Tag Archives: obetald semester

Kan företaget neka mig obetald semester?

Hej

Jag får nya semesterdagar 1 April som jag sedan under året ska tjäna in. Om jag gör slut på alla mina dagar redan innan 31 Mars och skulle vilja ta en strö dag eller fler, kan företaget neka mig obetald semester? Kan företaget neka mig att att få de dagar som jag ska få f o m 1 April redan i Mars? Om jag har innestående komptid i tid för en hel dag , måste jag ta ut den innan obetald/förskotts semestern i sånt fall?

Hej!

Tidpunkt för semester är något som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om sinsemellan. Är det okej för arbetsgivaren att du tar några obetalda strödagar, så är det okej, säger arbetsgivaren att det inte går, så får du inte det. Så ja, de kan neka dig obetald semester, eller be dig att lägga dina strödagar på andra dagar som passar verksamheten bättre. Den enda semesteransökan arbetsgivaren enligt lag måste godkänna är sommarsemestern som ska vara någon gång mellan juni och augusti och vara fyra veckor lång, men även denna kan avtalas bort helt eller delvis.

I vissa fall kan arbetstagare få utbetalt förskottssemester, där semesterdagarna är betalda. Denna förmån måste dock betalas tillbaka på lönen senare om du inte arbetat in semestern innan du slutar. Detta är också något du får diskutera med din arbetsgivare.

Komptid och semester är två skilda saker, du får prata med arbetsgivaren om hur denne anser att ni ska lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kan man bli tvingad att ta ut obetald semester för att företaget ska hinna starta upp?

Hej!

Jag har blivit anställd i ett företag i först 1 månad, sen förlängt det en till. Nu skulle jag gå över till min arbetsgivares nya företag men har fått något om det än.

Nu till frågan: just nu har jag ingenting att göra för ska sälja kök men affären öppnar om 5 veckor, då säger min arbetsgivare att jag ska ta semester 5 veckor obetald. 
Jag varken vill eller har råd. 
Jag har inte hunnit gått med i facket och inget kollektivavtal. Är jag helt körd eller för han rätt att tvinga mig ta semester pga att jag kostar pengar annars? 
Tack på förhand! 
Mvh

Hej!

Du har blivit vad man kallar allmänt visstidsanställd enligt LAS och har fått konkreta datum på när anställningen börjar och när den slutar om jag har förstått din fråga rätt? Har  det datumet passerat och du inte har något förlängt på annat sätt än att du fått ett löfte om att du får jobb om 5 veckor så har ni faktiskt inte något anställningskontrakt under den tiden, så den ”semester” de ber dig ta är ingen semester. Det är tid som du går arbetslös och väntar på ett utlovat jobb. Att de kallar det ”semester” tyder mer på att de vill veta att du kommer tillbaka om fem veckor och inte vid det laget tröttnat på dem och sökt ett annat jobb.

Detta gör att ni rent krasst egentligen inte har något annat än ett muntligt avtal om vad som ska ske om fem veckor. Mitt råd till dig är att åtminstone få detta muntliga avtal nedskrivet på papper från arbetsgivaren så att du har på fötterna när din anställning som försäljare faktiskt börjar. Risken är annars att du får svårt att bevisa detta muntliga löfte om det uppstår förseningar eller att de bestämmer sig för att lösa bemanningen på något annat sätt. Detta är för att säkra din framtida anställning hos företaget.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Rätt att neka obetald semester?

Hej

Kan arbetsgivare säga att man ska vara ledig om man inte har semesterdagar eller komptid att ta ut?

Hej

Enligt semesterlag

En arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön. En arbetstagare ska på begäran lämna arbetsgivaren besked om sina önskemål när det gäller utläggningen av semesterledighet utan semesterlön eller i vilken omfattning arbetstagaren önskar avstå från sådan ledighet. Besked behöver inte lämnas innan arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar utan lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Jag ska vara tjänstledig under 3 månader för att driva egen näringsverksamhet. Hos min ordinarie arbetsgivare, som jag tar tjänstledigt från, har jag 30 dagars semester enligt mitt anställningsavtal. Hur påverkas denna av min tjänstledighet? Har jag fortfarande rätt till 30 dagars ledighet kommande semesterår fast jag får bara semesterlön för 22,5 av dessa dagar (om man räknar bort 7,5 intjänade dagar som försvinner under min tjänstledighet). Eller är det så att jag bara kan ta ut de dagar jag tjänat in semesterlön för?

 

Svar:

Hej!

Enligt semesterlagen har du rätt 25 semesterdagar per år. Om dessa är betalda eller inte beror då på hur mycket du har tjänat ihop till under intjänandeåret. Om du enligt ditt anställningsavtal har rätt till 30 semesterdagar är det alltså det som gäller. Det är dock endast då som du nämner de 22,5 semesterdagarna som är betalda, medan de andra 7,5 dagarna är obetalda semesterdagar.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Kontoret stängs i tre veckor, får jag lön?

Hejsan,

Min arbetsgivare stänger ner kontoret i tre veckor under sommaren. Då jag redan tagit ut nästa all min semester under vintern/våren har jag inte tillräckligt med semesterdagar att vara ledig då. Min arbetsgivare tycker att jag ska vara tjänstledig (+ ta ut resterande semesterdagar) då kontoret är nedstängt och jag inte har någon arbetsuppgift under tiden. Har hen rätt att tvinga mig att ta tjänstledigt?

SVAR:

Hej,

Arbetsgivaren kan aldrig tvinga dig till att ta obetald semester – även om företaget stänger ska du ha lön. Så, om företaget stänger och inte kan erbjuda arbete på någon annan avdelning så har du rätt att vara ledig med lön. I ett sådant fall kan inte arbetsgivaren kräva att du tar ut vare sig semester eller tjänstledighet.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Jag undrar om man har rätt till 25 obetalda semsterdagar varje år? Är kommunalanställd medlem i Vision.

SVAR:
Du har rätt till 25 semesterdagar. Hur många av dessa som ger dig rätt till semesterlön och -ersättning beror på hur länge du har jobbat och i vilken omfattning. Vision har en bra medlemsservice så kontakta dem för ett mer specifikt svar.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Förskottssemester och tjänstledighet

Hej,

Är tjänstledig för studier och kommer vara så de kommande två åren. Har 25 betalda semesterdagar för innevarande semesterår som jag bett min arbetsgivare betala ut kontant med hänvisning till att jag är just tjänstledig. Enligt min arbetsgivare kan de inte betala ut samtliga dagar eftersom jag inte har möjlighet till förskottssemester när jag så småningom återgår till arbetet. Har min arbetsgivare rätt att göra så?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

För att kunna ta betald semester måste man enligt semesterlagen först tjänat in sin semester, detta gör man året innan. Vissa arbetsgivare ger sina arbetstagare förskottssemester, vilket ger arbetstagarna möjlighet till semester redan sitt första anställningsår. Arbetstagaren får då betald semester trots att någon sådan ännu inte har tjänats in. Förskottssemester ska ses som en skuld till arbetsgivaren och ska i vissa situationer betalas tillbaka. Det är inte alla arbetsgivare som väljer att ge sina arbetstagare förskottssemester. Man får då som arbetstagare antingen hålla obetald semester eller vänta med semester till nästa år, då man kan ta betald semester.

Det finns ingen uttrycklig rätt för dig att få ut dina semesterdagar i pengar när du är tjänstledig. Om du skulle avsluta din anställning har du däremot rätt att få ut semestern i pengar senast en månad efter det att du har avslutat anställningen, enligt semesterlagen. Om kollektivavtal finns kan det finnas regleringar där som du bör undersöka.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Jobba övertid och obetald semester?

Hej!
Påbörjade just en anställning, och självklart hinner jag inte få ihop tillräckligt med intjänad semester tills företaget stänger v 29-32. Kan jag tvingas ta obetalda semesterdagar då? Det blir ju väldigt svårt ekonomiskt!
Sen har dom ibland övertidsarbete på helger, är det något man måste ställa upp på? Jag är fullbokad 9 helger av 10, fotbollskupper, släktbesök och annat (har tex konsertbiljetter till en helg om ett par veckor, vad händer om dom plötsligt säger att det är jobb då?) Jag har inget emot att arbeta men behöver
min fritid och värdesätter mina helger högt och planerar ofta långt i förväg vad som ska göras. Man vill ju inte vara livegen jobbet.

Hej,
Om företaget stänger under sommarveckorna och du inte har semester att ta ut så ska de ge dig ledigt med lön, om de inte kan erbjuda dig jobb vid någon annan avdelning eller enhet.
Övertidsarbetet regleras i ett kollektivavtal eller ditt anställningsavtal, där ska det stå vilka villkor som gäller. Du har rätt att neka övertidsarbete med hänvisning till tex bokade aktiviteter till viss del, men om det handlar om sk beordrad övertid så kan din arbetsgivare kräva att du arbetar. Du har rätt att i god tid få besked om vilka dagar och tider som gäller för den beordrade övertiden, samt hur denna ska kompenseras.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt till semester som nyanställd

Jag kommer i maj att påbörja en provanställning/ tillsvidareanställning. Vid kontakter föregående anställningens början talade jag och min blivande
arbetsgivare aldrig om förläggning av sommarsemester. Jag tog således upp frågan om semesterplanering själv vid ett senare tillfälle. Min blivande chef sade då att eftersom jag är nyanställd och innehar provanställning har jag EJ rätt till semester.

Vad jag kan utläsa av semesterlagen så har alla anställda, inklusive provanställda och vikarier med kontrakt som varar > 3 månader alla rätt till tre veckors sammanhängande semesterledighet under juni-juli-august. Personer med kontrakt om anställning omfattande tid < 3 månader kan ej hävda denna rätt.
Undantag från rätten till semester kan göras om arbetstagaren frivilligt och i överenskommelse med arbetsgivare väljer att förlägga semester till annan
tidpunkt på året.

Nu undrar jag vad som gäller? Finns det någon klausul eller paragraf som i specifika fall kan åberopas och göra det möjligt för arbetsgivaren att neka
sommarsemester och därmed göra undantag från semesterlagen? Jag kan tillägga att arbetsgivaren valde att tillmötesgå min ansökan om ledighet men att det ej rubriceras som semester utan obetald tjänstledighet.

SVAR:
Du har tolkat semesterlagen helt korrekt. Alla anställda, även provanställda, med avtal på mer än tre månader har rätt till semester varje år. Däremot har du i år inte rätt till betald semester, då du inte hunnit tjäna in några semesterdagar under föregående intjänandeår (vanligen 120401-130331).
En del företag tillämpar förskottsemester för nyanställda, detta regleras i så fall i kollektivavtal eller anställningsavtal, annars har du rätt till obetald semsester. Obetald tjänstledighet är inte korrekt.
Semesterlagen är tvingande och företaget får inte ge anställda sämre villkor än de som finns formulerad där, däremot är det OK med med för den anställde mer fördelaktiga villkor.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren