Etikettarkiv: nystartsjobb

Rätt att behålla stödtid vid byte av nystartsjobb?

Hej!

Jag undrar om man har ett nystartsjobb och man väljer att säga upp sig från detta nystartsjobb då man har fått erbjudande om ett annat jobb och om man har stödtid kvar, har då personen rätt att få nystartsjobb- trots att personen själv sa upp sig från nystartsjobbet och använda återstående stödtid? Jag tänker att även en person som nystartsjobb måste ju kunna byta arbete och arbetsgivare om något mer intressant, relevant, etcetera arbete dyker upp. Annars blir det ju en viss inlåsningsmekanism med nystartsjobbet för arbetstagaren, samtidigt som arbetstagaren blir en svagare part av de båda. Jag uppfattar att lagstiftningen säger att om arbetstagaren säger upp sig själv medan denne har ett nystartsjobb så förlorar den innevarande stödtid och kan ej använda återstående stödtid för ett nytt nystartsjobb, förutom om arbetstagaren blir uppsagd. Har uppfattat det så att det beror på att nystartsjobb och ersättning där är till arbetstagaren. Någon sa dock att om arbetstagare och arbetsgivare är överens så kan man bryta nystartsjobbet med motiveringen överenskommelse och då kan arbetstagaren använda återstående stödtid för ett annat nystartsjobb. Stämmer det?

Svar:

Hej!

Som du säger så står det i Förordningen om stöd för nystartsjobb 16 a § att stöd får överlämnas till en ny arbetsgivare om uppsägningen upphört på grund av förhållanden som hänför sig till arbetsgivaren. Det gäller alltså bara om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

I förordningens 13e paragraf står det att det är Arbetsförmedlingen som avgör om stöd för nystartsjobb ska utbetalas eller inte. En överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare är därför inte något säkert, då slutgiltigt beslut görs av Arbetsförmedlingen. Du kan alltså prata med Arbetsförmedlingen om de är villiga att låta din resterande stödtid vara tillämplig hos en annan arbetsgivare men det är deras beslut som gäller. Stödtiden är beviljad för dig som arbetstagare hos en specifik arbetsgivare med rätt arbetsuppgifter till dig och behöver därför inte vara tillämplig på hela arbetsmarknaden.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Nystartsjobb – rätt till semesterersättning?

Hej
Jag har ny start jobb bidrag och undrar om jag har rätt till semesterersättning ?
M.V.H

Hej!

Ja, du har samma rätt till lön och ersättning precis som alla andra enligt kollektivavtal och ert enskilda anställningsavtal. Nystartsjobbsbidraget går från Arbetsförmedlingen till din arbetsgivare som ska hålla dig anställd på samma villkor som alla andra anställda och enligt lag har du som anställd rätt till semester eller semesterersättning.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kollegan missköter sig gång på gång, vad gäller vid nystartsjobb?

Hej!

Jag jobbar som timvikarie på en mindre restaurang och har en fråga angående en annan tjej som jobbar på restaurangen.

Den här tjejen har nystartsjobb till sista december i år men arbetsvägrar och har gjort det ett antal gånger. Det handlar om att hon ibland sticker från jobbet för att hon blir sur, att hon uteblir utan att höra av sig, att hon skyller på trasig bil och att hon är för trött för att jobba. Hon har fått muntliga så väl som skriftliga varningar och verkar bara bli mer självisk dag för dag. Nu senast hade hon i telefonen med chefen kallat denna för diverse skällsord samt bett henne att dra dit hen kommer ifrån och hotat med att hon aldrig kommer att säga upp sig själv.

Nu till min fråga. Vad har vår chef för rättigheter? Restaurangen, matgästerna och vi andra som jobbar blir lidande då det blir brist på personal (stress). Får vår chef avskeda henne eller måste hennes kontrakt gå ut?

Tack på förhand!

Hej!

Oavsett om det är ett nystartsjobb eller inte så gäller reglerna i LAS för denna arbetstagare. Detta ger att om hon missköter sig på det sätt som du angett, så kan det finnas anledning till uppsägning på grund av personliga skäl.

En uppsägning av personliga skäl får inte göras utan saklig grund. Det krävs upprepad misskötsamhet för att lagkravet på saklig grund ska vara uppfyllt. Exempel på misskötsamhet är arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. Samarbetssvårigheter och brottslighet hör även till begreppet saklig grund.

Med tanke på att denna arbetstagare verkar ha misskött sig på flera av ovanstående grunder och även har blivit varnad av din chef, kan det finnas skäl för arbetsgivaren att säga upp henne.

Uppsägningen ska vara skriftlig. För att vara säker på att hon inte kan komma undan och säga att hon inte har fått uppsägningsbeskedet bör arbetsgivaren antingen överlämna pappret till arbetstagaren eller skicka ett rekommenderat brev.

Efter detta har arbetsgivare och arbetstagare 1 månads uppsägningstid då arbetstagaren måste jobba och eventuellt lära upp en ny kollega. Denna månad ska såklart arbetsgivaren också betala ut lön.

Avskedande (d.v.s. att hon får ”gå på dagen”) får endast ske om hon grovt åsidosatt sina åtaganden genom t.ex. uppsåtlig brottslig verksamhet av grövre karaktär, avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande eller grovt ohederligt beteende mot andra arbetstagare eller arbetsgivare. Detta är en sista utväg, och något som ni för allas bästa bör undvika.

Så, nej, ni behöver inte vänta på att hennes kontrakt går ut, men din chef måste kunna förklara både för din kollega och för Arbetsförmedlingen vad som har hänt och vad som föregått uppsägningen, för Arbetsförmedlingen kommer givetvis ringa och fråga då de är ”arrangörer” för nystartsjobbet. Det bästa är väl egentligen att förekomma detta samtal från Arbetsförmedlingen och själv kontakta den aktuelle arbetsförmedlaren som placerat arbetstagaren hos er och då se till att ha fakta (helst datum, tider och vad som sagts) att framföra till denne.

Arbetsgivaren måste också vara beredd på att ge arbetstagaren skriftlig information om omständigheterna för uppsägningen. I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kan jag bli uppsagd om arbetsgivaren inte får ekonomiskt stöd?

Det så här att jag har rätt till nystartjobb, när jag hade blivit anställd så fick min arbetsgivare ekonomisk stöd av arbetsförmedlingen men nu säger arbetsförmedlingen att du inte har rätt till nystartjobb längre.
Nu jag har blivit anställd på ett annat företag, nu ber arbetgivaren mig att hämta nystartjobb pappret så att han få ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Jag har redan skrivit kontrakt med arbetsgivaren hur länge jag komma jobba men jag är fortfarande orolig över att arbetsgivaren kan säga upp mig på grund av att han inte kommer få någon ekonomisk stöd från Arbetsförmedlingen.  Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av att han inte kommer få ekonomisk stöd från Arbetsförmedlingen ?

SVAR:
Arbetsgivaren kan inte säga upp dig enbart med hänvisning till att du inte får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Det här borde arbetsgivaren tagit reda på innan hen erbjöd dig jobbet.
Hälsningar Camilla Ländin

Regler för nystartsbidrag

Hej,

jag är anställd på en arbetsplats som får nystartsbidrag för mig. Tyvärr blev jag sjukskriven i början av september och är fortsatt sjukskriven året ut. Har min arbetsgivare rätt att skicka in rekvisitioner till Arbetsförmedlingen trots att jag nu får ersättning från Försäkringskassan?

Tacksam för svar.

Svar:
Hej,
detta är ingen fråga som regleras i de arbetsrättsliga lagarna. Nystartsbidraget är en överenskommelse mellan din arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Du får vända dig till Arbetsförmedlingen för att få ett svar på frågan.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Avsked vid arbetsvägran?

Hej
Vi har anställt en person som skulle börja hos oss den (avtalet säger den 1/9, men 2/9 är ju första arbetsdagen) Han är anställd med en provanställning under 6 månader, med ett inskrivet krav i anställningsavtalet, att anställning sker efter ett beviljat ”nystart-jobb” från arbetsförmedlingen. Vi pratar med honom, för avstämning, på fredag 30/8, så att han kommer på måndag 2/9, vilket han säger.

Den 2/9 ringer person till oss och säger att han kan inte komma pga av att han inte har någon hundvakt. Vi ringer upp honom efter en diskussion på företaget och säger att han får ta med sig hunden för vi måste kunna diskutera arbetet. Person vägrar detta och säger att han skall komma in nästa dag, alltså 3/9. Vi kontakat då arbetsförmedlingen som också försöker få tag i person, han svara dock inte.Vi diskuterar då detta med arbetsförmedlingen som samma dag, den 2/9 ändrar beslutet om nystartjobb till att detta inte beviljats på grund av att sökande inte påbörjat arbetet. Vi har också meddelat personen i fråga att det inte finns någon anställning hos oss eftersom vi i kontraktet klart skrivit att anställningen sker efter ett beviljat nystart-jobb.

Noterbart är att vi även varit i kontakt med facklig organisation och företagförening och inga av dessa har någonsin hört talas om någon som inte kommer till sin arbetsplats på grund av avsaknaden av hundvakt. Noterbart är att personen haft 2 månader på sig att lösa detta, och inte meddelat oss något.

Vi vill bara veta att vi gör rätt, efter som texten i anställningsavtalet säger att det sker en anställning efter ett beviljat nystart-jobb/stöd och detta har ju tagits tillbaka av arbetsförmedlingen på grund av att personen vägrar att komma till arbetet

Svar:

Hej,

Inom arbetslivet har det sedan länge varit ett allvarligt brott mot anställningsavtalet att vägra utföra arbete. Om en anställd vägrar att utföra arbete kan det leda till uppsägning eller i allvarliga fall att den anställde får lämna sitt jobb omedelbart, s.k. avskedande.

Arbetsdomstolen har under årens lopp prövat ett relativt stort antal tvister där en anställd har sagts upp eller avskedats på grund av påstådd arbetsvägran.  Av domstolens praxis kan man konstatera att det finns vissa kriterier för att arbetsvägran ska få allvarliga konsekvenser för den anställde, och en av dem är om det inte finns någon rimlig förklaring till arbetstagarens vägran.

Jag har samma spontana uppfattning som de övriga organisationer du varit i kontakt med, att avsaknad av hundvakt inte är ett giltigt skäl för att inte komma till arbetet.

När det gäller beslut om nystartsjobb är det som du skriver Arbetsförmedlingen som beslutar kring detta. Finns det inskrivet i anställningsavtalet att anställningen sker endast vid beviljat nystartsbidrag bör detta gälla.

Du är välkommen att återkomma till oss om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Nystartsjobb

Hej!

Jag har en tillsvidareanställning som sträcker sig ca. 6 månader tillbaka i tiden tillsammans med stöd från Arbetsförmedlingen i form av Nystartsjobb. Jag är anställd per timme och min timlön motsvarar en månadslön på 24 000 kr. Är över 27 år gammal.

Allt har fungerat som det ska tills för ca 2 månader sedan då det uppkom en hel del arbetsbrist. Företaget jag jobbar för har helt enkelt ingenstans att placera mig vilket gör att jag fått gå hemma helt utan lön eller ersättning eftersom jag är anställd per timme.

Är detta rätt? Jag misstänker att min arbetsgivare fortfarande får ut full ersättning för mig via stödet från Arbetsförmedlingen precis som att jag skulle ha jobbat heltid. Själv får jag inte en krona i fickan. Har inte arbetsgivaren en viss skyldighet kring detta?

Har tänkt ta upp detta med min chef inom kort. Vill bara vara säker på vad som gäller och vad för skyldigheter och ansvar företaget jag är anställd på har då de nyttjar Nystartsjobb.

Tack på förhand,

SVAR:

Hej,

Har du enligt ditt anställningsavtal rätt till viss sysselsättningsgrad gäller detta. Arbetsgivaren ska då erbjuda dig arbete i den omfattning som nämns i ditt anställningsavtal. Vid nystartsjobb gäller LAS och vid arbetsbrist får arbetsgivaren då säga upp personal som då har rätt till uppsägningstid och liknande. Ersättningen som din arbetsgivare får vid ett nystartsjobb är en ersättning som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften. Din arbetsgivare ska ha skickat in en kopia på ditt anställningsavtal till arbetsförmedlingen. Det är arbetsförmedlingen som betalar ut ersättningen till din arbetsgivare. Om du kontaktar arbetsförmedlingen kan de undersöka så att din arbetsgivare inte får ut felaktig ersättning och missbrukar nystartsjobb.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Inlasning vid nystartsjobb

Vilka regler gäller för inlasning vid anställning med olika stöd? Har nu varit på samma arbetsplats sedan sept 2009, först en Fas3-anvisning på två år, fick sedan ett år med SAS (särskilt anställningsstöd) och går nu på ett års nystartsjobb. SAS är ju inte A-kassegrundande, vilken nystarten är, så vad gäller för inlasning?

SVAR:
Nystartsjobb omfattas av LAS, men det gör inte dina två tidigare anställningar. Så för att ditt nystartsjobb ska övergå i en tillsvidareanställning så ska du arbeta i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Uppsagd från litet företag, ingen turordning

Jag har blivit uppsagd pga att det går dåligt för företaget sa dem. Är 6 anställda så de behövde inte gå i turordning men jag var mammaledig för ca 4 månader sedan och då tog de in en nystarts jobbare när jag var mammaledig. Hon är fortfarande kvar och skall inte sluta men jag blev uppsagd. Är det rätt att säga upp personal men att behålla kvar nystartsjobbare. Blev uppsagd för att det går dåligt för företaget men behålla en som de får bidrag för gör dem. Blev väldigt arg och tog det mkt personligt när jag får gå som varit där i 3 år men de behåller en nystartsjobbare som de skall kunna erbjuda jobb längre fram när de egentligen inte skall kunna det pga deras anledning för min uppsägning.
Får de göra så och de har nog fler nystartsjobbare på gång i företaget.

SVAR:
Precis som du skriver så får ett litet företag med färre än 10 anställda göra avsteg från turordningen. Dessutom är det så att en person som arbetar m tex lönebidrag har ett förstärkt skydd, om det nu är så med den nystartsjobbare du nämner.
Det enda är att arbetsgivaren måste kunna påvisa arbetsbristen som uppstått, men annars är det nog dessvärre inte mycket att göra.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Omfattas nystartsjobb av LAS?

Hej
Det kan vara uppsägningar på gång på min arbetsplats. Jag har en tillsvidareanställning sedan juni 2009. Jag har haft nystartsjobb sedan 2008 och nystarstsjobbet har även gällt tillsvidareanställningen under en period. Nu är min fråga om jag kan tillgodoräkna mig tiden som nystartsjobbare i min anställning vid en eventuell turordningslista vid en övertalighetssituation. Omfattas nystartsjobbet av LAS? Tacksam för svar

Hälsningar

Maria

Svar:

Hej!

Även nystartsjobb omfattas av LAS. Här kan du läsa om det i ett meddelande från regeringen.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren