Etikettarkiv: offentlighet och sekretesslagen

Vad klassas som sekretessbrott?

Jag är ett outbildat vårdbiträde som blivit avskedad och polisanmäld för data intrång för att jag har haft kvar Brukare sen tidigare vikariat på min inloggning som jag inte visste att man inte får ha, jag har inte brutit mot tystnadsplikt men loggat in och dokumenterat om Brukare som mitt arbete krävt fast Brukarna legat kvar på en annan enhet än den dom bor på?

SVAR

Det är svårt att svara rent ut vad som gäller då vi inte vet vad din arbetsplats har för regler gällande sådant. Men beroende på vad de har så kan de vara ett sekretessbrott att ha kvar tidigare brukare på ditt konto där man ser privat information om dem. I en offentlig verksamhet kan sekretessbrott leda till direkt avsked så det känns som att de haft någon regel kring detta. Man bör som arbetstagare försöka ha koll på det så att inte sådana situationer uppstår.

Du bör kontakta ditt fackförbund och be dem kolla närmare på ditt ärende så att det inte begåtts något fel i ditt avsked. Är du inte medlem i ett fackförbund så kan vi titta närmare på ditt ärende, men då mot en avgift.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsgivarens tystnadsplikt gentemot arbetstagaren

I vilken lag regleras arbetsgivarens tystnadsplikt gentemot arbetstagarens integritet? Eller har AG rätt att prata om en AT:s lön, sjukdomar osv med andra anställda eller till och med med släktingar?

SVAR:

Hej,

Tystnadsplikt kan finnas reglerat i vissa speciallagar. I sjuklönelagen finns en reglerad tystnadsplikt för arbetsgivaren angående arbetstagaren sjukdomstillstånd. Om man är statligt anställd gäller offentlighet och sekretesslagen. Något som även reglerar tystnadsplikt är god sed på arbetsmarknaden. Det är dock svårt att definiera vad som är god sed på arbetsmarknaden och det är därför ibland svårt att angripa en arbetsgivare som har diskuterat en arbetstagare på ett sätt som inte är olagligt men kan anses omoraliskt. Rätt till integritet finns övergripande i regeringsformen och i EKMR. Klargör för din arbetsgivare att du anser det stötande att arbetsgivaren diskuterar dig med andra, om arbetsgivaren fortsätter är det lättare att angripa arbetsgivarens beteende.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren