jag inte kunna kolla upp förrän om några dagar. Jag
undrar om man får något slags övertidstillägg även om man är deltidsanställd?
Eller kan de ha missat att betala in skatt? (har dock lämnat in skattsedel) Jag har
fått ca 30% mer i lön… Är anställd inom kommun.

Svar:
Hej,
det du har fått är antagligen mertidsersättning enligt kollektivavtal. Det finns ingen lag som säger att du har rätt till övertids- eller mertidsersättning. Men du kan få rätt till ersättning antingen genom kollektivavtal eller om du själv har avtalat om det med din arbetsgivare i ditt enskilda anställningsavtal.

En viktig förutsättning för rätten att få ersättning för övertid är att den beordrats i förväg eller att din chef godkänner arbetet som övertidsarbete i efterhand. Prata med din arbetsgivare hur just ert kollektivavtal reglerar arbetstiden och olika ersättningar.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid och OB ersättning

Hej!

Mina frågor:
Kan man ha en tillsvidare timanställning som kräver att jag har 3 månaders uppsägning? Jag har jobbat här sedan i september och ville vara ledig 2 veckor i sommar vilket jag sa till om innan 1 april. Det gick dem motvilligt med på. Men när jag sedan ville vara ledig en fredag i juli vägrar de ge mig ledigt på grunderna att jag egentligen inte har någon rätt att vara ledig. Kan de göra så? Jag jobbar runt 26 dagar varje månad och detta innebär att jag jobbar helger också, får man jobba utan helgersättning? Jag är ensam i stort sett hela arbetsdagen, får man vara det? Jag jobbar mellan 7-12 på dagarna ungefär om det inte är något extra. Min viktigaste fråga är uppsägningstiden då jag vill söka ett nytt jobb.

SVAR:

Hej,

Enligt LAS har man en månads uppsägningstid men man kan avtala om en längre uppsägningstid. Om ni har avtalat om 3 månaders uppsägningstid gäller detta som utgångspunkt. Du kanske kan prata med din arbetsgivare för att komma överens om en kortare uppsägningstid, ni kan alltid tillsammans avvika från ert första avtal. Du har rätt till 25 semesterdagar per år, även om du inte har tjänat in semester eller har semesterersättning som ingår i lönen så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar. Du har alltså rätt att vara ledig, dock måste ni komma överens om ledighetens förläggning och i slutändan är det arbetsgivaren som avgör men ledigheten ska förläggas under sommarmånaderna. Om det framkommer i ert avtal att du inte har rätt till OB ersättning så gäller detta. OB ersättning finns inte reglerat i lag utan det är oftast kollektivavtal som reglerar att man har rätt till extra ersättning. Finns inget kollektivavtal gäller anställningsavtalet och då det framkommer att du inte har rätt till OB ersättning där så gäller det.

Det är svårt att svara på om det är korrekt om du är ensam på arbetsstället. Det behövs mer information om riskerna vid arbetet och vad ni kom överens om när du påbörjade arbetet. Prata med din arbetsgivare om uppsägningstiden, för varken du eller arbetsgivaren tjänar på att du arbetar på ett ställe som du inte vill vara på.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Frågor om anställningsform och lön

Hej!
Min man har sedan november 2012 jobbat hos ett företag som behovsanställd. Han fick skriva på ett anställningskontrakt som gällde 1nov-12 till 30apr-13, med timlön på Xkr + semesterersättning. Vid nattjobb mellan 00-06 fick han dubbel timlön. De sa att han efter det skulle få heltidsanställning. Han fick det nya kontraktet som fortfarande är behovsanställning med 40hr/vecka som gäller från 1/5-13 till 30/6-13 och har nu enligt avtalet Xkr och det är skrivet att semesterersättning utgår ej. Han krävs jobba helger och nätter ofta då det X jobbar olika tider beroende på kunden. Det står i avtalet att OB och övertidsersättning utgår ej. Anledning till att avtalet går ut i juni är för att firman har lite jobb i juli och vill skriva nytt avtal med honom i augusti.

Är detta okej? Kan man ta bort semesterersättningen från lönen? Och hur länge kan de lova heltidsanställning men bara ge behovsanställning? Har man inte rätt till ersättning vid beordrad övertid? Och är det ok att sänka lönen från Xkr/tim + sem.er till Xkr/tim utan sem.er?

Mycket tacksam för svar!

Mvh

SVAR:

Hej,

Semesterersättning ska som utgångspunkt inte inkluderas i lönen, men det är tillåtet att skriva ett avtal om att semesterersättning ska ingå. Om det framkommer tydligt i anställningsavtalet att semesterersättning ingår i lönen så är detta fullt tillåtet. Arbetsgivaren har ganska vida friheter till att ha arbetstagare visstidsanställda, först efter en anställningstid på två år under en femårsperiod kommer arbetstagaren automatiskt bli tillsvidareanställd. Det krävs dock att arbetstagaren varit anställd i en ALVA eller ett vikariat. Så din arbetsgivaren kan ha din man anställd i en visstidsanställning i minst 1 1/2 år till. Om de har avtalat om att din man ska ha en tillsvidareanställning så gäller detta, men man måste se på hur löftet är givet samt hur det är givet.

I Sverige finns ingen lagreglering om lön. Lön ska regleras i kollektivavtal och/eller personliga anställningsavtal. Om arbetsgivaren omfattas av ett kollektivavtal så måste arbetsgivaren följa regleringen där. Det låter konstigt att din man fick en rejäl lönesänkning , undersök om det finns ett kollektivavtal och om arbetsgivaren inte följer det så kan man kräva ersättning. Övertidsersättning ska regleras i kollektivavtalet. Det är således väldigt viktigt vad gäller lönen och övertidsersättningen att du och din man undersöker om kollektivavtal finns. Det finns även max gränser på hur mycket övertid som arbetsgivaren får beordra och krav på arbetsgivaren för att övertid ska få beordras.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Övertidsersättning och rätt till dygnsvila

Hej

Nu låter detta kanske klyschigt men jag har en kompis som jobbar på ett företag. Han är anställd och har anställningskontrakt, han jobbar som X men
har ingen jour. Det är ett medelstort företag som omsätter runt 10-25 m-kr per år. Han jobbade ca 500 övertidstimmar förra året och bara i år ligger han på ca 140 timmar då räknat från 2013-01-2013-03… Han kör en hel del mil i jobbet och har sällan 11 timmmarsvila, han har blivit nekad hemresa under helgen och då blivit erbjuden att betala denna själ. Han trivs och är bra på sitt jobb och är kompetent och jobbet är inom en väldigt begränsad sektor och det finns inte ”utrymme” för företaget att anställa någon mer då det inte skulle gå fortare att utföra jobbet om man var 2 stycken.. Han är inte fackligt ansluten och företaget som är ett aktiebolag har inga kollektivavtal.. Vad skall han göra.. skall han fortsätta jobba.. stämma dem.. kontakta en jurist.. säga upp sig och kräva ersättning ( han har jobbat under samma förhållanden sedan november 2011).,

TAck på förhand!

SVAR:

Hej,

Rätt till övertidsersättning finns inte lagreglerat. Det som gäller är din kompis anställningsavtal. Man kan avtala bort rätten till övertidsersättning och istället få extra ledighet. Vid en tvist kan arbetsdomstolen ta ledning i närmast tillämpliga kollektivavtal för att se hur övertidsersättning regleras. Rätten till vila finns i arbetstidslagen och det är arbetsmiljöverket som har tillsyn över att lagen följs. Arbetsmiljöverket kan utfärda förelägganden så att lagen följs.

Det låter inte som att din kompis har en bra arbetssituation. Först bör din kompis undersöka sitt anställningsavtal för att se hur övertid är reglerat. Din kompis bör även föra en dialog med arbetsgivaren och underrätta denna om sina rättigheter enligt arbetstidslagen. Det kan ibland vara svårt att hitta ett nytt arbete så i första hand bör man försöka lösa problemen. Arbetsgivaren kanske är tillmötesgående när problemen förklaras. Blir det aktuellt med en juridisk process kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa din kompis. Din kompis är välkommen att höra av sig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Vad har jag för rättigheter till ersättning för arbetad övertid?

Hej!

Har varit anställd 2 år på ett företag, tillsvidareanställd på 90%. Under tiden så har jag det senaste året jobbat 100%. För detta har jag fått en ersättning med timme och inte någon övertid eller liknande för de extra 10% jag arbetat.

Får det gå till så? Kan jag enligt lag bli anställd på 100% eftersom jag redan arbetar det, borde jag få övertidsersättning för de 10% jag jobbar extra utöver 90% som jag är anställd för.

Mvh

Svar:
Hej!

En viktig fråga i ditt fall är om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. I ett kollektivavtal så finns det med all säkerhet reglerat hur din ”övertid” ska hanteras. I lagen finns det däremot inget i dagsläget som reglerar lön eller t ex hur ersättning för övertid ska se ut. Utöver reglering i kollektivavtal så kan det även finnas upptaget i ditt anställningsavtal men med tanke på din fråga så tolkar jag det som att det inte finns några skrivningar om ersättning för övertid där.

Återkom om du har fler frågor eller om jag har tolkat dig fel.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vilka rättigheter har man om man endast arbetar när man blir inringd?

Hej,
min sambo har fått en ”anställd” som timanställd. Anställning kan man kanske inte kalla det då inget anställningsavtal är skrivet, utan han blir inringd när det behövs folk. Han jobbar inom bygg och ibland väldigt långa dagar samt mycket resande. Han har varit ”anställd” såhär i ungefär ett halvår. Han får ingen extra betalning för obekväma arbetstider förutom om han jobbar helger. Han kanske
inte jobbar 40timmar per vecka men om han jobbar mellan 7.00 och 20.00 en dag, vad gäller för regler då? Och vilka regler gäller för ersättning för resor, både buss/tåg pengar och tiden han reser?

Jag undrar är ifall det får lov att gå till såhär? Kan man jobba utan avtal? Och som timanställd – hur är det med sjuklön, semester och obekväm arbetstid?

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Det låter som att din sambo är anställd i en allmän visstidsanställning. Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att det ska vara giltigt, dock ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om allt som är väsentligt för anställningen. OB ersättning är inget som regleras i lag utan det regleras i personliga anställningsavtal men främst i kollektivavtal. För att få kunskap om vad som gäller för din sambo måste du således kontrollera de här avtalen. Detta gäller även för resorna som din sambo måste göra, det ska finnas reglerat i personligt anställningsavtal och i kollektivavtal.

Semester tjänas in vid varje arbetstillfälle och din sambo har rätt till semesterersättning enligt semesterlagen. Om din sambo blir sjuk har han rätt till lön, dock endast de dagar och timmar som han skulle arbetat.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren