Etikettarkiv: OB ersättning

Rätt till OB-tillägg under uppsägningstiden?

Hej,
anställda har sagts upp pga. force majeure. De har lön under uppsägningstiden men jobbar inte. Normalt är de schemalagda och får ob-ersättning. Ska de då under uppsägningstiden få, utöver sin månadslön, ob-ersättning?

Svar:
Hej,
i 12 § LAS står att om en arbetstagare har blivit uppsagd så har denne rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Man har alltså rätt att utfå lön och annan ersättning t.ex. OB-ersättning om man står till arbetsgivarens förfogande och man har även rätt till det om ni arbetsbefriar den berörde. Enligt 13 § samma lag finns det möjligheter för dig att göra vissa avräkningar:

13 § Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning.

Du är välkommen att återkomma om det uppstår fler frågor. Det finns även möjlighet för dig som arbetsgivare att ringa oss på Arbetsrättsjouren. Läs mer på vår hemsida.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Ob-tillägg vid sjukdom

Hej!

Enligt min arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk. Så, 80 % av ob betalas inte ut. Är det rätt?

Svar:

Hej!

Enligt lagen om sjuklön § 6 har du vid sjukdom rättigheten att få ut 80 % av din lön och anställningsförmåner. Ob skulle i detta fall kunna ses som en anställningsförmån och du ska alltså då även ha rätt till att få ut 80 % av ditt ob-tillägg. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan detta dock finnas reglerat i detta. Finns ej kollektivavtal skulle jag dock tolka det som att du ska ha rätt även till ditt ob-tillägg då du varit sjuk.

Mvh

Isabella Wester                          

Arbetsrättsjouren

Ändrad OB-ersättning utan förhandling?

Jag har ett anställningsavtal från år 2000, och även om företaget bytt ägare flera gånger har avtalet ej uppdaterats. Nu har min chef sagt att ob-ersättningen
ska ges i tid istället, trots att jag sade nej till det. Men det genomfördes direkt. Man kan inte själv avgöra om man fått tidskompensation då lönespecen
är otydlig. Det finns inget avtal där jag samtyckt och skrivit under, och jag har aldrig haft vare sig utvecklings eller lönesamtal med chefen. Nu undrar jag om jag
kan få ob-ersättningen retroaktivt utbetald om jag kan visa att jag ej fått kompensation i tid? Det är väl mitt avtal från 2000 som gäller om det ej finns
något annat?? Tack för en utomordentligt bra sida!

SVAR:
Det stämmer att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra i befintliga avtal. Och om inget nyare avtal finns så är ditt från 2000 gällande, om inte företaget under tiden har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund.
Det låter som att den här  frågan borde förhandlas i enlighet med MBL § 11 alt 13, oavsett om ni har ett kollektivavtal eller inte. Är du eller någon kollega med i facket så kontakta dem!
Om du inte har fått ut lön i enlighet med gällande avtals så kan du kräva den retroaktivt, vanligtvis tio år tillbaka.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vilka rättigheter har man om det inte finns ett anställningsavtal?

Hej!

Jag har lite funderingar kring vad som gäller med min arbetssituation på företaget.

Jag jobbar i en grupp där alla är i åldrarna 20-26 år, och alla studerar på universitetet i staden.

Är inne på mitt tredje år men har inte kritat på någon form av arbetskontrakt eller dyl. Jag skriver bara ner mina timmar som jag jobbat, får underskrift och får lön varje månad. I lönen får jag även semesterersättning. Men ska det vara så att jag bara jobbar och får lön, utan några som helt skyldigheter eller rättigheter?

Om man inte kan/vill jobba och det blir lite körigt, så har dem hotat med att ”om ingen vill jobba så finns det många andra som kan ta er plats…” vi kan alltså få gå på dagen. Det intressanta är att om alla i min grupp skulle bestämma sig för att ”mini-strejka” så skulle det innebära enormt kaos för företaget som skulle få det sjukt jobbigt innan de löst det med ny personal.

Vi jobbar nästan alltid på obekväma tider, 19-23, 15-23 och mer än ofta helger. Vad gäller med för att få OB-tillägg? Hur ser reglerna ut, för en person som inte är anställd utan endast avlönad för timmar utan några som helst förpliktelser?


Med hälsningar

SVAR:

Hej,

Alla anställningar innebär både rättigheter och skyldigheter där de mest centrala är att arbeta och få lön. Även om ni inte har skrivit något anställningskontrakt har ni ändå ingått en anställning, det finns inget skriftkrav. Dock är din arbetsgivare skyldig enligt LAS att ge dig ett skriftligt anställningsbevis som anger de väsentliga villkoren för din anställning, såsom anställningsform och uppsägning för att nämna några. Detta skriftliga papper har du rätt till senast 1 månad efter det att anställningen ingicks, din arbetsgivare borde därför snarast ge dig detta.

När det gäller OB tillägg så finns detta inte reglerat i lag utan i kollektivavtal. Detta innebär att man inte kan kräva att få OB om arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal.

Det är inte korrekt att ni ska gå på dagen. Antingen har ni en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Om ni har en tillsvidareanställning så har ni uppsägningstid och får endast bli uppsagda om det finns saklig grund. Om ni har en visstidsanställnign ska arbetsgivaren ange slutdatum på anställningsbeviset och ni har då rätt att arbeta tills detta slutdatum. Om man arbetat under en längre tid så får man även fler rättigheter, såsom att arbetsgivaren ska säga till 1 månad i förväg om en visstidsanställning inte ska förlängas. Vidare får man inte heller vara anställd i en visstidsanställning under en alltför lång period, om man varit anställd i mer än två år under en femårs period så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Det finns fler bestämmelser som kan vara aktuella i ditt fall och det är viktigt att avgöra vilken anställningsform du har. Be om ett skriftligt anställningsbevis, det har du rätt till enligt 6 c § LAS. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för att du inte har fått dessa uppgifter.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren