Tag Archives: omförhandla

Behöver avtalen omförhandlas?

Företaget som jag jobbar för att annonserat att man ska säga upp den överenskommelsen som finns gällande 38-timmars arbetsveckor och istället gå över till de 40-timmars arbetsveckor som kollektivavtalet säger (alla vi som är anställda har i våra avtal skrivet att vi ska jobba 38 timmars veckor)
Min fråga är, kan företaget göra detta? Kommer det krävas att alla inviduella avtal omförhandlas eller kommer våra 4 fackklubbar förhandla fram ett ”packet”-avtal som alla får rätta sig efter?
Ersättning för den extra tiden kommer vi få, men vi vet inte om det blir mer ledighet eller mer lön i dagsläget.

SVAR:
Företaget har rätt att göra denna typ av förändringar, och om de dessutom gör det i samverkan med facket och anpassar sig till kollektivavtalet så kommer facket att helt backa upp företaget. Sannolikt gör man paket-överenskommelser och inga indiviuella lösningar

Hälsningar Camilla Ländin