Tag Archives: organisationen

Omplacering efter sjukskrivning?

Jag har varit sjukskriven. sen återgick jag till mitt arbete som undervisande lärare en vecka på heltid , men det kunde jag inte fortsätta pga. sjukdomen. Då började jag arbeta 50% . Eftersom jag inte kunde undervisa , fick jag då arbetsanpassning och jobbade som resurs lärare i tre månader. Nu säger arbetsgivare att de inte vill ha mig längre i arbetet som resurs lärare utan de vill att jag undervisar som vanlig lärare på 50% , vilket jag kan inte. Deras motivering är skolan vill inte betala en lärarlön, medan jag arbetar som resurslärare (skillnaden jag har inte lektioner nu) Har arbetsgivaren rätt? kan de flytta på mig från skolan för att jag kan inte undervisa enligt läkarintyget. Om de flytta på mig till annat arbete kommer jag behålla mitt nuvarande lön oavsett lönenivån på det nya arbetsplatsen?

Hej,

Grundprincipen som alltid gäller är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. De har, som jag förstår det, försökt anpassa arbetet utefter din personliga situation och nu är denna anpassning inte längre möjlig ur ekonomiskt avseende. Om de skulle omplacera dig till en annan tjänst inom organisationen så omprövas din lön i förhållande till de nya arbetsgifterna. Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldigheter är långtgående och innebär bland annat att anpassa arbetet, så som de gjort, och att eftersöka omplaceringsmöjligheter inom organisationen.

Jag råder dig att kontakta ditt lokala fackombud för stöd i frågan, då arbetsgivaren troligt har öppnat en förhandling i frågan om omplacering med dem.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren