Tag Archives: omplacering

Omplacering vid arbetsbrist

Vilken rätt att arbetgivaren när det gäller omplaceringar till annat arbete av sin personal.

Situationen är så att två stycken på en kommunal arbetsplats, som båda har varit anställda i minst 20 år helt plötsligt får reda på två veckor in på terminen att de inte behövs på arbetsplatsen längre, som de för ett halvår sen vart omplcerade till pga av en stor omorganisation i kommunen med ett flertal uppsägningar. De ska få gå in i tre ”prova på” månader där de ska prova på andra kommunala jobb som lokalvårdare, kökbiträde mm för att se vad dom kan passa som. De ska få flytta redan nästa månad. Kan en abetsgivare bara göra så här?

Vad som hör till är att dessa är inte sista in som anställda i kommunen. En av de uppsagda personerna fick denna termin ett vikariat fram till sommaren på samma
arbetsplats.(alltså en tjänst som någon av dessa anställda kunnat tagit) Han är då alltså uppsagda och slutatde sin anställning i dec. Ett flertal vikariat har
tillsatts av personer som inte varit anställda i kommunen.

För mig låter det här helt orimligt att man inte tittar över organisationen innan man sätter in långvik eller omplacerar anställda till helt andra arbetsuppgifter.

Vad gäller igentligen vid sådana här förflyttningar. I Denna kommunen håller ledningen upp till politikernivå varandra bakom ryggen och följer inte alltid lagar och regler så det finns ingen i kommunen man igentligen kan vända sig till.

Vad finns det där undantagsregler i en sådan här situation. Tacksam för svar!

Hej,

Om det föreligger arbetsbrist på ett företag har arbetsgivaren rätt att säga upp personal. Innan arbetsgivaren vidtar uppsägningar ska arbetsgivaren först försöka omplacera arbetstagarna. När man får ett omplaceringserbjudande på grund av arbetsbrist finns det ingen rätt att behålla sina tidigare villkor, detta för att det andra alternativet är att du blir uppsagd. Omplaceringen ska dock fortfarande vara skälig och får inte strida mot diskrimineringslagstiftningen. Arbetsgivaren kan således ha en rätt att omplacera en arbetstagare till ett annat arbete med andra arbetstider och arbetsuppgifter om det är det enda alternativet för att arbetstagaren inte ska bli uppsagd. Det krävs att arbetstagaren godkänner omplaceringen om den inte godkänns är risken stor att arbetstagaren blir uppsagd.

Arbetsbrist som det föreligger i detta fallet, då organisationen måste dra ner på kostnaderna är saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren ska iaktta turodningsreglerna vid en uppsägning. Dock kan arbetstagaren endast bli omplacerad till lediga tjänster, arbetstagaren kan inte kräva att bli omplacerad till en tjänst som är upptagen och att den personen som innehar tjänsten måste gå. Arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning om denne blir uppsagd som är 9 månader från dess att denne lämnat anställningen. Har arbetstagaren då tillräckliga kvalifikationer för arbetet ska denne få jobbet.

Det är för mig svårt att ge dig mer specifika råd då det är många parametrar som spelar in och hur förfarandet exakt sett ut. Kommunen borde ha haft diskussioner med fackförbund gällande omplaceringarna. Därför rekommenderar jag starkt att ni talar med facket gällande ärendet. Jag hoppas att detta hjälper er på vägen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Uppsägning under sjukskrivning

Hej,

Min son har arbetat i perioder, men har tyvärr aldrig jobbat mer än ett par månader i taget. Den 2/12-3013 började han ett nytt jobb, på tredje dagen skadade han sig i arbetet. Blev sjukskriven först två veckor. När dom veckorna hade gått så kunde han inte börja jobba utan blev fortsatt sjukskriven. Då väljer arbetsgivaren att säga upp honom omgående. Vi har skickat in alla papper till Försäkringskassan men dom menar på att han inte får ersättning från dom då han inte har varit anställd 6 månader. Vad är det som gäller? Eller kan han få ersättning någon annan stans?

Hej,

När man är sjukskriven har arbetstagaren ett ganska omfattande rehabiliteringsansvar. Din arbetsgivare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att du ska kunna återgå till din anställning. Arbetsgivaren är bland annat skyldig att anpassa arbetsplatsen, genomföra arbetsträning och ändra arbetsuppgifter som kan underlätta för dig. Arbetsgivaren ska undersöka om det kan finnas möjlighet till en annan tjänst eller ge dig arbetsuppgifter som är anpassade för dig. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar som i praktiken blir olika stort beroende på arbetsplatsen. Är arbetsplatsen stor finns det större möjligheter för att ändra i organisationen.

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Arbetsbrist är alltid att anse som saklig grund, kan arbetsgivaren omplacera arbetstagaren är inte uppsägningen sakligt grundad. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en turordning iakttas, man tillämpar sist in först ut principen. Arbetsgivaren ska förhandla med facket om kollektivavtal finns.

Så länge arbetsgivaren iakttar de beskrivna reglerna har man rätt att säga upp personal oavsett om dem är sjukskrivna eller arbetar. En sjukskriven arbetare intar ingen särställning vid arbetsbrist.

Vad gäller försäkringskassans bedömning av din sons arbetsnedsättning vågar jag inte svara på, dock finner jag inget krav på att man ska ha arbetat i 6 månader då man som arbetslös även kan söka sjukpenning/sjukersättning. Det är försäkringskassan som handhar alla ersättningsärenden vad gäller sjukpenning/sjukersättning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Offentligt anställning

Hej!

Jag har en fundering om hur stor möjlighet jag har att få överflyttat min
tillvidareanställning till den tjänst jag har i dagsläget.

Jag jobbar på statlig myndighet. Jag hade tillsvidareanställning på en ort,
men sökte (antar att det kan falla på det här) en visstidsanställning på en
annan ort. Jag fick tjänsten, sökte tjänstledigt från min tillsvidaretjänst
då jag fick intrycket att jag skulle bli tillsvidareanställd inom kort ändå
på den nya orten. Men nu verkar det istället vara tal om en förlängning.
Finns det något jag kan stödja mig på, annat än arbetgivarens välvilja, i
att försöka få det till en tillsvidareanställning? Om det är till hjälp så
tror jag att det fattats ett ”omplaceringsbeslut” rent
förvaltningslagsmässigt.

Med vänlig hälsning,

Hej

Eftersom du är statligt anställd omfattas du av Lag om offentlig anställd (LOA) som kompleterar LAS (lag om anställningsskydd) och MBL (Medbestämmandelagen).

Får du enligt (LOA) en ny anställning inom LOA, dvs inom en statlig myndighet upphör den första anställningen utan särskild åtgärd (dvs utan skriftform).

Du bör därför känna till att om du skulle bli erbjuden en tillsvidareanställning vid din nuvarande arbetsplats och du väljer att ta denna, upphör din första anställning utan att du behöver underrättas (11 § LOA).

För att din nuvarande visstidsanställning skall övergå till en tillsvidare anställning krävs att du uppnår reglerna enligt 5 § I lag om anställningsskydd (LAS). Här måste du haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i sammanlagt två år inom en femårsperiod för att din nuvarande anställning skall övergå till en tillsvidaretjänst. Innan dess kan du inte begära att anställningsformen skall ändras om det inte finns grund för det i anställningsavtalet (te x om det i anställningsavtalet inte står uttryckligen vilken anställningsform du har).

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Omplaceringsskyldighet och bemanningsföretag

Hej

Jobbar på en fabrik genom ett stort bemaningsföretag.
Jag har varit längst på avdelningen och är tillsvidareanställd.

Nu har jobbet på min avdelning tagit slut och företaget vill inte omplacera mig och
bekosta en ny upplärning.
Det jag undrar är kan jag som tillsvidare anställd bli uppsagd pga av arbetsbrist
när de har folk uthyrda som varit mindre tid och bara är tidsbegränsade?.

Har Bemaningsföretagen inga krav på omplaceringsskyldigthet?
Verkar lustigt att jag som är tillsvidareanställd ska gå hemma under garantilön när
det finns arbete?.

Hej

Bemaningsföretag omfattas av turordningregler vid saklig grund för uppsägning.  Det innebär att de också har en omplaceringsskyldighet för dig som arbetstagare. Det är dock av största vikt att känna till att turordningsreglerna är semidispositiva och att gällande kollektivavtal kan ändra förutsättningarna i turordningen. De flesta bemaningsföretag har ganska ingående anställningsavtal och är dessutom kopplade till kollektivavtal. Du bör därför undersöka på vilka premisser de undgår turordningsreglerna, dvs omplaceringsskyldigheten. Tänk på att din arbetsgivares huvuduppgift är att hyra ut arbetskraft och dilemat med detta är att de ser till sina kunders bästa i första hand (företaget som hyr arbetskraft) om de inte kan frångå turordningsreglerna skulle de behöva flytta arbetstagare mellan tjänster som är uthyrda så fort ett uppdrag tog slut, vilket i slutändan nog skulle innebära att de inte behöll sina kunder (då de hela tiden fick ny arbetskraft). Det rättfärdigar dock inte att de kan frångå LAS. Men deras verksamhet får nog svårt att fungera om de inte har detta inskrivit in klasuler i anställningsavtal och kollektivavtal som frångår turordningsreglerna och i med det omplaceringsskyldigheten.

Jag skulle nog i ditt fall fundera över hur jag vill att min anställning skall se ut i framtiden? är uthyrningsverksamheten verkligen en anställningsform jag ställer mig bakom?.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Vad händer om du tackar nej till erbjudande till omplacering?

Hej
Har jobbat för samma arbetsgivare XXXX sedan år 19XX på servicesidan. Har
nu gått sjukskriven sen XX augusti 2012, har tidigare gått sjukskriven från o
till men besvären har bliver värre.Mina besvär är psykisk ohälsa, såsom
depression och panikångest, stresskänslig. Besvären bygger mycket på negativa
klimatet på arbetsplatsen,både vad gäller miljön och arbetsförhållandena. Vid
avstämningsmöte med arbetsgivare och försäkringskassan den XX december 2012
framför jag att det skulle kännas bäst att byta arbetsplats.Min chef säger då
att arbetsgivaren behöver en arbetsförmågebedömning , vi bestämmer att en
sådan ska göras.
2013-XX-XX är bedömningen färdig,, konsulten som utfört
arbetsförmågebedömningen kan inte rekommendera en återgång till arbetet jag
tidigare haft,utan bör få möjlighet till en arbetsträningsplats på annat arbete
hos arbetsgivaren, andra arbetsuppgifter med möjlighet till placering på annat
lämpligt arbete.Under denna tid fram till nu har jag blivet erbjuden en tjänst som
städare med inledande provperiod under 3 månader,, tog del av detta 2013-xx-xx.
Jag tackade nej till denna tjänst efter ha pratat med min läkare och
försäkringskassan. Har själv sökt 2st tjänster hos min arbetsgivare men fått
till svar att jag ej har kvalifikationerna som krävs på den ena tjänsten, samt ej
uppfyller kraven på den andra och att det är övertaligt med folk på den
tjänsten.
Blev xx september kallad för samtal med chefen, han informerar mig att jag ej
får tjänsten som jag senast sökt och att de ej kan finna annat arbete till mig
efter att omplaceringsutredning genomförts inom Region förvaltningar som
matchar min kompetens och arbetsförmåga.
Han säger att det blir uppsägning för mig,,,
Jag blir informerad av honom att jag har tre olika alternativ att välja på

Nr1 Uppsägning med 6 månadslöner utan att arbeta.

Nr2 Säger upp mig själv och får 8månadslöner utan att arbeta som betalas ut
månadsvis.

Nr3Säger upp mig själv får 8månadslöner på en utbetalning i en klumpsumma.

Uppsägningen skrivs som av personliga skäl?

Chefen upplyser mig med att personalchefen vill ha svar på alternativen på
fredag,(denna vecka)
jag säger att det går inte för jag måste kolla upp mina rättigheter, då säger
han måndag, jag säger att jag är sjukskriven till månadsskiftet och jag behöver
månaden på mig för att svara. Han ringer efter personalchefen som inte går att
få tag i, så han ska kolla upp detta och återkomma till mig, vilket han i
skrivandets stund ej gjort.
Eftersom jag ej är med i facket (kommunal) så hoppas jag att ni kan hjälpa mig.

Vad är eder åsikt om dessa tre alternativ?
Är det bara 6månaders uppsägning?
Hur lång betänketid kan jag begära för att ge svar på alternativen?

Tackar på förhand

Hej

Först och främst vill jag beklaga att det har gått så här långt i processen, eftersom du borde ha engagerat arbetsmiljöverket i den här frågan. Psykosocial ohälsa är något som din arbetsgivare skall förbygga på din arbetsplats och hade arbetsmiljöverket haft tid på sig att utreda din situation är det inte alls säkert att du hade behövt hamna i denna situationen. Nu har ni kommit ganska långt med både en färdig rehabutredning osv, så jag tror nog att det kan vara försent att koppla in dem. Men det kan vara värt att i alla fall ta kontakt med dem framförallt med tanke på att du inte är med i facket.

Arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

Vad gäller rehab och omplaceringsutredningen verkar den ha gått rätt till, men det är efter förutsättningen att omplaceringsutredningen har varit noga genomförd. Det är rätt att om du tackar nej till en omplacering, kan din arbetsgivare ha rätt att på saklig grund säga upp dig, det spelar ingen roll att du har sökt två andra tjänster om du inte har kvalifikationerna för dessa (dvs ingen förtur). När jag tittar på de alternativ som du har fått finns det ett par saker du måste vara medveten om, jag skall försöka få med det mest relevanta

1. Säger du upp dig själv, innebär det att du får en längre karenstid från din A-kassa. Det kan ta upp mot 52 arbetsdagar innan du får ut någon ersättning. Väljer du detta alternativet måste du vara medveten om att det tar nästan två månader innan du får ersättning från din A-kassa.

2. Blir du uppsagd, innebär det en betydligt kortare karenstid från din A-kassa, 7 dagar. Det innebär att du inte behöver vänta lika lång tid på din ersättning som om du säger upp dig själv.

Tittar du på dina alternativ blir utfallet ungefär det samma. Skillnaden blir alltså två månaders lönekompensation från din arbetsgivare mot den extra karenstid det innebär att säga upp sig själv. Du kan alltså välja att ta 6 mån och få en karenstid från din A-kassa på 7 dagar eller ta 8 mån och få en karenstid på 52 dagar från din A-kassa.
Eftersom det inte framgår vilken A-kassa du är med i har jag tittat på akademikernas A-kassa och de regler som gäller där. Titta gärna själv på din egen A-kassas hemsida, för att vara säker!
Hade det inte gått att omplacera dig alls, och du sagt upp dig själv (tagit 8 månandslöner) hade du möjligtvis kunnat förbigå de 52 dagarnas karenstid om din  A-kassa godkänt med läkarens utlåtande kunnat framhäva att en omplacering inte varit möjligt alls på din nuvarande arbetsplats. Nu blev du erbjuden en annan tjänst och därför antar jag att din A-kassa inte kommer att godkänna en sådan egen uppsägning utan att du får den längre karenstiden.

Den finns heller inga livlinor tillbaka till din arbetsplats vad gäller företrädesrätt eftersom den bara gäller vid arbetsbrist, dvs du kan inte begära förträdesrätt om du blir uppsagd pga personliga omständigheter även om båda anges vara ”saklig grund” för uppsägning.

Det är också väldigt viktigt att du pratar med arbetsförmedlingen om vad som gäller för att du skall behålla din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst), tex om du kan komma att vara i sjukskriven efter det att din nuvarande arbetsgivare slutat betalat ut ditt avgångsvederlag (allstå månadsvis eller i klumpsumma). Det jag kan säga är att det generellt är viktigt att du är om och kring dig och att du besöker arbetsförmedlingen direkt i samband med att din arbetslöshet uppstår d.v.s att du står till förfogande på arbetsmarknaden direkt för att inte förlora någon ersättning från socialförsäkringen. Gör du inte det, kan du hamna i en väldigt tråkig ekonomiskt situation när pengarna tar slut. Många arbetstagare glömmer just detta i samband med att de får avgångsvederlag. Så se till att både prata med arbetsförmedlingen och försäkringskassan helst samma dag som du blir arbetslös.

Vad gäller tiden bör du i alla fall kunna rådgöra med arbetsförmedlingen, A-kassan och försäkringskassan så du vet hur du skall agera efter uppsägningen.

Vad gäller just avgångsvederlagets rimlighet, har facket oftast en bättre förhandlingssituation och därför kunde de möjligtvis ha fått fram ett bättre avtal till dig, men det är mycket beroende på tidigare avgångsvederlag som har utgivits till andra arbetstagare i liknande situationer och med liknande förutsättningar. Runt 6 mån är inte ovanligt, men med tanke på din långa anställningstid borde du försökt förhandla upp det (min egen tanke). Fråga gärna vad andra har fått med liknande anställningstid.

Hör gärna av dig igen om du vill ha mer hjälp

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Problem med arbetsmiljön?

Hej

Jag har en chef som styr och ställer och jag har tappat lusten att gå till jobbet. Arbetar i en stor koncern och undrar vad jag som arbetstagare har för rättighet att bli omplacerad till en annan enhet. Där jag är nu knäcker mig och jag måste bara bort.

 

Hej

Det som du kort beskriver, verkar handla om arbetsmiljöns beskaffenhet. Detta regleras av arbetsmiljölagstiftningen (AML).

Arbetsmiljön på din arbetsplats skall vara tillfredställande, den skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Du som arbetstagare skall ha möjligheten att medverka i utformningen av din egen arbetssituation. Du som arbetstagare skall heller inte utsättas för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa (tex sjukskrivning). AML är i huvudsak uppbyggd för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, varför din arbetsgivare har en skyldighet att se till att detta upprätthålls. Jag tycker att du skall ifrågasätta hur din arbetsplats upprätthåller denna lagstiftning och om de förebygger psykisk ohälsa genom att din chef får agera som den gör. Du kan även be facket och arbetsmiljöverket att kopplas in om det inte blir en förändring.

Det finns dessutom en föreskrift från arbetarsskyddsstyrelsens som handlar om kränkande särbehandling i arbetslivet (mobbing). Denna föreskrift förutsätter att arbetsgivare klargör att kränkande särbehandling (mobbing) inte accepteras i verksamheten och att det skall finnas rutiner i verksamheten på att detta i så fall fångas upp i ett tidigt stadium. Skulle det förekomma skall motverkande åtgärder snarast vidtas och följas upp.

Tänk på att många arbetsgivare tyvärr missar att det finns en sådan lagstiftning och att de skall agera och förändra arbetsmiljön, att flytta dig till en annan avdelning är inte sätt att lösa problemet, snarare legitimerar de din chefs handlingar.

Vill du gärna ha mer hjälp och inte är med i facket hör av dig igen så kan vi kanske hjälpa dig.

Stå på dig!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Omplacering; Vad gäller?

Hej!
Om man har en tillsvidareanställning sedan många år, där placeringen (avd) står angiven på anställningsbeviset – kan arbetsgivaren då begära att man skall byta arbetsplats hur som helst?

Jobbar inom offentlig sektor, och vi har kollektivavtal. Trivs där jag är.

Hej!
Utan mer information så är din fråga inte helt okomplicerad att besvara. Jag utgår från att det är en omplacering som är aktuell och för dem finns det riktlinjer. Vad som kan ses som en giltig omplacering måste avgöras i varje enskilt fall. Det ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera arbetstagare till exempelvis en annan avdelning, men först måste arbetsgivaren förhandla med facket. Är omplaceringen av personliga skäl eller arbetsbrist, finns det andra regler som träder in. Grunden till en omplacering är därmed viktig för att avgöra om den är giltig eller ej.

Är du ansluten till facket så är det en god idé att kontakta dem, då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Omplacering

Hej

Jag jobbar idag som produktchef (Jag har varit fast anställd i 6 månader) och nu vill min chef omplacera mig till säljare då han inte är nöjd med min insats som produktchef. Företaget kommer att anställa en ny produktchef som ersätter mig. Jag får behålla samma lön men är det ok att göra så här?

SVAR:

Hej,

Om man blir omplacerad på grund av personliga skäl så finns det högra krav på arbetsgivaren för att omplaceringen ska anses vara tillåten. Något som är viktigt är om man får en sänkt lön och även om man blir av med chefsbefogenheter. Eftersom du blir av med din ställning så kan det kanske vara en otillåten omplacering men man får se mer på skälen till omplaceringen och om de är hållbara. Eftersom du behåller din lön så kan detta göra att omplaceringen är korrekt. Om du är medlem i facket så kontakta dem så kan de kolla närmare på vad som skett i ditt individuella fall.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Omplacering och uppsägning

Jag har blivit av med korkortet I 12 manader pa tjanst som.kraver korkort det hande pa fritiden och jag ar fast anstalld.AG drog genast in lonen det star tjanstledig pa lonespec men har inte fyllt I nan blankett for det och har ej fatt nan bekraftelse pa att jag skulle blivit beviljad det heller.har fyllt I blankett om omplacerings uteredning och sokt 6 tjanster som trafikledare hade aven kompetens har jobbat som arb.ledare trafikledare I 7 ar fick ingen av dessa.

En ombudsman sager att jag kan bli uppsagd utan lon under uppsagningstiden.
1.jag har val ratt till lon man star val till AG forfogande?
2.de har val redan asidosatt las7& genom att inte ge mig nan av tjansterna jag var behorig till?
3.enl las12& har man ratt till lon o formaner under uppsagningstid kan den asidosattas?
Tacksam for svar

SVAR:

Hej,

En arbetstagare får inte sägas upp om det finns möjlighet till omplacering. Om arbetsgivaren säger upp dig utan att ha försökt omplacera dig så kan man angripa uppsägningen. Om arbetsgivaren har rätt att säga upp dig så har du rätt till lön och andra förmåner under din uppsägningstid om du står till arbetsgivarens förfogande. Eftersom du inte kan utföra ditt vanliga arbete så kan du få arbeta med andra saker och detta måste du vara beredd på för att du ska ha rätt till din lön. Det verkar således finnas vissa tveksamheter angående vad som skett.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Omplacering

Hej, jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist och skrivit under delgivningen. Min arbetsgivare gjorde en omplaceringsutredning och fann inga andra tjänster/arbetsuppgifter till mig. Detta fick jag skriftligt. En vecka senare hade vi möte och han sa att han hade gjort en ny omplaceringsutredning där jag skulle få behålla 50% av mina nuvarande uppgifter och 50% nya uppgifter. Samtidigt sa
han att han håller på att avveckla företaget som jag är anställd i och att den verkliga orsaken till att jag blev uppsagd var pga vab Detta muntligt. Min fråga är om uppsägningen fortfarande gäller och om jag tackar ja till omplaceringen – ska vi teckna ett nytt avtal då? Han vill i så fall att det gamla avtalet gäller men eftersom han ska lägga ner det företaget känns det väldigt otryggt för mig. Tackar jag nej- går jag miste om a-kassan då?
Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Det låter som att du har hamnat i en konstig situation. Först och främst får inte din arbetsgivare lov att säga upp dig på grund av att du stannar hemma med sjukt barn. Om företaget ska avvecklas föreligger även arbetsbrist och arbetsgivaren är skyldig att göra en omplaceringsutredning innan uppsägningar vidtas. Eftersom ni har skrivit på ett avtal om uppsägning så bör ni absolut skriva ett nytt anställningsavtal på den nya tjänsten du kommer påbörja. Se till så att du får ett nytt anställningsavtal där dina nya uppgifter specificeras samt att det finns något skriftligt bevis på att du inte längre är uppsagd. Om du tackar nej till omplaceringen kan din ersättning i vissa fall sättas ned, det är bäst att du kollar med a-kassan för att få veta vad som gäller just dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren