Tag Archives: omplacering

Oskälig omplacering

 

Fråga:

Jag har en fråga gällande omplacering och vad som är ett skäligt 
erbjudande. Jag är sedan 2008 tillsvidare anställd som personlig 
assistent på en gymnasiesärskola där jag arbetat dagtid med en 
särskild elev. Eleven blev avstängd efter att ha utsatt mig för
hot och våld. Jag blev då övertalig.  För en tid sedan fick jag 
information från min personalchef att jag skulle bli omplacerad 
till skolans boende på en nattjänst. Jag begärde mer information 
om denna tjänst men fick endast svar om att jag i dagsläget har 
min 100 % tjänst som personlig assistent. Personalchefen vägrade 
därmed att yttra sig något mer om den tjänst som hon tidigare uppgav. 
Mitt fackliga ombud efterfrågade så sent som den 4 juli om information
angående min tjänst och om var jag ska vara till höstterminen. Samma svar
gavs, 100 % personlig assistent. I fredags den 6 juli blev jag dock 
uppringd av min chef som nu påtalade att jag from höstterminen var 
placerad vid skolans boende, en tjänst som är kvälls -och nattarbete men 
100 %.  För mig innebär det att jag måste säga upp mig eftersom jag har
små barn och min hemkommun inte har nattdagis. Min fru arbetar endast 
kvällstid. Är det inte dock rimligt att jag ska bli erbjuden en sådan 
här tjänst där jag ska få möjlighet att tacka ja eller nej, och då 
istället bli uppsagd? Eller ingår detta i arbetsgivarens "arbetsledningsrätt"?
Det är ju dock en ganska stor förändring av min anställning, ny arbetsplats, 
nytt yrke och motsatta arbetstider.  Vore oerhört tacksam för lite svar!

Svar:

I regel ställs det krav på arbetsgivaren att göra en ordentlig 
utredning av vilka möjligheter finns till om placering. I första 
hand skall omplaceringen övervägas till liknande arbete som faller 
inom ramen av anställningen.  Om arbetstagaren utan godtagbar anledning
avböjer ett konkret erbjudande, anses inte längre arbetsgivaren 
skyldig att erbjuda annan omplacering.  I LAS finns det inget som 
försäkrar arbetstagaren någon skydd för den befattning denne innehar. 
Här kan man dock hävda på omplacering som strider mot kravet
på att arbetsgivaren måste hålla sig inom anställningsavtalet. 
Arbetsgivaren är dock inte skyldig att "skapa"en ny tjänst" som 
motsvarar dina faktiska kvalifikationer utan då kan det vara 
aktuellt med omplacering till en tjänst med t ex lägre kvalifikationskrav. 
Däremot ska detta utredas grundligt i omplaceringsutredningen. Självfallet
är det svårt att avgöra i detta specifika fall då jag inte sett ditt 
anställningsavtal. Men konkret så är det två helt olika befattningar 
det pratas om då din tidigare tjänst var på dagtid och denna är endast 
fördelad på kväll och natt. Då du redan har diskuterat frågan med ditt
fackombud så förslår jag att du fortsätter ditt samarbete med dem. Känner
du dig osäker på ditt fackombud så kan du kontakta ditt fackförbund centralt och 
be att de tittar på ditt fall. Vid ytterligare frågor är du välkommen att 
även skriva till oss. Lycka till
Vänligen

Anahita Eskandarpour

Uppsagd och inte erbjuden omplacering

Jag blev den 1/6 uppsagd pga arbetsbrist. Jag har jobbat på en mindre statlig enhet (universitet) i 10 år och senast som webredaktör, men har tidigare haft tjänst inom administration. Det har beslutats att Webb/IT-ansvaret ska läggas över på annat universitet och verksamheten i fråga försvinner från vårt. Baserat bara på detta förstår jag motiveringen ”arbetsbrist” för
uppsägningen.

Däremot har jag blivit införstådd i att arbetsgivaren har en skyldighet att se över om en omplacering/byte av arbetsuppgifter kan vara möjlig. På min arbetsplats har man tidigare under våren utlyst en tjänst inom administration som jag var helt kvalificerad för (enligt båda kollegor och jämförelse med annonsens krav). Denna tjänst tillsattes ca 1-2 veckor innan jag blev uppsagd och den
nyanställda rekryterades utifrån. Jag finner detta mycket underligt då kravet ska finnas på arbetsgivaren att utreda
möjlig omplacering och i detta fall fanns det, strax innan jag blev uppsagd, en ledig tjänst som jag var kvalificerad för.

Jag är tyvärr ej medlem i facket och är väldigt tacksam för råd om det möjligtvis kan vara så att min arbetsgivare ej har följt lagen om omplaceringsskyldighet och hur jag kan gå vidare med detta i så fall?

SVAR: På din beskrivning låter det som att din arbetsgivare nog inte utrett alla möjligheter till omplacering för dig. Sannolikt har de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen varit med i förhandlingen ang flytten av IT-verksamheten, och på något sätt ha du hamnat utanför den diskussionen.

För att kunna hjälpa dig behöver vi titta närmare på detaljerna i ditt ärende. Kontakta oss igen om det är aktuellt.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Omplacering med dåliga villkor

Jag har varit tjänstledig ett år för studier och vill tillbaka till mitt arbete. Arbetsgivaren har ”omorganiserat” så att min tjänst inte finns kvar. Arbestgivaren säger att det råder arbetsbrist och det blir frågan om en omplacering, så långt kan jag hålla med, men vilka villkor gäller för min omplacering. Är det mina gamla villkor eller är det den omplacerade tjästens villkor? I mitt fall skulle detta innebära en rejäl lönesänkning, ändrade semesterförmåner och rätten till tjänstebil.

SVAR:
Arbetsgivaren har inte rätt att ”degradera” dig i samband med en omplacering, utan du har rätt att i rimlig omfattning behålla lön och andra villkor, ansvar etc. Annars är det att betrakta som en uppsägning.
Dina gamla villkor kan till viss del omförhandlas, men du ska inte acceptera mycket stora försämringar.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

#title# #url#

Hur lång tid tar en omplacering?

Fråga:
Min fråga rör hur en systematisk omplacering genomförs? hur lång tid en sådan tar i ett större företag?

Svar:
Hej!

Jag förstår inte helt och fullt frågan men ska försöka ge ett svar.
Innan omplaceringar genomförs så ska en omplaceringsutredning genomföras vilken ska genomföras skyndsamt. Däremot så kan jag inte ge nåt generell tidsaspekt på själva omplaceringen utan det är helt upp till den individuella situationen.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#

Omplacering till dagtjänst

Jag jobbar inom vården för en av dom större privata aktörerna. Sammanlagt har jag arbetat natt 20 år varav dom senaste 10 åren på samma ställe. Min chef vill nu omplacera mig till dagtid eftersom jag ej har någon dokumenterad undersköterske- utbildning som dom nu anser att man ska ha för att jobba natt på min arbetsplats.
Kan arbetsgivaren kräva att jag ska bekosta min undersköterskeutbildning själv för att kunna behålla natt-tjänsten?? Eller kan jag begära att dom ska stå för den om dom anser att jag måste gå den. Finns det inget som säger att arbetsgivaren måste erbjuda en någorlunda likvärdig tjänst? Jag anser inte att erbjudas dagtid är likvärdig tjänst p.g.a. arbetstiden.. Kan jag kräva att få natt-tjänst på något av företagets andra äldreboende om det finns personal där som ej har undersköterske-utbildningen samt har färre anställningsår än mina 10 år?

SVAR:

Din arbetsgivare har rätt att omplacera dig till en dagtjänst då den är att betrakta som likvärdig (med likartade arbetsuppgifter etc) Du kan inte kräva att arbetsgivaren ska betala din utbildning, men kanske ni kan göra en överenskommelse om hur det ska göras, då du har så många år både hos arbetsgivaren och på arbetsplatsen?
Du kan inte hellre kräva att bli placeras på ett annat boende, då det ställs samma krav där på utbildning för natt-tjänst.

 

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

#title# #url#

Omplacering att betrakta som uppsägning?

Fråga:
Hej.

Jag har några frågor gällande en omplacering.
1. Kan man bli arbetsskyldig om man omplaceras från att vara svetsare till att bli
städare? Kan dessa två arbeten tolkas ligga inom samma kollektivavtal?
2. Kan en arbetstagare omplaceras mellan dessa tjänster om en varning gällande
arbetsprestation gått ut dagen innan? Måste det inte finnas någon tid att rätta
till sin prestation?
3. Kan en facklig representant godkänna en skriftlig varning i mitt ställe så den
blir giltig?
4. Kan jag begära samma lön som tidigare fast jag omplacerats från svetsare till
städare?
5. Finns det någon chans att ogiltigförklara min omplacering eller betrkata den
som en uppsägning?

Tack på förhand,

Klara

Svar:
Hej Klara!

Det är en komplex situation som du beskriver men jag ska försöka ge dig lite riktlinjer. Om vi ska ge dig mer specifik rådgivning så behöver jag mer ingående information om ditt ärende.

I praktiken så kan du bli omplacerad till annat arbete däremot tycker jag att det är tveksamt att en varning är saklig grund för omplaceringen. Precis som du skriver så ska du ges möjlighet till ”bättring”. Varningen är däremot något som arbetsgivaren ensidigt utfärdar och facket kan godkänna den utan att tillfråga dig (förutsatt att du är med i facket förstås).

Om facket har godkänt din omplacering så kan det möjligen att vara svårt att hävda att den är att betrakta som en uppsägning. Möjligen kan de då även ge dig en lön anpassad till dit nya arbete.

I annat fall tycker jag att det låter som en ytterst tveksam omplacering. Är du med i facket (vilket det låter som) så föreslår jag att du tar up frågan med dem först. Återkom gärna till oss om du inte får den hjälp du behöver där.

Lycka till!
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#

Omplacerad och degraderad

Mitt arbete är inom kultursektorn. En fingertoppskänsla för det som är aktuellt är viktig för verksamheten – hur sätter man värde på den konstnärliga kompetensen?
Min arbetsgivare omorganiserar inom den avdelning som jag tillhör. Tidigare har det funnits en chef med 3 resultatansvariga under sig och jag som chef för min enhet. Den andra chefen har slutat och en ny är anställd. Jag har nu fått besked att jag ska ha en annan tjänstebenämning samt lägre lön. Den uppdragsbeskrivning som jag har fått innebär att jag gör samma jobb som tidigare men ”har inte ansvar för personal, budget eller verksamhet”.  Jag kommer att de facto gör de uppgifterna jag gjort de senaste 10 åren utan titel eller lön. De föreslagna tjänstebenämningarna är krystade (finns knappast inom mitt yrkesområde) och kan lätt tolkas som om jag har misskött mina uppgifter (budget, personal, verksamhet), vilket inte är fallet. Hur ska jag agera?

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att göra omorganisationer och i samband med det förändra tjänster. Men man har inte rätt att omplacera dig till en tjänst som är att betrakta som en degradering, detta är i så fall att betrakta som en ogiltig uppsägning.Om du helt fråntas dina chefsbefogenheter är det i princip ett avsked.

Du bör påpeka detta för din arbetsgivare och förhoppningsvis kan ni komma fram till en kompromiss. Annars är du välkommen att kontakta oss igen så ska försöka hjälpa dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren