Tag Archives: olovlig frånvaro

Chefen vill inte godkänna vab

Förra veckan vabbade jag en halvdag. Jag meddelade mina kollegor vilket vi alltid gör vid sjukdom eller vab. Min chef blev sur för att jag inte meddelade henne på morgonen utan jag gjorde det när jag kom till jobbet. Jag jobbar inte ihop med chefen och hen sitter inte ens i samma hus. Viktigaste för mig är att mina kolleger vet så att de kan styra upp dagen. Så nu tänker inte hon godkänna min vab. Får hen verkligen göra så? Tacksam för svar.

SVAR:
När du är frånvarande från arbetet pga vab eller egen sjukdom så är du skyldig att meddela detta omgående enligt rutinen på arbetsplatsen. Vissa har en skriven policy för hur detta ska gå till, t ex ”senast kl 07.00 via telefon till XX”. Om rutinen är att meddela chefen så har du brustit i detta. Du kan då få en notering om olovlig frånvaro i tidrapporteringssystemet, med ett ev löneavdrag som konsekvens.
Prata med din chef och kom överens om hur ni ska göra framöver.
Hälsningar Camilla Ländin

Får arbetsgivaren begära intyg för frånvaro?

Hej,
Jag undrar om arbetsgivaren kan begära intyg retroaktivt för kort frånvaro upp till ett par timmar för tex tandläkarbesök eller provtagning vid sjukhus.

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att begära intyg på frånvaro om du inte är sjukanmäld eller har anmält vård av barn tex. All sk olovlig frånvaro måste kunna styrkas med intyg, annars kan frånvaron utgöra grund för uppsägning. Detta gäller även retroaktivt, men inom rimlig tidsgräns.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren